Miljøinformatikk

NIVAs seksjon for miljøinformatikk arbeider med digitalisering av miljøforskning i Norge. Vi holder for tiden på med å utvikle en ny og moderne dataplattform egnet til å levere fremtidige digitale tjenester. Målet er å bygge bro mellom fortid, nåtid og fremtid for hvordan man miljøforskning drives. Dette ved å sørge for at både forskere andre interessenter har et godt beslutningsgrunnlag basert på best mulig informasjon (data) og gjennom dette bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vår hovedoppgave er å støtte forskningsseksjonene gjennom å sikre at vi samler, behandler og analyserer data som er kritiske for NIVAs forskning og derigjennom sørge for at data forskere benytter er kvalitetssikret, forsvarlig lagret og tilgjengeliggjort.

Noen av våre fokusområder er:

  • Ny dataplattform for NIVA
  • Utvikling av nye forskerverktøy for datavitenskap og -analyse
  • Portaler og brukergrensesnitt
  • Tilgang til NIVAs miljødata
  • Prosjektstøtte knyttet til datahåndtering
  • Dataanalyse
  • Maskinlæring og fremvoksende teknologier

Vi håndterer et stort utvalg av data gjennom NIVAs løsninger, der noen går så langt som 40 år tilbake i tid. Vår oppgave er å sikre at vi genererer og utvikler data av god kvalitet, bidrar til å bygge opp lange tidsserier der dette er mulig, samt bygge solide databasestrukturer.

Impact of surface oiling, computer informatics
Overvåkning av oljesøl med utslippsanalyse. (Foto: NIVA)

Åpen teknologi

Det pågår i dag en rivende teknologisk utvikling, inkludert en glidende og kontinuerlig overgang til systemer og løsninger basert på åpen kildekode (open stack), samt tuftet på åpen teknologi og åpne plattformer.

For at vi som forskningsmiljø skal kunne arbeide sammen så sømløst som mulig må vi levere data, grensesnitt og tjenester til andre institutter og forskningsfelt, myndigheter og forvaltning, privat industri, samt universiteter og andre utdanningsinstitusjoner.

Vi må sørge for at alle data som er skapt eller samlet i og av NIVA deles åpent, spesielt vis-à-vis de som har en interesse i disse og ikke minst i henhold til noen felles veiledende prinsipper (ref. FAIR). At vi gjør dette vil ha en innvirkning og vi må derfor endre måten vi arbeider og samhandler på og slik skape et bærekraftig fundament for neste generasjon – både i forskningsmiljøet og samfunnet for øvrig.

Miljøinformatikkteamet består av blanding av systemutviklere, software- og dataingeniører, data scientists, samt database-managers og DBAer og vi jobber gjennom hele NIVAs verdikjede. Alle aktiviteter som stammer fra grunnbevilgning og/eller annen offentlig finansiering innebærer spesifikke krav til datahåndtering. Miljøinformatikk støtter og kjører både offentlig finansierte prosjekter, prosjekter via Norges Forskningsråd, samt industriprosjekter. Seksjonen bidrar til å sikre at relevante data blir tilgjengeliggjort gjennom relevante nasjonale databaser.

Utvalgte prosjekter vi jobber med:

«FerryBox»: Kyst- og havovervåkingsprogram som benytter rutegående skip og baserer seg på sensorer montert ombord i fartøyene for prøvetaking og miljøovervåkning. Systemet samler inn, kvalitetssikrer, prosesserer, analyserer, lagrer og presenterer oseanografiske data og vannkvalitetsdata og kombinerer med informasjon fra miljøsatellitter og diskrete vannprøver: Ferrybox - ships of opportunity

Ferrybox2
NIVAs FerryBox-system for innsamling, analyse og presentasjon av oseanografi og vannkvalitetsdata benytter data fra sensorer montert ombord i rutegående skip for miljøovervåkning.

«Droning»: Overvåkningsprogram for den norske kystlinjen basert på bruk av flyvende droner – både fastvinge og quad-copter med et utvalg avanserte sensorer. Målsetningen er kartlegging av kystlinjen, avansert bildeprosessering og -analyse, lagring og distribusjon av data (resultater), i tillegg til validering av data opp mot faktiske forhold på bakken/kysten.

>> Les mer: Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv

«MILKYS»: Datahåndtering knyttet til Miljødirektoratets overvåkingsprogram for norsk kystmiljø: Miljøgifter i kystområdene (MILKYS)

algal_1 (003)
Satelittbilder som viser algekonsentrasjon. (Foto: Jan Karud, NIVA)

Sist oppdatert 07.02.2023