Til hovedinnhold
English
Person looking at river bottom through yellow aquascope
Nyheter

Stankelveslep – viktig alge med ekkelt navn

I øvre del av Atna lever en alge med et merkelig utseende: den er brun og lang og veldig slimete, og den heter stankelveslep. Den ser og høres kanskje litt ekkel ut, men slimet er viktig som skjul og næring for en hel masse larver og småkryp.

Publisert:

2.-3. juli 2024 var NIVA, ved Susi Schneider og Eirin Aasland, i Atnaelva for å ta prøver av begroingsalger. 

Atna er ei over 100 km lang elv som kommer fra Smiubelgin-fjellene i Rondane. I første del av løpet heter den Døråe, men omtrent der den renner forbi DNT-hytta på Dørålseter, skifter den navn til Atna. På sin videre ferd navngir den en rekke steder: Den renner gjennom Atnsjøen og Atndalen før den munner ut i Glomma ved Atnoset rett nord for Atna sentrum.

Om våren finnes det lengst oppstrøms i Atnavassdraget ofte en alge med et litt merkelig utseende: den er brun og lang og veldig slimete. I tillegg kan den ha en ganske ubehagelig lukt. Derfor har denne algen fått det litt uflatterende navnet stankelveslep eller Hydrurus foetidus på latin, der foetidus betyr «stinkende».  

Stankelveslep trives i raskt strømmende, iskalde elver og bekker. Når vekstforholdene er gode, kan den dekke hele elvebunnen med et tykt lag av slim. Når NIVA er ute på våren – og her oppe i høyden vil det si sent i juni/tidlig juli – finner vi ofte tykke lag av stankelveslep lengst oppstrøms i Atnavassdraget.

Bildet nedenfor viser en stein tatt fra bunnen i Vidjedalsbekken. Steinen er dekket med et tykt lag av den slimete algen.

Stein begrodd med stankelveslep
Sent i juni 2023 var bunnen av Vidjedalsbekken dekket med et tykt lag av den slimete algen Hydrurus foetidus. Foto: S. Schneider, NIVA

Det tykke slimet kan kanskje se litt ekkelt ut, men slimet er svært viktig som skjul og næring for larver av vanninsekter.

Våre observasjoner viser imidlertid at det ikke er like mye slim hvert år. Da vi var ute 3. juli i år, var det meste av bunnen i Vidjedalsbekken forholdsvis ren, og kun noen ganske få tråder av den slimete algen var synlige. Kanskje den varme mai-måneden i 2024 førte til at algen vokste tidligere enn i andre år, slik at det meste var visnet bort allerede tidlig i juli?

Når det samles algeprøver hvert år over en lang tidsperiode, vil det etter hvert være mulig å undersøke hvilke effekter en endring i klimaet har på algeveksten, deriblant denne slimete og svært synlige algen som har et lite tiltalende navn, men som likevel har en viktig funksjon i elveøkosystemet.

Underwater shot of rocks on river bed
Bunnen av Vidjedalsbekken var ganske ren den 3. juli 2024, og kun noen få tråder av den slimete algen Hydrurus foetidus var synlige under vann. Undervannsfoto: S. Schneider, NIVA
Sist oppdatert