Kommentarer og innspill

Vi anser de publiserte faktaarkene som første versjon av en fotoflora. Arkene bærer preg av at utarbeidelsen har foregått over flere år, samt at forfatterne har vært særlig opptatt av enkelte arter eller slekter. Det har ikke vært tid eller penger til å foreta en profesjonell språklig gjennomgang og korrektur. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, kommentarer, korreksjoner, m.m. Forhåpentligvis kan vi senere utgi oppdaterte versjoner av faktaarkene. 

Faglige spørsmål og kommentarer til faktaarkene kan rettes til en av forfatterne.

Tekniske spørsmål om nettsiden kan rettes til NIVAs seksjon for medier og formidling.  

Last updated 26.05.2021