Velkommen til nytt RAS-kurs 22.–25. mars 2022 i Måløy!

NB! Oppsatt kurs 23.–26. november 2021 måtte dessverre flyttes til den nye datoen.

RAS-kurs.png

 

Samarbeidspartnerne NIVA, Måløy videregående skole og Ontec AS inviterer til etter- og videreutdanningskurs i resirkulerende akvakultursystem (RAS). Kurset ble initiert av NCE Seafood Innovation, der Akvahub bidro som prosjektleder.  Kurset vil gi økt kompetansen om RAS og er tilrettelagt for personer som jobber med produksjon av fisk i RAS, planlegger RAS, underviser i RAS eller som på annen måte er involvert i RAS.

Mål for kurset

Deltagerne skal få en grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for hvordan RAS fungerer og driftes, både teknisk og biologisk. 

Undervisningen vil bli holdt av personell fra NIVA, Måløy Videregående Skole og Ontec AS i Måløy.

Kurset har følgende deler:

  • Egenstudium med tilsendt kursmateriale (RAS-kompendium)
  • 4-dagers kurs ved Måløy VGS den 22.-25. mars 2022 som inkluderer forelesninger, gruppeoppgaver, lab. undervisning og besøk til et RAS-anlegg (Mowi).

Kursavgift: 15 000,-

Påmeldingsfristen er 15. februar 2021. 

Først til mølla-prinsippet gjelder og det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltagere.
Er du interessert? Trykk her for å melde deg på.

For spørsmål, ta kontakt med Mona Bakke Svarstad hos Måløy VGS eller Siw Frantzen hos NIVA.

Sist oppdatert 28.09.2021