Søk etter publikasjon

NIVAs publikasjoner registreres nå i CRIStin (Current research information system in Norway).
Klikk her for å søke i CRIStins arkiv.

Fant 1084 publikasjoner
Kapittel i bok
Tamoxifen: Occurrence, Fate, Transformation Products, and Non-Conventional Treatment Technologies
Forfatter(e): [Escudero-Oñate, Carlos, Rodriguez-Mozaz, Sara, Ferrando-Climent, Laura]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
50 år med kjønnsforstyrrede snegler - fra miljøproblem til gladsak
Forfatter(e): Schøyen, Merete
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2019
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Andersen, Eivind Ekholt]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Vurdering av mulige tiltak for å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Yakushev, Evgeniy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Test test
Forfatter(e): Coutris, Claire
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Ungfiskundersøkelser i Børsaelva og Vigda høsten 2019
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Ulvan, Eva Marita]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus – oppdatert 2019
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Kapittel i bok
Introduksjon av Sørv (Scardinius erythrophthalmus) – en katastrofe eller kun til irritasjon? En undersøkelse av 10 vann i Arendal kommune – Aust-Agder
Forfatter(e): [Walseng, Bjørn, Hesthagen, Trygve H., Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 86-71

Tidsskrift
A comparison of trends in wastewater‐based data and traditional epidemiological indicators of stimulant consumption in three locations
Forfatter(e): [Goulding, Niel, Hickman, Matthew, Reid, Malcolm, Amundsen, Ellen J, Baz-Lomba, Jose Antonio, O'Brien, Jake W, Tscharke, Ben J, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Kuijpers, Wil, Hall, Wayne, Jones, Hayley E]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Addiction
Vol-nr: 115
Side(r): 472-462

Tidsskrift
Toxicity of microplastics and natural particles in the freshwater dipteran Chironomus riparius: Same same but different?
Forfatter(e): [Scherer, Christian, Wolf, Raoul, Völker, Johannes, Stock, Friederike, Brennhold, Nicole, Reifferscheid, Georg, Wagner, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune, i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger.
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Effekter av lakselus på sjøørret i naturen
Forfatter(e): [Serra Llinares, Rosa Maria, Bøhn, Thomas, Karlsen, Ørjan, Nilsen, Rune, Freitas, Carla, Albretsen, Jon, Haraldstad, Tormod, Thorstad, Eva Bonsak, Elvik, Kristine Marit Schrøder, Bjørn, Pål Arne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Jensås, Jan Gunnar, Borgos, Terje, Rognes, Torstein, Ulvan, Eva Marita]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter
Forfatter(e): [Knudsen, Steen Wilhelm, Andersen, Jesper Harbo, Bekkevold, Dorte, Hesselsøe, Martin, Jensen, Søren K S, Møller, Peter Rask]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Problemkartlegging av tre kraftverk i Nitelva
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Thrane, Jan-Erik, Lindholm, Markus, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug, Sample, James Edward]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Ledang, Anna Birgitta, Mengeot, Caroline, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Miljørisiko ved utslipp fra gruvevirksomhet på Stjernøy – en sammenfatning av tester utført i regi av forskningsprosjektet NYKOS.
Forfatter(e): [Schaanning, Morten, Trannum, Hilde Cecilie, Brooks, Steven]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2019. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Becsan, Ingar, Escudero-Oñate, Carlos, Garmo, Øyvind Aaberg, Grønneberg, Estelle, Hansen, Peter Stig, Holter, Tobias Houge, Hytterød, Sigurd, Martínez Francés, Elena, Olstad, Kjetil, Ribeiro, Anne Luise, Rusch, Johannes]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Ranneklev, Sissel Brit, Schaanning, Morten, Mengeot, Caroline, Grung, Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Assessment of risks to drinking water provision in Glitrevann from forest fertilization and harvesting
Forfatter(e): [Jackson-Blake, Leah Amber, Clayer, Francois]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av larvikittbruddene i Larvik kommune i 2019
Forfatter(e): Persson, Jonas
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar)
Forfatter(e): [Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Rusch, Johannes, Garmo, Øyvind Aaberg, Gjessing, Mona Cecilie, Kraugerud, Marianne, Hagen, Anders Gjørwad]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Litt av hvert om Sjøørret
Forfatter(e): [Holthe, Espen, Bergan, Morten Andre, Bremset, Gunnbjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 711
Side(r):

Tidsskrift
Forberedt og fleksibel
Forfatter(e): [Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne, Olsen, Julia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Desafio 2030, Episode: Science for sustainability. Interesting Raingarden in Oslo (Norway). Desafio 2030. Ciencia para la Sostenibilidad. El interesante Jardín de Lluvia en Oslo (Noruega)
Forfatter(e): Barkved, Line Johanne
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden i 2019. Overvåking for Alcoa Mosjøen.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2019. Overvåking for Alcoa Lista.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Overvåkning av fisk i Glomma ved Borregaard 2019
Forfatter(e): [Lund, Espen, Håll, Johnny Peter]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge
Forfatter(e): [Engen, Sigrid, Hausner, Vera Helene, Mikkelsen, Eirik Inge, Gundersen, Hege, Christie, Hartvig C, Falk-Andersson, Jannike, Espinasse, Marina, Lennert, Ann Eileen, Olsen, Erik Joel Steinar, Fauchald, Per]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Rinde, Eli, Espeland, Sigurd Heiberg, Olsen, Heidi Anita, Thormar, Jonas, Grefsrud, Ellen Sofie, Bøe, Reidulv, Freitas, Carla, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster
Forfatter(e): [Kaste, Øyvind, Andersen, Eivind Ekholt, Haraldstad, Tormod, Håvardstun, Jarle, Kemp, Joanna Lynn, Skancke, Liv Bente, Øxnevad, Sigurd]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Bioavailability and bioaccumulation of perfluorinated compounds (PFAS) in a polluted river sediment
Forfatter(e): [Schaanning, Morten, Rundberget, Thomas, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Karmsundet i 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Karmøy
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Tromøysundet i 2019. Overvåking for Fiven Norge AS avd. Eydehavn
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 27 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2019
Forfatter(e): Kile, Maia Røst
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo
Forfatter(e): [Aamaas, Borgar, Stange, Erik, Aamodt, Solveig, Sandstad, Marit, Schwingshackl, Clemens, Setsaas, Trine Hay, Barton, David Nicholas, Leiren, Merethe Dotterud, van Oort, Bob]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tangenvika og tilløpselver. Kartlegging av funksjonsområder i forbindelse med InterCity-utbyggingen
Forfatter(e): [Myrvold, Knut Marius, Johnsen, Stein Ivar, Økelsrud, Asle, Olstad, Kjetil, Bækkelie, Knut Andreas Eikland]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Protocol for a risk assessment of caffeine exposure from multiple sources
Forfatter(e): [Carlsen, Monica Hauger, Devold, Tove Gulbrandsen, Granum, Berit, Lillegaard, Inger Therese L., Mathisen, Gro Haarklou, Rasinger, Josef Daniel, Rohloff, Jens, Starrfelt, Jostein, Bruzell, Ellen Merete, Svendsen, Camilla, Husøy, Trine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Bakkestuen, Vegar, Solberg, Sverre, Timmermann, Volkmar, Simpson, David, Vollsnes, Ane Victoria, Aarrestad, Per Arild, Ranneklev, Sissel Brit]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Slik kan fjorden ved Oslos havnepromenade bli rikere og renere
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Rinde, Eli, Sørensen, Elin Tanding]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Viktige naturtyper i havet
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Kriterier for lagring av miljø-DNA prøver og data, herunder henvisning til referansemateriale. Criteria for depositing eDNA samples and data, including vouchered specimens
Forfatter(e): [Finstad, Anders Gravbrøt, Boer, Hugo de, Brurberg, May Bente, Dahle, Geir, Edgar, Kristin Skarsfjord, Eiler, Alexander, Ekrem, Torbjørn, Endresen, Dag Terje Filip, Fossøy, Frode, Hansen, Haakon, Hobæk, Anders, Hoem, Stein Arild, Hosia, Aino Laila Johanna, Hovstad, Knut Anders, Jeppesen, Thomas Stjernegaard, Johnsen, Arild, Kallioniemi, Eveliina, Larsen, Aud, Lifjeld, Jan Terje, Pitelkova, Iva, Prager, Maria, Rey, Jessica L., Salvesen, Ingrid, Vrålstad, Trude, Willassen, Endre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ottar
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Terrestrial adult stages of freshwater insects are sensitive to insecticides
Forfatter(e): [Bruus, Marianne, Rasmussen, Jes, Strandberg, Morten, Strandberg, Beate, Sørensen, Peter Borgen, Larsen, Søren Erik, Kjær, Christian, Lorenz, Stefan, Wiberg-Larsen, Peter]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 239
Side(r):

Tidsskrift
Assessments and their status in international law
Forfatter(e): Sander, Gunnar
Utg-år: 2020
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 239
Side(r):

Tidsskrift
Implementing the Minamata Convention: Will China deliver?
Forfatter(e): [Heggelund, Gørild, Andresen, Steinar E, Rosendal, G. Kristin, Lin, Yan, Steindal, Eirik Hovland]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 239
Side(r):

Tidsskrift
Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Bråte, Inger Lise Nerland, Buenaventura, Nina Tuscano, Bæk, Kine, Carlsson, Pernilla Marianne, Grung, Merete, Håll, Johnny Peter, Lusher, Amy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 239
Side(r):

Tidsskrift
Improving hydropower inflow forecasts by assimilating snow data
Forfatter(e): [Magnusson, Jan Olof, Nævdal, Geir, Matt, Felix Nikolaus, Burkhart, John, Winstral, Adam]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Women in freshwater science: challenges and solutions for achieving equity
Forfatter(e): [Lester, Rebecca E., Rosten, Carolyn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Trends and patterns in surface water chemistry in Europe and North America between 1990 and 2016, with particular focus on changes in land use as a confounding factor for recovery
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Kaste, Øyvind, Arle, Jens, Austnes, Kari, de Wit, Heleen, Fölster, Jens, Houle, Daniel, Hruska, Jakub, Indriksone, Iveta, Monteith, Don, Rogora, Michaela, Sample, James Edward, Steingruber, Sandra, Stoddard, John L., Talkop, Reet, Trodd, Wayne, Ulańczyk, Rafał Piotr, Vuorenmaa, Jussi]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management
Forfatter(e): [Aas, Øystein, Indset, Marthe, Prip, Christian, Platjouw, Froukje Maria, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Thrane, Jan-Erik, Skjelbred, Birger, Kile, Maia Røst, Håll, Johnny Peter, Økelsrud, Asle, Selvik, John Rune]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Miljøovervåking i vann ved utvidelse av Fv. 333 Espelandsveien, Sandnes. Resultater fra september 2019 – februar 2020.
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Antonsen, Medyan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
Undersøkelse av vannplanter i innsjøer i Gran og Lunner kommuner 2019
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine and Freshwater Research
Vol-nr: 71
Side(r):

Tidsskrift
A cost-effective IoT strategy for remote deployment of soft sensors – a case study on implementing a soft sensor in a multistage MBBR plant.
Forfatter(e): [Muralidharan Nair, Abhilash, Hykkerud, Aleksander, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune -Undersøkelser i 2019
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Vannplanter i Otra oppstrøms Brokke før og nå, og hva det betyr for problemvekst av krypsiv
Forfatter(e): [Schneider, Susanne Claudia, Demars, Benoît Olivier Laurent]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2019.
Forfatter(e): Økelsrud, Asle
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
HE34A-1990 Enhancement of ocean and sea ice insitu observations in the Arctic under the Horizon 2020 project INTAROS.
Forfatter(e): [Beszczynska-Möller, Agnieszka, Sagen, Hanne, Voss, Peter, Sejr, Mikael K, Soltwedel, Thomas, Johannessen, Truls, Houssais, Marie-Noelle, Rogge, Andreas, Allan, Ian, Nilsen, Frank, Renner, Angelika, Smedsrud, Lars H., Roden, Nicholas, Gattuso, Jean-Pierre, Chauvaud, Laurent, Marec, Claudie, Cheng, Bin, King, Andrew Luke, Provost, Christine, Babin, Marcel, Sørensen, Mathilde B.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag
Forfatter(e): [Hesthagen, Trygve H., Rikstad, Anton, Adolfsen, Pål, Sandlund, Odd Terje, Bardal, Helge, Bergan, Morten Andre, Berger, Hans Mack, Finstad, Anders Gravbrøt, Olsen, Kay-Arne, Nøst, Terje, Sandodden, Roar, Sivertsgård, Rolf, Slettom, Lars]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Biologisk overvåking av Gaula og Enganbekken ved Støren i forbindelse med utslippskonsesjon for Norsk Kylling AS. Årsrapport for 2019
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Garmo, Øyvind Aaberg, Larsen, Bjørn Mejdell, Olstad, Kjetil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
DNA-analyse oppklarer alge-mysterium på Svalbard
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Deposition of detritus from near- and off-shore kelp farm as a contribution to CO2 sequestration
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Ellingsen, Ingrid H., Hancke, Kasper]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 36-19

Tidsskrift
Linking morphology, toxicokinetic, and toxicodynamic traits of aquatic invertebrates to pyrethroid sensitivity
Forfatter(e): [Dalhoff, Kristoffer, Hansen, Anna M. B., Rasmussen, Jes Jessen, Focks, Andreas, Strobel, Bjarne W, Cedergreen, Nina]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5699-5687

