Digitale metoder for miljøovervåking og forskning (2017-2020)

“Digitale metoder for miljøovervåking og forskning” har som mål å utforske nye teknikker for å samle, lagre, analysere og dele digitale overvåkingsdata. SIS-en har fire overordnede tema: Nye teknologier, bruk av sensorer og plattformer, bruk av fjernmålingsmetodikk og big data. Smart dataoverføring er fremhevet på tvers de fire fokusområdene. SIS-en sikter på å utvikle ny teknologi som kan brukes både innenfor forskning og rutinemessig overvåking.

Relevante publikasjoner

Samanipour, S., Reid, M., Bæk, K., and Thomas, K. (2018) Combining a Deconvolution and a Universal Library Search Algorithm for the Nontarget Analysis of Data-Independent Acquisition Mode Liquid Chromatography−High-Resolution Mass Spectrometry Results. Environmental Science and Technology, 2018, 52 (8), pp 4694–4701

Postere:

Moe, Jannicke, et. al (2018). Bayesian network model for risk assessment based on fish embryo testing: a probabilistic weight-of-evidence approach.

Relatert innhold:

DRONING (2018): Brukar drone for å ta bilete av tang og tare: Ser fjøra betre frå fugleperspektiv.

Sist oppdatert 22.01.2019