Lederskifte i NIVA

Greta Bentzen går av som leder for NIVA ved årsskiftet. Viseadministrerende direktør Tor-Petter Johnsen tiltrer som fungerende administrerende direktør fra 1. januar.

Etter 11 år som administrerende direktør i NIVA vil Greta Bentzen gå av med pensjon ved utgangen av året.

Portrettbilde
Tor-Petter Johnsen blir ny leder i NIVA fra 1. januar 2021.

Greta har ledet NIVA gjennom en periode med sterk vekst og positiv utvikling, både faglig og økonomisk. NIVA er nå en profesjonell og robust organisasjon, og er godt rustet til å bidra med forskning og rådgivning til en framtidig bærekraftig samfunnsutvikling.

Styret har bedt viseadministrerende direktør Tor-Petter Johnsen fungere i stillingen som leder fra 1. januar 2021 og for en periode på 1-2 år.

Tor-Petter er sivilingeniør av utdanning, har en mastergrad i teknologiledelse og har lang fartstid innen miljø og forskning. Han har vært i sin nåværende stilling siden 2013 og har før det sittet i NIVAs styre i syv år.

Ny viseadministrerende direktør

Fra årsskiftet vil forskningsdirektør Thorjørn Larssen overta stillingen som viseadministrerende direktør, blant annet med ansvar for videreutvikling av den forskningsfaglige delen av NIVA. Seksjonsleder Line Gangeskar går over i stilling som administrasjonssjef med ansvar for utvikling og koordinering av staben.

For ytterligere å styrke den forskningsfaglige ledelsen og NIVAs utadrettede virksomhet, er det lyst ut to stillinger som forskningsdirektører.
 

Sist oppdatert 14.10.2020