Tidsskrift
Temporal and spatial dynamics of the invasive red king crab and native brachyuran and anomuran larvae in Norwegian waters
Forfatter(e): [Michelsen, Helena Kling, Nilssen, Einar Magnus, Pedersen, Torstein, Svensen, Camilla]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 29
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Økosystem-basert forvaltning og styring – en kunnskapsoversikt
Forfatter(e): [Aas, Øystein, Indseth, Marthe, Prip, Christian, Platjouw, Froukje Maria, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 29
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Økosystem-basert forvaltning og styring – en kunnskapsoversikt
Forfatter(e): [Aas, Øystein, Indseth, Marthe, Prip, Christian, Platjouw, Froukje Maria, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 29
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Environmental justice and outdoor recreation opportunities: A spatially explicit assessment in Oslo Metropolitan area, Norway
Forfatter(e): [Suárez, Marta, Barton, David Nicholas, Cimburova, Zofie, Rusch, Graciela, Gomez-Baggethun, Erik, Onaindia, Miren]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Policy
Vol-nr: 108
Side(r): 143-133

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Policy
Vol-nr: 108
Side(r): 143-133

Tidsskrift
Introduction to the Invited Review series initiative of the Journal of Fish Diseases: Health management of zebrafish in research facilities
Forfatter(e): [Nowak, Barbara, Speare, David, Powell, Mark]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr:
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Impact of sewage sludge-borne Ag and TiO2 nanoparticles on Eisenia fetida coelomocytes
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Coutris, Claire, Ndungu, Kuria, Vogelsang, Christian, Almeida Carvalho, Patricia, Almeida, Ana Catarina, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr:
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Can copepod diapause be induced in the lab?
Forfatter(e): [Skottene, Elise, Tarrant, Ann M., Altin, Dag, Kvile, Kristina Øie]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr:
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Effects of reduced organic matter loading through membrane filtration on the microbial community dynamics in recirculating aquaculture systems (RAS) with Atlantic salmon parr (Salmo salar)
Forfatter(e): [Fossmark, Ragnhild Olsen, Vadstein, Olav, Rosten, Trond Waldemar, Bakke, Ingrid, Koseto, Deni, Bugten, Anette Voll, Helberg, Gaute Alexander Nedberg, Nesje, Jenny, Jørgensen, Niels O.G., Raspati, Gema Sakti, Azrague, Kamal, Østerhus, Stein Wold, Attramadal, Kari]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 524
Side(r):

Tidsskrift
Linking green infrastructure to urban heat and human health risk mitigation in Oslo, Norway
Forfatter(e): [Venter, Alexander Samuel, Krog, Norun Hjertager, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 709
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser og tiltaksrettet problemkartlegging i Oldvassdraget, Ørland kommune. Høsten 2019
Forfatter(e): [Havn, Torgeir Børresen, Bergan, Morten Andre, Kolven, Harald B., Saksgård, Randi J., Ambjørndalen, Vegard M., Solem, Øyvind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 709
Side(r):

Tidsskrift
A method for reclaiming nutrients from aquacultural waste for use in soilless growth systems
Forfatter(e): [Ezziddine, Maha, Liltved, Helge, Homme, Jan Morten]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Pilotprojekt: Insekticiders effekt på terrestriske stadier af vandinsekter – en overset faktor af betydning for makroinvertebratesamfundene i danske vandløb?
Forfatter(e): [Strandberg, Morten, Wiberg-Larsen, Peter, Bruus, Marianne, Sørensen, Peter Borgen, Strandberg, Beate, Larsen, Søren Erik, Rasmussen, Jes Jessen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb
Forfatter(e): [Alnøe, Anette Baisner, Baattrup-Pedersen, Annette, Rasmussen, Jes Jessen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Fejlkildebestemmelse for eDNA hos flodperlemusling (Margaritifera margaritifera L.).
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes Jessen, Andersen, Liselotte Wesley, Thomsen, Søren Nøhr, Hesselsøe, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Forekomst af dyndsmerling undersøgt med eDNA screening
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes, Andersen, Liselotte Wesley, Thomsen, Søren Nøhr, Fejerskov, Morten, Hesselsøe, Martin, Deacon, Michael]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Persson, Jonas, Kile, Maia Røst, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Grung, Merete, Guerrero, Jose-Luis, de Wit, Heleen, Moe, Therese Fosholt]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2019
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Thrane, Jan-Erik, Skjelbred, Birger, Økelsrud, Asle, Håll, Johnny Peter, Kile, Maia Røst]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport
Forfatter(e): [Sørensen, Kai, Eikrem, Wenche, Valestrand, Louise, Kristiansen, Trond, Norli, Marit]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2019
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2018 - Datarapport
Forfatter(e): [Norli, Marit, Valestrand, Louise, Eikrem, Wenche]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Vurdering av mikrobiologiske analysemetoder for å dokumentere mikrobiell barriereeffekt i partikkelfjerningstrinnet på vannbehandlingsanlegg
Forfatter(e): [Wennberg, Aina Charlotte, Eikebrokk, Bjørnar, Myrmel, Mette, Hageskal, Gunhild, Hem, Lars]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Mulig bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Furuseth, Ingvild Skumlien, Langaas, Sindre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og befolkningsutvikling
Forfatter(e): Staalstrøm, Andre
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Overvaking av sjøområde i Sund kommune, 2018.
Forfatter(e): [Golmen, Lars Gunder, Mengeot, Caroline]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 81
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Plast i jord
Forfatter(e): [Joner, Erik, Rivier, Pierre-Adrien, Coutris, Claire]
Utg-år: 2020
Tidsskrift NIBIO POP
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing
Forfatter(e): [Hedger, Richard David, Blumentrath, Stefan, Bergan, Morten Andre, Eloranta, Antti]
Utg-år: 2020
Tidsskrift NIBIO POP
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Limitations in using runoff coefficients for green and gray roof design
Forfatter(e): [Schärer, Lotte Askeland, Busklein, Jan Ove, Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr: 51
Side(r): 350-339

Tidsskrift
Unraveling long-term changes in lake color based on optical properties of lake sediment
Forfatter(e): [Xiao, Yihua, Rohrlack, Thomas, Riise, Gunnhild]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Tidsskrift
Looking for alien invertebrates in Norwegian ports, extensive sampling, and precise identification
Forfatter(e): [Espelien, Marte Svorkmo, Bakken, Torkild, Capa, Maria, Oug, Eivind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Tidsskrift
Environmental effects assessment using in situ fish embryo testing
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Øverjordet, Ida Beathe, Sørensen, Lisbet, Kvæstad, Bjarne, Davies, Emlyn John, Sarno, Antonio, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Tidsskrift
Developmental effects of fuel oils on early life stages of atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Oteri, Erika, Khan, Essa Ahsan, Kvæstad, Bjarne, Daling, Per Snorre, Faksness, Liv Guri, Skancke, Jørgen, Nordtug, Trond, Sørensen, Lisbet, Arukwe, Augustine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Tidsskrift
Unravelling the composition-influence on toxicity of offshore produced water using high-resolution gas and liquid chromatography mass spectrometry
Forfatter(e): [Sørensen, Lisbet, McCormack, Paul, Farkas, Julia, Sutton, Paul A, Hansen, Bjørn Henrik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 699
Side(r):

Kapittel i bok
Urban open space valuation for policymaking and management
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Gulsrud, Natalie, Kabisch, Nadja, Randrup, Thomas B.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 147-129

Kapittel i bok
Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag
Forfatter(e): [Larsen, Bjørn Mejdell, Berger, Hans Mack]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 147-129

Tidsskrift
Monitoring and modelling of influent patterns, phase distribution and removal of 20 elements in two primary wastewater treatment plants in Norway
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Polesel, Fabio, Kjos, Marianne Steinsvik, Almeida Carvalho, Patricia, Ciesielski, Tomasz Maciej, Flores-Alsina, Xavier, Hansen, Steffen Foss, Booth, Andy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 725
Side(r):

Kapittel i bok
Meeting Tomorrow’s Challenges in Particle Separation with Coagulation
Forfatter(e): Ratnaweera, Harsha
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Resultater fra overvåking 2018-2019.
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Håll, Johnny Peter, Skjelbred, Birger, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Norges første oppdrettsanlegg for kråkeboller på land har åpnet
Forfatter(e): [James, Philip, Siikavuopio, Sten Ivar, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Undersøkelser i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune 2016-2018
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Golmen, Lars Gunder]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Kapittel i bok
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 2060
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 223-207

Tidsskrift
Avrenningskoeffisienter passer dårlig for prosjektering av grønne tak
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Schärer, Lotte Askeland, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 23

Tidsskrift
The ocean’s ultimate trashcan: Hadal trenches as major depositories for plastic pollution
Forfatter(e): [Peng, Guyu, Bellerby, Richard, Zhang, Feng, Sun, Xuerong, Li, Daoji]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 168
Side(r):

Tidsskrift
Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann
Forfatter(e): [Fossøy, Frode, Strand, David, Sandercock, Brett, Johnsen, Stein Ivar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 168
Side(r):

Tidsskrift
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Birkeland, Ina Bakke, Bongard, Terje, Hesthagen, Trygve H., Hindar, Atle, Saksgård, Randi J., Schneider, Susanne Claudia, Skancke, Liv Bente, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 168
Side(r):

Tidsskrift
Combined membrane filtration and 265 nm UV irradiation for effective removal of cell free antibiotic resistance genes from feed water and concentrate
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Feys, Edward, Anglès d'Auriac, Marc, Wennberg, Aina Charlotte, Umar, Muhammad, Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Membrane Science
Vol-nr: 598
Side(r):

Tidsskrift
Strategic Environmental Goals and Objectives: Setting the basis for environmental regulation of deep seabed mining
Forfatter(e): [Tunnicliffe, Verena, Metxas, Ana, Le, Jennifer, Ramirez-Llodra, Eva, Levin, Lisa A]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 114
Side(r):

Tidsskrift
Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance
Forfatter(e): [Chen, Wenting, Van Assche, Kristof Albert M, Hynes, Stephen, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 112
Side(r):

Tidsskrift
Leter etter molekylære markører for god egg- og yngelkvalitet hos rensefisk
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Hagemann, Andreas, Kvæstad, Bjarne, Sarno, Antonio, Ribicic, Deni, Malzahn, Arne, Farkas, Julia, Nordtug, Trond, Kulild, Ole-Martin, Rye, Rebecca, Kjørsvik, Elin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Herring gull and common eider as indicators of contaminants in an urban fjord
Forfatter(e): [Thorstensen, H. S., Ruus, Anders, Helberg, Morten, Bæk, Kine, Enge, Ellen Katrin, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Rinde, Eli, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 20-28
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Uttesting av sensitivitetsindeksene ISI2018 og NSI2018, og en revidert artsliste med sensitivitetsverdier for bløtbunnsfauna
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Hektoen, Martin, Melsom, Fredrik, Todt, Christiane]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2019
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Engesmo, Anette, Andersen, Guri Sogn, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2019. Fagrapport
Forfatter(e): [Engesmo, Anette, Staalstrøm, Andre, Selvik, John Rune, Kistenich, Sonja]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Norsk Fiskeoppdrett
Vol-nr: 6/7
Side(r): 43-40

Tidsskrift
Characterization of cell responses in Rhodomonas baltica exposed to PMMA nanoplastics
Forfatter(e): [Gomes, Tania, Almeida, Ana Catarina, Georgantzopoulou, Anastasia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 726
Side(r):

Tidsskrift
Pulse of dissolved organic matter alters reciprocal carbon subsidies between autotrophs and bacteria in stream food webs
Forfatter(e): [Demars, Benoît O. L., Friberg, Nikolai, Thornton, Barry]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Monographs
Vol-nr: 90
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Monographs
Vol-nr: 90
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring TCM 2020 - Aquatic
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Lund, Espen, Grung, Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Monographs
Vol-nr: 90
Side(r):

Tidsskrift
Evaluering av et lite kalkdoseringsanlegg utviklet for kalkdosering etter pH-krav i små elver. Monebekkdosereren.
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Monographs
Vol-nr: 90
Side(r):

Tidsskrift
Facilitating foundation species: The potential for plant?bivalve interactions to improve habitat restoration success
Forfatter(e): [Gagnon, Karine, Rinde, Eli, Bengil, Elizabeth Grace Tunka, Carugati, Laura, Christianen, Marjolijn J.A., Danovaro, Roberto, Gambi, Cristina, Govers, Laura L., Kipson, Silvija, Meysick, Lukas, Pajusalu, Liina, Tüney Kızılkaya, İnci, van de Koppel, Johan, van der Heide, Tjisse, van Katwijk, Marieke M., Boström, Christoffer]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr: 57
Side(r): 1179-1161

