Bilder fra anlegget

Konteiner
Konteinerbasert akvaponi med lite "fotavtrykk" ved Natur VGS

Konteinerbasert akvaponi med lite "fotavtrykk" ved Natur VGS

Konteiner
Installering av akvaponianlegget

Installering av akvaponianlegget

Anlegg interiør
I nederste konteiner vil fiskeproduksjonen foregå med såkalt RAS-teknologi (Resiculating Aquaculture System) fra MAT Kuling AS

I nederste konteiner vil fiskeproduksjonen foregå med såkalt RAS-teknologi (Resiculating Aquaculture System) fra MAT Kuling AS

Anlegg interiør
I øverste konteiner vil planteproduksjonen foregå i såkalte "deep water/raft" og i NFT (Nutrient Film Technique) systemer fra MAT Kuling AS

I øverste konteiner vil planteproduksjonen foregå i såkalte "deep water/raft" og i NFT (Nutrient Film Technique) systemer fra MAT Kuling AS