Hovedkontor i Oslo, fire regionavdelinger, fullskala forskningsstasjon

NIVAs hovedkontor ligger på Hasle i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

NIVAs hovedkontor

NIVAs hovedkontor er flyttet fra Forskningsparken i Oslo til Hasle. Vår nye adresse er:

Økernveien 94
0579 Oslo

Vi ønsker våre gjester velkommen til våre nye lokaler i Hasle FEM, som ligger godt synlig og sentralt på Hasle, vis à vis Hasle Torg og Hasle T-banestasjon.

>> Trykk her for veibeskrivelse til NIVAs hovedkontor (kollektivtransport og bil).

Ved hovedkontoret har vi hovedtyngden av de ansatte, administrasjonen og stabsenhetene. Kjemiske og biologiske laboratorier holder til her, samt utstyrs- og instrumentsentralen.

Kontaktinformasjon

Økernveien 94
0579 Oslo

Tlf: (+47) 22 18 51 00
Faks: (+47) 22 18 52 00
Nettside: niva.no

Her finner du oss (kart)

NIVAs regionavdelinger

Kontaktinformasjon og informasjon om regionavdelingenes sentrale arbeidsfelt og prosjekter:

NIVAs regionavdelinger bidrar med:

  • lokalkunnskap om vannmiljøer
  • nærhet til regionale og lokale myndigheter og næringsliv
  • spesialkompetanse innen visse områder, som også betjener NIVAs totale virksomhet nasjonalt og internasjonalt

NIVA forskningsstasjon Solbergstrand

NIVA forskningsstasjon Solbergstrand gjennomfører store eksperimenter innen marinøkologi, sedimentforskning og akvakultur. Vi tester også teknologi for rensing av ballastvann. Forskningsstasjonen ligger ved Drøbaksundet i Oslofjorden.

Sist oppdatert 02.09.2021