Miljødata på nett

NIVA leverer miljødata på nett fra aktive prosjekter og fra våre databaser, blant annet gjennom NIVAs egne måle- og presentasjonssystemer AquaMonitor og Ferrybox.

AquaMonitor

AquaMonitor-portalen presenterer oppdatert informasjon om vannkvalitet i form av kart og grafer. NIVA kan også etablere egne prosjektportaler for nye geografiske områder eller prosjekter.

Ferrybox og satellittdata

NIVA har installert målesystemet Ferrybox ombord i rutegående skip, og samler kontinuerlig miljødata fra norskekysten, Nordsjøen, Skagerrak og Barentshavet. Dataene kombineres med satellittdata og annen informasjon i et moderne informasjons- og varslingssystem.

Sist oppdatert 07.12.2017