Oseanografi

Seksjon for oseanografi har en bred vitenskapelig portefølje, fra satellitter til de dypeste havene, fra lys, metaller og næringsstoffer til de minste planktonalger og til toppen av næringskjeden. Seksjonen arbeider både med små datasett og «Big data», i tillegg til modellering av verdens havområder.

Blant seksjonens kompetanseområder er:

  • Design og utvikling av overvåkningssensorer, systemer og
    plattformer
  • Utprøving, kalibrering, implementering og validering av nye sensorer
  • Studier av fysiske, kjemiske og biogeokjemiske prosesser
  • Gjennomføring av overvåkning med avanserte systemer
  • Overvåkning av eutrofi, toksiske alger og havforsuring
  • Databaser, modellering og statistiske analyser

 

217-218_2019_web
Seksjonsmøte på NIVA sitt Hamarkontor oktober 2019. (Foto: Mette-Gun Nordheim)

 

214_lagbilde
Seksjonen samlet til instituttsamling i Sundvolden, Krokkleiva, Februar 2016. (Foto: NIVA)

 

 

 

 

Klimaendringer

Klimaendringer foregår her og nå. I havene ser vi konsekvensene av dette på en rekke områder: Fysisk økte temperaturer, kjemisk ved endrede karbonkonsentrasjoner og lavere pH, og biologisk ved utrydning og bevegelse av arter. Mange av våre prosjekter innebærer å overvåke og forstå klimaendringer og miljøforandringer.

 

>> Les mer om hav og klima

ferrybox_hurtigruten

Alle foto: NIVA

Marin produksjon og næringskjeder

Marin produksjon starter med de minste byggeklossene; lys, næringsstoffer, sporstoffer og uorganisk karbon. Planktoniske fotosyntetiske alger vokser fra dette, og spises av større planktoniske dyr. Disse små dyrene blir spist av større fisk. Uten denne grunnleggende næringskjeden, ville det ikke vært noe fiskeri. Kunnskap om og forståelse for marin produksjon og næringskjeder er avgjørende for å sikre marine verdier. 

>> Les mer om marin produksjon og matvaresikkerhet

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.05.2021