Økotoksikologi og risikovurdering

Seksjonen ledes av Adam Lillicrap.

  • System- (øko)toksikologi
  • Regulatorisk økotoksikologi
  • Overvåking
  • «Nye miljøgifter»
MAL_lab_20-03-2012_18
Sist oppdatert 05.09.2018