Tidsskrift
Cylindrospermopsin- and Deoxycylindrospermopsin-Producing Raphidiopsis raciborskii and Microcystin-Producing Microcystis spp. in Meiktila Lake, Myanmar
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Swe, Thida, Mjelde, Marit, Cerasino, Leonardo, Hostyeva, Vladyslava, Miles, Christopher O.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold
Forfatter(e): [Kaste, Øyvind, Dahl, Einar, Gaeta, Federico Håland, Hess-Erga, Ole-Kristian, Johnsen, Kathrine Ivsett, Kildahl, Henriette Othilie Bøe, Steen, Henning, Albretsen, Jon]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
A comparison of trends in wastewater-based data and traditional epidemiological indicators of stimulant consumption in three locations
Forfatter(e): [Goulding, Neil, Goulding, Niel, Hickman, Matthew, Reid, Malcolm, Amundsen, Ellen J, Baz-Lomba, Jose Antonio, O'Brien, Jake W, Tscharke, Ben J, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Kuijpers, Wil, Hall, Wayne, Jones, Hayley E]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Addiction
Vol-nr: 115
Side(r): 472-462

Tidsskrift
Eutrofiovervåking i Ytre Oslofjord 2019-2023. Bentosundersøkelser i 2019. Fagrapport
Forfatter(e): Moy, Siri Røang
Utg-år: 2020
Tidsskrift Addiction
Vol-nr: 115
Side(r): 472-462

Tidsskrift
Ecosystem services mapping and assessment for policy- and decision-making: Lessons learned from a comparative analysis of European case studies
Forfatter(e): [Geneletti, Davide, Esmail, Blal Adem, Cortinovis, Chiara, Arany, Ildikó, Balzan, Mario, van Beukering, Pieter J. H., Bicking, Sabine, Borges, Paulo AV, Borisova, Bilyana, Broekx, Steven, Gil, Artur, Burkhard, Benjamin, Inghe, Ola, Kopperoinen, Leena, Kruse, Marion, Liekens, Inge, Lowicki, Damian, Mizgajski, Andrzej, Mulder, Sara, Nedkov, Stoyan, Ostergard, Hannah, Picanço, Ana, Ruskule, Anda, Santos-Martín, Fernando, Sieber, Ina M., Svensson, Johan, Vačkářů, Dava, Veidemane, Kristina, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift One Ecosystem
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Best available technologies and treatment trains to address current challenges in urban wastewater reuse for irrigation of crops in EU countries
Forfatter(e): [Rizzo, Luigi, Gernjak, Wolfgang, Krzeminski, Pawel, Malato, Sixto, McArdell, Christa S., Sánchez Pérez, José Antonio, Schaar, Heidemarie, Fatta-Kassinos, Despo]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 710
Side(r):

Tidsskrift
Asserting authority through mapping: the politics of re-scaling coastal planning in western Norway
Forfatter(e): [Movik, Synne, Stokke, Knut Bjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Landscape Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Fiddler crabs and their above-ground sedimentary structures: a review
Forfatter(e): [Pardo, Juan C F, Stefanelli-Silva, Gabriel, Christy, John H., Costa, Tânia M.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of ethology
Vol-nr: 38
Side(r): 154-137

Tidsskrift
A revision of the genus Aciculopsora (Ramalinaceae) with the description of one new species and one new combination
Forfatter(e): [Kistenich, Sonja Daniela, Bendiksby, Mika, Weerakoon, Gothamie, Timdal, Einar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Plant and Fungal Systematics
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems
Forfatter(e): [Birk, Sebastian, Chapman, Daniel, Carvalho, Laurence, Spears, Bryan M., Andersen, Hans Estrup, Argillier, Christine, Auer, Stefan, Baattrup-Pedersen, Annette, Banin, Lindsay, Beklioğlu, Meryem, Bondar-Kunze, Elisabeth, Borja, Angel, Branco, Paulo, Bucak, Tuba, Buijse, Anthonie D., Cardoso, Ana Cristina, Couture, Raoul-Marie, Cremona, Fabien, de Zwart, Dick, Feld, Christian K., Ferreira, M Teresa, Feuchtmayr, Heidrun, Gessner, Mark O., Gieswein, Alexander, Globevnik, Lidija, Graeber, Daniel, Graf, Wolfram, Gutiérrez-Cánovas, Cayetano, Hanganu, Jenica, Işkın, Uğur, Jarvinen, Marko, Jeppesen, Erik, Kotamäki, Niina, Kuijper, Marijn, Lemm, Jan U, Lu, Shenglan, Solheim, Anne Lyche, Mischke, Ute, Moe, S. Jannicke, Nõges, Peeter, Nõges, Tiina, Ormerod, Steve J, Panagopoulos, Yiannis, Phillips, Geoff, Posthuma, Leo, Pouso, Sarai, Prudhomme, Christel, Rankinen, Katri, Rasmussen, Jes Jessen, Richardson, Jessica, Sagouis, Alban, Santos, Jose Maria, Schäfer, Ralf B, Schinegger, Rafaela, Schmutz, Stefan, Schneider, Susanne Claudia, Schülting, Lisa, Segurado, Pedro, Stefanidis, Kostas, Sures, Bernd, Thackeray, Stephen J., Turunen, Jarno, Uyarra, María C., Venohr, Markus, von der Ohe, Peter Carsten, Willby, Nigel, Hering, Daniel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 4
Side(r): 1068-1060

Tidsskrift
Combined effects of exposure to engineered silver nanoparticles and the water-soluble fraction of crude oil in the marine copepod Calanus finmarchicus
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Cappadona, V, Olsen, Anders Johny, Hansen, Bjørn Henrik, Posch, Wilfried, Ciesielski, Tomasz Maciej, Goodhead, Rhys, Wilflingseder, Doris, Blatzer, M, Altin, Dag, Moger, Julian, Booth, Andrew, Jenssen, Bjørn Munro]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Predation mortality from ambush and cruising predators on newly-settled 0-group gadoids
Forfatter(e): [Pedersen, Torstein, Strand, Hans Kristian, Christie, Hartvig C, Moy, Frithjof]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Vol-nr: 529
Side(r):

Tidsskrift
Synergism between cruising cod and ambush sculpin predators on 0-group gadoids is modified by daylight cycle and presence of aggressive wolffish
Forfatter(e): [Strand, Hans Kristian, Pedersen, Torstein, Christie, Hartvig C, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
Vol-nr: 526
Side(r):

Tidsskrift
Bioeconomic Modelling of Coastal Cod and Kelp Forest Interactions: Co-benefits of Habitat Services, Fisheries and Carbon Sinks
Forfatter(e): [Vondolia, Godwin K, Chen, Wenting, Armstrong, Claire W., Norling, Magnus D]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental and Resource Economics
Vol-nr: 75
Side(r): 48-25

Tidsskrift
Kelp-carbon uptake by Arctic deep-sea food webs plays a noticeable role in maintaining ecosystem structural and functional traits
Forfatter(e): [Vilas, Daniel, Coll, Marta, Pedersen, Torstein, Corrales, Xavier, Filbee-Dexter, Karen, Pedersen, Morten Foldager, Norderhaug, Kjell Magnus, Fredriksen, Stein, Wernberg, Thomas, Ramirez-Llodra, Eva]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 203
Side(r):

Tidsskrift
Five decades of declining methylmercury concentrations in boreal foodwebs suggest pivotal role for sulphate deposition
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Lindholm, Markus, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 714
Side(r):

Tidsskrift
Det blir dyrt om vi ikke tar oss råd til Oslofjorden
Forfatter(e): [Chen, Wenting, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Forskersonen.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Past and Future Grand Challenges in Marine Ecosystem Ecology
Forfatter(e): [Borja, Angel, Andersen, Jesper Harbo, Arvanitidis, Christos D., Basset, Alberto, Buhl-Mortensen, Lene, Carvalho, Susana, Dafforn, Katherine A., Devlin, Michelle J., Escobar-Briones, Elva G., Grenz, Christian, Harder, Tilmann, Katsanevakis, Stelios, Liu, Dongyan, Metaxas, Anna, Moran, Xose Anxelu G, Newton, Alice, Piroddi, Chiara, Pochon, Xavier, Queiros, Ana M., Snelgrove, Paul V. R., Solidoro, Cosimo, St. John, Michael A., Teixeira, Heliana]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Microcystins in European noble crayfish Astacus astacus in Lake Steinsfjorden, a planktothrix-dominated lake
Forfatter(e): [Samdal, Ingunn Anita, Strand, David, Ballot, Andreas, Rusch, Johannes, Haande, Sigrid, Løvberg, Kjersti Eriksen, Miles, Christopher Owen, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 12
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Passive samplers vs sentinel organisms: One-year monitoring of priority and emerging contaminants in coastal waters
Forfatter(e): [Pintado-Herrera, Marina G., Allan, Ian, González-Mazo, Eduardo, Lara-Martín,, Pablo A.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 6702-6693

Tidsskrift
Size‐ and stage‐dependence in cause‐specific mortality of migratory brown trout
Forfatter(e): [Nater, Chloe Rebecca, Vindenes, Yngvild, Aass, Per, Cole, Diana, Langangen, Øystein, Moe, S. Jannicke, Rustadbakken, Atle, Turek, Daniel, Vøllestad, Leif Asbjørn, Ergon, Torbjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Animal Ecology
Vol-nr:
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Assaying waterborne psychoactive drugs by the response to naturalistic predator cues in the stickleback (Gasterosteus aculeatus)
Forfatter(e): [Höglund, Erik, Øverli, Øyvind, Åtland, Åse]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 737:140257
Side(r): 5-1

Tidsskrift
Distribution, identification and range expansion of the common Asellidae in Northern Europe, featuring the first record of Proasellus meridianus in the Nordic countries
Forfatter(e): [Kemp, Joanna Lynn, Ballot, Andreas, Nilssen, Jens Petter, Spikkeland, Ingvar, Eriksen, Tor Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 40
Side(r): 108-93

Tidsskrift
Proceed with caution: The need to raise the publication bar for microplastics research
Forfatter(e): [Provencher, Jennifer F, Covernton, Garth A, Moore, Rhiannon C, Horn, Dorothy A, Conkle, Jeremy L, Lusher, Amy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 748
Side(r):

Tidsskrift
Global patterns and determinants of lake macrophyte taxonomic, functional and phylogenetic beta diversity
Forfatter(e): [Garcia-Giron, Jorge, Heino, Jani, Baastrup-Spohr, Lars, Bove, Claudia, Clayton, John, de Winton, Mary, Feldmann, Tonu, Fernandez-Alaez, Margarita, Ecke, Frauke, Grillas, Patrick, Hoyer, Mark, Kolada, Agnieszka, Kosten, Sarian, Lukacs, Balazs, Mjelde, Marit, Mormul, Roger, Rhazi, Laila, Rhazi, Mouhssine, Sass, Laura, Xu, Jun, Alahuhta, Janne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 723:138021
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Ecological variables for developing a global deep-ocean monitoring and conservation strategy
Forfatter(e): [Danovaro, Roberto, Fanelli, Emanuela, Aguzzi, Jacopo, Billett, David, Carugati, Laura, Corinaldesi, Cinzia, Dell'Anno, Antonio, Gjerde, Kristina, Jamieson, Alan, Kark, Salit, McClain, Craig, Levin, Lisa, Levin, Noam, Ramirez-Llodra, Eva, Ruhl, Henry, Smith, Craig, Snelgrove, Paul, Thomsen, Laurenz, Van, Dover, Yasuhara, Moriaki]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 4
Side(r): 192-181

Tidsskrift
Incidence of persistent contaminants through blue mussels biomonitoring from Flekkefjord fjord and their relevance to food safety
Forfatter(e): [Parolini, Marco, Panseri, Sara, Gaeta, Federico Håland, Ceriani, Federica, De, Felice, Nobile, Maria, Rafoss, Trond, Schnell, Jeff, Herrada, Isaline, Arioli, Francesco, Chiesa, Luca]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Food Additives & Contaminants
Vol-nr: 37
Side(r): 844-831

Tidsskrift
Using a chain of models to predict health and environmental impacts in Norway from a hypothetical nuclear accident at the Sellafield site
Forfatter(e): [Liland, Astrid, Lind, Ole Christian, Bartnicki, Jerzy, Brown, Justin, Dyve, Jan Erik, Iosjpe, Mikhail, Klein, Heiko, Lin, Yan, Simonsen, Magne, Strand, Per, Thørring, Håvard, Ytre-Eide, Martin Album, Salbu, Brit]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Environmental Radioactivity
Vol-nr: 214-215
Side(r):

Tidsskrift
Partial characterization of the lipidome of the cold-water scallop, Chlamys islandica
Forfatter(e): [Gilabert, Alejandra, Geraudie, Perrine, Jaumot, Joaquim, Porte, Cinta]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 27
Side(r): 1484-1475

Bok
Natural Capital and Exploitation of the Deep Ocean
Forfatter(e): [Baker, Maria, Ramirez-Llodra, Eva, Tyler, Paul]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Natural Capital and Exploitation of the Deep Ocean
Vol-nr:
Side(r): 240

Bok
Flexibility Mechanisms under the Minamata Convention on Mercury - Investigating practice and potential impact
Forfatter(e): [Steindal, Eirik Hovland, Lin, Yan, Andresen, Steinar E, Heggelund, Gørild, Rosendal, G. Kristin, Larssen, Thorjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Natural Capital and Exploitation of the Deep Ocean
Vol-nr:
Side(r): 240

