Presse

Presse og media bes henvende seg til:

Mari Susanne Solerød
Kommunikasjonsleder
+47 952 13 880
mari.solerod@niva.no

Gunnar Omsted
Seniorrådgiver, kommunikasjon
+47 936 54 386
gunnar.omsted@niva.no

Bildekreditering

Bilder på NIVAs hjemmesider som er kreditert NIVA eller NIVAs ansatte, kan - om ikke annet er oppgitt - brukes vederlagsfritt så lenge bildet krediteres den ansatte og/eller NIVA også i bruk hos en tredje part.

Nyhetsrom

Besøk vårt nyhetsrom hos NTB

 

Sist oppdatert 09.05.2022