Akkrediterte analysetjenester

Seksjon for akkrediterte analysetjenester er NIVAs sentrale kontaktpunkt for kjemiske analyser som blir utført i NIVAs eget laboratorium og hos eksterne laboratorier.

Seksjonen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025 siden 1993 og utfører en rekke akkrediterte rutineanalyser (bl.a. pH, konduktivitet, alkalinitet, organisk innhold, næringssalter og metaller) i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam, etc.).

Seksjonen har en moderne og avansert instrumentpark som inkluderer bl.a. ICP-MS, Brooks Rand Hg analysator, Ionekromatograf, Skalar autoanalysatorer, Man-Tech robot for fysikalske parametere, TOC analysatorer, spektrofotometere og elementanalysatorer.

Seksjonen arrangerer også sammenlignende laboratorieprøvinger:

i) vassdrag, inkludert drikkevannsparametere (ikke akkreditert)
ii) industriavløpsvann (ikke akkreditert)

Les mer om våre tjenester her: Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

 

MAL_lab_20-03-2012_16
Sist oppdatert 12.12.2018