Tidsskrift
Investigating societal attitudes towards marine ecosystem restoration
Forfatter(e): [O'Connor, Eamonn, Hynes, Stephen, Chen, Wenting, Papadopoulou, Nadia, Smith, Christopher]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Flexibility Mechanisms under the Minamata Convention on Mercury - Investigating practice and potential impact
Forfatter(e): [Steindal, Eirik Hovland, Lin, Yan, Rosendal, G. Kristin, Andresen, Steinar E, Heggelund, Gørild, Larssen, Thorjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Enantiomeric profiling of quinolones and quinolones resistance gene qnrS in European wastewaters
Forfatter(e): [Castrignanò, Erika, Yang, Zhugen, Feil, Edward J., Bade, Richard, Castiglioni, Sara, Causanilles, Ana, Gracia-Lor, Emma, Hernández, Félix, Plósz, Benedek G., Ramin, Pedram, Rousis, Nikolaos I., Ryu, Yeonsuk, Thomas, Kevin V, de Voogt, Pim, Zuccato, Ettore, Kasprzyk-Hordern, Barbara]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 175:115653
Side(r): 14-1

Tidsskrift
Is there something in the air? Sources, concentrations and ionic composition of particulate matter (PM2.5) in an industrial coastal city in southern Brazil
Forfatter(e): [Gutierrez, Fabiane Bretanha, Martins, Samantha Eslava, Honscha, Laiz Coutelle, de Lima Brum, Rodrigo, Vargas, Vera Maria Ferrão, Mirlean, Nicolai, Baisch, Paulo Roberto Martins, da Silva Junior, Flavio Manoel Rodrigues]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water, Air and Soil Pollution
Vol-nr: 231:225
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Changes in the diatom community in the great lake (Lurë National Park, Albania) from 2005 to 2017 and first steps towards assessment the water quality
Forfatter(e): [Vidaković, Danijela, Krizmanić, Jelena, Ndoj, Eriselda, Miho, Aleko, Kupe, Lirika, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Biologia
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Ecological risk assessment at the food web scale: A case study of a mercury contaminated oilfield
Forfatter(e): [Shao, Bo, Luo, Jie, He, Mei, Tian, Lei, He, Wenxiang, Xu, Li, Zhang, Zeyu, Lin, Yan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 260
Side(r):

Tidsskrift
The ocean's ultimate trashcan: Hadal trenches as major depositories for plastic pollution
Forfatter(e): [Peng, Guyu, Bellerby, Richard, Zhang, Feng, Sun, Xuerong, Li, Daoji]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 168
Side(r):

Tidsskrift
Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe
Forfatter(e): [Pilotto, Francesca, Kühn, Ingolf, Adrian, Rita, Alber, Renate, Alignier, Audrey, Andrews, Christopher, Bäck, Jaana, Barbaro, Luc, Beaumont, Deborah, Beenaerts, Natalie, Benham, Sue, Boukal, David S., Bretagnolle, Vincent, Camatti, Elisa, Canullo, Robert, Cardoso, Patricia G., Ens, Bruno J., Everaert, Gert, Evtimova, Vesela, Feuchtmayr, Heidrun, García-González, Ricardo, Gómez-García, Daniel, Grandin, Ulf, Gutowski, Jerzy M., Hadar, Liat, Halada, Lubos, Halassy, Melinda, Hummel, Herman, Huttunen, Kaisa-Leena, Jaroszewicz, Bogdan, Jensen, Thomas Correll, Kalivoda, Henrik, Schmidt, Inger Kappel, Kröncke, Ingrid, Leinonen, Reima, Martinho, Filipe, Meesenburg, Henning, Meyer, Julia, Minerbi, Stefano, Monteith, Don, Nikolov, Boris P., Oro, Daniel, Ozoliņš, Dāvis, Padedda, Bachisio M., Pallett, Denise, Pansera, Marco, Pardal, Miguel Ângelo, Petriccione, Bruno, Pipan, Tanja, Pöyry, Juha, Schäfer, Stefanie M., Schaub, Marcus, Schneider, Susanne Claudia, Skuja, Agnija, Soetaert, Karline, Springe, Gunta, Stanchev, Radoslav, Stockan, Jenni A., Stoll, Stefan, Sundqvist, Lisa, Thimonier, Anne, Van Hoey, Gert, Van Ryckegem, Gunther, Visser, Marcel E., Vorhauser, Samuel, Haase, Peter]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Nature Communications
Vol-nr: 11
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Polycyclic aromatic hydrocarbons: bioaccumulation in dragonfly nymphs (Anisoptera), and determination of alkylated forms in sediment for an improved environmental assessment
Forfatter(e): [Girardin, Viviane, Grung, Merete, Meland, Sondre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Assessing optimal water quality monitoring network in road construction using integrated information-theoretic techniques
Forfatter(e): [Ghorbani Mooselu, Mehrdad, Liltved, Helge, Nikoo, Mohammad Reza, Hindar, Atle, Meland, Sondre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 589
Side(r):

Kapittel i bok
generalist - biologi
Forfatter(e): [Hjermann, Dag Øystein, Lee, Aline Magdalena]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
spesialist - biologi
Forfatter(e): [Lee, Aline Magdalena, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
European policies and legislation targeting ocean acidification in european waters - Current state
Forfatter(e): [Galdies, Charles, Bellerby, Richard, Canu, Donata, Chen, Wenting, Garcia-Luque, Enrique, Gasparovic, Blazenka, Godrijan, Jelena, Lawlor, Paul J., Frank, Maes, Malej, Alenka, Panagiotaras, Dionisios, Beatriz, Martinez Romera, Reymond, Claire E, Rochette, Julien, Stojanov, Robert, Solidoro, Cosimo, Tiller, Rachel Gjelsvik, de Noronha, IsabelTorres, Uścinowicz, Grzegorz, Vaidianu, Natașa, Walsh, Cormac, Guerra, Roberta]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 118
Side(r): 13-1

Tidsskrift
A Horizon Scan of research priorities to inform policies aimed at reducing the harm of plastic pollution to biota
Forfatter(e): [Provencher, Jennifer F., Liboiron, Max, Borrelle, Stephanie B., Bond, Alexander L., Rochman, Chelsea M., Lavers, Jennifer L., Avery-Gomm, Stephanie, Yamashita, Rei, Ryan, Peter G., Lusher, Amy Lorraine, Hammer, Sjúrður, Bradshaw, Hillary, Khan, Junaid, Mallory, Mark L.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 733
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Understanding the role of organic matter cycling for the spatio-temporal structure of PCBs in the North Sea
Forfatter(e): [Daewel, Ute, Yakushev, Evgeniy, Schrum, Corinna, Nizzetto, Luca, Mikheeva, Elena]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r): 23-1

Tidsskrift
Demonstrasjon av anvendelsesområdet for en online partikkelteller i vannforsyningssystemet
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 149-137

Tidsskrift
Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Papadopoulou, Nadia, Fiorentino, Dario, McOwen, Chris J., Rinde, Eli, Boström, Christoffer, Carreiro-Silva, Marina, Linares, Cristina, Andersen, Guri Sogn, Bengil, Elizabeth Grace Tunka, Bilan, Meri, Cebrian, Emma, Cerrano, Carlo, Danovaro, Roberto, Fagerli, Camilla With, Fraschetti, Simonetta, Gagnon, Karine, Gambi, Cristina, Gundersen, Hege, Kipson, Silvija, Kotta, Jonne, Morato, Telmo, Ojaveer, Henn, Ramirez-Llodra, Eva, Smith, Chris]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7:184
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Multitrophic biodiversity patterns and environmental descriptors of sub-Arctic lakes in northern Europe
Forfatter(e): [Lau, Danny C.P., Christoffersen, Kirsten S., Erkinaro, Jaakko, Hayden, Brian, Heino, Jani, Hellsten, Seppo, Holmgren, Kerstin, Kahilainen, Kimmo Kalevi, Kahlert, Maria, Karjalainen, Satu Maaria, Karlsson, Jan, Forsström, Laura, Lento, Jennifer, Mjelde, Marit, Ruuhijärvi, Jukka, Sandøy, Steinar, Schartau, Ann Kristin, Svenning, Martin, Vrede, Tobias, Goedkoop, Willem]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr:
Side(r): 19-1

Tidsskrift
Reporting guidelines to increase the reproducibility and comparability of research on microplastics
Forfatter(e): [Cowger, Win, Booth, Andy M, Hamilton, Bonnie M, Thaysen, Clara, Primpke, Sebastian, Munno, Keenan, Lusher, Amy L, Dehaut, Alexandre, Vaz, Vitor P, Liboiron, Max, Devriese, Lisa I, Hermabessiere, Ludovic, Rochman, Chelsea, Athey, Samantha N, Lynch, Jennifer M, De Frond, Hannah, Gray, Andrew, Jones, Oliver AH, Brander, Susanne, Steele, Clare, Moore, Shelly, Sanchez, Alterra, Nel, Holly]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout
Forfatter(e): [Serra Llinares, Rosa Maria, Bøhn, Thomas, Karlsen, Ørjan, Nilsen, Rune, Freitas, Carla, Albretsen, Jon, Haraldstad, Tormod, Thorstad, Eva Bonsak, Elvik, Kristine Marit Schrøder, Bjørn, Pål Arne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 168-151

Tidsskrift
A neural network-based analysis of the seasonal variability of surface total alkalinity on the East China sea shelf
Forfatter(e): [Li, Xiaoshuang, Bellerby, Richard, Ge, Jianzhong, Wallhead, Philip, Liu, Jie, Liu, Jing, Yang, Anqiang]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7:219
Side(r): 13-1

Tidsskrift
Effects of low flow and co-occurring stressors on structural and functional characteristics of the benthic biofilm in small streams
Forfatter(e): [Baattrup-Pedersen, Annette, Gräber, Daniel, Kallestrup, Helena, Guo, Kun, Rasmussen, Jes Jessen, Larsen, Søren E., Riis, Tenna]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 733
Side(r):

Tidsskrift
In vivo assessment of silver nanoparticle induced reactive oxygen species reveals tissue specific effects on cellular redox status in the nematode Caenorhabditis elegans
Forfatter(e): [Rossbach, Lisa Magdalena, Oughton, Deborah H, Maremonti, Erica, Coutris, Claire, Brede, Dag Anders]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Restore or redefine: Future trajectories for restoration
Forfatter(e): [Coleman, Melinda Ann, Wood, Georgina, Filbee-Dexter, Karen, Minne, Antoine J.P., Goold, Hugh Douglas, Vergés, Adriana, Marzinelli, Ezequiel Miguel, Steinberg, Peter David, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Water chemistry, zooplankton and benthos in small lakes within the distribution area of the rare European pool frog Pelophylax lessonae (Camerano) in Norway
Forfatter(e): [Lydersen, Espen, Holtan, Marijanne, Korslund, Lars, Raddum, Gunnar, Dolmen, Dag, Wærvågen, Svein Birger, Fjeld, Eirik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 51-37

Tidsskrift
Detention-based green roofs for stormwater management under extreme precipitation due to climate change
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Pons, Vincent, Sivertsen, Edvard, Raspati, Gema Sakti, Bertrand-Krajewski, Jean-Luc, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Blue-Green Systems
Vol-nr: 2
Side(r):

Tidsskrift
Substantial blue carbon in overlooked Australian kelp forests
Forfatter(e): [Filbee-Dexter, Karen, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Real-time monitoring of enhanced biological phosphorus removal in a multistage EBPR-MBBR using a soft-sensor for phosphates.
Forfatter(e): [Muralidharan Nair, Abhilash, Gonzalez Silva, Blanca Magdalena, Haugen, Finn, Ratnaweera, Harsha, Østerhus, Stein Wold]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Water Process Engineering
Vol-nr: 37
Side(r):

Tidsskrift
Applicability of urban streets as temporary open floodways
Forfatter(e): [Skrede, Thea Ingeborg, Muthanna, Tone Merete, Alfredsen, Knut]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr: 51
Side(r): 634-621

Tidsskrift
Simultaneous detection of native and invasive crayfish and Aphanomyces astaci from environmental DNA samples in a wide range of habitats in Central Europe
Forfatter(e): [Rusch, Johannes C., Mojžišová, Michaela, Strand, David, Svobodová, Jitka, Vrålstad, Trude, Petrusek, Adam]
Utg-år: 2020
Tidsskrift NeoBiota
Vol-nr: 58
Side(r): 32-1

Tidsskrift
Hydrological impacts of climate change on small ungauged catchments – results from a global climate model–regional climate model–hydrologic model chain
Forfatter(e): [Tsegaw, Aynalem Tassachew, Pontoppidan, Marie Louise Nielsen, Kristvik, Erle, Alfredsen, Knut, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Natural hazards and earth system sciences
Vol-nr: 20
Side(r): 2155-2133

Tidsskrift
Sharing the neighbourhood: assessing the impact of kelp harvest on foraging behaviour of the European shag
Forfatter(e): [Christensen-Dalsgaard, Signe, Mattisson, Jenny, Norderhaug, Kjell Magnus, Lorentsen, Svein Håkon]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 167
Side(r):

Tidsskrift
REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr
Forfatter(e): [Sælthun, Nils Roar, Barton, David Nicholas, Venter, Alexander Samuel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 167
Side(r):

Tidsskrift
The potential of geospatial analysis and Bayesian networks to enable i-Tree Eco assessment of existing tree inventories
Forfatter(e): [Cimburova, Zofie, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Urban Forestry & Urban Greening
Vol-nr: 55
Side(r):

Tidsskrift
Tareundersøkelser i Nordland i 2019
Forfatter(e): [Steen, Henning, Norderhaug, Kjell Magnus, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Urban Forestry & Urban Greening
Vol-nr: 55
Side(r):

