Publikasjoner

Ingrid Nesheim, Ingvild Skumlien Furuseth, Line Barkved (2023) Evaluering av bekkeåpningsprosjekter med naturbaserte løsninger i Alnas nedbørsfelt, NIVA-rapport 7852-2023

Ingrid Nesheim, Ingvild Skumlien Furuseth og Sindre Langaas (2022) Utredning: Organiseringsmodell for Alna - effektiv og langsiktig organisering for samordnet og kunnskapsbasert tiltaksarbeid i et byvassdrag, NIVA-rapport 7718-2022

Ingrid Nesheim, Therese Fosholt Moe, Sissel Brit Ranneklev og Ingvild Skumlien Furuseth (2020) Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie, NIVA-rapport 7529-2020

Last updated 09.05.2023