Søk etter publikasjon

NIVAs publikasjoner registreres nå i CRIStin (Current research information system in Norway).
Klikk her for å søke i CRIStins arkiv.

Fant 845 publikasjoner
Kapittel i bok
Ecotoxicity of nanomaterials used for remediation
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Sevcu, Alena, Joner, Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Integrative assessment of low-dose gamma radiation effects on Daphnia magna reproduction: Toxicity pathway assembly and AOP development
Forfatter(e): [Song, You, Xie, Li, Lee, YeonKyeong, Brede, Dag Anders, Lyne, Fern, Kassaye, Yetneberk Ayalew, Thaulow, Jens, Caldwell, Gary S., Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 705
Side(r):

Kapittel i bok
Tamoxifen: Occurrence, Fate, Transformation Products, and Non-Conventional Treatment Technologies
Forfatter(e): [Escudero-Oñate, Carlos, Rodriguez-Mozaz, Sara, Ferrando-Climent, Laura]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
50 år med kjønnsforstyrrede snegler - fra miljøproblem til gladsak
Forfatter(e): Schøyen, Merete
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2019
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Andersen, Eivind Ekholt]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Vurdering av mulige tiltak for å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Yakushev, Evgeniy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Tidsskrift
Bioeconomic Modelling of Coastal Cod and Kelp Forest Interactions: Co-benefits of Habitat Services, Fisheries and Carbon Sinks
Forfatter(e): [Vondolia, Godwin K, Chen, Wenting, Armstrong, Claire W., Norling, Magnus D]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
Test test
Forfatter(e): Coutris, Claire
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Børsaelva og Vigda høsten 2019
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Ulvan, Eva Marita]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus – oppdatert 2019
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
Introduksjon av Sørv (Scardinius erythrophthalmus) – en katastrofe eller kun til irritasjon? En undersøkelse av 10 vann i Arendal kommune – Aust-Agder
Forfatter(e): [Walseng, Bjørn, Hesthagen, Trygve H., Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal
Forfatter(e): [Jakobsson, Simon, Bakkestuen, Vegar, Barton, David Nicholas, Lindhjem, Henrik, Magnussen, Kristin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
A comparison of trends in wastewater‐based data and traditional epidemiological indicators of stimulant consumption in three locations
Forfatter(e): [Goulding, Niel, Hickman, Matthew, Reid, Malcolm, Amundsen, Ellen J, Baz-Lomba, Jose Antonio, O'Brien, Jake W, Tscharke, Ben J, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Kuijpers, Wil, Hall, Wayne, Jones, Hayley E]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Addiction
Vol-nr: 115
Side(r): 472-462

Tidsskrift
Toxicity of microplastics and natural particles in the freshwater dipteran Chironomus riparius: Same same but different?
Forfatter(e): [Scherer, Christian, Wolf, Raoul, Völker, Johannes, Stock, Friederike, Brennhold, Nicole, Reifferscheid, Georg, Wagner, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune, i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger.
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Effekter av lakselus på sjøørret i naturen
Forfatter(e): [Serra Llinares, Rosa Maria, Bøhn, Thomas, Karlsen, Ørjan, Nilsen, Rune, Freitas, Carla, Albretsen, Jon, Haraldstad, Tormod, Thorstad, Eva Bonsak, Elvik, Kristine Marit Schrøder, Bjørn, Pål Arne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Jensås, Jan Gunnar, Borgos, Terje, Rognes, Torstein, Ulvan, Eva Marita]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter
Forfatter(e): [Knudsen, Steen Wilhelm, Andersen, Jesper Harbo, Bekkevold, Dorte, Hesselsøe, Martin, Jensen, Søren K S, Møller, Peter Rask]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Problemkartlegging av tre kraftverk i Nitelva
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Thrane, Jan-Erik, Lindholm, Markus, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug, Sample, James Edward]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Ledang, Anna Birgitta, Mengeot, Caroline, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Miljørisiko ved utslipp fra gruvevirksomhet på Stjernøy – en sammenfatning av tester utført i regi av forskningsprosjektet NYKOS.
Forfatter(e): [Schaanning, Morten, Trannum, Hilde Cecilie, Brooks, Steven]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2019. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Becsan, Ingar, Escudero-Oñate, Carlos, Garmo, Øyvind Aaberg, Grønneberg, Estelle, Hansen, Peter Stig, Holter, Tobias Houge, Hytterød, Sigurd, Martínez Francés, Elena, Olstad, Kjetil, Ribeiro, Anne Luise, Rusch, Johannes]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Ranneklev, Sissel Brit, Schaanning, Morten, Mengeot, Caroline, Grung, Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Assessment of risks to drinking water provision in Glitrevann from forest fertilization and harvesting
Forfatter(e): [Jackson-Blake, Leah Amber, Clayer, Francois]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av larvikittbruddene i Larvik kommune i 2019
Forfatter(e): Persson, Jonas
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar)
Forfatter(e): [Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Rusch, Johannes, Garmo, Øyvind Aaberg, Gjessing, Mona Cecilie, Kraugerud, Marianne, Hagen, Anders Gjørwad]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Litt av hvert om Sjøørret
Forfatter(e): [Holthe, Espen, Bergan, Morten Andre, Bremset, Gunnbjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Forberedt og fleksibel
Forfatter(e): [Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne, Olsen, Julia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Desafio 2030, Episode: Science for sustainability. Interesting Raingarden in Oslo (Norway). Desafio 2030. Ciencia para la Sostenibilidad. El interesante Jardín de Lluvia en Oslo (Noruega)
Forfatter(e): Barkved, Line Johanne
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden i 2019. Overvåking for Alcoa Mosjøen.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2019. Overvåking for Alcoa Lista.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Overvåkning av fisk i Glomma ved Borregaard 2019
Forfatter(e): [Lund, Espen, Håll, Johnny Peter]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge
Forfatter(e): [Engen, Sigrid, Hausner, Vera Helene, Mikkelsen, Eirik Inge, Gundersen, Hege, Christie, Hartvig C, Falk-Andersson, Jannike, Espinasse, Marina, Lennert, Ann Eileen, Olsen, Erik Joel Steinar, Fauchald, Per]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Rinde, Eli, Espeland, Sigurd Heiberg, Olsen, Heidi Anita, Thormar, Jonas, Grefsrud, Ellen Sofie, Bøe, Reidulv, Freitas, Carla, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster
Forfatter(e): [Kaste, Øyvind, Andersen, Eivind Ekholt, Haraldstad, Tormod, Håvardstun, Jarle, Kemp, Joanna Lynn, Skancke, Liv Bente, Øxnevad, Sigurd]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Bioavailability and bioaccumulation of perfluorinated compounds (PFAS) in a polluted river sediment
Forfatter(e): [Schaanning, Morten, Rundberget, Thomas, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Karmsundet i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Karmøy
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Tromøysundet i 2019. Overvåking for Fiven Norge AS avd. Eydehavn
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
In vivo assessment of silver nanoparticle induced reactive oxygen species reveals tissue specific effects on cellular redox status in the nematode Caenorhabditis elegans
Forfatter(e): [Rossbach, Lisa Magdalena, Oughton, Deborah H, Maremonti, Erica, Coutris, Claire, Brede, Dag Anders]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 27 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2019
Forfatter(e): Kile, Maia Røst
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo
Forfatter(e): [Aamaas, Borgar, Stange, Erik, Aamodt, Solveig, Sandstad, Marit, Schwingshackl, Clemens, Setsaas, Trine Hay, Barton, David Nicholas, Leiren, Merethe Dotterud, van Oort, Bob]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tangenvika og tilløpselver. Kartlegging av funksjonsområder i forbindelse med InterCity-utbyggingen
Forfatter(e): [Myrvold, Knut Marius, Johnsen, Stein Ivar, Økelsrud, Asle, Olstad, Kjetil, Bækkelie, Knut Andreas Eikland]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Protocol for a risk assessment of caffeine exposure from multiple sources
Forfatter(e): [Carlsen, Monica Hauger, Devold, Tove Gulbrandsen, Granum, Berit, Lillegaard, Inger Therese L., Mathisen, Gro Haarklou, Rasinger, Josef Daniel, Rohloff, Jens, Starrfelt, Jostein, Bruzell, Ellen Merete, Svendsen, Camilla, Husøy, Trine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Associations among temperature, sea ice and phytoplankton bloom dynamics in the Barents Sea
Forfatter(e): [Dong, Kaixing, Kvile, Kristina Øie, Stenseth, Nils Christian, Stige, Leif Christian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 36-25

Tidsskrift
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Bakkestuen, Vegar, Solberg, Sverre, Timmermann, Volkmar, Simpson, David, Vollsnes, Ane Victoria, Aarrestad, Per Arild, Ranneklev, Sissel Brit]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 36-25

Tidsskrift
Slik kan fjorden ved Oslos havnepromenade bli rikere og renere
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Rinde, Eli, Sørensen, Elin Tanding]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 36-25

Tidsskrift
Viktige naturtyper i havet
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 36-25

Tidsskrift
Kriterier for lagring av miljø-DNA prøver og data, herunder henvisning til referansemateriale. Criteria for depositing eDNA samples and data, including vouchered specimens
Forfatter(e): [Finstad, Anders Gravbrøt, Boer, Hugo de, Brurberg, May Bente, Dahle, Geir, Edgar, Kristin Skarsfjord, Eiler, Alexander, Ekrem, Torbjørn, Endresen, Dag Terje Filip, Fossøy, Frode, Hansen, Haakon, Hobæk, Anders, Hoem, Stein Arild, Hosia, Aino Laila Johanna, Hovstad, Knut Anders, Jeppesen, Thomas Stjernegaard, Johnsen, Arild, Kallioniemi, Eveliina, Larsen, Aud, Lifjeld, Jan Terje, Pitelkova, Iva, Prager, Maria, Rey, Jessica L., Salvesen, Ingrid, Vrålstad, Trude, Willassen, Endre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 36-25

Tidsskrift
Terrestrial adult stages of freshwater insects are sensitive to insecticides
Forfatter(e): [Bruus, Marianne, Rasmussen, Jes, Strandberg, Morten, Strandberg, Beate, Sørensen, Peter Borgen, Larsen, Søren Erik, Kjær, Christian, Lorenz, Stefan, Wiberg-Larsen, Peter]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 239
Side(r):

Tidsskrift
Next generation environmental assessments in the BBNJ regime? An assessment of the state of the negotiations
Forfatter(e): [Doelle, Meinhard, Sander, Gunnar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Assessments and their status in international law
Forfatter(e): Sander, Gunnar
Utg-år: 2020
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Implementing the Minamata Convention: Will China deliver?
Forfatter(e): [Heggelund, Gørild, Andresen, Steinar E, Rosendal, G. Kristin, Lin, Yan, Steindal, Eirik Hovland]
Utg-år: 2020
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Bråte, Inger Lise Nerland, Buenaventura, Nina Tuscano, Bæk, Kine, Carlsson, Pernilla Marianne, Grung, Merete, Håll, Johnny Peter, Lusher, Amy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Improving hydropower inflow forecasts by assimilating snow data
Forfatter(e): [Magnusson, Jan Olof, Nævdal, Geir, Matt, Felix Nikolaus, Burkhart, John, Winstral, Adam]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Women in freshwater science: challenges and solutions for achieving equity
Forfatter(e): [Lester, Rebecca E., Rosten, Carolyn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Trends and patterns in surface water chemistry in Europe and North America between 1990 and 2016, with particular focus on changes in land use as a confounding factor for recovery
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Kaste, Øyvind, Arle, Jens, Austnes, Kari, de Wit, Heleen, Fölster, Jens, Houle, Daniel, Hruska, Jakub, Indriksone, Iveta, Monteith, Don, Rogora, Michaela, Sample, James Edward, Steingruber, Sandra, Stoddard, John L., Talkop, Reet, Trodd, Wayne, Ulańczyk, Rafał Piotr, Vuorenmaa, Jussi]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management
Forfatter(e): [Aas, Øystein, Indset, Marthe, Prip, Christian, Platjouw, Froukje Maria, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Thrane, Jan-Erik, Skjelbred, Birger, Kile, Maia Røst, Håll, Johnny Peter, Økelsrud, Asle, Selvik, John Rune]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Miljøovervåking i vann ved utvidelse av Fv. 333 Espelandsveien, Sandnes. Resultater fra september 2019 – februar 2020.
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Antonsen, Medyan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Undersøkelse av vannplanter i innsjøer i Gran og Lunner kommuner 2019
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
A cost-effective IoT strategy for remote deployment of soft sensors – a case study on implementing a soft sensor in a multistage MBBR plant.
Forfatter(e): [Muralidharan Nair, Abhilash, Hykkerud, Aleksander, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune -Undersøkelser i 2019
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Vannplanter i Otra oppstrøms Brokke før og nå, og hva det betyr for problemvekst av krypsiv
Forfatter(e): [Schneider, Susanne Claudia, Demars, Benoît Olivier Laurent]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2019.
Forfatter(e): Økelsrud, Asle
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
HE34A-1990 Enhancement of ocean and sea ice insitu observations in the Arctic under the Horizon 2020 project INTAROS.
Forfatter(e): [Beszczynska-Möller, Agnieszka, Sagen, Hanne, Voss, Peter, Sejr, Mikael K, Soltwedel, Thomas, Johannessen, Truls, Houssais, Marie-Noelle, Rogge, Andreas, Allan, Ian, Nilsen, Frank, Renner, Angelika, Smedsrud, Lars H., Roden, Nicholas, Gattuso, Jean-Pierre, Chauvaud, Laurent, Marec, Claudie, Cheng, Bin, King, Andrew Luke, Provost, Christine, Babin, Marcel, Sørensen, Mathilde B.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag
Forfatter(e): [Hesthagen, Trygve H., Rikstad, Anton, Adolfsen, Pål, Sandlund, Odd Terje, Bardal, Helge, Bergan, Morten Andre, Berger, Hans Mack, Finstad, Anders Gravbrøt, Olsen, Kay-Arne, Nøst, Terje, Sandodden, Roar, Sivertsgård, Rolf, Slettom, Lars]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Biologisk overvåking av Gaula og Enganbekken ved Støren i forbindelse med utslippskonsesjon for Norsk Kylling AS. Årsrapport for 2019
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Garmo, Øyvind Aaberg, Larsen, Bjørn Mejdell, Olstad, Kjetil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
DNA-analyse oppklarer alge-mysterium på Svalbard
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Deposition of detritus from near- and off-shore kelp farm as a contribution to CO2 sequestration
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Ellingsen, Ingrid H., Hancke, Kasper]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Influence of suspended sediment front on nutrients and phytoplankton dynamics off the Changjiang Estuary: A FVCOM-ERSEM coupled model experiment
Forfatter(e): [Ge, Jianzhong, torres, Ricardo, Chen, Changsheng, Liu, Jie, Xu, Yi, Bellerby, Richard, Bruggeman, Jorn, ding, pingxing]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 204
Side(r):

Tidsskrift
Best available technologies and treatment trains to address current challenges in urban wastewater reuse for irrigation of crops in EU countries
Forfatter(e): [Rizzo, Luigi, Gernjak, Wolfgang, Krzeminski, Pawel, Malato, Sixto, McArdell, Christa S., Sánchez Pérez, José Antonio, Schaar, Heidemarie, Fatta-Kassinos, Despo]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 710:136312
Side(r): 17-1

Tidsskrift
Linking morphology, toxicokinetic, and toxicodynamic traits of aquatic invertebrates to pyrethroid sensitivity
Forfatter(e): [Dalhoff, Kristoffer, Hansen, Anna M. B., Rasmussen, Jes Jessen, Focks, Andreas, Strobel, Bjarne W, Cedergreen, Nina]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5699-5687

Tidsskrift
Temporal and spatial dynamics of the invasive red king crab and native brachyuran and anomuran larvae in Norwegian waters
Forfatter(e): [Michelsen, Helena Kling, Nilssen, Einar Magnus, Pedersen, Torstein, Svensen, Camilla]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 29
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Økosystem-basert forvaltning og styring – en kunnskapsoversikt
Forfatter(e): [Aas, Øystein, Indseth, Marthe, Prip, Christian, Platjouw, Froukje Maria, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 29
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Økosystem-basert forvaltning og styring – en kunnskapsoversikt
Forfatter(e): [Aas, Øystein, Indseth, Marthe, Prip, Christian, Platjouw, Froukje Maria, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 29
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Environmental justice and outdoor recreation opportunities: A spatially explicit assessment in Oslo Metropolitan area, Norway
Forfatter(e): [Suárez, Marta, Barton, David Nicholas, Cimburova, Zofie, Rusch, Graciela, Gomez-Baggethun, Erik, Onaindia, Miren]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Policy
Vol-nr: 108
Side(r): 143-133

Tidsskrift
Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout
Forfatter(e): [Serra Llinares, Rosa Maria, Bøhn, Thomas, Karlsen, Ørjan, Nilsen, Rune, Freitas, Carla, Albretsen, Jon, Haraldstad, Tormod, Thorstad, Eva Bonsak, Elvik, Kristine Marit Schrøder, Bjørn, Pål Arne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 168-151

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 168-151

Tidsskrift
Introduction to the Invited Review series initiative of the Journal of Fish Diseases: Health management of zebrafish in research facilities
Forfatter(e): [Nowak, Barbara, Speare, David, Powell, Mark]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr:
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Impact of sewage sludge-borne Ag and TiO2 nanoparticles on Eisenia fetida coelomocytes
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Coutris, Claire, Ndungu, Kuria, Vogelsang, Christian, Almeida Carvalho, Patricia, Almeida, Ana Catarina, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr:
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Can copepod diapause be induced in the lab?
Forfatter(e): [Skottene, Elise, Tarrant, Ann M., Altin, Dag, Kvile, Kristina Øie]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr:
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Effects of reduced organic matter loading through membrane filtration on the microbial community dynamics in recirculating aquaculture systems (RAS) with Atlantic salmon parr (Salmo salar)
Forfatter(e): [Fossmark, Ragnhild Olsen, Vadstein, Olav, Rosten, Trond Waldemar, Bakke, Ingrid, Koseto, Deni, Bugten, Anette Voll, Helberg, Gaute Alexander Nedberg, Nesje, Jenny, Jørgensen, Niels O.G., Raspati, Gema Sakti, Azrague, Kamal, Østerhus, Stein Wold, Attramadal, Kari]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 524
Side(r):

Tidsskrift
Linking green infrastructure to urban heat and human health risk mitigation in Oslo, Norway
Forfatter(e): [Venter, Alexander Samuel, Krog, Norun Hjertager, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 709
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser og tiltaksrettet problemkartlegging i Oldvassdraget, Ørland kommune. Høsten 2019
Forfatter(e): [Havn, Torgeir Børresen, Bergan, Morten Andre, Kolven, Harald B., Saksgård, Randi J., Ambjørndalen, Vegard M., Solem, Øyvind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 709
Side(r):

Tidsskrift
Water chemistry, zooplankton and benthos in small lakes within the distribution area of the rare European pool frog Pelophylax lessonae (Camerano) in Norway
Forfatter(e): [Lydersen, Espen, Holtan, Marijanne, Korslund, Lars, Raddum, Gunnar, Dolmen, Dag, Wærvågen, Svein Birger, Fjeld, Eirik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 51-37

