Oslo - Kiel: MS Color Fantasy

NIVA har hatt Ferrybox-utstyr ombord i ColorLines ferger i Skagerrak og Oslofjorden siden 2001. Ruten opereres i dag av MS Color Fantasy som går mellom Oslo og Kiel.

På denne strekningen får man overvåkning av vannmasser fra Østersjøen i Kattegat fra Nordøstlige Skagerrak og Oslofjorden.

ferrybox_oslokiel

Dataene inngår direkte i Miljødirektoratets «Økokystprogram» og «Havforsuringsprogrammet» og i Fagrådene for Indre og Ytre Oslofjords overvåkningsprogrammer. I tillegg benyttes installasjonen om bord til testing av nye sensorer og prøvetagningssystemer bl.a for miljøgifter (Chem Mariner).

Se videoene under for eksempler på Ferrybox-prinsippet på Kielfergen. Merk at grafen representerer ca. 8000 ganger fergens hastighet (som om den gikk i 20 000 km/t).

Sist oppdatert 07.12.2017