Tidsskrift
Achieving Reliable Estimates of the Spatial Distribution of Kelp Biomass
Forfatter(e): [van Son, Thijs Christiaan, Nikolioudakis, Nikolaos, Steen, Henning, Albretsen, Jon, Furevik, Birgitte Rugaard, Elvenes, Sigrid, Moy, Frithjof, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning
Forfatter(e): [Norderhaug, Kjell Magnus, van Son, Thijs Christiaan, Nikolioudakis, Nikolaos, Thormar, Jonas, Moy, Frithjof Emil, Knutsen, Jan Atle, Elvenes, Sigrid, Steen, Henning]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Introduction to Minamata Convention on Mercury (MC)
Forfatter(e): Steindal, Eirik Hovland
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Associations among temperature, sea ice and phytoplankton bloom dynamics in the Barents Sea
Forfatter(e): [Dong, Kaixing, Kvile, Kristina Øie, Stenseth, Nils Christian, Stige, Leif Christian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 635
Side(r): 36-25

Tidsskrift
Production and characterization of yeasts grown on media composed of spruce-derived sugars and protein hydrolysates from chicken by-products
Forfatter(e): [Gomez, David Lapena, Kòsa, Gergely, Hansen, Line Degn, Mydland, Liv Torunn, Passoth, Volkmar, Horn, Svein Jarle, Eijsink, Vincent]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Microbial Cell Factories
Vol-nr: 19
Side(r):

Tidsskrift
Pesticide risk indicator for terrestrial adult stages of aquatic insects
Forfatter(e): [Sørensen, Peter Borgen, Kjær, Christian, Wiberg-Larsen, Peter, Bruus, Marianne, Strandberg, Beate, Rasmussen, Jes Jessen, Damgaard, Christian F., Larsen, Søren Erik, Strandberg, Morten T]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr: 118
Side(r):

Tidsskrift
Water quality aspects related to domestic drinking water storage tanks and consideration in current standards and guidelines throughout the world – A review
Forfatter(e): [Slavik, Irene, Oliveira, Keila Roberta, Cheung, Peter Baptista, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Water and Health
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Road de-icing salt: Assessment of a potential new source and pathway of microplastics particles from roads
Forfatter(e): [Rødland, Elisabeth Strandbråten, Okoffo, Elvis D., Rauert, Cassandra, Heier, Lene Sørlie, Lind, Ole Christian, Reid, Malcolm James, Thomas, Kevin V, Meland, Sondre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 738
Side(r):

Tidsskrift
What Is Gill Health and What Is Its Role in Marine Finfish Aquaculture in the Face of a Changing Climate?
Forfatter(e): [Foyle, Kevin L., Hess, Sybille, Powell, Mark, Herbert, Neill A.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Necessary Conditions for Warm Inflow Towards the Filchner​ Ice Shelf, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Hattermann, Tore, Darelius, Elin Maria K., Mueller, Rachael D., Naughten, Kaitlin A., Timmermann, Ralph, Hellmer, Hartmut H.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r): 16-1

Tidsskrift
Assessing the benefits of forested riparian zones: A qualitative index of riparian integrity is positively associated with ecological status in European streams
Forfatter(e): [Burdon, Francis J., Ramberg, Ellinor, Sargac, Jasmina, Forio, Marie Anne Eurie, de Saeyer, Nancy, Mutinova, Petra Thea, Moe, Therese Fosholt, Pavelescu, Mihaela Oprina, Dinu, Valentin, Cazacu, Constantin, Witing, Felix, Kupilas, Benjamin, Grandin, Ulf, Volk, Martin, Rîşnoveanu, Geta, Goethals, Peter, Friberg, Nikolai, Johnson, Richard K., McKie, Brendan G.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
The Minamata Convention and mercury policy in China. The role of science
Forfatter(e): [Rosendal, G. Kristin, Heggelund, Gørild, Andresen, Steinar E, Steindal, Eirik Hovland]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Detrital carbon production and export in high latitude kelp forests
Forfatter(e): [Pedersen, Morten Foldager, Filbee-Dexter, Karen, Norderhaug, Kjell Magnus, Fredriksen, Stein, Frisk, Nicolai Lond, Fagerli, Camilla With, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 192
Side(r): 239-227

Tidsskrift
Streamwater responses to reduced nitrogen deposition at four small upland catchments in Norway
Forfatter(e): [Kaste, Øyvind, Austnes, Kari, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ambio
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Interannual Variabilities of Nutrients and Phytoplankton off the Changjiang Estuary in Response to Changing River Inputs
Forfatter(e): [Ge, Jianzhong, Shi, Shenyang, Liu, Jie, Xu, Yi, Chen, Changsheng, Bellerby, Richard, Ding, Pingxing]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Vol-nr: 125
Side(r):

Tidsskrift
Assessing the effects of four SUDS scenarios on combined sewer overflows in Oslo, Norway: evaluating the low-impact development module of the mike urban model
Forfatter(e): [Hernes, Ragni Rønneberg, Gragne, Ashenafi Seifu, Hassan Abdalla, Elhadi Mohsen, Braskerud, Bent C., Alfredsen, Knut, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Transfer and transport of microplastics from biosolids to agricultural soils and the wider environment
Forfatter(e): [Crossman, Jill, Hurley, Rachel, Futter, Martyn N., Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 724
Side(r):

Tidsskrift
Machine learning approaches for predicting health risk of cyanobacterial blooms in Northern European Lakes
Forfatter(e): [Mellios, Nikolaos, Moe, Jannicke, Laspidou, Chrysi]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
The NORMAN Association and the European Partnership for Chemicals Risk Assessment (PARC): let’s cooperate!
Forfatter(e): [Dulio, Valeria, Koschorreck, Jan, van Bavel, Bert, van den Brink, Paul, Hollender, Juliane, Munthe, John, Schlabach, Martin, Aalizadeh, Reza, Agerstrand, Marlene, Ahrens, Lutz, Allan, Ian, Alygizakis, Nikiforos, Barceló, Damià, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Boutroup, Susanne, Brack, Werner, Bressy, Adele, Christensen, Jan H., Cirka, Lubos, Covaci, Adrian, Derksen, Anja, Deviller, Genevieve, Dingemans, Milou M. L., Engwall, Magnus, Fatta-Kassinos, Despo, Gago-Ferrero, Pablo, Hernández, Félix, Herzke, Dorte, Hilscherová, Klára, Hollert, Henner, Junghans, Marion, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Keiter, Steffen, Kools, Stefan A. E., Kruve, Anneli, Lambropoulou, Dimitra, Lamoree, Marja, Leonards, Pim, Lopez, Benjamin, López de Alda, Miren, Lundy, Lian, Makovinská, Jarmila, Marigómez, Ionan, Martin, Jonathan W., McHugh, Brendan, Miège, Cécile, O'Toole, Simon, Perkola, Noora, Polesello, Stefano, Posthuma, Leo, Rodriguez-Mozaz, Sara, Roessink, Ivo, Rostkowski, Pawel, Ruedel, Heinz, Samanipour, Saer, Schulze, Tobias, Schymanski, Emma L., Sengl, Manfred, Tarabek, Peter, Hulscher, Dorien Ten, Thomaidis, Nikolaos, Togola, Anne, Valsecchi, Sara, van Leeuwen, Stefan, von der Ohe, Peter, Vorkamp, Katrin, Vrana, Branislav, Slobodnik, Jaroslav]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Sciences Europe
Vol-nr: 32
Side(r):

Tidsskrift
Effects of marine tailing exposure on the growth and development of Calanus finmarchicus.
Forfatter(e): [Svendheim, Linn Hjelmeland, Olsvik, Pål Asgeir, Øverjordet, Ida Beathe, Ciesielski, Tomasz Maciej, Nordtug, Trond, Kristensen, Torstein, Hansen, Bjørn Henrik, Altin, Dag, Farkas, Julia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Sciences Europe
Vol-nr: 32
Side(r):

Tidsskrift
From DNA to biomass: opportunities and challenges in species quantification of bulk fisheries products
Forfatter(e): [Hansen, Brian Klitgaard, Farrant, Gregory Kevin, Ogden, Rob, Humble, Emily, Ólafsdóttir, Guðbjörg, Bekkevold, Dorte, Knudsen, Steen Wilhelm, Møller, Peter Rask, Nielsen, Einar Eg]
Utg-år: 2020
Tidsskrift ICES Journal of Marine Science
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Establishing maximum limits for hazardous organic contaminants in fertilisers and soil products in secondary raw materials used in fertilisers and soil products
Forfatter(e): [Eggen, Trine, Heimstad, Eldbjørg Sofie, Nikiforov, Vladimir, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift ICES Journal of Marine Science
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Teknologiske løsninger for sanntidsmålinger av atferd og fysiologisk tilstand hos fisk
Forfatter(e): [Schrøder, Merete Bjørgan, Svendsen, Eirik, Finstad, Bengt, Olsen, Rolf Erik, Gräns, Albin, Økland, Finn, Rosten, Carolyn, Uglem, Ingebrigt, Frank, Kevin, Sunde, Leif Magne, Alfredsen, Jo Arve, Føre, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift ICES Journal of Marine Science
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Effects of artificial ultraviolet B radiation on the macrophyte Lemna minor: a conceptual study for toxicity pathway characterization
Forfatter(e): [Xie, Li, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Johnsen, Bjørn, Olsen, Jorunn Elisabeth, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift ICES Journal of Marine Science
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Determining the risk of calcium oxide (CaO) particle exposure to marine organisms
Forfatter(e): [Brooks, Steven, Georgantzopoulou, Anastasia, Johansen, Joachim Tørum, Mengede, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 156
Side(r):

Tidsskrift
How degradable are biodegradable plastics during composting?
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Brilke, Andreas, Joner, Erik, Rivier, Pierre-Adrien]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 156
Side(r):

Tidsskrift
Plastic materials in biogas digestate used as soil amendment
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Rivier, Pierre-Adrien, Fongen, Monica, Joner, Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 156
Side(r):

Tidsskrift
Detection and quantification of tire wear particles in gully pot sediments
Forfatter(e): [Mengistu, Demmelash, Coutris, Claire]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 156
Side(r):

Tidsskrift
Microplastics in sea-surface waters surrounding Sweden sampled by manta trawl and in-situ pump
Forfatter(e): [Schönlau, Christine, Karlsson, Therese, Rotander, Anna, Nilsson, Helena, Engwall, Magnus, Van Bavel, Albert, Kärrman, Anna]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 153
Side(r):

Tidsskrift
Congruence, but no cascade—Pelagic biodiversity across three trophic levels in Nordic lakes
Forfatter(e): [Andersen, Tom, Hessen, Dag Olav, Håll, Johnny Peter, Khomich, Maryia, Kyle, Marcia, Lindholm, Markus, Rasconi, Serena, Skjelbred, Birger, Thrane, Jan-Erik, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 10
Side(r): 8165-8153

Tidsskrift
Caribbean Small-Scale Fishers’ Strategies for Extreme Weather Events: Lessons for Adaptive Capacity from the Dominican Republic and Belize
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, McLean, Elizabeth L]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Coastal Management
Vol-nr: 48
Side(r):

Tidsskrift
The comeback of kelp:options for using and managing recovering kelp forests in northern Norway
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Gundersen, Hege, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Coastal Management
Vol-nr: 48
Side(r):

Tidsskrift
Kelp: a slippery governance object
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Sundnes, Frode]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Coastal Management
Vol-nr: 48
Side(r):

Tidsskrift
Isotopic niche differs between seal and fish-eating killer whales (Orcinus orca) in northern Norway
Forfatter(e): [Jourdain, Eve, Andvik, Clare Margaret, Karoliussen, Richard, Ruus, Anders, Vongraven, Dag, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 10
Side(r): 4127-4115

Tidsskrift
Status of contaminated marine sediments in four Nordic countries: assessments, regulations, and remediation approaches
Forfatter(e): [Lehoux, Alizée P., Petersen, Karina, Leppänen, Matti T., Snowball, Ian, Olsen, Marianne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Soils and Sediments
Vol-nr: 20
Side(r): 2629-2619

Tidsskrift
Recent advances in understanding and measurement of mercury in the environment: Terrestrial Hg cycling
Forfatter(e): [Bishop, Kevin, Shanley, James B., Riscassi, Ami, de Wit, Heleen, Eklöf, Karin, Meng, Bo, Mitchell, Carl, Osterwalder, Stefan, Schuster, Paul F., Webster, Jackson, Zhu, Wei]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 721
Side(r):

Tidsskrift
Sampling and QA/QC: A Guide for Scientists Investigating the Occurrence of Microplastics Across Matrices
Forfatter(e): [Brander, Susanne M., Renick, Violet Compton, Foley, Melissa M, Steele, Clare, Woo, Mary, Lusher, Amy, Carr, Steve, Helm, Paul, Box, Carolynn, Cherniak, Samuel L, Andrews, Robert, Rochman, Chelsea]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Effects of exposing shrimp larvae (Pandalus borealis) to aquaculture pesticides at field relevant concentrations, with and without food limitation
Forfatter(e): [Bechmann, Renèe Katrin, Arnberg, Maj, Bamber, Shaw Duncan, Lyng, Emily, Westerlund, Stig, Rundberget, Jan Thomas, Kringstad, Alfhild, Seear, Paul, Burridge, Les]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 222
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring photolysis and (solar photo)-Fenton of enrofloxacin by a methodology involving EEM-PARAFAC and bioassays: Role of pH and water matrix
Forfatter(e): [Sciscenko, Ivan, Garcia-Ballesteros, Sara, Sabater, Consuelo, Castillo, Maria, Escudero-Oñate, Carlos, Oller, Isabel, Arques, Antonio]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 719
Side(r):

