Urbane vannutfordringer og løsninger (2016-2019)

Det er et økende behov om ny kunnskap om vann i byer grunnet drivere som urbaniseringsprosesser, klima og forbruksmønster. I Norge vil klimaendringene stort sett føre til et varmere, våtere og villere klima, som øker behovet for å utvikle og videreforedle blågrønne løsninger for å håndtere større vannmengder ved ekstremnedbør. Urbanisering og byfortettelse stiller strengere krav til at ulike byfunksjoner – inklusive blågrønne løsninger – sees i et multifunksjonelt perspektiv hvor ulike brukergrupper er involvert. Faktorer som endret forbrukeratferd gjør det nødvendig å utvikle nye metoder og analytiske verktøy som kan oppdage nye miljøgifter og spore deres urbane transportmønstre, slik som mikro- og nanoplast i det urbane vannkretsløpet.

Relevante publikasjoner:

Liane, Amalie Sofie (2018). Effects of road runoff on tadpoles of the common frog (Rana temporaria). Master thesis in toxicology. Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.

Girardin, Viviane (2018). Source Origin of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Sediment, and Fate of Organic Contaminants in Dragonfly Larvae (Aeshnidae) from Highway Sedimentation Ponds and Natural Ponds. Master Thesis in Toxicology. Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.

Relatert innhold:

Hvor har du sett vannet samle seg når det regner i Oslo? (2018) Niva.no.

Nå er Teglverksdammen på Hasle blitt så ren at du kan fiske ørret i den (2017). Vårt Oslo.  

13,7 millioner til NIVA-ledet BYFORSK-prosjekt. (2017) Niva.no. 

Sist oppdatert 18.01.2019