NIVA Region Sør

NIVA Region Sør ligger i Grimstad, samlokalisert med Universitetet i Agders Campus Grimstad.

Sentrale arbeidsfelt og prosjekter

 • Sur nedbør og kalking av innsjøer og elver
 • Utryddelse av lakseparasitten gyrodactylus salaris
 • Forurensede marine sedimenter
 • Kystøkologi
 • Miljøteknikk

Referanseprosjekter

 • Nitrogen fra fjell og hei
 • Klimaeffekter og forsuring
 • E18 Grimstad-Kristiansand
 • Tiltak mot forurensede fjordsedimenter
 • Sukkertarekartlegging
 • Fjerning av humus fra drikkevann
 • Tiltak mot miljøgifter i avløps- og sigevann

Regional leder: Øyvind Kaste

Kontaktinformasjon

Jon Lilletuns vei 3
4879 Grimstad

Tlf: (+47) 22 18 51 00
Nettside: www.niva.no

Her finner du oss (kart)

Sist oppdatert 10.01.2018