Arbeidsopplegg og organisering

Prosjektet er tett forankret gjennom kontakt med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en referansegruppe.

Styringsgruppas består av representanter fra KLD, Miljødirektoratet, NVE, og Oslo Kommune.  

Prosjektgruppa består av representanter for VAV, BYM, PBE, og EBY. Prosjektgruppa har bidratt til arbeidet gjennom å tilgjengeliggjøre kunnskapsinformasjon og informasjon om interne prioriteringer, og planer.

Referansegruppa inkluderer andre statlige aktører som Fylkesmannen for Oslo og Viken, Statens Vegvesen Region Øst, Bane Nord og kommunale aktører som Stovner, Grorud, Alna og Gamle Oslo bydelsutvalg. Referansegruppa har også inkludert interessegrupper som Oslo Elveforum, Alnaelvas Venner, Sabima og Naturvernforbundet.

Last updated 26.03.2020