Havforsuringsovervåking i norske farvann

Prosjektets formål er å overvåke havforsuring i norske farvann gjennom prøvetaking i vannkolonnen og målinger i vannkolonnen og overflaten.

Målingene foregår årevis og sesongvis ved faste snitt, underveis og ved bøyer. Målinger på total alkalinitet og løst uorganisk karbon med beregning av det marine karbonatsystemet så som pH og aragonitt og kalsittmetning, samt trendanalyser. Prosjektet ledes av HI og utføres i samarbeid med NIVA og Uni Research (nå NORCE).

Prosjektet har resultert i flere rapporter og publikasjoner, hvorav de sist publiserte er:

Jones, E., Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, K. Y. Børsheim, S. K. Lauvset, H.H. Lødemel, K. Sørensen, A.L. King, T. Johannessen. 2018. Monitoring Ocean Acidification in Norwegian waters/Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2017.  Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet, M-1072|2018.

Skjelvan, I., E. Jones., M. Chierici., M. Norli., Havforsuring i norske farvann, 2018. Faktaark, Miljødirektoratet, M-1130|2018.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, E. Jones, K.Y. Børsheim, S. K. Lauvset, H.H. Lødemel, K. Sørensen, A.L. King, T. Johannessen. 2017. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2016, Rapport, Miljødirektoratet, M-776|2017.

Skjelvan, I., M. Chierici, K. Sørensen, K. Jackson, T. Kutti, H.H. Lødemel, A. King, E. Reggiani, M. Norli, R. Bellerby, E. Yakushev, A. Omar, 2016. Havforsuring i vestlandsfjorder og CO2-variabilitet i Lofoten, Rapport, Miljødirektoratet, M642-2016.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, H.H. Lødemel, L.F. Lunde, K.Y. Børsheim K. Sørensen, E. Yakushev, A. Renner., T. Kutti., R. Bellerby, A.L. King, S. K. Lauvset, T. Johannessen. 2016. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015, Rapport, Miljødirektoratet, M-573|2016.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, H.H. Lødemel, L.F. Lunde, K. Sørensen, E. Yakushev, R. Bellerby, A.L. King, S. K. Lauvset, T. Johannessen, K.Y. Børsheim. 2015. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014, Rapport, Miljødirektoratet, M-357|2015.

Chierici, M., I. Skjelvan., R. Bellerby., M.Norli., L. Lunde Fonnes., H. Hodal. Lødemel., K.Y. Børsheim., K. S. Lauvset., T. Johannessen., K. Sørensen., E. Yakushev. 2014. Overvåking av havforsuring i norske farvann, Rapport, Miljødirektoratet, TA218-2014.

Last updated 24.04.2020