NIVA søker nye medarbeidere!

NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Nå har vi en rekke ledige stillinger (både vitenskapelige og administrative) med søknadsfrist i mai og juni. Er du vår nye kollega?

PhD position in Ecotoxicology

NIVA algekultur lab 1170 x 300

We are looking for a highly motivated PhD candidate with an excellent academic background in ecotoxicology and environmental sciences who seeks an opportunity to conduct research in an international and collaborative research group. This PhD will be a part of an interdisciplinary effort that aims to design environmentally relevant exposure scenarios to assess the potential bioavailability, accumulation and toxicological impacts of different sized plastics using aquatic organisms at the highest risk of exposure, with a particular focus on endocrine disruption. 

Application deadline: 28.05.2020.
See full description and apply through Webcruiter
Further information: Research manager Adam Lillicrap, Research Scientist Tânia Gomes.

 

Koordinator, lederstøtte

badejente-1085x475jpg

Til NIVAs hovedkontor i Oslo søker vi etter en Koordinator, lederstøtte. Hovedformålet med stillingen er å tilrettelegge arbeidet slik at ledelsen arbeider effektivt. Stillingen inngår i instituttets Seksjon for Prosjektstøtte. Prosjektstøtte assisterer i alle prosjektfaser, fra tilbud til rapportering og videre oppfølging, og sikrer at NIVAs prosjekter gjennomføres med høy kvalitet. Stillingen innebærer mange ulike oppgaver og er sentral i den daglige driften ved instituttet.

Søknadsfrist: 31.05.2020. Aktuelle kandidater kan bli kontaktet fortløpende.
Se full beskrivelse og søk stillingen gjennom Webcruiter
Mer informasjon: Seksjonsleder Line Gangeskar

 

Erfaren laboratorieingeniør/forsker innen bakteriologi

NIVA_lab

NIVAs testanlegg er et internasjonalt ledende fagmiljø for anvendt forskning innen ballastvann- renseteknologi. Ballastteamet består av en gruppe på 10 høyt kvalifiserte forskere, overingeniører og teknikere som utfører både landbasert testing i Oslo og skipstesting i hele verden. Prosessene fordrer i tillegg samarbeid med opptil 30 personer som utfører et bredt spekter av kjemiske, mikrobiologiske, biologiske (phytoplankton og zooplankton), og økotoksikologiske analyser og tester i laboratoriet i Oslo og ved NIVAs forskningsstasjon ved Solbergsstrand.  

For å ytterligere styrke NIVAs aktivitet innen dette området, søker vi en erfaren laboratorieingeniør/ forsker med bakteriologisk spisskompetanse. Hovedoppgaven er å ha et helhetlig ansvar for gjennomføring av de bakteriologiske analysene som er en sentral og kritisk del av ballastvanntestingen. 

Søknadsfrist: 02.06.2020.
Se full beskrivelse og søk stillingen gjennom Webcruiter
Mer informasjon: Ballast-test Facility Manager Stephanie Delacroix, Forskningsdirektør Chris Harman.

 

Research assistant, Water and Society

Akerselva vannkikkert 1179 x 300 Foto GOM

We are recruiting a research assistant with a strong profile within qualitative social sciences. The position is in NIVA’s section for Water and Society consisting of about 15 researchers with backgrounds in social, economic and natural sciences, where central research themes are climate change and adaptation, freshwater including urban waters management, marine governance, environmental and bioeconomics, ecosystems services assessment; private and public sector innovation, and participatory processes for stakeholder involvement. We work nationally and internationally, from local to global scales and note an increasing interest in our competencies on all levels.

Application deadline: 03.06.2020.
See full description and apply through Webcruiter
Further information: Research Manager Sindre Langaas

 

Forsker innen urbanhydrologi

Undersøkelser av påvekstalger med vannkikkert_Kemp

Urbanhydrologi omhandler vannets kretsløp i utbygde områder. I byer og tettsteder er det mye arealer med tette flater som hindrer vannet i å infiltrere på en naturlig måte. Urbanisering i byer og tettsteder øker andelen av tette flater, og ved nedbør så økes dermed avrenningshastighet både i intensitet og mengde. Økte vannmengder betyr ikke bare økt risiko for flom, men også økt risiko for utvasking av f.eks. partikler, næringsstoffer og miljøgifter. Dette har igjen stor påvirkning på vannforekomstene i byer og tettsteder.   

