Nedbørfeltprosesser

Vår forskning fokuserer på å forstå spredning og påvirkning av luftbårne forurensninger og landbruksavfall på ferskvannskvalitet. Ryggraden i våre prosjekter er å forstå sammenhengen mellom elementære sykluser av karbon, nitrogen og fosfor fra atmosfære, jord, ferskvann til havvann. Våre studier støtter politiske retningslinjer og utbedring for å redusere uønskede miljøpåvirkninger.

Vi jobber med temaer som kvikksølv i ferskvann og fisk, forsuring og kalkning, skogbrukets påvirkning på vannkvalitet, eutrofiering og drikkevannskvalitet. Ofte undersøker vi ulike/kombinerte påvirkninger av klimaendringer og forurensning på økosystemets funksjoner.

Blant seksjonenskompetanseområder inngår:

  • Biogeokjemiske prosesser; omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor – land, ferskvann
  • Modellering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer – nåtid/framtid
  • Vannkjemisk overvåking/inkl. sensorteknologi
  • Ferskvannsbiologisk overvåking og utredning
  • Effekter av ulike stressfaktorer: Forsuring, overgjødsling, klimaendringer, fysiske inngrep, m.m.
  • Tiltaksutredninger: Kalking, vandringstiltak, habitatsforbedring
     
medium_icp_waters
 


Vi arbeider i tempererte, boreale, sub-arktiske og arktiske økosystemer på nordlige breddegrader, og i Kina og Myanmar. Det meste av finansieringen vår kommer fra nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som FAIRWAY og WATExR, nasjonale og internasjonale overvåkingsprogrammer, samt nasjonale og regionale prosjekter i samarbeid med politiske og industrielle aktører. Vi har en ledende rolle i det internasjonale samarbeidsprogrammet for vurdering og overvåkning av virkningen av luftforurensning på elver og innsjøer (ICP Waters) og er involvert i Nordisk Senter for Excellence Biowater.

Verktøyene vi bruker i vår forskning, er overvåkningsdata (langsiktige og geografisk omfattende), prosessbaserte og statistiske modeller, høyinstrumenterte feltstasjoner i innlandsvann og overganger fra elv til kyst og felteksperimenter.

De ansatte i seksjonen er stasjonert i Oslo, Grimstad og Tromsø.

Syrtveitfossane (7)
Otra ved Syrtveitfossen. (Foto: Raoul-Marie Couture, NIVA).
 
Sist oppdatert 13.10.2022