Oseanografi

Seksjon for Oseanografi har en vitenskapelig portefølje som favner svært bredt; fra satellitter og til de dypeste havene, fra lys, metaller og næringsstoffer til de minste planktonalger og til toppen av næringskjeden. Seksjonen arbeider med både små datasett og «Big data» - og med modellering av verdens havområder.

Blant seksjonens kompetanseområder er:

  • Design og utvikling av overvåkningssensorer, systemer og
    plattformer
  • Utprøving, kalibrering, implementering og validering av nye sensorer
  • Studier av fysiske, kjemiske og biogeokjemiske prosesser
  • Gjennomføring av overvåkning med avanserte systemer
  • Overvåkning av eutrofi, toxiske alger og havforsuring
  • Databaser, modellering og statistiske analyser

214_lagbilde

Seksjonen samlet til seminar. (Foto: NIVA)

Klimaendringer
Klimaendringer foregår her og nå. I havene ser vi konsekvensene av dette på en rekke områder: Fysisk økte temperaturer, kjemisk ved endrede karbonkonsentrasjoner og lavere pH, og biologisk ved utrydning og bevegelse av arter. Mange av våre prosjekter innebærer å overvåke og forstå klimaendringer og miljøforandringer.

>> Les mer om hav og klima

ferrybox_hurtigruten

Alle foto: NIVA

Marin produksjon og næringskjeder

Marin produksjon starter med de minste byggeklossene; lys, næringsstoffer, sporstoffer og uorganisk karbon. Planktoniske fotosyntetiske alger vokser fra dette, og spises av større planktoniske dyr. Disse små dyrene blir spist av større fisk. Uten denne grunnleggende næringskjeden, ville det ikke vært noe fiskeri. Kunnskap om og forståelse for marin produksjon og næringskjeder er avgjørende for å sikre marine verdier. 

>> Les mer om marin produksjon og matvaresikkerhet

Sist oppdatert 23.10.2019