Tidsskrift
A method for reclaiming nutrients from aquacultural waste for use in soilless growth systems
Forfatter(e): [Ezziddine, Maha, Liltved, Helge, Homme, Jan Morten]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Pilotprojekt: Insekticiders effekt på terrestriske stadier af vandinsekter – en overset faktor af betydning for makroinvertebratesamfundene i danske vandløb?
Forfatter(e): [Strandberg, Morten, Wiberg-Larsen, Peter, Bruus, Marianne, Sørensen, Peter Borgen, Strandberg, Beate, Larsen, Søren Erik, Rasmussen, Jes Jessen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb
Forfatter(e): [Alnøe, Anette Baisner, Baattrup-Pedersen, Annette, Rasmussen, Jes Jessen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Fejlkildebestemmelse for eDNA hos flodperlemusling (Margaritifera margaritifera L.).
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes Jessen, Andersen, Liselotte Wesley, Thomsen, Søren Nøhr, Hesselsøe, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Forekomst af dyndsmerling undersøgt med eDNA screening
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes, Andersen, Liselotte Wesley, Thomsen, Søren Nøhr, Fejerskov, Morten, Hesselsøe, Martin, Deacon, Michael]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Persson, Jonas, Kile, Maia Røst, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Grung, Merete, Guerrero, Jose-Luis, de Wit, Heleen, Moe, Therese Fosholt]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2019
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Thrane, Jan-Erik, Skjelbred, Birger, Økelsrud, Asle, Håll, Johnny Peter, Kile, Maia Røst]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport
Forfatter(e): [Sørensen, Kai, Eikrem, Wenche, Valestrand, Louise, Kristiansen, Trond, Norli, Marit]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2019
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2018 - Datarapport
Forfatter(e): [Norli, Marit, Valestrand, Louise, Eikrem, Wenche]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Vurdering av mikrobiologiske analysemetoder for å dokumentere mikrobiell barriereeffekt i partikkelfjerningstrinnet på vannbehandlingsanlegg
Forfatter(e): [Wennberg, Aina Charlotte, Eikebrokk, Bjørnar, Myrmel, Mette, Hageskal, Gunhild, Hem, Lars]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Mulig bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Furuseth, Ingvild Skumlien, Langaas, Sindre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og befolkningsutvikling
Forfatter(e): Staalstrøm, Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Overvaking av sjøområde i Sund kommune, 2018.
Forfatter(e): [Golmen, Lars Gunder, Mengeot, Caroline]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Plast i jord
Forfatter(e): [Joner, Erik, Rivier, Pierre-Adrien, Coutris, Claire]
Utg-år: 2020
Tidsskrift NIBIO POP
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments
Forfatter(e): [Sandvik, Hanno, Hilmo, Olga, Henriksen, Snorre, Elven, Reidar, Åsen, Per Arvid, Hegre, Hanne, Pedersen, Oddvar, Pedersen, Per Anker, Solstad, Heidi, Vandvik, Vigdis, Westergaard, Kristine Bakke, Ødegaard, Frode, Åström, Sandra Charlotte Helene, Elven, Hallvard, Endrestøl, Anders, Gammelmo, Øivind, Hatteland, Bjørn Arild, Solheim, Halvor, Nordén, Björn, Sundheim, Leif, Talgø, Venche, Falkenhaug, Tone, Gulliksen, Bjørn, Jelmert, Anders, Oug, Eivind, Sundet, Jan Henry, Forsgren, Elisabet, Finstad, Anders Gravbrøt, Hesthagen, Trygve H., Nedreaas, Kjell Harald, Wienerroither, Rupert, Husa, Vivian, Fredriksen, Stein, Sjøtun, Kjersti, Steen, Henning, Hansen, Haakon, Hamnes, Inger Sofie, Karlsbakk, Egil, Magnusson, Christer, Ytrehus, Bjørnar, Pedersen, Hans Christian, Swenson, Jon, Syvertsen, Per Ole, Stokke, Bård Gunnar, Gjershaug, Jan Ove, Dolmen, Dag, Kjærstad, Gaute, Johnsen, Stein Ivar, Jensen, Thomas Correll, Hassel, Kristian, Gederaas, Lisbeth]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Solutions and Evidence
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Restore or redefine: Future trajectories for restoration
Forfatter(e): [Coleman, Melinda Ann, Wood, Georgina, Filbee-Dexter, Karen, Minne, Antoine J.P., Goold, Hugh Douglas, Vergés, Adriana, Marzinelli, Ezequiel Miguel, Steinberg, Peter David, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7:237
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Genetic and morphological variation in Chara contraria and a taxon morphologically resembling Chara connivens
Forfatter(e): [Trbojević, Ivana, Marković, Aleksandra, Blaženčić, Jelena, Subakov Simić, Gordana, Nowak, Petra, Ballot, Andreas, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Botany Letters
Vol-nr: 167
Side(r): 200-187

Tidsskrift
Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing
Forfatter(e): [Hedger, Richard David, Blumentrath, Stefan, Bergan, Morten Andre, Eloranta, Antti]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Botany Letters
Vol-nr: 167
Side(r): 200-187

Tidsskrift
Effects of low flow and co-occurring stressors on structural and functional characteristics of the benthic biofilm in small streams
Forfatter(e): [Baattrup-Pedersen, Annette, Gräber, Daniel, Kallestrup, Helena, Guo, Kun, Rasmussen, Jes Jessen, Riis, Tenna]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 733
Side(r):

Tidsskrift
Potensialet for bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen - perspektiver blant aktører i Norge
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Furuseth, Ingvild Skumlien]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 17-5

Tidsskrift
A Horizon Scan of research priorities to informpolicies aimed at reducing the harm of plastic pollution to biota
Forfatter(e): [Provencher, JF, Liboiron, M, Borrelle, SB, Bond, AL, Rochman, C, Lavers, JL, Avery-Gomm, S, Yamashita, R, Ryan, PG, Lusher, AL, Hammer, S, Bradshaw, H, Khan, J, Mallory, ML]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 733
Side(r):

Tidsskrift
Fiddler crabs and their above-ground sedimentary structures: a review
Forfatter(e): [Pardo, Juan C F, Stefanelli-Silva, Gabriel, Christy, John H., Costa, Tânia M.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of ethology
Vol-nr: 38
Side(r): 154-137

Tidsskrift
Reporting Guidelines to Increase the Reproducibility and Comparability of Research on Microplastics
Forfatter(e): [Cowger, Win, Booth, Andy M, Hamilton, Bonnie M, Thaysen, Clara, Primpke, Sebastian, Munno, Keenan, Lusher, Amy L, Dehaut, Alexandre, Vaz, Vitor P, Liboiron, Max, Devriese, Lisa I, Hermabessiere, Ludovic, Rochman, Chelsea, Athey, Samantha N, Lynch, Jennifer M, De Frond, Hannah, Gray, Andrew, Jones, Oliver AH, Brander, Susanne, Steele, Clare, Moore, Shelly, Sanchez, Alterra, Nel, Holly]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Limitations in using runoff coefficients for green and gray roof design
Forfatter(e): [Schärer, Lotte Askeland, Busklein, Jan Ove, Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr: 51
Side(r): 350-339

Tidsskrift
Unraveling long-term changes in lake color based on optical properties of lake sediment
Forfatter(e): [Xiao, Yihua, Rohrlack, Thomas, Riise, Gunnhild]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Tidsskrift
Looking for alien invertebrates in Norwegian ports, extensive sampling, and precise identification
Forfatter(e): [Espelien, Marte Svorkmo, Bakken, Torkild, Capa, Maria, Oug, Eivind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Tidsskrift
Applicability of urban streets as temporary open floodways
Forfatter(e): [Skrede, Thea Ingeborg, Muthanna, Tone Merete, Alfredsen, Knut]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Environmental effects assessment using in situ fish embryo testing
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Øverjordet, Ida Beathe, Sørensen, Lisbet, Kvæstad, Bjarne, Davies, Emlyn John, Sarno, Antonio, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Developmental effects of fuel oils on early life stages of atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Oteri, Erika, Khan, Essa Ahsan, Kvæstad, Bjarne, Daling, Per Snorre, Faksness, Liv Guri, Skancke, Jørgen, Nordtug, Trond, Sørensen, Lisbet, Arukwe, Augustine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Unravelling the composition-influence on toxicity of offshore produced water using high-resolution gas and liquid chromatography mass spectrometry
Forfatter(e): [Sørensen, Lisbet, McCormack, Paul, Farkas, Julia, Sutton, Paul A, Hansen, Bjørn Henrik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Ecosystem services mapping and assessment for policy- and decision-making: Lessons learned from a comparative analysis of European case studies
Forfatter(e): [Geneletti, Davide, Esmail, Blal Adem, Cortinovis, Chiara, Arany, Ildikó, Balzan, Mario, van Beukering, Pieter J. H., Bicking, Sabine, Borges, Paulo AV, Borisova, Bilyana, Gil, Artur, Inghe, Ola, Kopperoinen, Leena, Kruse, Marion, Liekens, Inge, Lowicki, Damian, Mizgajski, Andrzej, Mulder, Sara, Nedkov, Stoyan, Ostergard, Hannah, Picanço, Ana, Ruskule, Anda, Santos-Martín, Fernando, Sieber, Ina M., Svensson, Johan, Vačkářů, Dava, Veidemane, Kristina, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift One Ecosystem
Vol-nr: 5
Side(r):

Kapittel i bok
Urban open space valuation for policymaking and management
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Gulsrud, Natalie, Kabisch, Nadja, Randrup, Thomas B.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 147-129

Kapittel i bok
Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag
Forfatter(e): [Larsen, Bjørn Mejdell, Berger, Hans Mack]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 147-129

Tidsskrift
Monitoring and modelling of influent patterns, phase distribution and removal of 20 elements in two primary wastewater treatment plants in Norway
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Polesel, Fabio, Kjos, Marianne Steinsvik, Almeida Carvalho, Patricia, Ciesielski, Tomasz Maciej, Flores-Alsina, Xavier, Hansen, Steffen Foss, Booth, Andy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 725
Side(r):

Kapittel i bok
Meeting Tomorrow’s Challenges in Particle Separation with Coagulation
Forfatter(e): Ratnaweera, Harsha
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Resultater fra overvåking 2018-2019.
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Håll, Johnny Peter, Skjelbred, Birger, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Norges første oppdrettsanlegg for kråkeboller på land har åpnet
Forfatter(e): [James, Philip, Siikavuopio, Sten Ivar, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Undersøkelser i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune 2016-2018
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Golmen, Lars Gunder]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 2060
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries
Forfatter(e): [Geels, C, Andersen, M. S., Andersson, C., Christensen, J. H., Forsberg, B, Frohn, LM, Gislason, T., Hänninen, O., Im, U, Jensen, A., Karvosenoja, N., Kukkonen, J., Sofiev, M, Karppinen, A, Navrud, Ståle, Lehtomäki, H., Lopez-Aparicio, Susana, Nielsen, O. K., Raashcou-Nielsen, O., Hvidtfeldt, U., Strandell, A., Paunu, Ville-Veikko, Pedersen, CB, Timmermann, A., Plejdrup, M. S., Schwarze, Per Everhard, Segersson, D., Seifert-Dähnn, Isabel, Sigsgaard, T., Thorsteinsson, T, Moss, A., Vennemo, Haakon, Brandt, J.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 97-97

Tidsskrift
Avrenningskoeffisienter passer dårlig for prosjektering av grønne tak
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Schärer, Lotte Askeland, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 23

Tidsskrift
The ocean’s ultimate trashcan: Hadal trenches as major depositories for plastic pollution
Forfatter(e): [Peng, Guyu, Bellerby, Richard, Zhang, Feng, Sun, Xuerong, Li, Daoji]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 168
Side(r):

Tidsskrift
Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann
Forfatter(e): [Fossøy, Frode, Strand, David, Sandercock, Brett, Johnsen, Stein Ivar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 168
Side(r):

Tidsskrift
Past and Future Grand Challenges in Marine Ecosystem Ecology
Forfatter(e): [Borja, Angel, Andersen, Jesper Harbo, Arvanitidis, Christos D., Basset, Alberto, Buhl-Mortensen, Lene, Carvalho, Susana, Dafforn, Katherine A., Devlin, Michelle J., Escobar-Briones, Elva G., Grenz, Christian, Harder, Tilmann, Katsanevakis, Stelios, Liu, Dongyan, Metaxas, Anna, Moran, Xose Anxelu G, Newton, Alice, Piroddi, Chiara, Pochon, Xavier, Queiros, Ana M., Snelgrove, Paul V. R., Solidoro, Cosimo, St. John, Michael A., Teixeira, Heliana]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Simultaneous detection of native and invasive crayfish and Aphanomyces astaci from environmental DNA samples in a wide range of habitats in Central Europe
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Mojžišová, Michaela, Strand, David, Svobodová, Jitka, Vrålstad, Trude, Petrusek, Adam]
Utg-år: 2020
Tidsskrift NeoBiota
Vol-nr: 58
Side(r): 32-1

Tidsskrift
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Birkeland, Ina Bakke, Bongard, Terje, Hesthagen, Trygve H., Hindar, Atle, Saksgård, Randi J., Schneider, Susanne Claudia, Skancke, Liv Bente, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute]
Utg-år: 2020
Tidsskrift NeoBiota
Vol-nr: 58
Side(r): 32-1

Tidsskrift
Combined membrane filtration and 265 nm UV irradiation for effective removal of cell free antibiotic resistance genes from feed water and concentrate
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Feys, Edward, Anglès d'Auriac, Marc, Wennberg, Aina Charlotte, Umar, Muhammad, Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Membrane Science
Vol-nr: 598
Side(r):

Tidsskrift
Strategic Environmental Goals and Objectives: Setting the basis for environmental regulation of deep seabed mining
Forfatter(e): [Tunnicliffe, Verena, Metxas, Ana, Le, Jennifer, Ramirez-Llodra, Eva, Levin, Lisa A]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 114
Side(r):

Tidsskrift
Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance
Forfatter(e): [Chen, Wenting, Van Assche, Kristof Albert M, Hynes, Stephen, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 112
Side(r):

Tidsskrift
Leter etter molekylære markører for god egg- og yngelkvalitet hos rensefisk
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Hagemann, Andreas, Kvæstad, Bjarne, Sarno, Antonio, Ribicic, Deni, Malzahn, Arne, Farkas, Julia, Nordtug, Trond, Kulild, Ole-Martin, Rye, Rebecca, Kjørsvik, Elin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Demonstrasjon av anvendelsesområdet for en online partikkelteller i vannforsyningssystemet
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 149-137

Tidsskrift
Herring gull and common eider as indicators of contaminants in an urban fjord
Forfatter(e): [Thorstensen, H. S., Ruus, Anders, Helberg, Morten, Bæk, Kine, Enge, Ellen Katrin, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 149-137

Tidsskrift
Eutrofiovervåking i Ytre Oslofjord 2019-2023. Bentosundersøkelser i 2019. Fagrapport
Forfatter(e): Moy, Siri Røang
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 149-137

Tidsskrift
Influence of Riverine Input on Norwegian Coastal Systems
Forfatter(e): [Frigstad, Helene, Kaste, Øyvind, Deininger, Anne, Kvalsund, Karsten, Christensen, Guttorm, Bellerby, Richard, Sørensen, Kai, Norli, Marit, King, Andrew Luke]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Rinde, Eli, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 20-28
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Assessment of human exposure to selected pesticides in Norway by wastewater analysis
Forfatter(e): [Rousis, Nikolaos I., Gracia-Lor, Emma, Reid, Malcolm James, Baz-Lomba, Jose Antonio, Ryu, Yeonsuk, Zuccato, Ettore, Thomas, Kevin V, Castiglioni, Sara]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 723
Side(r):

Tidsskrift
Uttesting av sensitivitetsindeksene ISI2018 og NSI2018, og en revidert artsliste med sensitivitetsverdier for bløtbunnsfauna
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Hektoen, Martin, Melsom, Fredrik, Todt, Christiane]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 723
Side(r):

Tidsskrift
Kelp-carbon uptake by Arctic deep-sea food webs plays a noticeable role in maintaining ecosystem structural and functional traits
Forfatter(e): [Vilas, Daniel, Coll, Marta, Pedersen, Torstein, Corrales, Xavier, Filbee-Dexter, Karen, Pedersen, Morten Foldager, Norderhaug, Kjell Magnus, Fredriksen, Stein, Wernberg, Thomas, Ramirez-Llodra, Eva]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 203
Side(r):

Tidsskrift
Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2019
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Engesmo, Anette, Andersen, Guri Sogn, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 203
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2019. Fagrapport
Forfatter(e): [Engesmo, Anette, Staalstrøm, Andre, Selvik, John Rune, Kistenich, Sonja]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 203
Side(r):

Tidsskrift
Detrital carbon production and export in high latitude kelp forests
Forfatter(e): [Pedersen, Morten Foldager, Filbee-Dexter, Karen, Norderhaug, Kjell Magnus, Fredriksen, Stein, Frisk, Nicolai Lond, Fagerli, Camilla With, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 192
Side(r): 239-227

Tidsskrift
Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Papadopoulou, Nadia, Fiorentino, Dario, McOwen, Chris J., Rinde, Eli, Boström, Christoffer, Carreiro-Silva, Marina, Linares, Cristina, Andersen, Guri Sogn, Bengil, Elizabeth Grace Tunka, Bilan, Meri, Cebrian, Emma, Cerrano, Carlo, Donovaro, Roberto, Fagerli, Camilla With, Fraschetti, Simonetta, Gagnon, Karine, Gambi, Cristina, Gundersen, Hege, Kipson, Silvija, Kotta, Jonne, Morato, Telmo, Ojaveer, Henn, Ramirez-Llodra, Eva]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Relative impacts of multiple human stressors in estuaries and coastal waters in the North Sea–Baltic Sea transition zone
Forfatter(e): [Andersen, Jesper H, Al-Hamdani, Zyad, Harvey, E Thérèse, Kallenbach, Emilie, Murray, Ciarán, Stock, Andy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 704
Side(r):

Tidsskrift
Characterization of cell responses in Rhodomonas baltica exposed to PMMA nanoplastics
Forfatter(e): [Gomes, Tania, Almeida, Ana Catarina, Georgantzopoulou, Anastasia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 726
Side(r):

Tidsskrift
Pulse of dissolved organic matter alters reciprocal carbon subsidies between autotrophs and bacteria in stream food webs
Forfatter(e): [Demars, Benoît O. L., Friberg, Nikolai, Thornton, Barry]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Monographs
Vol-nr: 90
Side(r):

Tidsskrift
Microcystins in European Noble Crayfish Astacus astacus in Lake Steinsfjorden, a Planktothrix-Dominated Lake
Forfatter(e): [Samdal, Ingunn Anita, Strand, David, Ballot, Andreas, Rusch, Johannes, Haande, Sigrid, Løvberg, Kjersti Eriksen, Miles, Christopher Owen, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring TCM 2020 - Aquatic
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Lund, Espen, Grung, Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Evaluering av et lite kalkdoseringsanlegg utviklet for kalkdosering etter pH-krav i små elver. Monebekkdosereren.
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Facilitating foundation species: The potential for plant?bivalve interactions to improve habitat restoration success
Forfatter(e): [Gagnon, Karine, Rinde, Eli, Bengil, Elizabeth Grace Tunka, Carugati, Laura, Christianen, Marjolijn J.A., Danovaro, Roberto, Gambi, Cristina, Govers, Laura L., Kipson, Silvija, Meysick, Lukas, Pajusalu, Liina, Tüney Kızılkaya, İnci, van de Koppel, Johan, van der Heide, Tjisse, van Katwijk, Marieke M., Boström, Christoffer]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr: 57
Side(r): 1179-1161

Tidsskrift
Multitrophic biodiversity patterns and environmental descriptors of sub-Arctic lakes in northern Europe
Forfatter(e): [Lau, Danny C.P., Christoffersen, Kirsten S., Erkinaro, Jaakko, Hayden, Brian, Heino, Jani, Hellsten, Seppo, Holmgren, Kerstin, Kahilainen, Kimmo Kalevi, Kahlert, Maria, Karjalainen, Satu Maaria, Karlsson, Jan, Forsström, Laura, Lento, Jennifer, Mjelde, Marit, Ruuhijärvi, Jukka, Sandøy, Steinar, Schartau, Ann Kristin, Svenning, Martin, Vrede, Tobias, Goedkoop, Willem]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Biodiversity patterns of Arctic diatom assemblages in lakes and streams: Current reference conditions and historical context for biomonitoring
Forfatter(e): [Kahlert, Maria, Ruhland, Kathleen M, Lavoie, Isabelle, Keck, Francois, Saulnier-Talbot, Emilie, Bogan, Daniel, Brua, Robert B, Campeau, Stephane, Christoffersen, Kirsten Seestern, Culp, Joseph M, Karjalainen, Satu Maaria, Lento, Jennifer, Schneider, Susanne Claudia, Shaftel, Rebecca, Smol, John P.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr:
Side(r): 25-1

Tidsskrift
Synergism between cruising cod and ambush sculpin predators on 0-group gadoids is modified by daylight cycle and presence of aggressive wolffish
Forfatter(e): [Strand, Hans Kristian, Pedersen, Torstein, Christie, Hartvig C, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Vol-nr: 526
Side(r):

