Bilder fra anlegget

Vannkvalitetsmåling i oppsamlet regnvann
Vannkvalitetsmåling i oppsamlet regnvann

 

Planteproduksjon i vekst
Salaten trives godt i akvaponiet (Februar 2023)

 

Etablering av de rette forholdene for at fisken skal trives
Fisken har fått et nytt hjem!
Besøk med lærere ved Natur videregående skole
Grønt tak
Anlegget har fått et grønt tak!

 

 
Konteiner
Konteinerbasert akvaponi med lite "fotavtrykk" ved Natur VGS
Konteiner
Installering av akvaponianlegget
Anlegg interiør
I nederste konteiner vil fiskeproduksjonen foregå med såkalt RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture System) fra MAT Kuling AS
Anlegg interiør
I øverste konteiner vil planteproduksjonen foregå i såkalte "deep water/raft" og i NFT (Nutrient Film Technique) systemer fra MAT Kuling AS
Planteproduksjon i akvaponi, januar 2023
Planteproduksjon i akvaponi (Januar 2023)