Akkrediterte analysetjenester

Seksjon for akkrediterte analysetjenester består av 16 forskere og ingeniører med et bredt spekter av erfaring og kompetanse. Seksjonen er NIVAs kontaktpunkt for i hovedsak kjemiske analyser som blir utført i NIVAs eget laboratorium og eksterne laboratorier.

Blant seksjonens ressurser og kompetanser finner du:

  • En moderne og avansert instrumentpark
  • Utfører en rekke rutineanalyser i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam, etc.)
  • Arrangerer sammenlignende laboratorieprøvinger

Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025 siden 1993 og utfører en rekke akkrediterte rutineanalyser i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam, etc.): vannkvalitetsparametere; pH, konduktivitet, alkalinitet, organisk innhold, næringssalter, metaller m.fl. Seksjonen arrangerer sammenlignende laboratorieprøvinger: i) vassdrag, inkludert drikkevannsparametere og ii) industriavløpsvann.

Den nåværende instrumentparken inneholder: ICP-MS, Brooks Rand Hg analysator, Ionekromatograf, Skalar autoanalysator, element analysatorer.

Les mer om våre tjenester her: Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

MAL_lab_20-03-2012_16
Sist oppdatert 12.12.2018