Tidsskrift
Heart rate and swimming activity as stress indicators for Atlantic salmon (Salmo salar)
Forfatter(e): [Svendsen, Eirik, Føre, Martin, Økland, Finn, Gräns, Albin, Hedger, Richard David, Alfredsen, Jo Arve, Uglem, Ingebrigt, Rosten, Carolyn, Frank, Kevin, Erikson, Ulf Gøran, Finstad, Bengt]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 531
Side(r):

Tidsskrift
Development of a hybrid Bayesian network model for predicting acute fish toxicity using multiple lines of evidence
Forfatter(e): [Moe, Jannicke, Madsen, Anders, Connors, Kristin, Rawlings, Jane, Belanger, Scott, Landis, Wayne, Wolf, Raoul, Lillicrap, Adam David]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 126
Side(r):

Tidsskrift
Remote, autonomous real‑time monitoring of environmental DNA from commercial fish
Forfatter(e): [Hansen, Brian K, Jacobsen, Magnus W, Middelboe, Anne Lise, Preston, Christina M., Marin III, Roman, Bekkevold, Dorte, Knudsen, Steen Wilhelm, Møller, Peter R., Nielsen, Einar E]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Genetic control of variability in subcortical and intracranial volumes
Forfatter(e): [Còrdova Palomera, Aldo, van der Meer, Dennis, Kaufmann, Tobias, Bettella, Francesco, Wang, Yunpeng, Alnæs, Dag, Doan, Nhat Trung, Agartz, Ingrid, Bertolino, Alessandro, Buitelaar, Jan, Coynel, David, Djurovic, Srdjan, Dørum, Erlend Solberg, Espeseth, Thomas, Fazio, Leonardo, Franke, Barbara, Frei, Oleksandr, Håberg, Asta, Le Hellard, Stephanie, Jönsson, Erik Gunnar, Kolskår, Knut-Kristian, Lund, Martina Jonette, Moberget, Torgeir, Nordvik, Jan, Nyberg, Lars, Papassotiropoulos, Andreas, Pergola, Giulio, de Quervain, Dominique, Rampino, Antonio, Richard, Geneviève, Rokicki, Jaroslav, Sanders, Anne-Marthe, Schwarz, Emanuel, Smeland, Olav Bjerkehagen, Steen, Vidar Martin, Starrfelt, Jostein, Sønderby, Ida Elken, Ulrichsen, Kristine Moe, Andreassen, Ole Andreas, Westlye, Lars Tjelta]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Molecular Psychiatry
Vol-nr:
Side(r): 8-1

Kapittel i bok
Ecotoxicity of nanomaterials used for remediation
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Sevcu, Alena, Joner, Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 585-573

Kapittel i bok
Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal
Forfatter(e): [Jakobsson, Simon, Bakkestuen, Vegar, Barton, David Nicholas, Lindhjem, Henrik, Magnussen, Kristin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 585-573

Tidsskrift
The diel vertical migration of the nuisance alga Gonyostomum semen is controlled by temperature and by a circadian clock
Forfatter(e): Rohrlack, Thomas
Utg-år: 2020
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 80
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Monitoring psychoactive substance use at six European festivals through wastewater and pooled urine analysis
Forfatter(e): [Bijlsma, Lubertus, Celma, Alberto, Castiglioni, Sara, Salgueiro-González, Noelia, Bou-Iserte, Lledó, Baz Lomba, Jose Antonio, Reid, Malcolm James, Dias, Mário João Rodrigues, Lopes, Alvaro, Matias, João, Pastor-Alcañiz, Laura, Radonić, Jelena L., Turk Sekulic, Sekulic, Shine, Trevor, van Nuijs, Alexander L.N., Hernández, Félix, Zuccato, Ettore]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 725
Side(r):

Tidsskrift
Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser
Forfatter(e): [Olsen, Siri Lie, Hedger, Richard David, Hendrichsen, Ditte Katrine, Nowell, Megan Sara, Dillinger, Benno Nikolaus, Syverhuset, Anne Olga, Evju, Marianne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 725
Side(r):

Tidsskrift
Greenhouse gas emissions from urban ponds in Denmark
Forfatter(e): [Audet, Joachim, Carstensen, Mette, Hoffmann, Carl, Lavaux, Lucile, Thiemer, Kirstine, Davidson, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
Cumulative Hazard and Risk Assessment of Pesticides from agricultural activities
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut-Erik, Andersen, Guri Sogn, Grung, Merete, Hauken, Marit, Mentzel, Sophie, Moe, S. Jannicke, Petersen, Karina, Song, You, Wolf, Raoul, Xie, Li, Stenrød, Marianne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
Characterisation of cumulative risk of contaminants to organisms exposed to stormwater in Oslo, Norway
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Wolf, Raoul, Petersen, Karina, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
Characterisation of cumulative risk of pollutants to marine organisms in Sørfjorden, Norway
Forfatter(e): [Petersen, Karina, Wolf, Raoul, Ruus, Anders, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
Nye veier for vannet
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Seifert-Dähnn, Isabel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
UV-B radiation modulates the effects of elevated gamma radiation in the aquatic macrophyte Lemna minor
Forfatter(e): [Xie, Li, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Brede, Dag Anders, Lind, Ole Christian, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
Modes of action and adverse effects of gamma radiation in an aquatic macrophyte Lemna minor
Forfatter(e): [Xie, Li, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Brede, Dag Anders, Lind, Ole Christian, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift INLAND WATERS
Vol-nr: 10
Side(r): 385-373

Tidsskrift
Epigenetic, transcriptional and phenotypic responses in Daphnia magna exposed to low-level ionizing radiation
Forfatter(e): [Thaulow, Jens, Song, You, Lindeman, Leif C, Kamstra, Jorke H, Lee, YeonKyeong, Xie, Li, Alestrøm, Peter, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
The impact of speciation and bioavailability on uptake and toxicity of metal mixtures in Tisbe battagliai
Forfatter(e): [Jarosz, Emil, Eastabrook, Chloe, Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik, Teien, Hans-Christian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Rural emission to Kaldvellfjorden in Norway and characterization of cumulative risk of metals
Forfatter(e): [Teien, Hans-Christian, Wolf, Raoul, Jarosz, Emil, Skipperud, Lindis, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Stereo noise: acknowledging uncertainties and generalizing both sides of environmental risk assessment
Forfatter(e): [Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Exploring GUTS as a tool for marine environmental risk assessment: a case study on metal toxicity to marine copepod Tisbe battagliai
Forfatter(e): [Wolf, Raoul, Jarosz, Emil, Eastabrook, Chloe, Teien, Hans-Christian, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Daphnia as a model for understanding the sensitivity of aquatic organisms to chronic low-level ionizing radiation exposure
Forfatter(e): [Song, You, Zheng, Keke, Xie, Li, Eastabrook, Chloe, Brede, Dag Anders, Kassaye, Yetneberk Ayalew, Gomes, Tania, Caldwell, Gary S., Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Harvesting what we sow: exploiting the potential of bioassay data to support mechanistically oriented hazard and risk assessment
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut-Erik, Myklebust, Erik Bryhn, Song, You, Wolf, Raoul, Xie, Li]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Bridging the gap between chemical fingerprinting and site-specific hazard and risk assessment
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut-Erik, Andersen, Guri Sogn, Song, You, Wolf, Raoul, Slobodnik, Jaroslav]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
New Water Ways: Stormwater management – a shared spatial responsibility
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 190
Side(r):

Tidsskrift
Spatio-temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from 7 years of international wastewater monitoring
Forfatter(e): [González-Mariño, Iria, Baz-Lomba, Jose Antonio, Alygizakis, Nikiforos, Andres-Costa, Maria Jesus, Bade, Richard, Bannwarth, Anne, Barron, Leon-P, Been, Frederic, Benaglia, Lisa, Berset, Jean-Daniel, Bijlsma, Lubertus, Bodík, Igor, Brenner, Asher, Brock, Andreas L., Burgard, Dan, Castrignanò, Erika, Celma, Alberto, Christophoridis, Christophoros, Covaci, Adrian, Emke, Erik, Devault, Damien A., Dias, Mário J., Esseiva, Pierre, Fatta-Kassinos, Despo, Fedorova, Ganna, Fytianos, Konstantinos, Gerber, Cobus, Grabic, Roman, Gracia-Lor, Emma, Grüner, Stefan, Gunnar, Teemu, Hapeshi, Evroula, Heath, Ester, Helm, Björn, Hernández, Félix, Kankaanpaa, Aino, Karolak, Sara, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Krizman-Matasic, Ivona, Lai, Foon Yin, Lechowicz, Wojciech, Lopes, Alvaro, de Alda, Miren López, López-García, Ester, Löve, Arndís S. C., Mastroianni, Nicola, McEneff, Gillian L., Montes, Rosa, Munro, Kelly, Nefau, Thomas, Oberacher, Herbert, O'Brien, Jake, Oertel, Reinhard, Ólafsdóttir, Kristín, Pico, Yolanda, Plósz, Benedek G., Polesel, Fabio, Postigo, Cristina, Quintana, José Benito, Ramin, Pedram, Reid, Malcolm James, Rice, Jack, Rodil, Rosario, Salgueiro-González, Noelia, Schubert, Sara, Senta, Ivan, Simoes, Susana Sadler, Sremacki, Maja M., Styszko, Katarzyna, Terzic, Senka, Thomaidis, Nikolaos S., Thomas, Kevin V, Tscharke, Benjamin, Udrisard, Robin, van Nuijs, Alexander L.N., Yargeau, Viviane, Zuccato, Ettore, Castiglioni, Sara, Ort, Christoph]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Addiction
Vol-nr: 115
Side(r): 120-109

Tidsskrift
In silico identification of chemicals capable of binding to the ecdysone receptor
Forfatter(e): [Mellor, Claire L., Tollefsen, Knut-Erik, LaLone, Carlie, Cronin, Mark T.D., Firman, James W.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 39
Side(r): 1450-1438

Tidsskrift
Top-down release of mesopredatory fish is a weaker structuring driver of temperate rocky shore communities than bottom-up nutrient enrichment
Forfatter(e): [Kraufvelin, Patrik, Christie, Hartvig C, Gitmark, Janne Kim]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 167
Side(r):

Tidsskrift
Supplementary material to ECOMAR: A data-driven framework for ecosystembased Maritime Spatial Planning in Danish marine waters
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Hammer, Kathrine Jul, Harvey, E. Therese, Knudsen, Steen Wilhelm, Murray, Ciaran Joseph, Carstensen, Jacob, Petersen, Ib Krag, Sveegaard, Signe, Tougaard, Jakob, Edelvang, Karen, Olsen, Jeppe, Vinther, Morten, Al-Hamdani, Zyad, Jensen, Jørn Bo, Leth, Jørgen O, Kaae, Berit C, Olafsson, Anton S]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 167
Side(r):

Tidsskrift
An event-based approach to explore selected present and future atmospheric river–induced floods in Western Norway
Forfatter(e): [Hegdahl, Trine J., Engeland, Kolbjørn, Müller, Malte, Sillmann, Jana]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Hydrometeorology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Petri Nets as a Unifying Tool to Link Physiologically Based Toxicokinetic Models to Adverse Outcome Pathways
Forfatter(e): [Edhlund, Ian, Sweet, L., Bisesi, J., Lee, C., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Hydrometeorology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Moe, Therese Fosholt, Ranneklev, Sissel Brit, Furuseth, Ingvild Skumlien]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Hydrometeorology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
New water ways – utvalgte resultater fra et forskningsprosjekt om klimatilpasning i byer
Forfatter(e): Barkved, Line Johanne
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Hydrometeorology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Exploring the impacts of plastics in soil - The effects of polyester textile fibers on soil invertebrates
Forfatter(e): [Selonen, Salla, Dolar, Andraz, Kokalj, Anita Jemec, Skalar, Tina, Dolcet, Lidia Parramon, Hurley, Rachel, van Gestel, Cornelis AM]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 700
Side(r):

Tidsskrift
Modeled buoyancy of eggs and larvae of the deep-sea shrimp Aristeus antennatus (Crustacea: Decapoda) in the northwestern Mediterranean Sea
Forfatter(e): [Clavel-Henry, Morane, Solé, Jordi, Kristiansen, Trond, Bahamon, Nixon, Rotllant, Guiomar, Company, Joan B.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 15
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring of microplastics in Danish marine waters using the Oslo-Kiel ferry as a ship-of-opportunity
Forfatter(e): [van Bavel, Bert, Lusher, Amy, Jaccard, Pierre Franqois, Pakhomova, Svetlana, Singdahl-Larsen, Cecilie, Andersen, Jesper Harbo, Murray, Ciaran Joseph]
Utg-år: 2020
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 15
Side(r):

Tidsskrift
Stormwater management in Nordic cities
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2020
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 15
Side(r):

Tidsskrift
Urban (water) challenges
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2020
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 15
Side(r):