Tidsskrift
Cylindrospermopsin- and Deoxycylindrospermopsin-Producing Raphidiopsis raciborskii and Microcystin-Producing Microcystis spp. in Meiktila Lake, Myanmar
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Swe, Thida, Mjelde, Marit, Cerasino, Leonardo, Hostyeva, Vladyslava, Miles, Christopher O.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Understanding the role of organic matter cycling for the spatio-temporal structure of PCBs in the North Sea
Forfatter(e): [Daewel, Ute, Yakushev, Evgeniy, Schrum, Corinna, Nizzetto, Luca, Mikheeva, Elena]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
A Neural Network-Based Analysis of the Seasonal Variability of Surface Total Alkalinity on the East China Sea Shelf
Forfatter(e): [Liu, Jie, Bellerby, Richard]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization.
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Bråte, Inger Lise Nerland, Munno, Keenan, Hurley, Rachel, Welden, Natalie A]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold
Forfatter(e): [Kaste, Øyvind, Dahl, Einar, Gaeta, Federico Håland, Hess-Erga, Ole-Kristian, Johnsen, Kathrine Ivsett, Kildahl, Henriette Othilie Bøe, Steen, Henning, Albretsen, Jon]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems
Forfatter(e): [Birk, Sebastian, Chapman, Daniel, Carvalho, Laurence, Spears, Bryan M., Andersen, Hans Estrup, Argillier, Christine, Auer, Stefan, Baattrup-Pedersen, Annette, Banin, Lindsay, Beklioğlu, Meryem, Bondar-Kunze, Elisabeth, Borja, Angel, Branco, Paulo, Bucak, Tuba, Buijse, Anthonie D., Cardoso, Ana Cristina, Couture, Raoul-Marie, Cremona, Fabien, de Zwart, Dick, Feld, Christian K., Ferreira, M Teresa, Feuchtmayr, Heidrun, Gessner, Mark O., Gieswein, Alexander, Globevnik, Lidija, Graeber, Daniel, Graf, Wolfram, Gutiérrez-Cánovas, Cayetano, Hanganu, Jenica, Işkın, Uğur, Jarvinen, Marko, Jeppesen, Erik, Kotamäki, Niina, Kuijper, Marijn, Lemm, Jan U, Lu, Shenglan, Solheim, Anne Lyche, Mischke, Ute, Moe, S. Jannicke, Nõges, Peeter, Nõges, Tiina, Ormerod, Steve J, Panagopoulos, Yiannis, Phillips, Geoff, Posthuma, Leo, Pouso, Sarai, Prudhomme, Christel, Rankinen, Katri, Rasmussen, Jes Jessen, Richardson, Jessica, Sagouis, Alban, Santos, Jose Maria, Schäfer, Ralf B, Schinegger, Rafaela, Schmutz, Stefan, Schneider, Susanne Claudia, Schülting, Lisa, Segurado, Pedro, Stefanidis, Kostas, Sures, Bernd, Thackeray, Stephen J., Turunen, Jarno, Uyarra, María C., Venohr, Markus, von der Ohe, Peter Carsten, Willby, Nigel, Hering, Daniel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Investigating societal attitudes towards marine ecosystem restoration
Forfatter(e): [O Connor, Eamonn, Hynes, Stephen, Chen, Wenting, Papadopoulou, Nadia, Smith, Christopher]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Interannual Variabilities of Nutrients and Phytoplankton off the Changjiang Estuary in Response to Changing River Inputs
Forfatter(e): [Ge, Jianzhong, Shi, Shenyang, Liu, Jie, Xu, Yi, Chen, Changsheng, Bellerby, Richard, Ding, Pingxing]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Vol-nr: 125
Side(r):

Tidsskrift
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling
Forfatter(e): [Smedes, Foppe, Sobotka, Jaromír, Rusina, Tatsiana P, Fialová, Pavla, Carlsson, Pernilla Marianne, Kopp, Radovan, Vrana, Branislav]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
European policies and legislation targeting ocean acidification in european waters - Current state
Forfatter(e): [Galdies, Charles, Bellerby, Richard, Canu, Donata, Chen, Wenting, Garcia-Luque, Enrique, Gasparovic, Blazenka, Godrijan, Jelena, Lawlor, Paul J., Frank, Maes, Malej, Alenka, Panagiotaras, Dionisios, Beatriz, Martinez Romera, Reymond, Claire E, Rochette, Julien, Stojanov, Robert, Solidoro, Cosimo, Tiller, Rachel Gjelsvik, de Noronha, IsabelTorres, Uścinowicz, Grzegorz, Vaidianu, Natașa, Walsh, Cormac, Guerra, Roberta]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
A comparison of trends in wastewater-based data and traditional epidemiological indicators of stimulant consumption in three locations
Forfatter(e): [Goulding, Neil, Goulding, Niel, Hickman, Matthew, Reid, Malcolm, Amundsen, Ellen J, Baz-Lomba, Jose Antonio, O'Brien, Jake W, Tscharke, Ben J, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Kuijpers, Wil, Hall, Wayne, Jones, Hayley E]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Addiction
Vol-nr: 115
Side(r): 472-462

Kapittel i bok
The Environmental Status of Norwegian Coastal Waters
Forfatter(e): [Harman, Christopher, Bekkby, Trine, Calabrese, Sara, Trannum, Hilde, Oug, Eivind, Hagen, Anders G, Green, Norman, Kaste, Øyvind, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Temasamling | Tools for stormwater modelling
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Beylich, Bjørnar, Gitmark, Janne Kim, Håvardstun, Jarle, Moy, Siri Røang, Eikeland, Stig Alfred]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter
Forfatter(e): [Seifert-Dähnn, Isabel, Barkved, Line Johanne, Meland, Sondre, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Tidsskrift
Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Andersen, Guri Sogn, Angeltveit, Gro, Broch, Ole Jacob, Bøe, Reidulv, Christie, Hartvig C, Erikstad, Lars, Espeland, Sigurd Heiberg, Fagerli, Camilla With, Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne Kim, Gundersen, Hege, Hancke, Kasper, Kile, Maia Røst, Moy, Frithjof Emil, Moy, Siri Røang, Norderhaug, Kjell Magnus, Rinde, Eli, Smit, Cecilie, Steen, Henning, Tveiten, Lise Ann]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Peña, Viviana, LeGall, Lene, Angles d'Auriac, Marc, Hall-Spencer, Jason M., Robert S, Steneck, Gitmark, Janne Kim, Husa, Vivian, Grefsrud, Ellen Sofie, Fredriksen, Stein, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.
Forfatter(e): [Christie, Hartvig C, Rinde, Eli, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Fagerli, Camilla With, Strand, Hans Kristian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i vannområde Nordre Fosen i 2018. Problemkartlegging av bekker på Linesøya og Stokkøya, og oppfølging av tidligere undersøkelser i Prestelva med tilløpsbekker i Stadsbygd
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
From individuals to ecosystem: the use of biomarkers as risk indicators for operational discharges of oil and gas activity in the North Sea
Forfatter(e): [Pampanin, Daniela Maria, Sanni, Steinar, Brooks, Steven, Grøsvik, Bjørn Einar, Lyng, Emily]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Transfer of organic pollutants from sewage sludge to earthworms and barley under field conditions
Forfatter(e): [Rivier, Pierre-Adrien, Havranek, Ivo, Coutris, Claire, Norli, Hans Ragnar, Joner, Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Kemp, Joanna Lynn, Ranneklev, Sissel Brit, Andersen, Eivind Ekholt]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og REC Solar Norway AS i Kristiansandsfjorden 2018
Forfatter(e): [Næs, Kristoffer, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2018. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Kemp, Joanna Lynn, Andersen, Eivind Ekholt, Lund, Espen, Ranneklev, Sissel Brit, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Glommas munningsområde og Hvalerområdet for Kronos Titan AS og Borregaard AS - undersøkelse av miljøgifter, 2018
Forfatter(e): Green, Norman Whitaker
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene. Bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken 2018
Forfatter(e): [Persson, Jonas, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Green, Norman Whitaker, Hjermann, Dag Øystein, Tveiten, Lise Ann, Beylich, Bjørnar, Øxnevad, Sigurd, Beyer, Jonny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures
Forfatter(e): [Vogelsang, Christian, Lusher, Amy, Dadkhah, Mona Eftekhar, Sundvor, Ingrid, Umar, Muhammad, Ranneklev, Sissel Brit, Eidsvoll, David, Meland, Sondre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Assessment of future water availability under climate change, considering scenarios for population growth and ageing infrastructure
Forfatter(e): [Kristvik, Erle, Muthanna, Tone Merete, Alfredsen, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Law of the sea and environmental protection
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Havn, Torgeir Børresen, Karlsson, Sten, Bergan, Morten Andre, Hindar, Kjetil, Skoglund, Sigrid Østrem, Pettersen, Oskar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2018. NINA Rapport 1619. Norsk institutt for naturforskning
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Bremset, Gunnbjørn, Havn, Torgeir Børresen, Jensås, Jan Gunnar, Ulvan, Eva Marita, Hatten, Lise, Bongard, Terje, Borgos, Terje, Nielsen, Lars Eivind, Rognes, Torstein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Purpursneglen utvikler ikke lenger penis
Forfatter(e): Schøyen, Merete
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Folkerettslig rammeverk for havbruk til havs
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
The scientific road towards international environmental policy
Forfatter(e): [Borch, Trude Kristin, Platjouw, Froukje Maria, Steindal, Eirik Hovland]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kan automatisert miljø-DNA overvåking bidra til bedre fiskehelse, velferd, og økt bærekraft i havbruksnæringen?
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klidtgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar, Krollicka, Adriana, Mæland, Mari, Provan, Fiona, Baussant, Thierry]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018
Forfatter(e): [Strand, David, Rusch, Johannes, Johnsen, Stein Ivar, Tarpai, Attila, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Scenario calculations of mercury exposure from fish and overview of species with high mercury concentrations. Opinion of the Panel on Contaminants of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Amlund, Heidi, Rakkestad, Kirsten Eline, Ruus, Anders, Starrfelt, Jostein, Beyer, Jonny, Brantsæter, Anne Lise, Bremer, Sara, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Mariussen, Espen, Samdal, Ingunn Anita, Thomsen, Cathrine, Knutsen, Helle Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann
Forfatter(e): [Golmen, Lars Gunder, Gitmark, Janne Kim]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Befolkningsstatistikk og vannområder En tilrettelegging av data for bruk i vannforvaltning
Forfatter(e): Selvik, John Rune
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Mjelde, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter ved Westcon Yards AS, Florø
Forfatter(e): Håvardstun, Jarle
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Skisse til kalkingsplan for Budalselva, et sidevassdrag til Modalsvassdraget i Hordaland
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Kaste, Øyvind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Resistente bakterier slippes daglig ut i vannet via kloakken
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Schwermer, Carsten Ulrich]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Gitmark, Janne Kim, Ledang, Anna Birgitta, Norli, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Kile, Maia Røst, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2018.
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Kringstad, Alfhild, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
The social-ecological value of recreational fishing for sea trout; a potential for further development of the experience industry in Aust-Agder? (TROUT XP)
Forfatter(e): [Johansen, Kurt, Moland, Esben, Höglund, Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning. Rapport fra forprosjekt.
Forfatter(e): [Sayfritz, Stephen John, Schøyen, Merete, Hindar, Atle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Gitmark, Janne Kim, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Borgersen, Gunhild, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2018
Forfatter(e): Garmo, Øyvind Aaberg
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2018.
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Rognerud, Sigurd]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Borgersen, Gunhild, Moy, Siri Røang, Hjermann, Dag Øystein, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2018. Overvåking for Alcoa Lista
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Høyangsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Høyanger og Nyrstar Høyanger
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husnesfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Husnes
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Martínez Francés, Elena, Höglund, Erik, Uhlig, Silvio, Fæste, Christiane Kruse, Ivanova, Lada, Gjessing, Mona Cecilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Martínez Francés, Elena]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Bok
Å se en havhest dø - Forestillinger og fakta om plast i havet
Forfatter(e): Andersen, Guri Sogn
Utg-år: 2019
Tidsskrift Å se en havhest dø - Forestillinger og fakta om plast i havet
Vol-nr:
Side(r): 99

Tidsskrift
Acute and sub-lethal effects of an anionic polyacrylamide on sensitive early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Malzahn, Arne, Hagemann, Andreas, Farkas, Julia, Skancke, Jørgen, Altin, Dag, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 652
Side(r): 1070-1062

Tidsskrift
The transferability of SWMM model parameters between green roofs with similar build-up
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Hamouz, Vladimir, Gragne, Ashenafi Seifu, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
In-Lake Processing Influences DOM Biodegradability and Hg-cycling
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Krzeminski, Pawel, Martinez-Frances, Elena, Ong, Stevenson Harvey Lee, Færgestad, Eline Mosleth, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Vogt, Rolf David, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
Long-term Mercury records in a boreal lake: lake Processing and the role of organic matter
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Krzeminski, Pawel, Vogt, Rolf David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Alver, Morten Omholt, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Forbord, Silje, Handå, Aleksander, Skjermo, Jorunn, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Progress report ICP Waters
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Klimaendring og vannkvalitet. Kjemisk vannkvalitet – hva kan vi vente oss?
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Temasamling | Overvannshåndtering
Forfatter(e): [Kvande, Tore, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Genetically modified glyphosate tolerant maize, soybean and oilseed rape versus conventionally grown varieties – agricultural practices, residues of glyphosate, other pesticides and metabolites, and implications for toxicity. Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM)
Forfatter(e): [Källqvist, Torsten, Eklo, Ole Martin, Låg, Marit, Rakkestad, Kirsten Eline, Sipinen, Ville Erling, Steffensen, Inger-Lise, Agdestein, Angelika, Bodin, Johanna Eva, Elvevoll, Edel O., Hemre, Gro Ingunn, Hessen, Dag Olav, Hofshagen, Merete, Husøy, Trine, Knutsen, Helle Katrine, Krogdahl, Åshild, Nilsen, Asbjørn Magne, Rafoss, Trond, Skjerdal, Olaug Taran, Strand, Tor A, Vandvik, Vigdis, Velle, Gaute, Wasteson, Yngvild, Alexander, Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris
Forfatter(e): [Hartmann, Nanna, Huffer, T, Thompson, R.C, Hassellöv, Martin, Verschoor, Antonie M., Daugaard, Anders Egede, Rist, S, Karlsson, Therese M, Brennholt, Nicole, Cole, Matthew, Herrling, M.P, Heß, M, Ivleva, N.P, Lusher, Amy, Wagner, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Spatial and temporal trends in e-waste related organic pollutants in a developing economy - A pilot study
Forfatter(e): [Nipen, Maja, Vogt, Rolf David, Borgå, Katrine, Haarr, Ane, Mwakalapa, Eliezer Brown, Schlabach, Martin, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Mmochi, Aviti John, Breivik, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Bærekraftig overvannshåndtering
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift VA Forum
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Resilience and Adaptive Capacity of Aquatic Environmental Law in the EU: An Evaluation and Comparison of the WFD, MSFD, and MSPD
Forfatter(e): [Soininen, Niko, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 79-17

Tidsskrift
Pelagic food webs of humic lakes show low short‐term response to forest harvesting
Forfatter(e): [Deininger, Anne, Jonsson, Anders, Karlsson, Jan, Ann-Kristin, Bergström]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Update on the on-going development and validation of a new Aphanomyces astaci specific qPCR method that excludes the recently described species Aphanomyces fennicus sp.nov.
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Rolen, Elin, Heinikainen, Sirpa, Viljamaa-Dirks, Satu]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Variability and Mixing of the Filchner Overflow Plume on the Continental Slope, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Fer, Ilker, Darelius, Elin Maria K.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Physical Oceanography
Vol-nr: 49
Side(r): 20-3

Tidsskrift
Genotoxicity of gold nanoparticles in the gilthead seabream (Sparus aurata) after single exposure and combined with the pharmaceutical gemfibrozil
Forfatter(e): [Barreto, Angela, Luís, Luís G, Pinto, Edgar, Almeida, Agostinho, Paiga, Paula, Santos, Lucia, Delerue-Matos, Cristina, Trindade, Tito, Soares, Amadeu M.V.M., Hylland, Ketil, Loureiro, Susana, Oliveira, Miguel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 220
Side(r): 19-11

Tidsskrift
Explicit and interpretable nonlinear soft sensor models for influent surveillance at a full-scale wastewater treatment plant
Forfatter(e): [Wang, Xiaodong, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Process Control
Vol-nr: 77
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester
Forfatter(e): [Sundet, Jan Henry, Jenssen, Maria, Fuhrmann, Mona Maria, Oug, Eivind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Process Control
Vol-nr: 77
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Corrigendum to “Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: Toxicity assessment in a European perspective”
Forfatter(e): [Pedrazzani, Roberta, Bertanza, Giorgio, Brnardić, Ivan, Cetecioglu, Zeynep, Dries, Jan, Dvarioniene, Jolanta, García-Fernández, Antonio J., Langenhoff, Alette, Libralato, Giovanni, Lofrano, Giusy, Škrbić, Biljana, Martínez-López, Emma, Meriç, Süreyya, Pavlović, Dragana Mutavdžić, Papa, Matteo, Schröder, Peter, Tsagarakis, Konstantinos P., Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 669
Side(r): 1062-1062

Tidsskrift
A scientific name for Pacific oysters
Forfatter(e): [Bayne, Brian L., Anglès d'Auriac, Marc, Backeljau, Thierry, Beninger, Peter Gérard, Boudry, Pierre, Carnegie, Ryan B., Davis, Jonathan P., Guo, Ximing, Hedgecock, Dennis, Krause, Maureen K., Langdon, Chris J., Lapègue, Sylvie, Manahan, Donal T., Mann, Roger, Powell, Eric N., Shumway, Sandra]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 499
Side(r): 373-373

Tidsskrift
Terrestrial diet influences mercury bioaccumulation in zooplankton and macroinvertebrates in lakes with differing dissolved organic carbon concentrations
Forfatter(e): [Wu, Pianpian, Kainz, Martin, Åkerblom, Staffan, Garcia Bravo, Andrea, Sonesten, Lars, Branfireun, Brian, Deininger, Anne, Bergström, Ann-Kristin, Bishop, Kevin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 669
Side(r): 832-821

Tidsskrift
Study of Sludge Particles Formed during Coagulation of Synthetic and Municipal Wastewater for Increasing the Sludge Dewatering Efficiency
Forfatter(e): [Smoczynski, Lech, Kalinowski, Slawomir, Cretescu, Igor, Smoczynski, Michal, Ratnaweera, Harsha, Trifescu, Mihaela, Kosobucka, Marta]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Comparative population genomics confirms little population structure in two commercially targeted carcharhinid sharks
Forfatter(e): [Junge, Claudia, Donnellan, Stephen C., Huveneers, Charlie, Bradshaw, Corey J. A., Simon, Alexis, Drew, Michael, Duffy, Clinton, Johnson, Grant, Cliff, Geremy, Braccini, Matias, Cutmore, Scott C., Butcher, Paul, McAuley, Rory, Peddemors, Vic, Rogers, Paul, Gillanders, Bronwyn M.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Beylich, Bjørnar, Håvardstun, Jarle, Carlsson, Pernilla Marianne, Bryntesen, Tina, Håll, Johnny Peter, Kemp, Joanna Lynn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Johnsen, Stein Ivar, Kile, Maia Røst, Skjelbred, Birger, Jensen, Thomas Correll, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Mutinova, Petra Thea, Dokk, John Gunnar, Kemp, Joanna Lynn, Holter, Tobias Houge]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Persson, Jonas, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Grung, Merete, Hindar, Atle, Guerrero Calidonio, Jose-Luis, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Contaminants in Europe's seas
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Harvey, E. Therese, Murray, Ciaran Joseph, Green, Norman Whitaker, Reker, Johnny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 19-27
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Jensen, Thomas Correll, Bongard, Terje, Magerøy, Jon Hamner, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Kemp, Joanna Lynn, Aanes, Karl Jan, Persson, Jonas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Lindholm, Markus, Mjelde, Marit, Demars, Benoît Olivier Laurent, Håll, Johnny Peter, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Environmental effects of offshore produced water discharges evaluated for the Barents Sea
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Bakke, Torgeir Heggelund, Lichtenthaler, Rainer, Klungsøyr, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2018
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Håll, Johnny Peter]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1959
Forfatter(e): [Bryntesen, Tina, Villø, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Potential Effect of Migration Strategy on Pollutant Occurrence in Eggs of Arctic Breeding Barnacle Geese (Branta leucopsis)
Forfatter(e): [Hitchcock, Daniel James, Andersen, Tom, Varpe, Øystein, Loonen, Maarten, Warner, Nicholas Alexander, Herzke, Dorte, Tombre, Ingunn, Griffin, Larry R., Shimmings, Paul, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 5435-5427

