Ballastvannteknologi

Seksjonen tilbyr alle tjenester knyttet til testing av systemer for rensing av ballastvann som møter Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) krav.

Pilottester og laboratorietester 
 

232428_0_ImageLabHel.jpg

Småskala, pilot - og laboratorietester for evaluering av systemer og utvikling, godkjenning, applikasjoner og verifisering av ytelse før fullskala-tester. 
 

Fullskalatesting
 

232428_0_ImageTankHel

Tester i full skala i henhold til IMOs retningslinjer. Disse testene kan bli utført over 2-3 måneder. Prosessering og rapportering kan gjennomføres i løpet av de neste 1-2 månedene. 
 

Testing ombord
 

232428_0_ImageShipHel.jpg

NIVA kan gjennomføre tester ombord i henhold til IMOs retningslinjer og etter gjensidig avtale. 

For IMO commissioning test, kontakt oss på imocommissioningtest@niva.no.

Les mer på ballasttech-niva.com

Sist oppdatert 21.09.2022