Presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra oppsummeringen av NIVAs strategiske instituttsatsninger på Klimaeffekter og Nye Miljøgifter.

Seminaret gikk av stabelen 12. januar 2016.

En oppsummeringsartikkel er gjort tilgjengelig her, mens presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig i pdf under.

SIS Nye Miljøgifter

- Innledning v/Elisabeth Lie

- Suitability of passive sampling in monitoring v/Ian Allan

- Suspect/Non-target screening – A powerful tool for selecting emerging environmental contaminants v/Malcolm Reid

- Plast i fiskemager v/David Pettersen Eidsvoll

- Lakselus; kjemikalier og effekter v/ Ailbhe Macken

- Bioaccumulation and responses – The chemostat project v/Luca Nizzetto, David Pettersen Eidsvoll, Adam Lillicrap

- Climate-mediated increases in organic matter export to coastal waters: Effects on lower food web structure and contaminant bioaccumulation v/Amanda Poste

- INCA-TOX – a new model for the organic contaminants transport studies v/Luca Nizzetto

- Avslutning v/Kevin Thomas

SIS Klimaeffekter

- Innledning v/Øyvind Kaste

- Karbonlagring i terrestriske økosystemer - hvilken rolle spiller eksport av karbon i bekker og retensjon av karbon i innsjøer? v/Heleen de Wit

- Klimaendringer og spredning av stillehavsøsters i kystområder i Sør-Norge v/Eli Rinde

- Effekt av nedbørsepisoder på badevannskvalitet i Indre Oslofjord v/Ingun Tryland

- Greener rivers in a changing climate? Effects of climate and hydrologic regime on benthic algae assemblages in pristine streams v/Susi Schneider

- Krepsen som ble kanarifugl v/Markus Lindholm

- Kortidsvariasjon i DOM på Langtjern - bruk av sensorer til å studere effekten av klimafaktorer v/Kari Austnes

- Hvordan påvirker klimaendringer dynamikken i planktonsamfunn? Analyse av 40 års tidsserier fra Mjøsa v/Jannicke Moe

- Effekter av klimaendringer på dypvannsmiljøet i Oslofjorden v/Dag Hjermann

Sist oppdatert 14.03.2016