Akkrediterte analysetjenester

Seksjon for akkrediterte analysetjenester består av 16 forskere og ingeniører med et bredt spekter av erfaring og kompetanse. Seksjonen er NIVAs sentrale kontaktpunkt for kjemiske analyser som blir utført i NIVAs eget laboratorium og hos eksterne laboratorier.

Seksjonen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025 siden 1993 og utfører en rekke akkrediterte rutineanalyser (bl.a. pH, konduktivitet, alkalinitet, organisk innhold, næringssalter og metaller) i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam, etc.).

Seksjonen har en moderne og avansert instrumentpark som inkluderer bl.a. ICP-MS, Brooks Rand Hg analysator, Ionekromatograf, Skalar autoanalysatorer, Man-Tech robot for fysikalske parametere, TOC analysatorer, spektrofotometere og elementanalysatorer.

Seksjonen arrangerer også sammenlignende laboratorieprøvinger:

i) vassdrag, inkludert drikkevannsparametere (ikke akkreditert)
ii) industriavløpsvann (ikke akkreditert)

Les mer om våre tjenester her: Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

MAL_lab_20-03-2012_16
Sist oppdatert 12.12.2018