NIVA søker ny administrerende direktør

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid og vi søker nå ny administrerende direktør som vil være med å bidra til at vi når våre ambisjoner. Instituttets forskning og rådgiving er av høy kvalitet og bidrar til å løse miljøutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Vi skaper kunnskapsgrunnlag og innovative løsninger for realisering av det blågrønne skiftet og FNs bærekraftsmål, både i næringsliv og i offentlig sektor. Direktøren i NIVA har ansvaret for en virksomhet med ca. 290 kompetente medarbeidere med 38 forskjellige nasjonaliteter og som sammen danner et sterkt faglig lag.

NIVA kråkebolle Janne Gitmark 1170 x 300

Vår nye administrerende direktør vil få ansvaret for å:

  • posisjonere virksomheten gjennom å gjøre NIVA mer synlig nasjonalt og internasjonalt
  • videreutvikle NIVAs strategiske retning
  • bygge viktige strategiske og faglige allianser
  • sikre god ledelse av NIVAs datterselskap og skape gode synergier mellom disse
  • sikre at NIVA er en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer de beste hodene
  • sikre god økonomisk styring og resultatoppnåelse
  • bidra til å gjøre NIVA til en attraktiv partner som forstår og leverer på kundenes og samfunnets behov

For å lykkes i denne stillingen må du ha en inkluderende og lyttende lederstil i kombinasjon med god beslutningsevne. Du har erfaring med ledelse av kunnskapsmedarbeidere, helst fra oppdragsvirksomhet, og har god innsikt i forskningssektoren. Høyere utdannelse innen relevante fagområder er en forutsetning og det er en fordel med doktorgrad (uten at dette er et krav).

Ta kontakt med Visindi ved Siri Skauge (tlf. 900 91 224) eller Vibeke Bjerknes (tlf. 986 45 381) for mer informasjon om stillingen.

Søknader mottas snarest og senest innen 10. august. Vi vil starte vurderingen av søknader 3. august.

 

Sist oppdatert 02.07.2020