Seminar om akvaponi og urban dyrking

Seminar

Tirsdag 18.10.22 arrangerte NIVA, Natur Videregående skole og FNI et seminar i Oslo om akvaponi og urban dyrking i forbindelse med prosjektet.

Seminaret som hadde rundt 35 deltakere hadde som mål å samle relevante aktører til verdifull dialog på tvers av fagområder og sektorer knyttet til urban dyrking og akvaponi for erfaringsutveksling og inspirasjon. Det var en dag med mye engasjement med en blanding av korte innlegg, gruppearbeid, diskusjon og befaring.

Tema vi kom inn på:

  • Urbant landbruk og bærekraftige byer
  • Kortreist mat og menneskemøter i by
  • Akvaponi - som næringsvirksomhet og for læring

NIVA innledet med å fortelle kort om USAGE-prosjektet og mål for dagen.

Landbruks- og matdepartementet fortalte om den nasjonale strategien for urbant landbruk og Oslo kommune om Spirende Oslo, Oslos satsning på urbant landbruk.

Matkuling gav en innføring i anlegget som settes opp utenfor Natur Videregående i forbindelse med prosjektet og Natur Videregående delte om deres erfaringer med akvaponi og motivasjon for å være med i USAGE. Vi fikk høre om Tvedestrand Videregående skoles gryende erfaringer med avaponi og bruk av akavaponi i undervisningen.

U-Reist fortalte om å dyrke mat og menneskemøter i byen. NMBU/Nasjonalt senter for Urbant landbruk snakket hva som skal til for å få til mer bærekraftige byer og hvordan urban dyrking kan bidra.

Etter innleggene og en god lunsj brukte vi resten av tiden inne til gruppearbeid og diskusjon. Vi snakket bl.a. om hvilke potensial det er for akvaponi og hvilke eventuelle hindringer finnes for å få til akvaponi og viktige hensyn å ta. Dagen ble avsluttet med en befaring til prosjektets akvaponianlegg på Natur Videregående skole.

Arrangementet bestod av en blanding av korte innlegg, gruppearbeid, diskusjon og befaring.

Guri Tveito
Gruppearbeid på seminar
Befaring til anlegget
Befaring på anlegget

 

En befaring til anlegget
Befaring til anlegget

 

 

Presentasjoner

Akvaponi og urban dyrking presentasjon

  Velkommen - Akvaponi og urban dyrking

 

 

 

 

 

Spirende Oslo - strategi for urbant landbruk.png

 Oslo kommune - Spirende Oslo: Strategi for urbant landbruk

 

 

 

 

 

Nasjonal strategi for urbant landbruk presentasjon

 LMD - Nasjonal strategi for urbant landbruk

 

 

 

 

 

Aquaponics and urban cultivation presentation

 Aquaponics and urban cultivation

 

 

 

 

 

Natur VGS - rolle og motivasjon for å delta i USAGE presentasjon

Natur VGS - rolle og motivasjon for å delta i USAGE

 

 

 

 

 

 

NMBU - urbant landbruk presentasjon

 NMBU - Urbant landbruk

 

 

 

 

 

Tvedestrand VGS - akvaponi som læringsarena presentasjon

 Tvedestrand VGS - Akvaponi som læringsarena

 

 

 

 

 

UReist - Dyrk byen! presentasjon

 UReist - Dyrk byen!

 

 

 

 

 

Mentimeter

 Mentimeter på workshop