Styre , årsberetning og regnskap

Stiftelsen NIVA ledes av et styre og en administrerende direktør. NIVAs styre består av åtte styremedlemmer.

Sist oppdatert 02.09.2021