NIVA lyser ut to forskningsdirektørstillinger

NIVA har ekspandert kraftig de siste årene. For å skape rom for ytterligere ekspansjon, styrkes ledelsesteamet med to nye forskningsdirektører innen miljøforskning og digital teknologi.

Forskningsdirektørene vil inngå i instituttets ledergruppe og rapportere til administrerende direktør.

NIVA er på jakt etter kandidater med doktorgrad eller dokumentert erfaring på tilsvarende nivå innen en av følgende fagretninger: biologisk mangfold, marin forskning, miljø- og klimaforskning, eller data science og digital teknologi.

– NIVA er godt i gang med en omfattende digitaliseringsprosess som står sentralt i videreutviklingen av organisasjonen og våre tjenester. For en av stillingene er derfor erfaring innen data science og digital teknologi ønskelig, sier påtroppende administrerende direktør Tor-Petter Johnsen.

Her er mer informasjon om stillingene. 

Sist oppdatert 07.12.2020