Presse

Presse og media bes henvende seg til:
 

Gunnar Omsted
Seniorrådgiver, medier og formidling
Mobil: +47 936 54 386
E-post: gunnar.omsted(at)niva.no

Bildekreditering

Bilder på NIVAs hjemmesider som er kreditert NIVA eller NIVAs ansatte, kan - om ikke annet er oppgitt - brukes vederlagsfritt så lenge bildet krediteres den ansatte og/eller NIVA også i bruk hos en tredje part.

Nyhetsrom

Besøk vårt nyhetsrom hos NTB

 

Sist oppdatert 30.11.2021