Styre , årsberetning og regnskap

Stiftelsen NIVA ledes av et styre og en administrerende direktør. NIVAs styre består av åtte styremedlemmer.

Sist oppdatert 20.04.2022