Fremdrift og milepæler

Milepæl 1 (september 2019): Møte med referansegruppa for å informere om prosjekt for innspill. 

Milepæl 2 (september 2019: Møte med styringsgruppa for etablering av omforent forventningsavklaring rundt tilnærming til rapport og innhold, og for avgrensning av prosjektet. 

Milepæl 3 (november/desember 2019): Et tidlig utkast forelegges, presenteres styringsgruppa for tilbakemelding.

Milepæl 4 (mars 2020): Lukket arbeidsmøte i Oslo for et større antall interessenter, inkl. styringsgruppa, prosjektgruppa og referansegruppa samt andre relevante aktører. Innspill til sammenstillingen og mulighetsanalysen inkl. foreslåtte vannmiljøtiltak i rapporten. 

Milepæl 5 (april 2020): Fullstendig utkast sendes styringsgruppa for tilbakemelding.

Milepæl 6 (mai 2020): Sluttleveransen leveres prosjekteier. 
 

Last updated 26.03.2020