NIVA inviterer til konkurranse om konsulenttjenester

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) inviterer til konkurranse om konsulenttjenester inn i det større prosjektet «Substantive and Equal Participation for a Legally Binding Plastic Treaty» som vi gjennomfører sammen med tre andre partnere, finansiert av Norad.

NIVA ønsker å inngå avtale med en konsulent til å bistå med administrasjon av en delleveranse av prosjektet. Som del av prosjektet koordinerer NIVA «Scientists’ coalition for an effective plastics treaty». Konsulenten skal bistå med koordineringen av nettverket, med et spesielt fokus på regioner utenfor Europa. I tillegg skal konsulenten bidra med analyser av det politiske landskapet og utviklingen av forhandlingene om plastavtalen. 

En beskrivelse av oppdraget, samt beskrivelse av reglene for konkurransen, er gitt i vedlagt konkurransegrunnlag.

Vi ønsker alle aktuelle leverandører velkommen til å delta i anbudskonkurransen. Frist for levering av tilbud er 30. mai 2023.

Sist oppdatert 16.05.2023