Arbeidsopplegg og organisering

Alnaelvprosjekt 2: Utredning av organisasjonsmodell(er) for samordnet, kunnskapsbasert, effektivt og langsiktig tiltaksarbeid i Alna (Tidsperiode: 2021)


Tekst kommer.

Alnaelvprosjekt 1 : en kunnskapssyntese og mulighetsstudie  

Med Alnaelvprosjektet er målet å sammenstille en kunnskapssyntese om tilstand og påvirkninger, gjennomførte tiltak og mulige løsninger for gjenåpning av Alnaelva med sidebekker. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått oppdraget av Miljødirektoratet med å sammenstille kunnskapen i nært samarbeid med sentrale kommunale etater. 

Last updated 06.07.2021