Bergen - Kirkenes: Hurtigruteskipet MS Trollfjord

Hurtigruten har i mange år vært brukt for å måle temperatur og saltinnhold langs norskekysten. Hurtigruteskipet MS Trollfjord har målt vannkvaliteten på strekningen med Ferrybox-systemet siden 2004.

Data brukes på deler av strekningen i Miljødirektoratets «Økokystprogram» og i «Havforsuringsprogrammet».

ferrybox_hurtigruten_2

Videre ligger hovedtyngden av norske oppdrettsanlegg på strekningen Bergen-Kirkenes og overvåkning av giftige alger. Ferrybox-systemet har derfor en viktig rolle i å varsle om endringer i vannmiljøet, som for eksempel temperatursvingninger, ferskvannspåvirkning og algeoppblomstringer.

ferrybox_hurtigruten
Sist oppdatert 07.12.2017