Velkommen til RAS-kurs!

RAS-kurs.png

 

Gjennom prosjektet «Kompetanseløft videregående og fagskole på Vestlandet innen ny og miljøvennlig teknologi, akvakultur» i regi av «The Seafood Innovation Cluster» har samarbeidspartnerne NIVA, Måløy videregående skole og Ontec AS utviklet et etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs) for å øke kompetansen til personer som jobber med resirkulerende akvakultursystem (RAS) til produksjon av fisk, enten man selv jobber med RAS, planlegger RAS eller skal videreformidle/undervise i RAS.

Mål for kurset:

Deltagerne skal få en grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for hvordan RAS fungerer og driftes, både teknisk og biologisk. 

Undervisningen vil bli holdt av personell fra NIVA, Måløy Videregående Skole og Ontec AS i Måløy.

Kurset har følgende deler:

  1. Egenstudium med tilsendt kursmateriale (RAS-kompendium)
  2. 4-dagers kurs på Måløy VGS, 23. til 26. november 2021 med forelesninger, gruppeoppgaver, lab. undervisning og besøk til et RAS-anlegg (Mowi)

Kursavgift: 15 000,-

Påmeldingsfristen er 1. november 2021. 

Først til mølla-prinsippet gjelder og det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltagere.

Er du interessert? Meld deg på her: Participant.no | Kurs i resirkulerande akvakultursystem (RAS)

For spørsmål, ta kontakt med Mona Bakke Svarstad hos Måløy VGS eller Siw Frantzen hos NIVA.

Velkommen til RAS-kurs!
 

Sist oppdatert 28.09.2021