Styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd og ansatte, årsberetning og regnskap

Stiftelsen NIVA ledes av et styre og en administrerende direktør. NIVAs styre består av åtte styremedlemmer.

Styrets sammensetning 2018

  • Linda Aaram, styreleder
  • Bjørn Bjørnstad
  • Ingrid Schjølberg
  • Stian Nygaard
  • Tore Askeland
  • Trine Dale, valgt av NIVAs ansatte
  • Anders Ruus, valgt av NIVAs ansatte
  • Karina Petersen, valgt av NIVAs ansatte

NIVAs årsberetninger

Sist oppdatert 07.05.2019