Systemer og teknologi

Seksjonen ledes av Wolfgang Uhl.

 • Vannforsyning
  - Utføre kildevurderinger og risikoanalyser
  - Avbøtende tiltak knyttet til klimaendringer og ekstremvær
  - Utvikling og testing av vannbehandlingsteknologi
 • Avløp, overvann og prosessvann
  - Tiltak knyttet til effekter av klimaendringer
  - Rensing av gruveavløp/metallgjenvinning
  - Rensing og resirkulering av vann og næringsstoffer i akvakultur
  - Teknologiutvikling for fjerning av organiske miljøgifter i avløp
 • Teknologiutvikling og testing maritimt
  - Utvikling og testing av teknologi for rensing av ballastvann og vann offshore (injeksjonsvann, produsert vann)
Testanlegg Solbergstrand
Testanlegg for rensing av ballastvann ved NIVAs marine forskningstasjon Solbergstrand ved Drøbak. (Foto: NIVA)
Sist oppdatert 07.12.2017