Tidsskrift
Missing the marine forest for the trees
Forfatter(e): [Wernberg, Thomas, Filbee-Dexter, Karen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
Skisse til kalkingsplan for Tangedalselva
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
Restoration effects on trout populations in Pasvik River
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Maduna, Simo, Polikarpova, Natalia, Nyman, Tommi, Forfang, Kristin, Aspholm, Paul Eric, Amundsen, Per-Arne, Haugen, Thrond Oddvar, Eiken, Hans Geir, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Birkeland, Ina Bakke, Bongard, Terje, Hesthagen, Trygve H., Hindar, Atle, Saksgård, Randi J., Schneider, Susanne Claudia, Skancke, Liv Bente, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo
Forfatter(e): [Hanssen, Frank Ole, Barton, David Nicholas, Nowell, Megan Sara, Cimburova, Zofie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
The role of MAPs in addressing challenges to protect drinking water supplies: The FAIRWAY project and its Norwegian “lake Vansjø” case study
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Nesheim, Ingrid]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig, Andersen, Guri S, Bekkby, Trine, Fagerli, Camilla W, Gitmark, Janne K, Gundersen, Hege, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Risk assessment of cadmium in mineral fertilisers – fate and effects in the food chain and the environment in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Eggen, Trine, Amlund, Heidi, Bernhoft, Aksel, Eklo, Ole Martin, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Flem, Belinda Eline, Källqvist, Torsten, Singh, Bal Ram, Steinnes, Eiliv, Trapp, Stefan, Øgaard, Anne Falk, Fæste, Christiane Kruse, Lock, Erik-Jan, Nesse, Live Lingaas, Ringø, Einar, Steinshamn, Håvard, Ørnsrud, Robin, Krogdahl, Åshild]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Relevance of three urban WWTPs in the dispersal of selected antibiotic resistance genes to receiving water bodies
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Associations Between Behavioral Effects of Bisphenol A and DNA Methylation in Zebrafish Embryos
Forfatter(e): [Olsvik, Pål A, Whatmore, Paul, Penglase, Sam J, Skjærven, Kaja H, Anglès d'Auriac, Marc, Ellingsen, Ståle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Single and multigenerational studies of silver nanoparticle toxicity and adaptive mechanisms in the nematode Caenorhabditis elegans
Forfatter(e): [Rossbach, Lisa Magdalena, Oughton, Deborah H, Brede, Dag Anders, Coutris, Claire]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Discussion paper 10: Recreation services from ecosystems. Paper submitted to the Expert Meeting on Advancing the Measurement of Ecosystem Services for Ecosystem Accounting, New York, 22-24 January 2019 and subsequently revised. Version of 25 March 2019
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Obst, Carl, Day, Brett, Caparrós, Alejandro, Dadvand, Payam, Fenichel, Eli, Havinga, Ilan, Hein, Lars, McPhearson, Timon, Randrup, Thomas, Zulian, Grazia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Haande, Sigrid, Bechmann, Marianne, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Comparing different methods for estimating atmospheric deposition in Norway and the effects on the critical load exceedances
Forfatter(e): [Aas, Wenche, Austnes, Kari, Fagerli, Hilde]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Transferability of regionalization methods under changing climate
Forfatter(e): [Xue, Yang, Magnusson, Jan, Xu, Chong-Yu]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
MERCES WP 5 – how are we translating data from 130+ restoration sites to inform policy-makers and practitioners?
Forfatter(e): [Thornton, Hazel, McOwen, Chris, Bekkby, Trine, Scrimgeour, Rachael, McDermott-Long, O, Brooks, H, Coll, Martha, Horn, S]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Presenting the model framework for assessing the recovery potential for different habitats and ecosystem service restoration success and the plan for a webinar on new restoration methods and best practices (MERCES WP 5).
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Andersen, Guri Sogn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Marin kartlegging – fra håndbok 19 til NiN-basert Kartlegging
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Predicting hourly flows at ungauged small rural catchments using a parsimonious hydrological model
Forfatter(e): [Tsegaw Tasachew, Aynalem, Alfredsen, Knut, Skaugen, Thomas, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 573
Side(r): 871-855

Tidsskrift
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring
Forfatter(e): [Meissner, Kristian, Aroviita, Jukka, Majaneva, Markus, Ekrem, Torbjørn, Schartau, Ann Kristin, Friberg, Nikolai, Olafsson, Jón, Johnson, Richard K., Baattrup-Pedersen, Annette, Leese, Florian, Elbrecht, Vasco]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 408-408

Tidsskrift
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring
Forfatter(e): [Meissner, Kristian, Aroviita, Jukka, Majaneva, Markus, Ekrem, Torbjørn, Schartau, Ann Kristin, Friberg, Nikolai, Olafsson, Jón, Johnson, Richard K., Baattrup-Pedersen, Annette, Leese, Florian, Elbrecht, Vasco]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 408-408

Kapittel i bok
primærproduksjon
Forfatter(e): [Lee, Aline Magdalena, Berner, Endre, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Hvert år fjernes rundt 80 norske kunstgressbaner. Flere av dem ender opp i naturen
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Assessment of species listing proposals for CITES CoP18. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Rueness, Eli Knispel, Asmyhr, Maria Gulbrandsen, de Boer, Hugo, Eldegard, Katrine, Endrestøl, Anders, Junge, Claudia, Momigliano, Paolo, Måren, Inger Elisabeth, Whiting, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Mer leppefisk ved kysten kan føre til at uønskede trådalger brer seg
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic and the impact on the recovery of rocky shore communities after oil spills
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Norderhaug, Kjell Magnus, Beyer, Jonny, Jørgensen, Nina Mari]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Kriminaltekniske metoder avslører fremmede arter i naturen
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Marc, Anglès d'Auriac]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Mye mer miljøgifter i fjordene enn i havet
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Ruus, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Ledang, Anna Birgitta]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Undersøkelse av bløtbunnsfauna langs Vestfoldkysten i 2018
Forfatter(e): Borgersen, Gunhild
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Johnsen, Stein Ivar, Dokk, John Gunnar, Holter, Tobias Houge, Håll, Johnny Peter, Løvik, Jarl Eivind, Olstad, Kjetil]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Johnsen, Stein Ivar, Dokk, John Gunnar, Olstad, Kjetil, Håll, Johnny Peter, Garmo, Øyvind Aaberg, Økelsrud, Asle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Kunnskapsstatus og prioritering av lokaliteter for screening-undersøkelser
Forfatter(e): Hobæk, Anders
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Utslipp av PAH 16 EPA til sjø fra karbonverket ved Hydro Sunndal
Forfatter(e): Vogelsang, Christian
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Bunndyrsundersøkelser i elver/bekker i Eidskog kommune 2019
Forfatter(e): Andersen, Eivind Ekholt
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification
Forfatter(e): [Jartun, Morten, Økelsrud, Asle, Rundberget, Thomas, Enge, Ellen Katrin, Rostkowski, Pawel, Warner, Nicholas Alexander, Harju, Mikael, Johansen, Ingar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding
Forfatter(e): [Dahle, Sondre, Blaalid, Rakel, Rusch, Graciela, Barton, David Nicholas, Åström, Jens, Olsen, Siri Lie, Brandsegg, Hege, Fossøy, Frode]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Váttis­vuohta lea go eise­válddit eai gula­hala boazo­doaluin
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Det fungerer ikke som et fjøs
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Nákká­halai doavtter­grádii
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Metapopulation genetic dynamics of brown trout (Salmo trutta) in a subarctic transnational riverine system
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Haugen, Thrond Oddvar, Polikarpova, Natalia, Aspholm, Paul Eric, Fløystad, Ida, Forfang, Kristin, Maduna, Simo, Nyman, Tommi, Eiken, Hans Geir, Amundsen, Per-Arne, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Impacts of hydroelectric power dams and stocking on population genetic diversity and structure in brown trout in a subarctic river system
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Maduna, Simo, Polikarpova, Natalia, Nyman, Tommi, Aspholm, Paul Eric, Forfang, Kristin, Amundsen, Per-Arne, Haugen, Thrond Oddvar, Eiken, Hans Geir, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Implementing an extended kalmanfilter for estimatingnutrient composition in a sequential batch MBBR pilot plant
Forfatter(e): [Nair, Abhilash M., Fanta, Abaynesh Belay, Haugen, Finn, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Coherence in EU law for the protection of drinking water resources
Forfatter(e): [Platjouw, Froukje Maria, Moore, Harriet, Wuijts, Susanne, Boekhold, Sandra, Klages, Susanne, Wright, Isobel, Graversgaard, Morten, Velthof, Gerard]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Declining growth rate of lettuce (Lactuca sativa L.) due to nutrient imbalance in an EC-controlled recirculating hydroponic system
Forfatter(e): [Liltved, Helge, Ezziddine, Maha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Use of aquacultural waste for crop production in aquaponic and hydroponic systems
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Hydroponi - vannbaserte dyrkingsteknikker
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Spreading and potential effects of marine fuel oil spills in the Arctic - Arcticfuels
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Kvæstad, Bjarne, Daling, Per Snorre, Faksness, Liv Guri, Skancke, Jørgen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 28

Tidsskrift
Unpacking uncertainty and climate change from ‘above’ and ‘below’
Forfatter(e): [Mehta, Lyla, Adam, Hans Nicolai, Srivastava, Shilpi]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Regional Environmental Change
Vol-nr: 19
Side(r): 1532-1529

Tidsskrift
Impact of Different Combinations of Water Treatment Processes on the Concentration of Disinfection Byproducts and Their Precursors in Swimming Pool Water
Forfatter(e): [Skibinski, Bertram, Uhlig, Stephan, Müller, Pascal, Slavik, Irene, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Integrating DNA barcoding with traditional morphology-based taxonomy: assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida)
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Toward a climate adapted storm water management in Oslo: how different urban stakeholders understand barriers and enablers to local, open and multifunctional water solutions
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Christiansen, Alexander F.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Strategy for flux enhancement in biofilm ceramic membrane bioreactor applying prepolymerized and non-prepolymerized inorganic coagulants
Forfatter(e): [Kulesha, Olga, Maletskyi, Zakhar, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Planning for use and conservation of kelp forests: combining national and industry priorities with local concerns for biodiversity
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Karlsson, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Kelp forest restoration – Nudging a phase shift on a sea urchin barren
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Christie, Hartvig C, Bekkby, Trine, Rinde, Eli, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Storskala endringer i kystnære økosystemer i Midt- og Nord-Norge
Forfatter(e): [Christie, Hartvig C, Rinde, Eli, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Fagerli, Camilla With, Strand, Hans Kristian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Seaweed and kelp – Norwegian use and management in grey area of governance
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Når himmelens sluser åpner seg
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Automatisert miljø-DNA overvåking av patogener i oppdrettsnæringen
Forfatter(e): [Strand, David, Baussant, Thierry, Provan, Fiona, Mæland, Mari, Krollicka, Adriana, Vrålstad, Trude, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klidtgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Trannum, Hilde Cecilie, Gundersen, Hege, Vedal, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
GIS mapping of soft bottom benthos
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Can polyethylene passive samplers predict polychlorinated biphenyls (PCBs) uptake by earthworms and turnips in a biochar amended soil?
Forfatter(e): [Silvani, Ludovica, Hjartardottir, Sigurbjørg, Bielská, Lucie, Škulcová, Lucia, Cornelissen, Gerard, Nizzetto, Luca, Hale, Sarah]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Risk assessment of butylated hydroxytoluene (BHT). Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food, and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Husøy, Trine, Andreassen, Monica, Lillegaard, Inger Therese L., Mathisen, Gro Haarklou, Rohloff, Jens, Starrfelt, Jostein, Carlsen, Monica Hauger, Devold, Tove Gulbrandsen, Granum, Berit, Rasinger, Josef Daniel, Svendsen, Camilla, Bruzell, Ellen Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen: Vannplanter som eksempel
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Translating model output to biological water quality indicators
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Blue carbon distribution mapping
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Modeller på tareutbredelse og -biomasse
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
NIVAs arbeid med biomangfold gjennom Norsk naturindeks
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Økosystemer og økosystemtjenester i Raet nasjonalpark
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig, Gundersen, Hege, Rinde, Eli, Filbee-Dexter, Karen, Norderhaug, Kjell Magnus, Pedersen, Torstein, Bekkby, Trine, Gitmark, Janne K, Fagerli, Camilla W]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Ocean acidification: how do scientists view and handle uncertainties?
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Falk-Andersson, Jannike, Normann, Anne Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Stormwater – the good, the bad, the ugly …
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Varsler politiske utfordringer etter gode resultater på Helgeland
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Johnsen, Niklas Aune, Lambertsen, Ole-Fredrik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Her fjernet de 1300 kråkeboller. Det skal få taren til å vokse tilbake.
Forfatter(e): [Kvile, Kjersti, Carlsson, Pernilla Marianne, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Every raindrop counts - Some highlights from integrated stormwater research in the New Water Ways Project
Forfatter(e): [Seifert-Dähnn, Isabel, Braskerud, Bent]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Business potential of blue-green infrastructure
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Accumulation of Clothianidin, a neonicotinoid pesticide, in bumblebees (Bombus terrestris)
Forfatter(e): [Aarønes, Malin Røyset, Nielsen, Anders, Paus-Knudsen, Julie Sørlie, van Bavel, Bert, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Seasonality of the water mass characteristics and circulation in the Filchner Trough region, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Hattermann, Tore, Darelius, Elin Maria K., Mueller, Rachael D., Naughten, Kaitlin A., Hausmann, Ute]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Accumulation of the neonicotinoid insecticide clothianidin in bumblbees (Bombus terrestris)
Forfatter(e): [Nielsen, Anders, Aarønes, Malin Røyset, Borgå, Katrine, Grung, Merete, van Bavel, Bert]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Can time of deployment affect fouling on cultivated Saccharina latissima?
Forfatter(e): [Matsson, Sanna, Forbord, Silje, Christie, Hartvig C, Handå, Aleksander, Kristiansen, Svein, Bluhm, Bodil]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
UV-Induced stress response of the marine copepod Tisbe battagliai: DNA damage and gene expression
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Ulvan, Eva Marita, Lamberg, Anders, Bergan, Morten Andre, Forseth, Torbjørn, Gabrielsen, Sven Erik, Jensås, Jan Gunnar, Krogdahl, Rune, Kvingedal, Eli, Skoglund, Sigrid Østrem, Skår, Bjørnar, Wiers, Tore]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks
Forfatter(e): [Eloranta, Antti, Thomassen, Gaute, Bergan, Morten Andre, Andersen, Oddgeir, Gregersen, Finn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Kapittel i bok
Importance of telemetry in the detection of Fish habitats. Summary of presentation
Forfatter(e): Rosten, Carolyn
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Kunnskap fra isødet
Forfatter(e): [Stige, Leif Christian, Kløver, Geir Olav, Dupont, Nicolas, Borgå, Katrine, Stenseth, Nils Christian, Isachsen, Pål Erik, Sandberg, Sigri]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Seaweed farming in Norway: Blue Carbon and Blue Economy perspectives
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Skjermo, Jorunn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner
Forfatter(e): [Dervo, Børre Kind, Zinke, Peggy, Nygård, Magnus, Strømme, Anne-Sofie Bergene, Often, Anders, Mjelde, Marit, Vedum, Trond V., Gjershaug, Jan Ove]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
AOP-informed Cumulative Hazard and Risk Assessment - A conceptual approach to predict impact of complex mixtures
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut-Erik, Petersen, Karina, Almeida, Ana Catarina, Backhaus, Thomas, Gomes, Tania, Norli, H.R., Odenmarck, Sven R., Norli, Hans Ragnar, Song, You, Wolf, Raoul, Xie, Li, Sturve, Joachim, Stenrød, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Adverse Outcome Pathways for non-chemical stressors: the case of radiation.
Forfatter(e): [Song, You, Xie, Li, Eastabrook, Chloe, Brede, Dag Anders, Kassaye, Yetneberk Ayalew, Lee, YeonKyeong, Gomes, Tania, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
UV-Induced stress response of the marine copepod Tisbe battagliai: DNA damage and gene expression
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Single and multiple stressor effects in Tisbe battagliai: toolbox and Adverse Outcome Pathway development
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Petersen, Karina, Teien, Hans-Christian, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
UV-induced stress response of the marine copepod Tisbe battagliai: oxidative stress and gene expression
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Petersen, Karina, Teien, Hans-Christian, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
UV-induced stress response of the marine copepod Tisbe battagliai
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Petersen, Karina, Teien, Hans-Christian, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
UV radiation affects the Diatom (Skeletonema sp.) physiological responses to ocean acidification
Forfatter(e): [Xie, Li, Pemberton, Mark, Norli, Marit, Mellor, Claire, Macken, Ailbhe, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Mixture of metals in coastal water of Kaldvellfjord, Norway - speciation, bioavailability and uptake in organisms
Forfatter(e): [Jarosz, Emil, Pettersen, Marit Nandrup, Skipperud, Lindis, Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik, Teien, Hans-Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Computational Toxicology–Solutions for Integrated Hazard, Risk and Impact Assessment of Multiple Stressors
Forfatter(e): Tollefsen, Knut-Erik
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Daphnia as a test organism for endocrine disruption.
Forfatter(e): [Basili, D., Antczak, P., Iguchi, Taisen, Tollefsen, Knut-Erik, Falciani, Francesco]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Integrating semantic technologies in environmental risk assessment: A vision.
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Wolf, Raoul, Rudjord, Zofia Czyczula, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) – HIGHLIGHTS SO FAR
Forfatter(e): [Goksøyr, Anders, Alendal, Guttorm, Aranguren-Abadía, Libe, Arukwe, Augustine, Blaser, Nello, Brun, Morten, Celander, Malin, Dale, Karina, Denslow, Nancy, Eide, Marta, Fallahi, Shirin, Goksøyr, Siri Øfsthus, Goldstone, Jared V., Grøsvik, Bjørn Einar, Hanna, Eileen Marie, Hylland, Ketil, Jonassen, Inge, Khan, Essa Ahsan, Lille-Langøy, Roger, Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Skaug, Hans J., Tairova, Zhanna, Yadetie, Fekadu, Zhang, Xiaokang, Karlsen, Odd Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) – HIGHLIGHTS SO FAR
Forfatter(e): [Goksøyr, Anders, Alendal, Guttorm, Aranguren-Abadía, Libe, Arukwe, Augustine, Blaser, Nello, Brun, Morten, Celander, Malin, Dale, Karina, Eide, Marta, Fallahi, Shirin, Goksøyr, Siri Øfsthus, Hanna, Eileen Marie, Goldstone, Jared V., Grøsvik, Bjørn Einar, Hylland, Ketil, Jonassen, Inge, Khan, Essa Ahsan, Lille-Langøy, Roger, Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Skaug, Hans J., Stegeman, John J., Tairova, Zhanna, Yadetie, Fekadu, Zhang, Xiaokang, Karlsen, Odd Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Tidsskrift
Introgressive hybridisation between two widespread sharks in the east Pacific region
Forfatter(e): [Pazmino, Diana A, van Herderden, Lynne, Simpfendorfer, Colin A., Junge, Claudia, Donnellan, Stephen C., Hoyos-Padilla, E Mauricio, Duffy, Clinton AJ, Huveneers, Charlie, Gillanders, Bronwyn M., Butcher, Paul A, Maes, Gregory E]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Skånsom sykdomspåvisning ved hjelp av miljø-DNA
Forfatter(e): [Baussant, Thierry, Mæland, Mari, Provan, Fiona, Krolicka, Adriana, Vrålstad, Trude, Strand, David, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klitgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Om tretti år kan tareoppdrett dekke et like stort område som Hardangervidda
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Om tretti år kan tareoppdrett dekke et like stort område som Hardangervidda
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Niva: I 2050 dyrker Norge tare på et område like stort som Hardangervidda
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Forskarar trur på eksplosiv vekst i tareoppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Store ambisjoner for tareoppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Trur på enorm vekst i tareoppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Tror på enorm vekst i tare-oppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
NIVA har tru på taren
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Karbonlagring i tareskog/Carbon sequestration in macroalgae beds and kelp forests
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Gundersen, Hege, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Helgelandskysten er ein biologisk og kulturell skatt
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. On «Det grønne skiftet i havet – Hvordan få plass til en stor tareindustri?»
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Åtland, Åse, Fieler, R]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Trur på enorm vekst i tareoppdrett
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Tror norsk tareoppdrett kan komme på størrelse med Hardangervidda
Forfatter(e): [Skjermo, Jorunn, Stevant, Pierrick, Skår, Edvin Andre, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Glad for at Helgelandskysten besto stor helsesjekk
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Meland, Jacob Palmer]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Researcher believes in kelp farming
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
NIVA har tru på taren
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Multihapten antibody based detection of microcystins and nodularin using ELISA and immunoaffinity columns
Forfatter(e): [Samdal, Ingunn Anita, Løvberg, Kjersti Eriksen, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude, Ballot, Andreas, Haande, Sigrid, Foss, Amanda, Miller, Todd R., Deeds, Jonathan R, Sandvik, Morten, Nieuwenhove, Ine, Uhlig, Silvio, Miles, Christopher Owen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Extreme testing and artificial rain on Extreme testing and artificial rain on semi-extensive green roof
Forfatter(e): [Pons, Vincent, Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard, Raspati, Gema Sakti, Krajewski, Jean-Luc Bertrand]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
The Helgeland coast: worth its weight in gold
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Helgelandskysten verdt sin vekt i gull
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Helgelands Blad
Vol-nr:
Side(r): 7-6

