Å jobbe i NIVA

NIVA tilbyr stillinger med utfordrende oppgaver og mulighet for personlig og faglig utvikling. Vi har gode pensjonsordninger og forsikringer, fleksibel arbeidstid, firmahytte og et godt og internasjonalt arbeidsmiljø.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA-gruppen har omlag 300 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Kina og Chile.

Mer enn halvparten av våre medarbeidere er ansatt i forskerstillinger. Halvparten av disse igjen har doktorgrad. Over 20 nasjonaliteter er representert blant våre ansatte.

Medarbeidere i NIVA har fagbakgrunn fra et bredt spekter av disipliner, blant annet kjemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oseanografi, geografi, ressursforvaltning og miljøøkonomi.

Omtrent 20 % av omsetningen vår er fra internasjonale oppdrag.

Forskere i felt. Foto Andre Stålstrøm
(Foto: André Staalstrøm, NIVA).
 

Forsker i NIVA - variert arbeid og gode fasiliteter

Arbeidet som forsker i NIVA gir en god kombinasjon av teoretisk og praktisk prosjekt- og feltarbeid. Vi har egne kjemiske og biologiske laboratorier, marin forskningsstasjon, algekultursamling og instrumentverksted. Dette gir mulighet til å sette opp installasjoner og å gjøre avanserte analyser og eksperimenter.

NIVA har dataserier som strekker seg tilbake flere tiår. Vi bruker og utvikler avansert statistisk analyse- og modelleringsverktøy som er tilpasset vårt arbeid.

NIVAs basisbevilgning fra Forskningsrådet gir forskere mulighet til å arbeide med kompetansebyggende forsknings- og utviklingsprosjekter, og til å søke doktorgradsstipend. Vi tilrettelegger for bistillinger ved universiteter.

NIVA tilbyr:

  • Et bredt og internasjonalt vannfaglig kompetansemiljø
  • Et godt sosialt miljø med høy trivsel blant de ansatte
  • Fleksibel arbeidstid
  • Gode sosiale ordninger, som for eksempel full lønn under sykdom og foreldrepermisjon
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Firmahytte
Sist oppdatert 21.11.2017