Vi skal styrke vår kompetanse innen urbanhydrologi og hydraulikk slik at vi kan bidra med relevant vannfaglig forskning og rådgivning som imøtekommer byer og tettsteders nåværende og fremtidige kunnskapsbehov innen urban vannforvaltning. NIVA skal være nasjonalt og internasjonalt i forskningsfronten når det gjelder å se sammenhengen mellom vannmengder og vannkvalitet i byer og tettsteder, samt at vi skal kunne bidra med forskning rettet mot løsninger som f.eks. naturbaserte tiltak. 

Søknadsfrist: 07.06.2020
Se full utlysning og søk stillingen i Webcruiter
Mer informasjon: Forskningsleder Sondre Meland

 

PhD Student Position in Ecotoxicology and Risk Assessment

NIVA fisk Janne Gitmark 1170 x 300

We are offering a PhD Student position entitled: “ANTIfoulants, VEterinary MediciNal Products and Organic Material can affect marine sediment organisms, but to what extent? ANTIVENOM”.

We are looking for a highly motivated PhD candidate with an excellent academic background in ecotoxicology and environmental sciences who seeks an opportunity to conduct research in an international and collaborative research group. This PhD will be a part of an interdisciplinary effort that is to develop new tools to be able to determine the combined effects of stressors resulting from aquaculture on the marine sediment environment.

Application deadline: 09.06.2020
See full description and apply through Webcruiter
Further information: Research Manager Adam Lillicrap, Research Manager Ailbhe Macken

 

Post-doc position in environmental impacts of transformed nanomaterials

NIVAist i solnedgang foto Kathrine Hammer 1170 x 300

The section for Ecotoxicology and Risk Assessment performs research in ecotoxicology, microbiology, cell biology, toxicogenomics as well as chemical and environmental hazard and risk assessment. The section currently offers a 3 year Post doc vacancy to study the environmental impacts of transformed nanomaterials.

The successful candidate will work on a collaborative project funded by the Norwegian Research Council, ENTRANS, to investigate the environmental impacts of transformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants with a special focus on sub-lethal long-term impacts on organisms of relevant environmental compartments (e.g. sediments). A link between nanomaterial transformation, bioavailability, bioaccumulation and observed toxicity will be established and data will be integrated in fate and exposure models to support risk assessment of ENMs released in soil and sediments. The project is multi-disciplinary involving material and environmental scientists, chemists and toxicologists. 
The Post doc position is for 3 years.

Application deadline: 10.06.2020
See full description and apply through Webcruiter
Further information: Research scientist Anastasia Georgantzopoulou, Research Manager Adam Lillicrap

 

Senior Full-stack Developer

NIVA tare musling 1170 x 300 Janne Gitmark

NIVA has a broad set of water and water-related environmental data from monitoring programs, field studies, modelling and samples analyzed in NIVA’s laboratories. The data include physical, chemical and biological quantities.

NIVA’s section for Environmental Data Science is working with the “digitalization of environmental research” in Norway. We are currently tasked with developing a new and modern data platform including capabilities for delivering future digital services. The goal is to bridge the past, present and future when it comes to how we conduct environmental research and by doing so we strive to help our society become more sustainable. As a part of NIVA’s ongoing efforts to develop new data platforms and digital services, we are hiring a full-time senior developer to our Environmental Data Science team.

Application deadline: 15.06.2020
See full description and apply through Webcruiter
Further information:Research Manager Kristoffer Kalbekken

 

IT-konsulent

Nærbilde PC og NIVA-kladdebok

Til NIVAs hovedkontor i Oslo søker vi etter en IT-konsulent. Hovedformålet med stillingen er å støtte opp om instituttets IT-drift og -utvikling, for å sikre best mulig effektiv og sikkerhetsforsvarlige forhold. Stillingen ligger under IT-seksjonen, med 5 øvrige medarbeidere, og er en del av de administrative tjenestene i NIVA.  

Søknadsfrist: 07.06.2020
Se full utlysning og søk stillingen i Webcruiter
Mer informasjon: Vegard Gulbrandsen, gruppeleder IT

Sist oppdatert 22.05.2020