Nyheter om Rášša-prosjektet

RÁŠŠA – FORSKINGSPROSJEKT OM REINEN I TO FORSKJELLIGE LANDSKAP

(Villrein.no, 26. mai 2021) Eit nytt  forskingsprosjekt om «forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og berekraftig arealbruk i reinens landskap» har sett dagens ljos og hatt sitt fyrste møte. Fire aktørar er involvert: NIVA – Norsk institutt for vannforskning, Nordlandsforskning, Internasjonalt reindriftssenter og Norsk Villreinsenter Sør. Dei to hovudfokus-områda er Hardangervidda og Finnmarksvidda.

 

 

Last updated 27.05.2021