Tidsskrift
Sustainable microalgae-based technology for biotransformation of benzalkonium chloride in oil and gas produced water: A laboratory-scale study
Forfatter(e): [Jaén-Gil, Adrián, Ferrando-Climent, Laura, Ferrer, Imma, Thurman, E. Michael, Rodriguez-Mozaz, Sara, Barceló, Damià, Escudero-Oñate, Carlos]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 748
Side(r):

Tidsskrift
Stable isotope analysis indicates positive effects of river restoration on aquatic-terrestrial linkages
Forfatter(e): [Kupilas, Benjamin, McKie, Brendan, Januschke, Kathrin, Friberg, Nikolai, Hering, Daniel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr: 113
Side(r):

Tidsskrift
Water browning controls adaptation and associated trade-offs in phytoplankton stressed by chemical pollution
Forfatter(e): [Rizzuto, Simone, Thrane, Jan-Erik, Baho, Didier Ludovic, Jones, Kevin C., Zhang, Hao, Hessen, Dag Olav, Nizzetto, Luca, Leu, Eva Susanne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
Deciphering DNA methyltransferase inhibitor mediated transgenerational effects on Daphnia: high-throughput analyses and Adverse Outcome Pathway assembly
Forfatter(e): [Song, You, Kamstra, Jorke Harmen, Cao, Yang, Asselman, Jana, Anglès d'Auriac, Marc, Friberg, Nikolai]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for developing, monitoring and control of microbial bioprocesses
Forfatter(e): [Dzurendova, Simona, Zimmermann, Boris, Kohler, Achim, Tafintseva, Valeria, Kòsa, Gergely, Forfang, Kristin, Blomqvist, Johanna Karin Hillevi, Langseter, Anne Marie, Shapaval, Volha]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
Source to Outcome Pathways - a way forward in integrating marine exposure and impact assessment?
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Caldwell, Gary S., Teien, Hans-Christian, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019.
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Trannum, Hilde Cecilie, Staalstrøm, Andre, Eikrem, Wenche, Sørensen, Kai, Marty, Sabine, Frigstad, Helene, Gitmark, Janne Kim]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019.
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Fagerli, Camilla With, Golmen, Lars Gunder, Eikrem, Wenche, Frigstad, Helene, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2019.
Forfatter(e): [Golmen, Lars Gunder, Eikrem, Wenche, Fagerli, Camilla With, Staalstrøm, Andre, Mengeot, Caroline, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019
Forfatter(e): [Dale, Trine, Eikrem, Wenche, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 5579-5569

Tidsskrift
Legacy and Emerging Contaminants in Demersal Fish Species from Southern Norway and Implications for Food Safety
Forfatter(e): [Parolini, Marco, Panseri, Sara, Gaeta, Federico Håland, Ceriani, Federica, De Felice, Beatrice, Nobile, Maria, Mosconi, Giacomo, Rafoss, Trond, Arioli, Francesco, Chiesa, Luca Maria]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Foods
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
EUSeaMap 2019, A European broad-scale seabed habitat map, technical report. EASME/EMFF/2018/1.3.1.8/Lot2/SI2.810241– EMODnet Thematic Lot n° 2 – Seabed Habitats.
Forfatter(e): [Vasquez, Mickaël, Manca, Eleanora, Inghilesi, R, Martin, S, Agnesi, S, Al Hamdani, Z, Annunziatellis, A, Bekkby, Trine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
Vannovervåking i Morsa 2019. Innsjøer, elver og bekker, november 2018 ‐ oktober 2019
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Haande, Sigrid, Bechmann, Marianne, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2019
Forfatter(e): [Engesmo, Anette, Staalstrøm, Andre, Norli, Marit, Selvik, John Rune, Gitmark, Janne Kim]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig tareskog. Sammenlikning av faunasamfunn mellom dyrket butare (Alaria esculenta) og naturlig tareskog
Forfatter(e): [Grünfeld, Lars Andreas Holm, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Hancke, Kasper, Fredriksen, Stein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
Karbonlagring er ikke menneskeskapt
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
Miljøeffekter ved dyrking av sukkertare (Saccharina latissima) Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat
Forfatter(e): [Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Hancke, Kasper, Fredriksen, Stein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 708
Side(r):

Tidsskrift
A global multinational survey of cefotaxime-resistant coliforms in urban wastewater treatment plants
Forfatter(e): [Marano, Roberto B M, Fernandes, Telma, Manaia, Celia M, Nunes, Olga, Morrison, Donald, Berendonk, Thomas U., Kreuzinger, Norbert, Telson, Tanel, Corno, Gianluca, Fatta-Kassinos, Despo, Merlin, Christophe, Topp, Edward, Jurkevitch, Edouard, Henn, Leonie, Scott, Andrew, Heß, Stefanie, Slipko, Katarzyna, Laht, Mailis, Kisand, Veljo, Di Cesare, Andrea, Karaolia, Popi, Michael, Stella G, Petre, Alice L, Rosal, Roberto, Pruden, Amy, Riquelme, Virginia, Agüera, Ana, Esteban, Belen, Luczkiewicz, Aneta, Kalinowska, Agnieszka, Leonard, Anne, Gaze, William H., Adegoke, Anhony A, Stenström, Thor A, Pollice, Alfieri, Salerno, Carlo, Schwermer, Carsten Ulrich, Krzeminski, Pawel, Guilloteau, Hélène, Donner, Erica, Drigo, Barbara, Libralato, Giovanni, Guida, Marco, Burgmann, Helmut, Beck, Karin, Garelick, Hemda, Tacão, Marta, Henriques, Isabel, Martínez-Alcalá, Isabel, Guillén-Navarro, Jose M, Popowska, Magdalena, Piotrowska, Marta, Quintela-Baluja, Marcos, Bunce, Joshua T, Polo-López, Maria I, Nahim–Granados, Samira, Pons, Marie-Noëlle, Milakovic, Milena, Udikovic-Kolic, Nikolina, Ory, Jérôme, Ousmane, Traore, Caballero, Pilar, Oliver, Antoni, Rodriguez-Mozaz, Sara, Balcazar, Jose L, Jäger, Thomas, Schwartz, Thomas, Yang, Ying, Zou, Shichun, Lee, Yunho, Yoon, Younggun, Herzog, Bastian, Mayrhofer, Heidrun, Prakash, Om, Nimonkar, Yogesh, Heath, Ester, Baraniak, Anna, Abreu-Silva, Joana, Choudhury, Manika, Munoz, Leonardo P, Krizanovic, Stela, Brunetti, Gianluca, Maile-Moskowitz, Ayella, Brown, Connor, Cytryn, Eddie]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environment International
Vol-nr: 144
Side(r):

Tidsskrift
Integrative assessment of low-dose gamma radiation effects on Daphnia magna reproduction: Toxicity pathway assembly and AOP development
Forfatter(e): [Song, You, Xie, Li, Lee, YeonKyeong, Brede, Dag Anders, Lyne, Fern, Kassaye, Yetneberk Ayalew, Thaulow, Jens, Caldwell, Gary S., Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 705
Side(r):

Tidsskrift
Financial and Institutional Support Are Important for Large-Scale Kelp Forest Restoration
Forfatter(e): [Eger, Aron M, Vergés, Adriana, Choi, Chang Geun, Christie, Hartvig C, Coleman, Melinda Ann, Fagerli, Camilla With, Fujita, Daisuke, Hasegawa, Masatoshi, Kim, Jeong Ha, Mayer-Pinto, Mariana, Reed, Dan C, Steinberg, Peter D., Marzinelli, Ezequiel Miguel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
De novo Development of a Quantitative Adverse Outcome Pathway (qAOP) Network for Ultraviolet B (UVB) Radiation Using Targeted Laboratory Tests and Automated Data Mining
Forfatter(e): [Song, You, Xie, Li, Lee, YeonKyeong, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Benthic communities on the Mohn’s Treasure Mound: Implications for management of seabed mining in the Arctic mid-ocean ridge
Forfatter(e): [Ramirez-Llodra, Eva, Hilário, Ana, Paulsen, Emil, Costa, Carolina, Bakken, Torkild, Johnsen, Geir, Rapp, Hans Tore]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7:490
Side(r): 12-1

Tidsskrift
The success of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in a boreal lake is due to environmental changes rather than a recent invasion
Forfatter(e): [Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen, Rohrlack, Thomas, Riise, Gunnhild]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 84
Side(r):

Tidsskrift
Bevaring av økosystemene fullt og helt, eller stykkevis og delt?
Forfatter(e): [Prip, Christian, Indset, Marthe, Aas, Øystein, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Genetic and morphological variation in Chara contraria and a taxon morphologically resembling Chara connivens
Forfatter(e): [Trbojevic, Ivana, Markovic, Aleksandra, Blazencic, Jelena, Subakov, Simic, Nowak, Petra, Ballot, Andreas, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Botany Letters
Vol-nr: 167
Side(r): 200-187

Tidsskrift
Is It or Isn’t It: The Importance of Visual Classification in Microplastic Characterization.
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Bråte, Inger Lise Nerland, Munno, Keenan, Hurley, Rachel, Welden, Natalie A]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Feasibility study for asphalt rubber pavements in Norway. ‘Rubber Road’ feasibility study.
Forfatter(e): [Bouman, Evert, Meland, Sondre, Furuseth, Ingvild Skumlien, Tarrasón, Leonor]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway
Forfatter(e): [Sandvik, Hanno, Hilmo, Olga, Henriksen, Snorre, Elven, Reidar, Åsen, Per Arvid, Hegre, Hanne, Pedersen, Oddvar, Pedersen, Per Anker, Solstad, Heidi, Vandvik, Vigdis, Westergaard, Kristine Bakke, Ødegaard, Frode, Åström, Sandra Charlotte Helene, Elven, Hallvard, Endrestøl, Anders, Gammelmo, Øivind, Hatteland, Bjørn Arild, Solheim, Halvor, Nordén, Björn, Sundheim, Leif, Talgø, Venche, Falkenhaug, Tone, Gulliksen, Bjørn, Jelmert, Anders, Oug, Eivind, Sundet, Jan Henry, Forsgren, Elisabet, Finstad, Anders Gravbrøt, Hesthagen, Trygve H., Nedreaas, Kjell Harald, Wienerroither, Rupert, Husa, Vivian, Fredriksen, Stein, Sjøtun, Kjersti, Steen, Henning, Hansen, Haakon, Hamnes, Inger Sofie, Karlsbakk, Egil, Magnusson, Christer, Ytrehus, Bjørnar, Pedersen, Hans Christian, Swenson, Jon, Syvertsen, Per Ole, Stokke, Bård Gunnar, Gjershaug, Jan Ove, Dolmen, Dag, Kjærstad, Gaute, Johnsen, Stein Ivar, Jensen, Thomas Correll, Hassel, Kristian, Gederaas, Lisbeth]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Next generation environmental assessments in the BBNJ regime? An assessment of the state of the negotiations
Forfatter(e): [Doelle, Meinhard, Sander, Gunnar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Potential impacts of a future Nordic bioeconomy on surface water quality
Forfatter(e): [Marttila, Hannu, Lepistö, Ahti, Tolvanen, Anne, Bechmann, Marianne, Kyllmar, Katarina, Juutinen, Artti, Wenng, Hannah Tabea, Skarbøvik, Eva, Futter, Martyn, Kortelainen, Pirkko, Rankinen, Katri, Hellsten, Seppo, Kløve, Bjørn, Kronvang, Brian, Kaste, Øyvind, Solheim, Anne Lyche, Bhattacharjee, Joy, Rakovic, Jelena, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 49
Side(r): 1735-1722

Tidsskrift
Isolation and Extraction of Microplastics from Environmental Samples: An Evaluation of Practical Approaches and Recommendations for Further Harmonisation
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Munno, Keenan, Hermabessiere, Ludovic, Carr, Steve]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Fagerli, Camilla With, Frigstad, Helene, Staalstrøm, Andre, Kaurin, Maria, Christensen, Guttorm, Trannum, Hilde Cecilie, Eikrem, Wenche]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Integrated biological effects assessment of the discharge water into the Sunndals fjord from an aluminium smelter
Forfatter(e): [Brooks, Steven, Gomes, Tania]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Applied Spectroscopy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Understanding the Biogeochemical Impacts of Fish Farms Using a Benthic-Pelagic Model
Forfatter(e): [Yakushev, Evgeniy, Wallhead, Philip, Renaud, Paul Eric, Ilinskaya, Alisa, Protsenko, Elizaveta, Yakubov, Shamil, Pakhomova, Svetlana, Sweetman, Andrew K, Dunlop, Katherine Mary, Berezina, Anfisa, Bellerby, Richard, Dale, Trine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Investigating societal attitudes towards marine ecosystem restoration
Forfatter(e): [O'Connor, Eamonn, Hynes, Stephen, Chen, Wenting, Papadopoulou, Nadia, Smith, Christopher]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Barriers and enablers for implementation of NBS
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Financing NBS– with a focus on sustainable drainage solutions
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Correcting for bias in freshwater total nitrogen concentrations obtained with a modified standard (NS4743) method
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, de Wit, Heleen, Blakseth, Tomas Adler, Skancke, Liv Bente, Garmo, Øyvind Aaberg]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Restoration Ecology
Vol-nr:
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Evaluation of a Bayesian network for strengthening the weight of evidence to predict acute fish toxicity from fish embryo toxicity data
Forfatter(e): [Lillicrap, Adam David, Moe, Jannicke, Wolf, Raoul, Connors, Kristin A., Rawlings, Jane M., Landis, Wayne G., Madsen, Anders L., Belanger, Scott E.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Integrated Environmental Assessment and Management
Vol-nr: 16
Side(r): 460-452