Tidsskrift
Helgelandskysten besto omfattende helsesjekk
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Didriksen, Kenneth, Meland, Jacob Palmer]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Helgelands Blad
Vol-nr:
Side(r): 7-6

Tidsskrift
Natural organic matter fractions and their removal in full-scale drinking water treatment under cold climate conditions in Nordic capitals
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Vogelsang, Christian, Meyn, Thomas, Köhler, Stephan, Poutanen, Heikki, de Wit, Heleen, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 241
Side(r): 438-427

Tidsskrift
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer.
Forfatter(e): [Pedersen, Bård, Schartau, Ann Kristin, Kielland, Øystein Nordeide, Kjærstad, Gaute, Persson, Jonas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 241
Side(r): 438-427

Tidsskrift
Mapping global human dependence on marine ecosystems
Forfatter(e): [Selig, Elizabeth R, Hole, David G, Allison, Edward H, Arkema, Katie K, McKinnon, Madeleine C, Chu, Jingjie, de Sherbinin, Alex, Fisher, Brendan, Glew, Louise, Holland, Margaret B, Ingram, Jane Carter, Rao, Nalini S, Russell, Roly B, Srebotnjak, Tanja, Teh, Lydia CL, Troëng, Sebastian, Turner, Will R, Zvoleff, Alexander]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Conservation Letters
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Hydrological modelling of green and grey roofs in cold climate with the SWMM model
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 249
Side(r):

Tidsskrift
Accumulation and toxicity of monoaromatic petroleum hydrocarbons in early life stages of cod and haddock
Forfatter(e): [Sørensen, Lisbet, Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Donald, Carey E, Robson, William J., Tonkin, Andrew, Meier, Sonnich, Rowland, Steven J]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Impacts of mine tailings on early life stages of cod and haddock
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Svendheim, Linn Hjelmeland, Hansen, Bjørn Henrik, Amico, Eletra, Nordtug, Trond, Kristensen, Torstein, Davies, Emlyn John, Kvæstad, Bjarne, Jager, Tjalling, Olsvik, Pål Asgeir]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Effects of produced water components on early life stages of cold-water marine fish
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Størseth, Trond Røvik, Sørensen, Lisbet, Nepstad, Raymond, Meier, Sonnich, Altin, Dag, Krause, Daniel Franklin, Farkas, Julia, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
The impact of microbial degradation of oil spills on toxicity to early life stages of marine fish
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Nordtug, Trond, Altin, Dag, Brakstad, Odd Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Simple energy-budget model for yolk-feeding life stages; a case study for Atlantic cod
Forfatter(e): [Jager, Tjalling, Nepstad, Raymond, Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Grønne tak og overvannshåndtering
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Betong og miljø
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete, Time, Berit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 52

Tidsskrift
Remobilization of Sediments in Gully Pots During High Intensity Precipitation Events
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Viklander, Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Green Energy and Technology
Vol-nr:
Side(r): 996-993

Tidsskrift
Practical Advice for Selecting or Determining Trophic Magnification Factors for Application Under the European Union Water Framework Directive
Forfatter(e): [Kidd, Karen A., Burkhard, Lawrence P., Babut, Marc, Borgå, Katrine, Muir, Derek C. G., Perceval, Olivier, Ruedel, Heinz, Woodburn, Kent, Embry, Michelle R.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Integrated Environmental Assessment and Management
Vol-nr: 15
Side(r): 277-266

Tidsskrift
Individual variability in contaminants and physiological status in a resident Arctic seabird species
Forfatter(e): [Eckbo, Norith, Le Bohec, Céline, Planas-Bielsa, Victor, Warner, Nicholas Alexander, Schull, Quentin, Herzke, Dorte, Zahn, Sandrine, Haarr, Ane, Gabrielsen, Geir W., Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 249
Side(r): 199-191

Tidsskrift
The Effect of Optical Properties on Secchi Depth and Implications for Eutrophication Management
Forfatter(e): [Harvey, E Therese, Walve, Jakob, Andersson, Agneta, Karlson, Bengt, Kratzer, Susanne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
How to Enhance the Role of Science in European Union Policy Making and Implementation: The Case of Agricultural Impacts on Drinking Water Quality
Forfatter(e): [Glavan, Matjaz, Zeleznikar, Spela, Velthof, Gerard, Boekhold, Sandra, Langaas, Sindre, Pintar, Marina]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
The Suitability of the Ecosystem Services Framework for Guiding Benefit Assessments in Human-Modified Landscapes Exemplified by Regulated Watersheds—Implications for a Sustainable Approach
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Barkved, Line]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
An ecotoxicological assessment of mine tailings from three Norwegian mines
Forfatter(e): [Brooks, Steven J, Escudero-Oñate, Carlos, Lillicrap, Adam D]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 233
Side(r): 827-818

Tidsskrift
Plast på avveie i jord
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Gulden, Kathrine Torday]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 233
Side(r): 827-818

Tidsskrift
Pollution from electronic waste in the physical environment
Forfatter(e): [Nipen, Maja, Borgå, Katrine, Christensen, Guttorm, Haarr, Ane, Mmochi, Aviti John, Mwakalapa, Eliezer Brown, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Schlabach, Martin, Vogt, Rolf David, Breivik, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 233
Side(r): 827-818

Tidsskrift
In a squeeze: Epibiosis may affect the distribution of kelp forests
Forfatter(e): [Andersen, Guri Sogn, Moy, Frithjof E, Christie, Hartvig]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Computational thermodynamic analysis of the interaction between coagulants and monosaccharides as a tool to quantify the fouling potential reduction in the biofilm membrane bioreactor
Forfatter(e): [Kulesha, Olga, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Øvre Heimdalsvatn – økologisk langtidsovervåking
Forfatter(e): [Brittain, John Edward, Borgstrøm, Reidar, Bremnes, Trond, Haaland, Ståle Leif, Mjelde, Marit, Nilssen, Jens Petter, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Plast på avveie i jord
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Gulden, Kathrine Torday]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Plast på avveie i jord
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Gulden, Kathrine Torday]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Trannum, Hilde Cecilie, Staalstrøm, Andre, Eikrem, Wenche, Gitmark, Janne Kim, Marty, Sabine, Sørensen, Kai]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018
Forfatter(e): [Dale, Trine, Fagerli, Camilla With, Trannum, Hilde Cecilie, Eikrem, Wenche, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018.
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Fagerli, Camilla With, Golmen, Lars Gunder, Eikrem, Wenche, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2018. Fagrapport
Forfatter(e): [Naustvoll, Lars Johan, Selvik, John Rune, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bunnundersøkelser i 2018. Fagrapport
Forfatter(e): [Beylich, Bjørnar, Borgersen, Gunhild, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Anbefalinger tilknyttet planer for etablering av nye landskap ved Lakseberget og Telenor-stranda på Fornebu. En uttalelse fra et tverrfaglig fagforum opprettet av Bærum kommune
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Sørensen, Elin Tanding, Haraldsen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018.
Forfatter(e): [Eikrem, Wenche, Golmen, Lars Gunder, Fagerli, Camilla With, Kristiansen, Trond, Staalstrøm, Andre, Engesmo, Anette]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Utslipp av renset prosessvann fra karbonfangstanlegg til Eidangerfjorden.
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel Brit, Molvær, Jarle, Schaanning, Morten]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Digitalisert overvåking av vannkvalitet i distribusjonsnettet for drikkevann i Kristiansand - Forprosjekt
Forfatter(e): Sayfritz, Stephen John
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Undersøkelse av bløtbunnsfauna ved Beinskjæra dumpeområde i Sandefjordsfjorden
Forfatter(e): Borgersen, Gunhild
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Implementing an Extended Kalman Filter for estimating nutrient composition in a sequential batch MBBR pilot plant
Forfatter(e): [Muralidharan Nair, Abhilash, Fanta, Abaynesh Belay, Haugen, Finn Aakre, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology : Water Supply
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Skåre, Janneche Utne, Alexander, Jan, Haave, Marte, Jakubowicz, Ignacy, Knutsen, Helle Katrine, Lusher, Amy, Ogonowski, Martin, Rakkestad, Kirsten Eline, Skaar, Ida, Sverdrup, Line Emilie, Wagner, Martin, Agdestein, Angelika, Bodin, Johanna Eva, Elvevoll, Edel O., Hemre, Gro Ingunn, Hessen, Dag Olav, Hofshagen, Merete, Husøy, Trine, Krogdahl, Åshild, Nilsen, Asbjørn Magne, Rafoss, Trond, Skjerdal, Olaug Taran, Steffensen, Inger-Lise, Strand, Tor A, Vandvik, Vigdis, Wasteson, Yngvild]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology : Water Supply
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Eikevolltjønnmyra naturreservat, Flora kommune – undersøking av mogleg saltpåverknad frå riksveg 5
Forfatter(e): [Jokerud, Mari, Hobæk, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology : Water Supply
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Intertidal regions changing coastal alkalinity: The Wadden Sea-North Sea tidally coupled bioreactor
Forfatter(e): [Voynova, Yoana G, Petersen, Wilhelm, Gehrung, Martina, Assmann, Steffen, King, Andrew L]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 1149-1135

Tidsskrift
MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMS-UTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune
Forfatter(e): [Ellefsen, Halvor Weider, Barton, David Nicholas, Ardilla, Pedro, Blumentrath, Stefan, Horvath, Peter, Aamlid, Helene, Betina, Jayne Elizabeth, Kross, Anna, Maris, Mand]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 1149-1135

Tidsskrift
Environmental risks associated with contaminants of legacy and emerging concern at European aquaculture areas
Forfatter(e): [Aminot, Yann, Sayfritz, Stephen J., Thomas, Kevin V, Godinho, Lia, Botteon, Elena, Ferrari, Federico, Boti, Vasiliki, Albanis, Triantafyllos, Köck-Schulmeyer, Marianne, Diaz-Cruz, M Silvia, Farré, Marinella, Barceló, Damia, Marqués, Antonio, Readman, James W.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1310-1301

Tidsskrift
Temporal downscaling of IDF curves applied to future performance of local stormwater measures
Forfatter(e): [Kristvik, Erle, Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Comparing NOM-fractionation using LC-OCD and membrane filtration for prediction of drinking water treatment effectivity
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Meyn, Thomas, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
The potential of legal coherence to foster marine ecosystem-based governance
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Improved Environmental Status: 50 Years of Declining Fish Mercury Levels in Boreal and Subarctic Fennoscandia
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Åkerblom, Staffan, Kahilainen, Kimmo Kalevi, Rask, Martti, Vuorenmaa, Jussi, Mannio, Jaakko, Malinen, Tommi, Lydersen, Espen, Poste, Amanda, Amundsen, Per-Arne, Kashulin, Nicholas, Kashulina, Tatiana, Terentyev, Petr, Christensen, Guttorm, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1843-1834

Tidsskrift
Use of models for the environmental risk assessment of veterinary medicines in European aquaculture: current situation and future perspectives
Forfatter(e): [Rico, Andreu, Vighi, Marco, Van den Brink, Paul J, ter Horst, Mechteld, Macken, Ailbhe, Lillicrap, Adam, Falconer, Lynne, Telfer, Trevor C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Reviews in Aquaculture
Vol-nr: 11
Side(r): 988-969

Tidsskrift
The Applied Ecologist's Blog: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction from a freshwater crayfish tragedy
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Reviews in Aquaculture
Vol-nr: 11
Side(r): 988-969

Kapittel i bok
Trout and Char of Northern Europe
Forfatter(e): [Rasmussen, Gorm, L'Abee-Lund, Jan Henning, Degerman, Erik, Birzaks, Janis, Debowski, Piotr, Esin, Evgeny, Hammar, Johan, Hesthagen, Trygve H., Huusko, Ari, Kesler, Martin, Kontautas, Antanas, Markevich, Grigorii, Petereit, Christoph, Titov, Sergey, Vehanen, Teppo, Aas, Øystein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Monitoring of noble crayfish, signal crayfish and crayfish plague in Norway: benefits and challanges using eDNA
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Spredning av signalkreps og krepsepest
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Vrålstad, Trude, Strand, David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Environmental DNA surveillance of crayfish plague and freshwater crayfish
Forfatter(e): [Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Miljø-DNA avslører forløpet under vann under et krepsepestutbrudd
Forfatter(e): [Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Borgersen, Gunhild, Moy, Siri Røang, Hjermann, Dag Øystein, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Green Points systems: Nature-based solutions without prices, without apologies
Forfatter(e): [Stange, Erik, Barton, David Nicholas, Andersson, Erik, Haase, Dagmar, Naumann, Sandra]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Urban Ecosystem Services Research – potential topics for international collaboration
Forfatter(e): [Stange, Erik, Barton, David Nicholas, Venter, Alexander Samuel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Borgersen, Gunhild, Beylich, Bjørnar, Eikrem, Wenche, Gitmark, Janne Kim, Naustvoll, Lars Johan, Selvik, John Rune, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
A case of benign neglect: knowledge gaps in the sustainability of pastoralism and rangelands
Forfatter(e): [Johnsen, Kathrine Ivsett, Niamir-Fuller, Maryam, Bensada, Abdelkader, Waters-Bayer, Ann]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities
Forfatter(e): [Føre, Martin, Finstad, Bengt, Svendsen, Eirik, Gräns, Albin, Økland, Finn, Rosten, Carolyn, Uglem, Ingebrigt, Frank, Kevin, Alfredsen, Jo Arve]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Global linkages – a graphic look at the changing Arctic (rev.1)
Forfatter(e): [Schoolmeester, Tina, Gjerdi, Hanne L., Crump, John, Alfthan, Bjorn, Fabres, Joan, Johnsen, Kathrine Ivsett, Puikkonen, Laura, Kurvits, Tiina, Baker, Elaine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
A case of benign neglect: Knowledge gaps about sustainability in pastoralism and rangelands
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Mener mediene stiller for få kritiske spørsmål
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Screening program 2018. Volatiles, Gd, BADGE, UV filters, Additives, and Medicines.
Forfatter(e): [Schlabach, Martin, Halse, Anne Karine, Kringstad, Alfhild, Nikiforov, Vladimir, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Pfaffhuber, Katrine Aspmo, Reid, Malcolm James, Rostkowski, Pawel, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Tidsskrift
Performance of Three-Dimensional Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Hepatocyte Spheroids for Evaluating Biotransformation of Pyrene
Forfatter(e): [Hultman, Maria Thérése, Løken, Katharina Bjarnar, Grung, Merete, Reid, Malcolm J, Lillicrap, Adam]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 38
Side(r): 1747-1738

Tidsskrift
A 1-Dimensional Sympagic–Pelagic–Benthic Transport Model (SPBM): Coupled Simulation of Ice, Water Column, and Sediment Biogeochemistry, Suitable for Arctic Applications
Forfatter(e): [Yakubov, Shamil, Wallhead, Philip, Protsenko, Elizaveta, Yakushev, Evgeniy, Pakhomova, Svetlana, Brix, Holger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Hver dråpe teller - Blågrønn infrastruktur i byer. Eksempler på tiltak basert på studietur til Amsterdam og Rotterdam.
Forfatter(e): [Braskerud, B C, Azhar, S, Barkved, Line Johanne, de Bruin, Karianne, Christiansen, A F, Fleig, A, Isager, E B, Iversen, H, Kristensen, K., Li, Hong, Seifert-Dähnn, Isabel, Skaugen, T, Sjødahl, E U, Volden, E P]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Seabird-transported contaminants are reflected in the Arctic tundra, but not in its soil-dwelling springtails (Collembola)
Forfatter(e): [Kristiansen, Silje Marie, Leinaas, Hans Petter, Herzke, Dorte, Hylland, Ketil, Gabrielsen, Geir W., Harju, Mikael, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 12845-12835

Tidsskrift
Predicting Lake Quality for the Next Generation: Impacts of Catchment Management and Climatic Factors in a Probabilistic Model Framework
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Couture, Raoul-Marie, Haande, Sigrid, Solheim, Anne Lyche, Jackson-Blake, Leah Amber]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Evaluation of the long-term hydrologic performance of a rain garden in Trondheim, Norway = Évaluation de la performance hydrologique à long terme d'un jardin de pluie à Trondheim en Norvège
Forfatter(e): [Johnson, Jeffrey, Muthanna, Tone Merete, Hunt, William F.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Using field infiltration observations and GIS-based analysis to improve SUDS placement Nordiwa
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard, Kliewer, Dennis, Jotta, L.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Kapittel i bok
Digital Solutions for Early Phase Stormwater Planning = Des solutions digitales dans les étapes préliminaires de planification pour la gestion des eaux pluviales
Forfatter(e): [Stokseth, Guro, Kristvik, Erle, Arenas, Santiago Sandoval, Lohne, Jardar, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 339

Kapittel i bok
Evaluation of the long-term hydrologic performance of a rain garden in Trondheim, Norway = Évaluation de la performance hydrologique à long terme d'un jardin de pluie à Trondheim en Norvège
Forfatter(e): [Johnson, Jeffrey, Muthanna, Tone Merete, Hunt, William F.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 302

Tidsskrift
Hydrological pulses and burning of dissolved organic carbon by stream respiration
Forfatter(e): Demars, Benoît O.L.
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Digital Solutions for Early Phase Stormwater Planning = Des solutions digitales dans les étapes préliminaires de planification pour la gestion des eaux pluviales
Forfatter(e): [Stokseth, Guro, Kristvik, Erle, Arenas, Santiago Sandoval, Lohne, Jardar, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Integrated Monitoring Approach for Offshore Geological CO2 Storage
Forfatter(e): [Park, Joonsang, Blomberg, Ann Elisabeth Albright, Waarum, Ivar-Kristian, Totland, Christian, Yakushev, Evgeniy, Pedersen, Geir, Griffiths, Luke, Eek, Espen, Grande, Lars, Walta, Axel, Bohloli, Bahman, Soldal, Magnus]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Sørensen, Elin Tanding, Walday, Mats Gunnar, Fagerli, Camilla With, Christie, Hartvig C, Staalstrøm, Andre, Barkved, Line Johanne, Simmons, Henry, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Regrowth of kelp after removal of sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis)
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla Marianne, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Tiltaksplan for tilløpsbekker til Gaula. Tiltak i Loddbekken og Kvålsbekken, med mulighetsvurdering av to mindre bekker ved Søberg.
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Status for sjøørret i Gaula, Trondheimsfjorden og Norge
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Plast i landbruket: kilder, massebalanse og spredning til lokale vannforekomster (Plastland)
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel Brit, Hurley, Rachel, Bråte, Inger Lise Nerland, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Kartlegging av vasspest i vannområde Leira-Nitelva 2019
Forfatter(e): Mjelde, Marit
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Nitrogen: den ukjente klimatrusselen
Forfatter(e): [Tørseth, Kjetil, Høseggen, Simen, Austnes, Kari]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Seasonal and spatial variations in biomarker baseline levels within Arctic populations of mussels (Mytilus spp.)
Forfatter(e): [Storhaug, Ekaterina, Nahrgang, Jasmine, Pedersen, Kristine Bondo, Brooks, Steven J., Petes, Laura, Bakhmet, Igor N., Frantzen, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, van Bavel, Bert, Bråte, Inger Lise Nerland, Eidsvoll, David, Ranneklev, Sissel Brit, Hurley, Rachel, Olsen, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
Overvåking av Næra med tilløpsbekker og Sør-Mesna
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
Nutrients Recovery from Aquaculture Waste for Use as Fertilizer in Soilless Growth Systems
Forfatter(e): [Ezziddine, Maha, Liltved, Helge]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
Screening new PFAS compounds 2018
Forfatter(e): [Hanssen, Linda, Herzke, Dorte, Nikiforov, Vladimir, Moe, Børge, Nygård, Torgeir, van Dijk, Jiska Joanneke, Gabrielsen, Geir W., Fuglei, Eva, Yeung, Leo, Vogelsang, Christian, Carlsson, Pernilla Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
A method to reclaim nutrients from aquaculture waste
Forfatter(e): [Ezziddine, Maha, Liltved, Helge]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
Auftreten und Entfernung von antibiotika­resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Krzeminski, Pawel, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift gwf Praxiswissen
Vol-nr:
Side(r): 39-31

