Å bruke det vi har for mye av til å produsere det vi trenger mer av

Fiskeoppdrett og planteproduksjon i skjønn forening hos Akvariet i Bergen.

I et Aquaponics-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon. Et slikt demonstrasjonsanlegg er nå å finne på Akvariet i Bergen.

I et lukket Aquaponics-anlegg resirkuleres vannet. Partikler fra fisk, blant annet fôrrester og feces (fiskebæsj), komposteres og gir plantene nitrogen, fosfor og andre viktige næringsstoffer. Plantene tar opp næringsstoffer som kan være uheldige for fisken i større mengder. Deretter brukes vannet om igjen til fiskeoppdrett.

>> Les mer om Aquaponics hos NIBIO

NIVA har på oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune samarbeidet med Akvariet i Bergen og Lerøy Seafood om en utstilling som demonstrerer Aquaponics-systemet, samt presentasjon av Havets skog - "Ocean forest" - et samarbeid mellom Lerøy og Bellona om taredyrking for å ta hånd om utslipp av næringssalter fra oppdrett.

medium_akvariet_i_bergen_salat
Fra oppsettet hos Akvariet i Bergen (koi og skilpadde gir næring til salat). Foto: Akvariet i Bergen.

- En viktig målsetting med prosjektet er å lage undervisning til videregående skoler basert på dette demonstrasjonsanlegget. Det er vi godt i gang med - i samarbeid med Skolelaboratoriet, Bergen Katedralskole og Amalie Skram videregående skole, sier Åse Åtland, forskningsleder ved NIVAs seksjon for akvakultur.

Lerøy Seafood har utarbeidet en videosnutt som forklarer Ocean Forest-konseptet. Se filmen i vinduet under.

Sist oppdatert 30.01.2018