Videreføring av fotofloraen

Prosjektet startet så vidt opp i 2017 og er forventet avsluttet i 2022. Foreløpig publiseres floraen på NIVAs hjemmeside, som pdf-filer for hver art. Totalt regner vi 153 arter og hybrider blant de norske vannplantene og det er utarbeidet 139 faktaark.

Vi tenker oss at fotofloraen senere kan utgis i bokformat. Samlingen med faktaark for enkeltplantene kan også etter hvert publiseres på nettet, f.eks. som en del av Arts­databankens «Arter på nett». Vi vil da kunne inkludere flere bilder, hvor det vil være mulig å zoome inn på viktige detaljer.

I tillegg til fotofloraen med bilder og tekst vil det være svært nyttig å bygge opp en herbarie­samling (referansesamling) for deponering i et offentlig herbarium. Dessuten bør man etter hvert også kunne inkludere en DNA-referanse for hver art. Dette er viktig for eventuell bruk av eDNA-metodikk i senere overvåking (jfr. Anglès d’Auriac et al 2019).

I fotofloraen er det foreløpig ikke inkludert nøkler, men utarbeidelse av slike vil kunne lette arts­bestemmelsene og bør inkluderes etter hvert.

Last updated 26.05.2021