Tidsskrift
DNA Sequencing Historical Lichen Specimens
Forfatter(e): [Kistenich, Sonja, Halvorsen, Rune, Schrøder-Nielsen, Audun, Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae, Timdal, Einar, Bendiksby, Mika]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Ecology and Evolution
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of freshwater crayfish
Forfatter(e): [Knudsen, Steen Wilhelm, Agersnap, Sune, Møller, Peter Rask, Andersen, Jesper Harbo]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Ecology and Evolution
Vol-nr: 7
Side(r):

Kapittel i bok
Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen (in German)- Abundance and removal of antibiotic resistant E. coli from urban wastewater in case of two Norwegian wastewater treatment plants
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Krzeminski, Pawel, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 39-31

Tidsskrift
SLETTES Multi-criteria decision analysis in Bayesian networks - diagnosing ecosystem service trade-offs in a hydropower regulated river
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Sundt, Håkon, Bustos, Ana Adeva, Fjeldstad, Hans-Petter, Hedger, Richard David, Forseth, Torbjørn, Köhler, Berit, Aas, Øystein, Alfredsen, Knut, Madsen, Anders L.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Effects of changes in species composition and distribution on contaminant accumulation in an Arctic marine food web
Forfatter(e): [Giebichenstein, Julia, Varpe, Øystein, Gabrielsen, Geir W., Andersen, Tom, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Urban underwater landscape and tidal gardens – is it possible to transform seafloor deserts in Oslo Harbour to underwater oasis?
Forfatter(e): [Sørensen, Elin Tanding, Rinde, Eli, Christie, Hartvig C, Walday, Mats Gunnar, Camilla W., Fagerli, Hovind, Anne Beate, Langaas, Sindre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Mind the Gap – the Blue Common
Forfatter(e): [Sørensen, Elin Tanding, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
ViLL prosjektet: Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert lokal forvaltning
Forfatter(e): [Kristensen, Torstein, Urke, Henning Andre, Brendehaug, Eivind Andre, Sættem, Leif Magnus, Grimelid, Torkjell, Alfredsen, Jo Arve, Haugen, Thrond Oddvar, Uglem, Ingebrigt]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Reisebrev frå Kiruna
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2019
Tidsskrift Historikeren
Vol-nr: 4
Side(r): 36-35

Tidsskrift
Enabling green and blue infrastructure to improve contributions to human well-being and equity in urban systems
Forfatter(e): [Andersson, Erik, Langemeyer, Johannes, Borgström, Sara, McPhearson, Timon, Haase, Dagmar, Kronenberg, Jakub, Barton, David Nicholas, Davis, McKenna, Naumann, Sandra, Röschel, Lina, Baró, Francesc]
Utg-år: 2019
Tidsskrift BioScience
Vol-nr: 69
Side(r): 574-566

Tidsskrift
Microorganisms in ballast water: Disinfection, community dynamics, and implications for management
Forfatter(e): [Hess-Erga, Ole-Kristian, Moreno-Andrés, Javier, Enger, Øivind, Vadstein, Olav]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Distribution and biomass of blue forests in the Nordic countries
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Frigstad, Helene, Hancke, Kasper, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Oslofjorden i kroner og øre - økonomiske verdier av Oslofjorden
Forfatter(e): [Chen, Wenting, Barton, David Nicholas, Magnussen, K., Navrud, S., Grimsrud, K., Gånersjord, P.A., Engelien, E., Syverhuset, A.O., Bekkby, Trine, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Spesielle funn fra Nasjonalt program (marint) – om tareskog og ålegras i endring, kråkeboller på retrett og utbredelsen av kamskjell og haneskjell
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Marin kartlegging etter håndbok 19 og NiN – hva er gjort, hvor finnes data, hva mangler, hva er nytt med NiN og hvordan kartlegge etter NiN
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) in Norway from 1991 to 2017
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Green, Norman Whitaker, Hjermann, Dag Øystein, Tveiten, Lise Ann, Beylich, Bjørnar, Øxnevad, Sigurd, Beyer, Jonny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Søndre Fosen Vannområde. Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes kommune
Forfatter(e): [Sæland, Reidun, Berger, Hans Mack, Skjøstad, Magnus Berger, Fossøy, Frode, Hanssen, Martin Georg]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Blått karbon, taredyrking og mulige effekter på marine økosystemer.
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Rettleiar praktisk kartlegging etter NiN
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris
Forfatter(e): [Hartmann, Nanna B, Huffer, Thorsten, Thompson, Richard C., Hassellöv, Martin, Verschoor, Anja, Daugaard, Anders E., Rist, Sinja, Karlsson, Therese, Brennholt, Nicole, Cole, Matthew, Herrling, Maria P, Hess, Maren C, Ivleva, Natalia P, Lusher, Amy L, Wagner, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Multi-criteria decision analysis in Bayesian networks - diagnosing ecosystem service trade-offs in a hydropower regulated river
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Sundt, Håkon, Adeva Bustos, Ana, Fjeldstad, Hans-Petter, Hedger, Richard David, Forseth, Torbjørn, Köhler, Berit, Aas, Øystein, Alfredsen, Knut, Madsen, Anders L.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 124
Side(r):

Tidsskrift
Mercury–Organic Matter Interactions in Soils and Sediments: Angel or Devil?
Forfatter(e): [He, Mei, Tian, Lei, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Wu, Qingru, Luo, Jie, Cai, Li-Mei, Meng, Jiang-Hui, Lin, Yan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr: 102
Side(r): 627-621

Tidsskrift
Contaminants in coastal waters of Norway 2018
Forfatter(e): [Green, Norman Whitaker, Schøyen, Merete, Hjermann, Dag Øystein, Øxnevad, Sigurd, Ruus, Anders, Beylich, Bjørnar, Lund, Espen, Tveiten, Lise Ann, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug, Håvardstun, Jarle, Ribeiro, Anne Luise, Doyer, Isabel, Rundberget, Thomas, Bæk, Kine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr: 102
Side(r): 627-621

Tidsskrift
Epigenetic, transcriptional and phenotypic responses in Daphna magna after short-term exposure to gamma radiation
Forfatter(e): [Thaulow, Jens, Song, You, Xie, Li, Lindeman, Leif Christopher, Kamstra, Jorke Harmen, Lee, YeonKyeong, Alestrøm, Peter, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr: 102
Side(r): 627-621

Tidsskrift
Modelling of Green and Grey Roofs in Cold Climates Using EPA?s Storm Water Management Model
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Green Energy and Technology
Vol-nr:
Side(r): 391-385

Tidsskrift
Deciphering the combined effects of environmental stressors on gene transcription: a conceptual approach
Forfatter(e): Song, You
Utg-år: 2019
Tidsskrift Green Energy and Technology
Vol-nr:
Side(r): 391-385

Tidsskrift
Livet i jorda
Forfatter(e): [Joner, Erik, Coutris, Claire]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Green Energy and Technology
Vol-nr:
Side(r): 391-385

Tidsskrift
Endocrine regulation and disruption of molting in arthropods: Mechanistic understanding and adverse outcome pathway development
Forfatter(e): [Song, You, Toyota, Kenji, Lalone, Carlie, Evensen, Øystein, Rundberget, Thomas, Garcia-Reyero, Natalia, Perkins, Edward J., Iguchi, Taisen, Villeneuve, Daniel L., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Green Energy and Technology
Vol-nr:
Side(r): 391-385

Kapittel i bok
The Ecology of Rocky Subtidal Habitats of the North-East Atlantic
Forfatter(e): [Hiscock, Keith, Christie, Hartvig C, Bekkby, Trine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 60-47

Kapittel i bok
Endocrine Disruption in crustaceans – a “new” environmental challenge?
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut-Erik, Cronin, Marc Timothy David, Evenseth, Linn, Firman, James W., Iguchi, Taisen, Lalone, Carlie, Mellor, Claire, Sylte, Ingebrigt, Toyota, K., Villeneuve, Daniel L., Song, You]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 60-47

Kapittel i bok
Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock
Forfatter(e): [Årthun, Marius, Bogstad, Bjarte, Daewel, Ute, Keenlyside, Noel, Sandø, Anne Britt, Schrum, Corinna]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 60-47

Kapittel i bok
Knowledge Graph Embedding for Ecotoxicological Effect Prediction
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Chen, Jiaoyan, Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 60-47

Kapittel i bok
Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure
Forfatter(e): [O'Born, Reyn Joseph, Liltved, Helge, Fredriksen, Karl Sigurd]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 60-47

Kapittel i bok
Proceedings of the 35th Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Helsinki, June 4-6, 2019
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Austnes, Kari, Vuorenmaa, Jussi]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 60-47

Tidsskrift
Risk Assessment of Malakite with the Active Substances Dithianon and Pyrimenthanil
Forfatter(e): [Källqvist, Torsten, Grung, Merete, Borgå, Katrine, Dirven, Hubert, Eklo, Ole Martin, Lyche, Jan Ludvig, Låg, Marit, Nilsen, Asbjørn Magne, Sverdrup, Line Emilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Can eDNA quantities predict crayfish population density and/or A. astaci prevalence?
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Laurendz, Charlotte, Rusch, Johannes, Edsman, Lennart, Andersen, Tom, Rolen, Elin, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
China-Norway capacity building project 2014 – 2019: Post-earthquake restoration and sustainable water use in the Baoxing River Basin, Ya’an in Sichuan province
Forfatter(e): [Tian, Xiaogang, Halleraker, Jo Halvard, rosland, dag, Friberg, Nikolai]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Microcystins in European noble crayfish (Astacus astacus) in Lake Steinsfjorden, a cyanobacterial (Planktothrix) dominated lake
Forfatter(e): [Haande, Sigrid, Samdal, Ingunn Anita, Ballot, Andreas, Rusch, Johannes, Strand, David, Løvberg, Kjersti Eriksen, Miles, Christopher Owen, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Update on environmental DNA (eDNA) monitoring of Aphanomyces astaci and freshwater crayfish
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Agersnap, Sune, Larsen, William Brenner, Knudsen, Steen Wilhelm, Peter, Rask Møller, Petrusek, Adam]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring a Norwegian freshwater crayfish tragedy: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction
Forfatter(e): [Strand, David A, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes C, Agersnap, Sune, Larsen, William Brenner, Knudsen, Steen Wilhelm, Møller, Peter Rask, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr: 56
Side(r): 1673-1661

Tidsskrift
Developing the concept of eDNA monitoring of native and invasive freshwater crayfish
Forfatter(e): [Strand, David, Agersnap, Sune, Rusch, Johannes, Larsen, William Brenner, Knudsen, Steen Wilhelm, Rask Møller, Peter, Johnsen, Stein Ivar, Petrusek, Adam, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr: 56
Side(r): 1673-1661

Tidsskrift
Hva skjer med økosystemet når sjøis forsvinner? Kunnskap fra Isødet.
Forfatter(e): [Stige, Leif Christian, Kløver, Geir Olav, Dupont, Nicholas, Borgå, Katrine, Stenseth, Nils Christian, Isachsen, Pål Erik, Sandberg, Sigrid]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr: 56
Side(r): 1673-1661

Tidsskrift
Seasonal variation of energy and pollutants in the Barents Sea pelagic food web.
Forfatter(e): [Nowicki, Robynne C., Borgå, Katrine, Gabrielsen, W. Geir, Varpe, Øystein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr: 56
Side(r): 1673-1661

Tidsskrift
Transcriptomic analysis reveals dose-dependent modes of action of benzo(a)pyrene in polar cod (Boreogadus saida)
Forfatter(e): [Song, You, Nahrgang, Jasmine, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 653
Side(r): 189-176

Tidsskrift
Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2018/ Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2018. M-1417
Forfatter(e): [Jones, Elizabeth Marie, Chierici, Melissa, Skjelvan, Ingunn, Norli, Marit, Børsheim, Knut Yngve, Lødemel, Helene, Kutti, Tina, Sørensen, Kai, King, Andrew Luke, Jackson-Misje, Kristin, De Lange, Tor, Johannessen, Truls, Mourgues, Claire]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 653
Side(r): 189-176

Tidsskrift
Degradation and Mobility of Pesticides in Norwegian Soils
Forfatter(e): [Eklo, Ole Martin, Almvik, Marit, Hole, Halvard, Nyborg, Åge Arild, Stenrød, Marianne, Borgå, Katrine, Dirven, Hubert, Grung, Merete, Lyche, Jan Ludvig, Låg, Marit, Nilsen, Asbjørn Magne, Sverdrup, Line Emilie, Källqvist, Torsten]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 305-303

Tidsskrift
Genotoxic Assessment of the Metabolite M-11 of Mepanipyrim, the Active Ingredient in the Plant Protection Product FRUPICA SC
Forfatter(e): [Dirven, Hubert, Lyche, Jan Ludvig, Låg, Marit, Nilsen, Asbjørn Magne, Borgå, Katrine, Eklo, Ole Martin, Grung, Merete, Sverdrup, Line Emilie, Källqvist, Torsten]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 307-306

Tidsskrift
Risk Assessment of the Metabolite M44 of Bixafen, One of the Active Substancesin Aviator Xpro EC225
Forfatter(e): [Lyche, Jan Ludvig, Dirven, Hubert, Låg, Marit, Nilsen, Asbjørn Magne, Borgå, Katrine, Eklo, Ole Martin, Grung, Merete, Sverdrup, Line Emilie, Källqvist, Torsten]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Hvordan kan faktiske rekebestander påvirkes av behandling med hydrogenperoksid (H2O2)? En effektstudie basert på lab-resultater kombinert med modellering.
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Hjermann, Dag Øystein, Jager, Tjalling, Bechmann, Renée Katrin, Ravagnan, Elisa, Nøst, Ole Anders, Refseth, Gro Harlaug]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Sensitivity of northern shrimp Pandalus borealis to commercial formulations used as anti-parasitic drugs.
Forfatter(e): [Bechmann, Renée Katrin, Arnberg, Maj, Lyng, Emily, Westerlund, Stig, Bamber, Shaw Duncan, Gomiero, Alessio, Ágústsson, Thorleifur, Kringstad, Alfhild, Burridge, Les E]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Simultaneous host-pathogen eDNA monitoring during and after an crayfish plague outbreak
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Agersnap, Sune, Larsen, William Brenner, Knudsen, Steen Wilhelm, Rask Møller, Peter, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Effekter av lusemidler på reker.
Forfatter(e): [Bechmann, Renée Katrin, Arnberg, Maj, Lyng, Emily, Westerlund, Stig, Bamber, Shaw Duncan, Gomiero, Alessio, Ágústsson, Thorleifur, Kringstad, Alfhild, Burridge, Les E]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Implementation of eDNA monitoring for crayfish and crayfish plague surveillance in Norway
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Rolen, Elin, Strand, David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for DuPont Nutrition Norge AS i Karmsundet. Undersøkelse av blåskjell, sedimenter og bløtbunnsfauna i 2018.
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Håvardstun, Jarle, Næss, Rita, Brkljacic, Marijana Stenrud, Trannum, Hilde Cecilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Challenge experiments with noble crayfish, toxins and toxic feed
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Strand, David, Samdal, Ingunn Anita, Ballot, Andreas, Haande, Sigrid, Løvberg, Kjersti Eriksen, Matre, Edvarda Wevling, Uhlig, Silvio, Miles, Christopher Owen, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Microcystins in European noble crayfish Astacus astacus in Lake Steinsfjorden
Forfatter(e): [Samdal, Ingunn Anita, Haande, Sigrid, Strand, David, Rusch, Johannes, Ballot, Andreas, Løvberg, Kjersti Eriksen, Miles, Christopher Owen, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Assessing effects of salmon lice treatment (hydrogen peroxide) on shrimp populations in a multi-stressor environment.
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Jager, Tjalling, Hjermann, Dag Øystein, Ravagnan, Elisa, Bechmann, Renée Katrin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Pilotområder i Gaula - forslag til habitatforbedrende tiltak
Forfatter(e): [Holthe, Espen, Vartdal, Egil Andreas, Foldvik, Anders, Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind, Bremset, Gunnbjørn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Tilstandsvurdering av 3 kroksjøer i Vannområde Leira-Nitelva 2019
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Dervo, Børre Kind, Jensen, Thomas Correll, Elgtvedt, Irene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Utredning av biotopforbedrende tiltak langs elvestrekning i Nitelva
Forfatter(e): Lindholm, Markus
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Tidsskrift
Ny kunnskap for krepseforvaltningen
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Haande, Sigrid, Samdal, Ingunn Anita, Strand, David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift European Journal of Nutrition and Food Safety
Vol-nr: 9
Side(r): 318-317

Kapittel i bok
System for Real-Time Positioning and Monitoring of Fish in Commercial Marine Farms Based on Acoustic Telemetry and Internet of Fish (IoF)
Forfatter(e): [Hassan, Waseem, Føre, Martin, Urke, Henning Andre, Kristensen, Torstein, Ulvund, John Birger, Alfredsen, Jo Arve]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 1503-1496

Tidsskrift
Protist Diversity and Seasonal Dynamics in Skagerrak Plankton Communities as Revealed by Metabarcoding and Microscopy
Forfatter(e): [Gran-Stadniczenko, Sandra, Egge, Elianne, Hostyeva, Vladyslava, Logares, Ramiro, Eikrem, Wenche, Edvardsen, Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
Miljø-DNA som verktøy i kampen mot pest, parasitter og fremmede arter
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Rusch, Johannes, Johnsen, Stein Ivar, Hansen, Haakon, Strand, David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
Can ultrasonic treatment prevent crayfish plague mediated mortalities in noble crayfish?
Forfatter(e): [Strand, David, Edsman, Lennart, Rusch, Johannes, Brand, Lisa, Haavi, Lars, Rolen, Elin, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
Can ultrasound reduce A. astaci infection load and prevent A. astaci re-infection of carrier signal crayfish?
Forfatter(e): [Strand, David, Rusch, Johannes, Brand, Lisa, Haavi, Lars, Rolen, Elin, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
eDNA monitoring of native and invasive crayfish and A. astaci in Central Europe
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Strand, David, Mojžišová, Michaela, Petrusek, Adam, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
Ultrasonic treatment and effects on the viability of A. astaci zoospores
Forfatter(e): [Strand, David, Haavi, Lars, Brand, Lisa, Rolen, Elin, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
A new species challenges the A. astaci-qPCR
Forfatter(e): [Strand, David, Viljamaa-Dirks, Satu, Rolen, Elin, Heinikainen, Sirpa, Anna, Aspan, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Kapittel i bok
Integrated Monitoring Approach for Offshore Geological CO2 Storage
Forfatter(e): [Park, Joonsang, Blomberg, Ann Elisabeth Albright, Waarum, Ivar-Kristian, Totland, Christian, Yakushev, Evgeniy, Pedersen, Geir, Sauvin, Guillaume, Griffiths, Luke, Eek, Espen, Grande, Lars, Walta, Axel, Bohloli, Bahman, Soldal, Magnus]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Response to the letter to the editor on Are we speaking the same language? Recommendations for a definition and categorization framework for plastic debris
Forfatter(e): [Hartmann, Nanna, Huffer, T, Thompson, R., Hassellöv, Martin, Verschoor, AM, Daugaard, G, Rist, Sinja, Karlsson, T, Brennholt, Nicole, Heß, M, Ivleva, Natalia P, Lusher, Amy Lorraine, Wagner, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bølger i isen påvirker Arktis. Å forstå isdønningene kan forbedre værvarsler og klimamodeller.
Forfatter(e): [Breivik, Øyvind, Rabault, Jean, Hole, Lars R, Christensen, Kai Håkon, Müller, Malte, Jensen, Atle, Mauritzen, Cecilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project.
Forfatter(e): [Ramirez-Llodra, Eva, Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine, Brooks, Steven, Escudero-Oñate, Carlos, Gundersen, Hege, Schaanning, Morten, Trannum, Hilde Cecilie, Yakushev, Evgeniy, Baeten, Nicole, Lepland, Aivo, Ibragimova, Olga, Kleiv, Rolf Arne, Nepstad, Raymond, Muñoz, María, Høgaas, Per Helge, Sandøy, Roar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Implementing an extended kalman filter for estimating nutrient composition in a sequential batch MBBR pilot plant
Forfatter(e): [Muralidharan Nair, Abhilash, Fanta, Abaynesh Belay, Haugen, Finn, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 80
Side(r): 328-317

