Forskningsinfrastruktur

Dagens miljø- og vannutfordringer er komplekse og krever tverrfaglig forskning og løsninger. Utover virksomhet av naturfaglig og forskningsfaglig art, har NIVA også et bredt utvalg av forskningsinfrastruktur, med et sammensatt miljø av forskere, ingeniører, mekanikere og driftspersonell som er eksperter innen sensorikk, instrumenter, forskningsutstyr, akvakulturforsøk, testing av ballastvannsteknologi og kjemisk behandling av vassdrag mot lakseparasitter.

Gjennom vår bredde innen infrastruktur, dekker vi både NIVA-forskerens behov for instrumenter og utstyr til forskning og oppdrag i felt, samtidig som vi tilbyr utleie av instrumenter og utstyr til eksterne partnere.

Seksjonen består av to grupper, som arbeider med disse fagområdene:

Sensorer, instrumenter og utstyr

Denne gruppen av ingeniører og mekanikere holder til ved hovedkontoret i Oslo. Ingeniørene har ansvar for en omfattende instrumentpark som dekker majoriteten av forskernes behov i deres arbeid, enten det er forskning eller andre oppdrag. Vi har også en betydelig andel eksterne kunder, som kan tilbys ulike pakker av instrumentløsninger tilpasset deres behov. I samarbeid med andre seksjoner i NIVA kan vi for eksempel tilby komplette overvåkningsløsninger for opprydningstiltak i havner, inkludert etterkontroll. Mekanikerne kan lage utstyr og komponenter i en rekke materialer, og slik skreddersy utstyr fra bunnen av, eller modifisere hyllevare fra markedet til å passe forskernes behov i de ulike prosjekter.

NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand

Stasjonen er lokalisert rett sør for Drøbak, hvor vi tilbyr et bredt utvalg av fasiliteter for både interne og eksterne forskere. Stasjonen huser forskningsaktiviteter innen akvakultur, farmasi for både human helse og akvakultur, utvikling av filterteknologier, samt ulike mesokosmosprosjekter innen hardbunn og bløtbunn. Forskningsstasjonen har de senere årene markert seg som en sentral leverandør av infrastruktur for testing av ballastvannsteknologier, og har en rekke store internasjonale kunder på dette fagfeltet. Stasjonen har en betydelige arealer som kan tilpasses fleksibelt til de ulike prosjekter, og stasjonens ansatte har erfaring fra et bredt spekter av forsøk og tester.

Forskningsleder Anders Gjørwad Hagen utvikler i tett samarbeid med NINA og Veterinærinstituttet i Oslo alternative kjemiske behandlingsmetoder mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Tradisjonelt har rotenon blitt brukt for å ta livet av verten, laksen, og dermed også parasitten. Klor i svært små konsentrasjoner (tilsvarende drikkevann) har imidlertid vist seg svært effektivt mot parasitten uten at laksepopulasjonen påvirkes negativt.

Solbergstrand_storskala eksperiment
Solbergstrand forskningsstasjon er lokalisert rett sør for Drøbak. Her tilbys et bredt utvalg av fasiliteter for både interne og eksterne forskere.


Sist oppdatert 01.12.2021