Restaurering av akvatiske økosystemer (2016-2019)

Restaurering av ødelagte økosystemer er en målsetting for å stoppe tilbakegangen i biodiversitet både i Europa og på verdensbasis. Også i Norge har vannmiljøet en lang historie om å bli utsatt for menneskelig påvirkning, og behovet for kunnskap om hvordan det kan forbedres gjennom restaurering er helt vesentlig. SIS-en dekker et bredt spekter av problemstillinger innenfor akvatisk restaurering i både det marine miljøet og i ferskvann. Prosjektene tar for seg restaurering i urbane områder, vurdering av effektene av ulike restaureringstiltak, metoder for vurdering av hydromorfologi i elver og effektene av sperringer i elver for biologisk tilstand.

Relatert innhold:

Aftenposten Viten (2016): Fjernet kloakklukten fra Oslofjorden med tjukke tau og sjøstjerner

Sist oppdatert 18.01.2019