Tidsskrift
Maskinell rydding av plastinfiltrerte jordmasser fra Samuelskilen på Mellom-Bolæren, Færder nasjonalpark
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise Nerland, Hansen, Liv-Marit, Eidsvoll, David, Almeida, Ana Catarina, Moe, Nicolay]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 80
Side(r): 328-317

Tidsskrift
Strategy for Flux Enhancement in Biofilm Ceramic Membrane Bioreactor Applying Prepolymerized and Non-Prepolymerized Inorganic Coagulants
Forfatter(e): [Kulesha, Olga, Maletskyi, Zakhar, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Strategy for Flux Enhancement in Biofilm Ceramic Membrane Bioreactor Applying Prepolymerized and Non-Prepolymerized Inorganic Coagulants
Forfatter(e): [Kulesha, Olga, Maletskyi, Zakhar, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Characterisation of Dissolved Metal Fractions in Urban Runoff
Forfatter(e): [Lindfors, Sarah, Österlund, Helene, Meyn, Thomas, Muthanna, Tone Merete, lundy, lian, Viklander, Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Creating urban green infrastructure where it is needed – A spatial ecosystem service-based decision analysis of green roofs in Barcelona
Forfatter(e): [Langemeyer, Johannes, Wedgwood, Diego, McPhearson, Timon, Baró, Francesc, Madsen, Anders L., Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr:
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Effect of terrestrial input on community composition of soft-bottom benthos in Isfjorden, Svalbard.
Forfatter(e): [Ugelstad, Charlotte Pedersen, Mcgovern, Maeve, Renaud, Paul E., Bluhm, Bodil, Poste, Amanda]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr:
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway
Forfatter(e): [Schaanning, Morten Thorne, Trannum, Hilde Cecilie, Øxnevad, Sigurd, Ndungu, Kuria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 141
Side(r): 331-318

Tidsskrift
OSPAR-metodikk og plastanalyse av strandsøppel fra Nordre Langåra og Akerøya
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise Nerland, Hansen, Liv-Marit, Eidsvoll, David, Moe, Nicolay, Buenaventura, Nina Tuscano]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 141
Side(r): 331-318

Tidsskrift
Intercomparison 1933: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn
Forfatter(e): Gundersen, Cathrine Brecke
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 141
Side(r): 331-318

Tidsskrift
Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalking
Forfatter(e): [Lydersen, Espen, Høgberget, Rolf, Fjeld, Eirik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 141
Side(r): 331-318

Tidsskrift
Moving from the traditional paradigm of pathogen inactivation to controlling antibiotic resistance in water - Role of ultraviolet irradiation
Forfatter(e): [Umar, Muhammad, Roddick, Felicity, Fan, Linhua]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
Levendelagring og elektrisk immobilisering av hvitfisk om bord - ulike strategier for bedre utblødning - Resultater fra flere prosjekter ved SINTEF de siste 10+ år
Forfatter(e): [Erikson, Ulf Gøran, Digre, Hanne, Tveit, Guro Møen, Grimsmo, Leif, Schei, Marte, Aursand, Ida Grong, Lambooij, Bert, van de Vis, Hans, Reimert, Henny G.M., Rosten, Carolyn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
Change of maximum snow cover depth in Poland – trends and projections
Forfatter(e): [Szwed, Małgorzata, Dobler, Andreas, Mezghani, Abdelkader, Saloranta, Tuomo]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
The Arctic tundra and its soil-dwelling springtails (Collembola) reflect nitrogen and contaminants biotransported by seabirds
Forfatter(e): [Kristiansen, Silje Marie, Leinaas, Hans Petter, Herzke, Dorte, Hylland, Ketil, Gabrielsen, Geir W., Harju, Mikael, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Biomagnification of PFAS in the Antarctic breeding south polar skua
Forfatter(e): [Garcia, Laura Andrea Alfaro, Descamps, Sebastien, Herzke, Dorte, Eckbo, Norith, Chastel, O., Carravieri, Alice, Cherel, Yves, Labadie, P., Budzinski, H., Gabrielsen, Geir W., Bustnes, Jan Ove, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Avian wildlife: contaminant temporal trends and the bipolar perspective
Forfatter(e): [Borgå, Katrine, Eckbo, Norith, Warner, Nicholas Alexander, Le Bohec, Celine, Herzke, Dorte, Planas-Bielsa, Victor, Gabrielsen, Geir W., Descamps, Sebastien, Bustnes, Jan Ove]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2018
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Bæk, Kine, Rundberget, Thomas, Allan, Ian, Beylich, Bjørnar, Schlabach, Martin, Warner, Nicholas Alexander, Borgå, Katrine, Helberg, Morten, Helberg, Morten]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Can optical properties of sediment DOM unravel long-term changes in lake color?
Forfatter(e): [Xiao, Yihua, Riise, Gunnhild, Rohrlack, Thomas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Ecological consequences of microplastics in the sea
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Hvor forurenset er indre Oslofjord?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Det store fluorsjokket
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Vernet elv full av tarmbakterier og miljøgifter
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Spor av nervegift i sitrusfrukt i Norge og Sverige
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Forbudt insektmiddel funnet i mat over hele Europa
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service
Vol-nr: 123
Side(r): 500-487

Tidsskrift
Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast
Forfatter(e): [Evankow, Ann, Christie, Hartvig C, Hancke, Kasper, Brysting, Anne K, Junge, Claudia, Fredriksen, Stein, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Conservation Genetics
Vol-nr: 20
Side(r): 628-615

Tidsskrift
Can sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig, Bekkby, Trine, Norderhaug, Kjell Magnus, Beyer, Jonny, Jørgensen, Nina Mari]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 42
Side(r): 567-557

Tidsskrift
Kan vi få Langrenns-Norge fluorfri?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 42
Side(r): 567-557

Tidsskrift
Nervegift påvist i klementiner
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 42
Side(r): 567-557

Tidsskrift
Assessing Alternative Population Size Proxies in a Wastewater Catchment Area Using Mobile Device Data
Forfatter(e): [Baz-Lomba, Jose Antonio, Di Ruscio, Francesco, Amador, Arturo, Reid, Malcolm, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 2001-1994

Tidsskrift
Health and ecological risk assessment of emerging contaminants (pharmaceuticals, personal care products, and artificial sweeteners) in surface and groundwater (drinking water) in the Ganges River Basin, India
Forfatter(e): [Sharma, Brij Mohan, Bečanová, Jitka, Scheringer, Martin, Sharma, Anežka, Bharat, Girija K, Whitehead, Paul G, Klanova, Jana, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 646
Side(r): 1467-1459

Tidsskrift
Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation
Forfatter(e): [Anglès d'Auriac, Marc B, Le Gall, Line, Peña, Viviana, Hall-Spencer, Jason M, Steneck, Robert S, Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne, Christie, Hartvig, Husa, Vivian, Grefsrud, Ellen Sofie, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Spårar kräftpest i Ljungan med DNA-teknik
Forfatter(e): [Strand, David, Edsman, Lennart]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Sporer krepsepest i svenske elver
Forfatter(e): [Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Protecting and restoring Europe's waters: An analysis of the future development needs of the Water Framework Directive
Forfatter(e): [Carvalho, Laurence, Mackay, Eleanor B, Cardoso, Ana Cristina, Baattrup-Pedersen, Annette, Birk, Sebastian, Blackstock, Kirsty L, Borics, Gábor, Borja, Angel, Feld, Christian K, Ferreira, Maria Teresa, Globevnik, Lidija, Grizzetti, Bruna, Hendry, Sarah, Hering, Daniel, Kelly, Martyn, Langaas, Sindre, Meissner, Kristian, Panagopoulos, Yiannis, Penning, Ellis, Rouillard, Josselin, Sabater, Sergi, Schmedtje, Ursula, Spears, Bryan M, Venohr, Markus, van de Bund, Wouter, Solheim, Anne Lyche]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 658
Side(r): 1238-1228

Tidsskrift
A Framework for the Development, Design and Implementation of a Sustained Arctic Ocean Observing System
Forfatter(e): [Lee, Craig M, Starkweather, Sandy, Eicken, Hajo, Timmermans, Mary-Louise, Wilkinson, Jeremy, Sandven, Stein, Dukhovskoy, Dmitry, Gerland, Sebastian, Grebmeier, Jacqueline, Intrieri, Janet M, Kang, Sung-Ho, McCammon, Molly, Nguyen, An T, Polyakov, Igor, Rabe, Benjamin, Sagen, Hanne, Seeyave, Sophie, Volkov, Denis, Beszczynska-Möller, Agnieszka, Chafik, Léon, Dzieciuch, Matthew, Goni, Gustavo, Hamre, Torill, King, Andrew Luke, Olsen, Are, Raj, Roshin P, Rossby, Thomas, Skagseth, Øystein, Søiland, Henrik, Sørensen, Kai]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Temporal trends of persistent organic pollutants in Arctic marine and freshwater biota
Forfatter(e): [Rigét, Frank, Bignert, Anders, Braune, Birgit, Dam, Maria, Dietz, Rune, Evans, Marlene, Green, Norman, Gunnlaugsdóttir, Helga, Hoydal, Katrin S, Kucklick, John, Letcher, Robert, Muir, Derek, Schuur, Stacy, Sonne, Christian, Stern, Gary, Tomy, Gregg, Vorkamp, Katrin, Wilson, Simon]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 649
Side(r): 110-99

Tidsskrift
Oxidative stress potential of the herbicides bifenox and metribuzin in the microalgae Chlamydomonas reinhardtii
Forfatter(e): [Almeida, Ana Catarina, Gomes, Tânia, Langford, Katherine, Thomas, Kevin V, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 210
Side(r): 128-117

Tidsskrift
Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants
Forfatter(e): [Moe, Therese F, Hessen, Dag O, Demars, Benoît O L]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 677
Side(r): 455-447

Tidsskrift
Variation in biomass and biofouling of kelp, Saccharina latissima, cultivated in the Arctic, Norway
Forfatter(e): [Matsson, Sanna, Christie, Hartvig, Fieler, Reinhold]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 506
Side(r): 452-445

Tidsskrift
A single pulse of diffuse contaminants alters the size distribution of natural phytoplankton communities
Forfatter(e): [Baho, Didier L, Pomati, Francesco, Leu, Eva, Hessen, Dag O, Moe, S Jannicke, Norberg, Jon, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 683
Side(r): 588-578

Tidsskrift
The future depends on what we do today – Projecting Europe's surface water quality into three different future scenarios
Forfatter(e): [Mack, Leoni, Andersen, Hans Estrup, Beklioğlu, Meryem, Bucak, Tuba, Couture, Raoul-Marie, Cremona, Fabien, Ferreira, M Teresa, Hutchins, Michael G, Mischke, Ute, Molina-Navarro, Eugenio, Rankinen, Katri, Venohr, Markus, Birk, Sebastian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 668
Side(r): 484-470

Tidsskrift
Baseline investigation on plasticizers, bisphenol A, polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in the surface soil of the informal electronic waste recycling workshops and nearby open dumpsites in Indian metropolitan cities
Forfatter(e): [Chakraborty, Paromita, Sampath, Srimurali, Mukhopadhyay, Moitraiyee, Selvaraj, Sakthivel, Bharat, Girija K, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 248
Side(r): 1045-1036

Tidsskrift
Expert Assessment of Risks Posed by Climate Change and Anthropogenic Activities to Ecosystem Services in the Deep North Atlantic
Forfatter(e): [Armstrong, Claire W, Vondolia, Godwin K, Foley, Naomi, Henry, Lea-Anne, Needham, Katherine, Ressurreição, Adriana M]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Effects of unionized ammonia and suspended solids on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in recirculating aquaculture systems
Forfatter(e): [Becke, Cornelius, Schumann, Mark, Steinhagen, Dieter, Rojas-Tirado, Paula, Geist, Juergen, Brinker, Alexander]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 499
Side(r): 357-348

Tidsskrift
The zebrafish embryotoxicity test (ZET) for nanotoxicity assessment: from morphological to molecular approach
Forfatter(e): [Pereira, Aryelle Canedo, Gomes, Tânia, Ferreira Machado, Mônica Rodrigues, Rocha, Thiago Lopes]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
FNs BÆREKRAFTMÅL 14. Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. LIVET UNDER VANN
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
Sandvikselva. Pionervassdrag for lakseforvaltning.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
Bruk av sjøvann i intensivt smoltoppdrett
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
FNs BÆREKRAFTMÅL 14: LIVET UNDER VANN. Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
Fiskeforskning, forurensning og tiltak i Sandviksvassdraget – et historisk tilbakeblikk og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
Myter og fakta om Norges rene natur
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
Er Norge uberørt av forurensninger? Myter og fakta om Norges rene natur.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1853-1841

Tidsskrift
Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity
Forfatter(e): [Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen, Skjelbred, Birger, Thrane, Jan-Erik, Andersen, Tom, de Wit, Heleen A]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquatic Microbial Ecology
Vol-nr: 82
Side(r): 251-241

Tidsskrift
Invertebrate herbivores: Overlooked allies in the recovery of degraded coral reefs?
Forfatter(e): [Francis, Fiona T., Filbee-Dexter, Karen, Yan, Helen F., Côté, Isabelle M.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Global Ecology and Conservation
Vol-nr: 17
Side(r):

Tidsskrift
Detection of an invasive aquatic plant in natural water bodies using environmental DNA
Forfatter(e): [Anglès d'Auriac, Marc B, Strand, David A, Mjelde, Marit, Demars, Benoît O L, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 14
Side(r):

Kapittel i bok
Integrated hydrological risk analysis for hydropower projects
Forfatter(e): [Bakken, Tor Haakon, Barton, David Nicholas, Charmasson, Julie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 2408-2393

Tidsskrift
Dimensions of transboundary legal coherence needed to foster ecosystem-based governance in the Arctic
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 110
Side(r):

Tidsskrift
Impact of environmental factors on aquatic biodiversity in roadside stormwater ponds
Forfatter(e): [Sun, Zhenhua, Sokolova, Ekaterina, Brittain, John E, Saltveit, Svein Jakob, Rauch, Sébastien, Meland, Sondre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Farmers preferences for reductions in flood risk under monetary and non-monetary payment modes.
Forfatter(e): [Vondolia, Godwin Kofi, Navrud, Ståle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx)
Forfatter(e): [Halbritter Rechsteiner, Aud Helen, De Boeck, Hans J., Eycott, Amy Elizabeth, Reinsch, Sabine, Robinson, David A., Vicca, Sara, Berauer, Bernd, Christiansen, Casper Tai, Estiarte, Marc, Grünzweig, José M., Gya, Ragnhild, Hansen, Karin, Jentsch, Anke, Lee, Hanna, Linder, Sune, Marshall, John, Peñuelas, Josep, Schmidt, Inger Kappel, Stuart-Haëntjens, Ellen, Wilfahrt, Peter, Abrantes, Nelson, Almagro, María, Althuizen, Inge, Barrio, Isabel C., te Beest, Mariska, Beier, Claus, Beil, Iilka, Berry, Z. Carter, Birkemoe, Tone, Bjerke, Jarle W., Blonder, Benjamin, Blume-Werry, Gesche, Bohrer, Gil, Campos, Isabel, Cernusak, Lucas S., Chojnicki, Bogdan H., Cosby, Bernhard J., Dickman, Lee T., Djukic, Ika, Filella, Iolanda, Fuchslueger, Lucia, Gargallo-Garriga, Albert, Gillespie, Mark Andrew, Goldsmith, Gregory R., Gough, Christopher, Halliday, Fletcher W., Hegland, Stein Joar, Hoch, Gunter, Holub, Petr, Jaroszynska, Francesca Orinda Holl, Johnson, Daniel M., Jones, Scott B., Kardol, Paul, Keizer, Jan J., Klem, Karel, Konestabo, Heidi Sjursen, Kreyling, Jürgen, Kröel-Dulay, György, Landhäusser, Simon M., Larsen, Klaus S., Leblans, Niki, Lebron, Inma, Lehmann, Marco M., Lembrechts, Jonas J., Lenz, Armando, Linstädter, Anja, Llusià, Joan, Macias-Fauria, Marc, Malyshev, Andrey V., Mänd, Pille, Marshall, Miles, Matheny, Ashley M., McDowell, Nate, Meier, Ina C., Meinzer, Frederick C., Michaletz, Sean T., Miller, Megan L., Muffler, Lena, Oravec, Michal, Ostonen, Ivika, Porcar-Castell, Albert, Preece, Catherine, Prentice, Iain C., Radujković, Dajana, Ravolainen, Virve, Ribbons, Relena, Ruppert, Jan C., Sack, Lawren, Sardans, Jordi, Schindlbacher, Andreas, Scoffoni, Christine, Sigurdsson, Bjarni D., Smart, Simon M, Smith, Stuart, Soper, Fiona, Speed, James David Mervyn, Sverdrup-Thygeson, Anne, Sydenham, Markus A. K., Taghizadeh-Toosi, Arezoo, Telford, Richard, Tielborger, Katja, Töpper, Joachim Paul, Urban, Otmar, van der Ploeg, Martine, Van Langenhove, Leandro, Večeřová, Kristýna, Ven, Arne, Verbruggen, Erik, Vik, Unni, Weigel, Robert, Wohlgemuth, Thomas, Wood, Lauren K., Zinnert, Julie, Zurba, Kamal, Vandvik, Vigdis]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Methods in Ecology and Evolution
Vol-nr: 11
Side(r): 37-22

Tidsskrift
Epigenetic, transcriptional and phenotypic responses in two generations of Daphnia magna exposed to the DNA methylation inhibitor 5-Azacytidine
Forfatter(e): [Lindeman, Leif Christopher, Thaulow, Jens, Song, You, Kamstra, Jorke H, Xie, Li, Asselman, Jana, Aleström, Peter, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Epigenetics
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Modes of action and adverse effects of gamma radiation in an aquatic macrophyte Lemna minor
Forfatter(e): [Xie, Li, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Brede, Dag Anders, Lind, Ole Christian, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 680
Side(r): 34-23

Tidsskrift
Successful Blue Economy Examples With an Emphasis on International Perspectives
Forfatter(e): [Wenhai, Lu, Cusack, Caroline, Baker, Maria, Tao, Wang, Mingbao, Chen, Paige, Kelli, Xiaofan, Zhang, Levin, Lisa, Escobar, Elva, Amon, Diva, Yue, Yin, Reitz, Anja, Sepp Neves, Antonio Augusto, O'Rourke, Eleanor, Mannarini, Gianandrea, Pearlman, Jay, Tinker, Jonathan, Horsburgh, Kevin J, Lehodey, Patrick, Pouliquen, Sylvie, Dale, Trine, Peng, Zhao, Yufeng, Yang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Characterization of multiple biomarker responses using flow cytometry to improve environmental hazard assessment with the green microalgae Raphidocelis subcapitata
Forfatter(e): [Almeida, Ana Catarina, Gomes, Tânia, Habuda-Stanić, Mirna, Baz Lomba, Jose Antonio, Romic, Željka, Turkalj, Jelena Vešligaj, Lillicrap, Adam David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 687
Side(r): 838-827

