Hovedkontor i Oslo, fire regionavdelinger, fullskala forskningsstasjon

NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

NIVAs hovedkontor

NIVAs hovedkontor ligger i CIENS-bygget som er en del av Forskningsparken i Oslo. Hovedkontoret ligger nær Universitetet i Oslo. Universitetsmiljøet representerer grunnforskning og undervisning mens Forskningsparken og deres leietakere bidrar til kommersialisering av forskningsresultater.

Ved hovedkontoret har vi hovedtyngden av de ansatte, administrasjonen og stabsenhetene. Kjemiske og biologiske laboratorier holder til her, samt utstyrs- og instrumentsentralen.

Kontaktinformasjon

Gaustadalléen 21
0349 Oslo

Tlf: (+47) 22 18 51 00
Faks: (+47) 22 18 52 00

Her finner du oss (kart)

NIVAs regionavdelinger

Kontaktinformasjon og informasjon om regionavdelingenes sentrale arbeidsfelt og prosjekter:

NIVAs regionavdelinger bidrar med:

  • lokalkunnskap om vannmiljøer
  • nærhet til regionale og lokale myndigheter og næringsliv
  • spesialkompetanse innen visse områder, som også betjener NIVAs totale virksomhet nasjonalt og internasjonalt

NIVA forskningsstasjon Solbergstrand

NIVA forskningsstasjon Solbergstrand gjennomfører store eksperimenter innen marinøkologi, sedimentforskning og akvakultur. Vi tester også teknologi for rensing av ballastvann. Forskningsstasjonen ligger ved Drøbaksundet i Oslofjorden.

Sist oppdatert 19.12.2017