Tidsskrift
A new broad typology for rivers and lakes in Europe: Development and application for large-scale environmental assessments
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Globevnik, Lidija, Austnes, Kari, Kristensen, Peter, Moe, S Jannicke, Persson, Jonas, Phillips, Geoff, Poikane, Sandra, van de Bund, Wouter, Birk, Sebastian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 697
Side(r):

Tidsskrift
Ingen grunn til panikk. Det er ingen grunn til å frykte at det er farlig å spise normale mengder kreps fra Kolbotnvannet. Intervju om Kvikksølv
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 697
Side(r):

Tidsskrift
Professor om norsk natur: – Ikke så ren som mange tror. TV intervju om miljøgifter
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 697
Side(r):

Tidsskrift
Effects of an aquaculture pesticide (diflubenzuron) on non-target shrimp populations: Extrapolation from laboratory experiments to the risk of population decline
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Hjermann, Dag Ø, Ravagnan, Elisa, Bechmann, Renée K]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 413
Side(r):

Tidsskrift
Levels and trends of poly- and perfluoroalkyl substances in the Arctic environment – An update
Forfatter(e): [Muir, Derek, Bossi, Rossana, Carlsson, Pernilla, Evans, Marlene, De Silva, Amila, Halsall, Crispin, Rauert, Cassandra, Herzke, Dorte, Hung, Hayley, Letcher, Robert, Rigét, Frank, Roos, Anna]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Emerging Contaminants
Vol-nr: 5
Side(r): 271-240

Tidsskrift
CDOM Absorption Properties of Natural Water Bodies along Extreme Environmental Gradients
Forfatter(e): [Nima, Ciren, Frette, Øyvind, Hamre, Børge, Stamnes, Jakob J, Chen, Yi-Chun, Sørensen, Kai, Norli, Marit, Lu, Daren, Xing, Qianguo, Muyimbwa, Dennis, Ssenyonga, Taddeo, Stamnes, Knut H, Erga, Svein Rune]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
DNA metabarcoding adds valuable information for management of biodiversity in roadside stormwater ponds
Forfatter(e): [Sun, Zhenhua, Majaneva, Markus, Sokolova, Ekaterina, Rauch, Sebastien, Meland, Sondre, Ekrem, Torbjørn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 9722-9712

Tidsskrift
DNA barcoding reveals cryptic diversity and genetic connectivity in the deep-sea annelids across the Greenland-Scotland Ridge
Forfatter(e): [Budaeva, Nataliya, Alvestad, Tom, Bakken, Torkild, Capa, Maria, Meissner, Karin, Nygren, Arne, Oug, Eivind, Kongsrud, Jon Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 453-349

Tidsskrift
DNA barcoding reveals cryptic diversity and genetic connectivity in the deep-sea annelids across the Greenland-Scotland Ridge
Forfatter(e): [Budaeva, Nataliya, Alvestad, Tom, Bakken, Torkild, Capa, Maria, Meissner, Karin, Nygren, Arne, Oug, Eivind, Kongsrud, Jon Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 453-349

Tidsskrift
Widespread diminishing anthropogenic effects on calcium in freshwaters
Forfatter(e): [Weyhenmeyer, Gesa A, Hartmann, Jens, Hessen, Dag O, Kopáček, Jiří, Hejzlar, Josef, Jacquet, Stéphan, Hamilton, Stephen K, Verburg, Piet, Leach, Taylor H, Schmid, Martin, Flaim, Giovanna, Nõges, Tiina, Nõges, Peeter, Wentzky, Valerie C, Rogora, Michela, Rusak, James A, Kosten, Sarian, Paterson, Andrew M, Teubner, Katrin, Higgins, Scott N, Lawrence, Gregory, Kangur, Külli, Kokorite, Ilga, Cerasino, Leonardo, Funk, Clara, Harvey, Rebecca, Moatar, Florentina, de Wit, Heleen A, Zechmeister, Thomas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Climate change and uncertainty from ‘above’ and ‘below’: perspectives from India
Forfatter(e): [Mehta, Lyla, Srivastava, Shilpi, Adam, Hans Nicolai, Alankar, ., Bose, Shibaji, Ghosh, Upasona, Kumar, V Vijay]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Regional Environmental Change
Vol-nr: 19
Side(r): 1547-1533

Tidsskrift
Reevaluating the Role of Organic Matter Sources for Coastal Eutrophication, Oligotrophication, and Ecosystem Health
Forfatter(e): [Deininger, Anne, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Resilience of Natural Phytoplankton Communities to Pulse Disturbances from Micropollutant Exposure and Vertical Mixing
Forfatter(e): [Baho, Didier L, Leu, Eva, Pomati, Francesco, Hessen, Dag O, Nordberg, Jon, Moe, S. Jannicke, Skjelbred, Birger, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 38
Side(r): 2208-2197

Tidsskrift
Heteroxanthin as a pigment biomarker for Gonyostomum semen (Raphidophyceae)
Forfatter(e): [Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen, Rohrlack, Thomas, Uhlig, Silvio, Hostyeva, Vladyslava]
Utg-år: 2019
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 14
Side(r):

Tidsskrift
Ethics of Assisted Evolution in Marine Conservation
Forfatter(e): [Filbee-Dexter, Karen, Smajdor, Anna]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
The effect of long-range transport, trophic position and diet specialization on legacy contaminant occurrence in great skuas, Stercorarius skua, breeding across the Northeast Atlantic
Forfatter(e): [Leat, Eliza Helen Kelsey, Bourgeon, Sophie, Hanssen, Sveinn Are, Petersen, Ævar, Strøm, Hallvard, Bjørn, Tor Harry, Gabrielsen, Geir W., Bustnes, Jan Ove, Furness, Robert W., Haarr, Ane, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 244
Side(r): 65-55

Tidsskrift
Evaluating the impact of accounting for coral cover in large-scale marine conservation prioritizations
Forfatter(e): [Vercammen, Ans, McGowan, Jennifer, Knight, Andrew T, Pardede, Shinta, Muttaqin, Efin, Harris, Jill, Ahmadia, Gabby N, Estradivari, *, Dallison, Thomas, Selig, Elizabeth, Beger, Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity
Vol-nr: 25
Side(r): 1574-1564

Tidsskrift
Coupling Water Column and Sediment Biogeochemical Dynamics: Modeling Internal Phosphorus Loading, Climate Change Responses, and Mitigation Measures in Lake Vansjø, Norway
Forfatter(e): [Markelov, Igor, Couture, Raoul-Marie, Fischer, Rachele, Haande, Sigrid, Van Cappellen, Philippe]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics
Vol-nr: 124
Side(r): 3866-3847

Tidsskrift
Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk
Forfatter(e): [Gundersen, Vegard, Barton, David Nicholas, Köhler, Berit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Tidsskriftet Utmark
Vol-nr:
Side(r): 124-104

Tidsskrift
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper
Forfatter(e): [Haugen, Inger Marie Aalberg, Kyrkjeeide, Magni Olsen, Bjerke, Jarle W., Brandrud, Tor Erik, Hegre, Hanne, Jokerud, Mari, Vange, Vibekke, Westergaard, Kristine Bakke, Øien, Dag-Inge, Myklebost, Heidi Elin, Hanssen, Oddvar, Hassel, Kristian, Järnegren, Johanna, Endrestøl, Anders, Lyngstad, Anders, Nordén, Jenni, Dervo, Børre Kind, Evju, Marianne, Mjelde, Marit, Nordén, Björn, Christie, Hartvig C, Gjershaug, Jan Ove, Pedersen, Bård, Austrheim, Gunnar, Mattisson, Jenny, Ødegaard, Frode, Handberg, Øyvind Nystad, Magnussen, Kristin, Dombu, Siri Voll, Ruano, Monica Montalvan, Daverdin, Marc, Jackson, Craig Ryan, Hanssen, Frank Ole, Dervo, Bjørnar, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Tidsskriftet Utmark
Vol-nr:
Side(r): 124-104

Tidsskrift
Joint effort among research infrastructures to quantify the impact of plastic debris in the ocean
Forfatter(e): [Conchubhair, Diarmuid Ó, Fitzhenry, Deirdre, Lusher, Amy, King, Andrew L, van Emmerik, Tim, Lebreton, Laurent, Ricaurte-Villota, Constanza, Espinosa, Luisa, O'Rourke, Eleanor]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Research Letters
Vol-nr: 14
Side(r):

Tidsskrift
Dissolved methane in the residual basins of the Aral Sea
Forfatter(e): [Izhitskaya, E S, Egorov, A V, Zavialov, P O, Yakushev, E V, Izhitskiy, A S]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Research Letters
Vol-nr: 14
Side(r):

Tidsskrift
A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work
Forfatter(e): [Dannevig, Halvor, Groven, Kyrre, Hovelsrud, Grete K, Lundberg, Aase Kristine, Bellerby, Richard G, Wallhead, Philip, Labriola, Malinda]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Policy
Vol-nr: 95
Side(r): 37-28

Tidsskrift
Metode for beregning av tapt ungfiskproduksjon, og økologisk tilstandsklassifisering av sjøørretbekker i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): [Hol, Eir, Stensland, Stian, Haugen, Thrond Oddvar, Bergan, Morten Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 54
Side(r): 189-179

Tidsskrift
Assessing biodegradability of DNOM via incubation experiments - Influence of nutrients concentrations
Forfatter(e): [Crapart, Camille Marie, Allesson, Lina, Håland, Alexander, Gundersen, Cathrine Brecke, Vogt, Rolf David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 54
Side(r): 189-179

Tidsskrift
Effects of Copper Oxide Nanoparticles on Tissue Accumulation and Antioxidant Enzymes of Galleria mellonella L.
Forfatter(e): [Tuncsoy, Benay Sezer, Tuncsoy, Mustafa, Gomes, Tania, Sousa, Vânia, Teixeira, Margarida Ribau, Bebianno, Maria João, Ozalp, Pinar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr: 102
Side(r): 346-341

Tidsskrift
Arctic Sensitivity? Suitable Habitat for Benthic Taxa Is Surprisingly Robust to Climate Change
Forfatter(e): [Renaud, Paul E, Wallhead, Philip, Kotta, Jonne, Włodarska-Kowalczuk, Maria, Bellerby, Richard G J, Rätsep, Merli, Slagstad, Dag, Kukliński, Piotr]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Young mums are rebuilding the spurdog stock (Squalus acanthias L.) in Norwegian waters
Forfatter(e): [Albert, Ole Thomas, Junge, Claudia, Myrlund, Marlen Knutsen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift ICES Journal of Marine Science
Vol-nr: 76
Side(r): 2204-2193

Tidsskrift
“It belongs to the world.” Oil, conservation and futures in the making in Lofoten, Norway
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Dale, Brigt]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environment and Planning C: Politics and Space
Vol-nr: 37
Side(r): 1470-1452

Tidsskrift
No evidence of a protective or cumulative negative effect of UV-B on growth inhibition induced by gamma radiation in Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings
Forfatter(e): [Blagojevic, Dajana, Lee, YeonKyeong, Xie, Li, Brede, Dag A, Nybakken, Line, Lind, Ole Christian, Tollefsen, Knut Erik, Salbu, Brit, Solhaug, Knut Asbjørn, Olsen, Jorunn E]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Photochemical and Photobiological Sciences
Vol-nr: 18
Side(r): 1962-1945

Tidsskrift
Possible adverse impact of contaminants on Atlantic cod population dynamics in coastal ecosystems
Forfatter(e): [Ono, Kotaro, Knutsen, Halvor, Olsen, Esben M, Ruus, Anders, Hjermann, Dag Ø, Stenseth, Nils Chr]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences
Vol-nr: 286
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Radiation effects and ecological processes in a freshwater microcosm
Forfatter(e): [Hevrøy, Tanya H, Golz, Anna-Lea, Hansen, Elisabeth L, Xie, Li, Bradshaw, Clare]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Radioactivity
Vol-nr: 203
Side(r): 83-71

Tidsskrift
Harmonized protocol for monitoring microplastics in biota
Forfatter(e): [Bessa, Filipa, Frias, João P.G.L., Kögel, Tanja, Lusher, Amy, Gerdts, Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Radioactivity
Vol-nr: 203
Side(r): 83-71

Tidsskrift
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).
Forfatter(e): [Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine, Dolan, Margaret, Bøe, Reidulv, Thormar, Jonas, Buhl-Mortensen, Pål, Elvenes, Sigrid, Naustvoll, Lars Johan, Mjelde, Marit, Brandrud, Tor Erik, Rinde, Eli, Bryn, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Radioactivity
Vol-nr: 203
Side(r): 83-71

Tidsskrift
Catchment properties and the photosynthetic trait composition of freshwater plant communities
Forfatter(e): [Iversen, L L, Winkel, A, Baastrup-Spohr, L, Hinke, A B, Alahuta, J, Baattrup-Pedersen, A, Birk, S, Brodersen, S, Chambers, P A, Ecke, F, Feldmann, T, Gebler, D, Heino, J, Jespersen, T S, Moe, S J, Riis, T, Sass, L, Vestergaard, O, Maberly, S C, Sand-Jensen, K, Pedersen, O]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science
Vol-nr: 366
Side(r): 881-878

Tidsskrift
Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance.
Forfatter(e): [Dolan, Margaret, Bekkby, Trine, Buhl-Mortensen, Pål, Andersen, Guri Sogn, van Son, Thijs Christiaan, Thormar, Jonas, Tveiten, Lise Ann, Bøe, Reidulv, Storeng, Anne Britt, Bryn, Anders, Halvorsen, Rune]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science
Vol-nr: 366
Side(r): 881-878

Tidsskrift
New knowledge on Sea disposal
Forfatter(e): [Ramirez-Llodra, Eva, Gundersen, Hege, Trannum, Hilde Cecilie, Andersen, Guri Sogn, Schaanning, Morten, Yakushev, Evgeniy, Høgaas, Per Helge, Nepstad, Raymond, Muñoz, Maria Liste, Lepland, Aivo, Ibragimova, Olga, Amundsen, Arnstein, Sandøy, Roar, Moen, Kari, Baeten, Nicole Jeanne, Escudero, Carlos, Brooks, Steven, Kleiv, Rolf Arne, Forwick, Matthias]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science
Vol-nr: 366
Side(r): 881-878

Tidsskrift
The glutamine transporter Slc38a1 regulates GABAergic neurotransmission and synaptic plasticity
Forfatter(e): [Raheel, Tayyaba Qureshi, Sørensen, Christina, Berghuis, Paul, Jensen, Vidar, Dobszay, Marton B., Farkas, Tamás, Dalen, Knut Tomas, Guo, Caiying, Hassel, Bjørnar, Utheim, Tor Paaske, Hvalby, Øyvind Christian, Hafting, Torkel, Harkany, Tibor, Fyhn, Marianne, Chaudhry, Farrukh Abbas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Cerebral Cortex
Vol-nr: 29
Side(r): 5179-5166

Kapittel i bok
Microalgae for Biodiesel Production and Pharmaceutical Removal from Water
Forfatter(e): [Escudero-Oñate, Carlos, Ferrando-Climent, Laura]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 28-1

Tidsskrift
Å lære å tenke.
Forfatter(e): Lindholm, Markus
Utg-år: 2019
Tidsskrift Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Vol-nr:
Side(r): 310-299

Tidsskrift
Why is the multiple stressor concept of relevance to radioecology?
Forfatter(e): [Salbu, B, Teien, H C, Lind, O C, Tollefsen, K E]
Utg-år: 2019
Tidsskrift International Journal of Radiation Biology
Vol-nr: 95
Side(r): 1024-1015

Tidsskrift
Embedding OWL ontologies with OWL2Vec
Forfatter(e): [Holter, Ole Magnus, Myklebust, Erik B, Chen, Jiaoyan, Jimenez-Ruiz, Ernesto]
Utg-år: 2019
Tidsskrift CEUR Workshop Proceedings
Vol-nr: 2456
Side(r): 36-33

Tidsskrift
Effects of Maternal Reproductive Investment on Sex-Specific Pollutant Accumulation in Seabirds: A Meta-Analysis
Forfatter(e): [Hitchcock, Daniel James, Andersen, Tom, Varpe, Øystein, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 7829-7821

Tidsskrift
Microhabitats for small zooplankton created by marine snow aggregates and fecal pellets
Forfatter(e): [Norrbin, Fredrika, Beroujon, Théo, Iversen, Morten, Koski, Marja, Michelsen, Helena Kling, Svensen, Camilla]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 7829-7821

Tidsskrift
Temporal and spatial dynamics of the invasive red king crab and native brachyuran and anomuran larvae in Norwegian waters
Forfatter(e): [Michelsen, Helena Kling, Nilssen, Einar Magnus, Pedersen, Torstein, Svensen, Camilla]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 7829-7821

Tidsskrift
Interne tilførsler og omsetning av næringsstoffer i Østensjøvann, Ås kommune, 2017
Forfatter(e): [Haugen, Thrond Oddvar, Riise, Gunnhild, Rohrlack, Thomas, Schneider, Susanne, Kristiansen, Johnny, Haaland, Ståle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 7829-7821

Tidsskrift
A case of anisotropic exchange of non-polar chemicals with absorption-based passive samplers in water
Forfatter(e): [Allan, Ian John, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 224
Side(r): 460-455

Tidsskrift
Vandringsmønster hjå laksesmolt frå Stryneelva og Eidselva i 2018
Forfatter(e): [Haugen, Thrond Oddvar, Urke, Henning Andre, Kristensen, Torstein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 224
Side(r): 460-455

Tidsskrift
Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord
Forfatter(e): [Trannum, Hilde C, Borgersen, Gunhild, Oug, Eivind, Glette, Tormod, Brooks, Lucy, Ramirez-Llodra, Eva]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 149
Side(r):

Tidsskrift
Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen
Forfatter(e): [Chen, Wenting, Barton, David Nicholas, Magnussen, Kristin, Navrud, Ståle, Grimsrud, Kristine, Garnåsjordet, Per Arild, Engelien, Erik, Syverhuset, Anne Olga, Bekkby, Trine, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 149
Side(r):

Tidsskrift
Transport av næringsstoffer og humus til Lundebyvannet i Eidsberg kommune
Forfatter(e): [Rohrlack, Thomas, Haaland, Ståle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 149
Side(r):

Kapittel i bok
Knowledge Graph Embedding for Ecotoxicological Effect Prediction
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Chen, Jiaoyan, Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 506-490

Tidsskrift
Knowledge graph embedding for ecotoxicological effect prediction
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Chen, Jiaoyan, Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift CEUR Workshop Proceedings
Vol-nr: 2456
Side(r): 40-37

Tidsskrift
Alternative Biosynthetic Starter Units Enhance the Structural Diversity of Cyanobacterial Lipopeptides
Forfatter(e): [Mareš, Jan, Hájek, Jan, Urajová, Petra, Kust, Andreja, Jokela, Jouni, Saurav, Kumar, Galica, Tomáš, Čapková, Kateřina, Mattila, Antti, Haapaniemi, Esa, Permi, Perttu, Mysterud, Ivar, Skulberg, Olav M, Karlsen, Jan, Fewer, David P, Sivonen, Kaarina, Tønnesen, Hanne Hjorth, Hrouzek, Pavel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Applied and Environmental Microbiology
Vol-nr: 85
Side(r):

Kapittel i bok
The green financing of ecosystem restoration
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 164-142

Kapittel i bok
A roadmap for interesting and effective shark research communication on social media
Forfatter(e): [Jakobsen, Lars, Bockwoldt, Juliane C, Myrlund, Marlen Knutsen, Junge, Claudia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 164-142

Kapittel i bok
Egg Hunt: Discovery of ray spawning areas in western Africa?
Forfatter(e): [zaera, diana, Ostrowski, Marek, Junge, Claudia, Michalsen, Kathrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 164-142

Kapittel i bok
WKSHARK5 Report: Workshop on incorporating discards into the assessments and advice of elasmobranch stocks
Forfatter(e): [ICES, Working Group, Junge, Claudia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 164-142

Kapittel i bok
Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF). ICES Scientific Reports. 1:25. 964 pp
Forfatter(e): [ICES, Working Group, Junge, Claudia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 164-142

Kapittel i bok
Interim Report of the Working Group on the Application of Genetics in Fisheries and Aquaculture (ICES WGAGFA)
Forfatter(e):