Tidsskrift
A comparative study of macroinvertebrate biodiversity in highway stormwater ponds and natural ponds
Forfatter(e): [Meland, Sondre, Sun, Zhenhua, Sokolova, Ekaterina, Rauch, Sébastien, Brittain, John E.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 740
Side(r):

Tidsskrift
Limitations and Uncertainties of Acute Fish Toxicity Assessments Can Be Reduced Using Alternative Methods
Forfatter(e): [Paparella, Martin, Scholz, Stefan, Belanger, Scott, Braunbeck, Thomas, Bicherel, Pascal, Connors, Kristin, Faßbender, Christopher, Halder, Marlies, Lillicrap, Adam David, Liska, Roman, Schirmer, Kristin, Stoddart, Gilly, Thomas, Paul, Walter-Rohde, Susanne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Altex
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Contrasting reproductive biology of two hydrothermal gastropods from the Mid-Atlantic Ridge: implications for resilience of vent communities
Forfatter(e): [Marticorena, J., Matabos, M., Sarrazin, J., Ramirez-Llodra, E.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 167
Side(r):

Tidsskrift
Nutrient retention by the littoral vegetation of a large lake: Can Lake Ohrid cope with current and future loading?
Forfatter(e): [Vermaat, Jan E., Matzinger, Andreas, Trajanovska, Sonja, Talevska, Marina, Schneider, Susanne C.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 65
Side(r): 2402-2390

Tidsskrift
Biodiversity patterns of Arctic diatom assemblages in lakes and streams: Current reference conditions and historical context for biomonitoring
Forfatter(e): [Kahlert, Maria, Ruhland, Kathleen M, Lavoie, Isabelle, Keck, Francois, Saulnier-Talbot, Emilie, Bogan, Daniel, Brua, Robert B, Campeau, Stephane, Christoffersen, Kirsten Seestern, Culp, Joseph M, Karjalainen, Satu Maaria, Lento, Jennifer, Schneider, Susanne Claudia, Shaftel, Rebecca, Smol, John P.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr:
Side(r): 25-1

Tidsskrift
Microplastic ingestion by fish: Body size, condition factor and gut fullness are not related to the amount of plastics consumed
Forfatter(e): [Adriana, de Vries, Govoni, Daniel, Arnason, Sigurdur, Carlsson, Pernilla Marianne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 151
Side(r):

Tidsskrift
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling
Forfatter(e): [Smedes, Foppe, Sobotka, Jaromír, Rusina, Tatsiana P, Fialová, Pavla, Carlsson, Pernilla Marianne, Kopp, Radovan, Vrana, Branislav]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 7951-7942

Tidsskrift
Neuroendocrine indicators of allostatic load reveal the impact of environmental acidification in fish
Forfatter(e): [Höglund, Erik, Korzan, Wayne, Åtland, Åse, Haraldstad, Tormod, Høgberget, Rolf, Mayer, Ian, Øverli, Øyvind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology
Vol-nr: 229
Side(r):

Tidsskrift
Influence of Riverine Input on Norwegian Coastal Systems
Forfatter(e): [Frigstad, Helene, Kaste, Øyvind, Deininger, Anne, Kvalsund, Karsten, Christensen, Guttorm, Bellerby, Richard, Sørensen, Kai, Norli, Marit, King, Andrew Luke]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Anthropogenic and natural size-related selection act in concert during brown trout (Salmo trutta) smolt river descent
Forfatter(e): [Haraldstad, Tormod, Höglund, Erik, Kroglund, Frode, Olsen, Esben Moland, Hawley, Kate Louise, Haugen, Thrond Oddvar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Preying on seals pushes killer whales from Norway above pollution effects thresholds
Forfatter(e): [Andvik, Clare, Jourdain, Eve, Ruus, Anders, Lyche, Jan Ludvig, Karoliussen, Richard, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Multi-laboratory validation of a new marine biodegradation screening test for chemical persistence assessment
Forfatter(e): [Ott, Amelie, Martin, Timothy J., Acharya, Kishor, Lyon, Delina Y., Robinson, Nik, Rowles, Bob, Snape, Jason R., Still, Ian, Whale, Graham F., Albright, Vurtice C., Bäverbäck, Petra, Best, Nicola, Commander, Ruth, Eickhoff, Curtis, Finn, Sarah, Hidding, Björn, Maischak, Heiko, Sowders, Katherine A., Taruki, Masanori, Walton, Helen E., Wennberg, Aina Charlotte, Davenport, Russell J.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 4220-4210

Tidsskrift
Using Bayesian hierarchical modelling to capture cyanobacteria dynamics in Northern European lakes
Forfatter(e): [Mellios, Nikolaus K, Moe, S. Jannicke, Laspidou, Chrysi]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 186
Side(r):

Tidsskrift
Comparing DADA2 and OTU clustering approaches in studying the bacterial communities of atopic dermatitis
Forfatter(e): [Barnes, Christopher J, Rasmussen, Linett, Asplund, Maria E, Knudsen, Steen Wilhelm, Clausen, Maja-Lisa, Agner, Tove, Hansen, Anders J]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Medical Microbiology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Carbon export is facilitated by sea urchins transforming kelp detritus
Forfatter(e): [Filbee-Dexter, Karen, Pedersen, Morten Foldager, Fredriksen, Stein, Norderhaug, Kjell Magnus, Rinde, Eli, Kristiansen, Trond, Albretsen, Jon, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 192
Side(r): 225-213

Tidsskrift
Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots
Forfatter(e): [Olsen, Siri Lie, Hedger, Richard David, Hendrichsen, Ditte Katrine, Dillinger, Benno Nikolaus, Venter, Zander Samuel, Evju, Marianne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 192
Side(r): 225-213

Tidsskrift
Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune
Forfatter(e): [Stange, Erik, Venter, Zander Samuel, Dillinger, Benno Nikolaus, Sydenham, Markus A. K.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 192
Side(r): 225-213

Tidsskrift
The Structure of Riparian Vegetation in Agricultural Landscapes Influences Spider Communities and Aquatic-Terrestrial Linkages
Forfatter(e): [Ramberg, Ellinor, Burdon, Francis J., Sargac, Jasmina, Kupilas, Benjamin, Risnoveanu, Geta, Lau, Danny C P, Johnson, Richard K., McKie, Brendan G.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Influence of larval transport and temperature on recruitment dynamics of North Sea cod (Gadus morhua) across spatial scales of observation
Forfatter(e): [Romagnoni, Giovanni, Kvile, Kristina Øie, Dagestad, Knut Frode, Eikeset, Anne Maria, Kristiansen, Trond, Stenseth, Nils Christian, Langangen, Øystein]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Fisheries Oceanography
Vol-nr: 29
Side(r): 339-324

Tidsskrift
Common eider and herring gull as contaminant indicators of different ecological niches of an urban fjord system
Forfatter(e): [Thorstensen, Helene, Ruus, Anders, Helberg, Morten, Bæk, Kine, Enge, Ellen Katrin, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Integrated Environmental Assessment and Management
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Goksøyr, Anders, Hjermann, Dag Øystein, Klungsøyr, Jarle]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 162
Side(r):

Tidsskrift
Subglacial Discharge and Its Down‐Fjord Transformation in West Greenland Fjords With an Ice Mélange
Forfatter(e): [Mortensen, John, Rysgaard, Søren, Bendtsen, Jørgen, Lennert, Kunuk, Kanzow, Torsten, Lund, Henrik, Meire, Lorenz]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Vol-nr: 125
Side(r):

Tidsskrift
The role of photomineralization for CO2 emissions in boreal lakes along a gradient of dissolved organic matter
Forfatter(e): [Allesson, Lina, Koehler, Birgit, Thrane, Jan-Erik, Andersen, Tom, Hessen, Dag O]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Long-term coastal monitoring data show nutrient-driven reduction in chlorophyll
Forfatter(e): [Lundsør, Elisabeth, Stige, Leif Christian, Sørensen, Kai, Edvardsen, Bente]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 164
Side(r):

Tidsskrift
The Minamata Convention and mercury policy in China: The role of science
Forfatter(e): [Rosendal, G. Kristin, Andresen, Steinar E, Heggelund, Gørild, Steindal, Eirik H.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Asian Perspective
Vol-nr: 44
Side(r): 460-435

Tidsskrift
Wastewater-aged silver nanoparticles in single and combined exposures with titanium dioxide affect the early development of the marine copepod Tisbe battagliai
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Farkas, Julia, Ndungu, Kuria, Coutris, Claire, Almeida Carvalho, Patricia, Booth, Andy, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 12325-12316

Tidsskrift
Variability and decadal trends in the Isfjorden (Svalbard) ocean climate and circulation – An indicator for climate change in the European Arctic
Forfatter(e): [Skogseth, Ragnheid, Olivier, Léa L.A., Nilsen, Frank, Falck, Eva, Fraser, Neil J., Tverberg, Vigdis, Ledang, Anna Birgitta, Vader, Anna, Jonassen, Marius Opsanger, Søreide, Janne, Cottier, Finlo Robert, Berge, Jørgen, Ivanov, Boris V., Falk-Petersen, Stig]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Progress in Oceanography
Vol-nr: 187
Side(r):

Tidsskrift
How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, regional variations, pressures and restoration methods.
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Andersen, Guri Sogn, Rinde, Eli, Fagerli, Camilla With, Thornton, Hazel, Pruckner, Sara, McOwen, Chris, Papadopoulou, Nadia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Progress in Oceanography
Vol-nr: 187
Side(r):

Tidsskrift
Hvilke marine naturtyper skal prioriteres for kartlegging? Om kartleggingsrelevante naturtyper etter NiN ut fra kriterier gitt fra Stortingsmelding 14 Natur for livet, til Miljødirektoratets instruks.
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2020
Tidsskrift Progress in Oceanography
Vol-nr: 187
Side(r):

Tidsskrift
Drone data product validation and field design.
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2020
Tidsskrift Progress in Oceanography
Vol-nr: 187
Side(r):

Tidsskrift
Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020
Forfatter(e): [Jelmert, Anders, Sandø, Anne Britt, Frie, Anne Kirstine Højholt, Bogstad, Bjarte, Grøsvik, Bjørn Einar, Eriksen, Elena, Hallfredsson, Elvar H., Stenevik, Erling Kåre, Bagøien, Espen, Ottersen, Geir, Skaret, Georg, van der Meeren, Gro Ingleid, Höffle, Hannes, Vee, Ida, Johansson, Josefina, Jørgensen, Lis Lindal, McBride, Margaret, Chierici, Melissa, Dalpadado, Padmini, Arneberg, Per, Ingvaldsen, Randi Brunvær, Frantzen, Sylvia, Lien, Vidar Surén, Høines, Åge Sigurd, Fransson, Agneta, Sundfjord, Arild, von Quillfeldt, Cecilie, Lydersen, Christian, Hop, Haakon, Strøm, Hallvard, Johnsen, Hanne, Routti, Heli Anna Irmeli, Danielsen, Ida Kristin, Aars, Jon, Kovacs, Kit M., Helgason, Lisa Bjørnsdatter, Itkin, Mikhail, Pavlova, Olga, Assmy, Philipp, Descamps, Sebastien, Lind, Sigrid, Gerland, Sebastian, Skotte, Gunnar, Stene, Kristine O., Leiknes, Øystein, Skjerdal, Hilde Kristin, Jensen, Henning, Jensen, Andre Frantzen, Green, Norman Whitaker, Lorentsen, Svein Håkon]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Progress in Oceanography
Vol-nr: 187
Side(r):

Tidsskrift
Performance and welfare of Atlantic salmon, Salmo salar L. post-smolts in recirculating aquaculture systems: Importance of salinity and water velocity
Forfatter(e): [Ytrestøyl, Trine, Takle, Harald Rune, Kolarevic, Jelena, Calabrese, Sara, Timmerhaus, Gerrit, Rosseland, Bjørn Olav, Teien, Hans-Christian, Nilsen, Tom Ole, Handeland, Sigurd O, Stefansson, Sigurd, Ebbesson, Lars, Terjesen, Bendik Fyhn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of the World Aquaculture Society
Vol-nr: 51
Side(r): 392-373

Tidsskrift
Methylmercury and inorganic mercury in Chinese commercial rice: Implications for overestimated human exposure and health risk
Forfatter(e): [Xu, Xiaohang, Han, Jialiang, Pang, Jian, Wang, Xun, Lin, Yan, Wang, Yajie, Qiu, Guangle]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 258
Side(r):

Tidsskrift
Mercury Risk Evaluation, Risk Management and Risk Reduction Measures in the Arctic (ARCRISK) – Inception Report
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Steindal, Eirik Hovland, Moe, S. Jannicke, Yakushev, Evgeniy, Christensen, Guttorm, Kirk, Jane, Hintelmann, Holger, Frolova, Natalia, Terentjev, Petr, Roberts, Sarah]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 258
Side(r):

Tidsskrift
Bioorthogonal Non-canonical Amino Acid Tagging Combined With Flow Cytometry for Determination of Activity in Aquatic Microorganisms
Forfatter(e): [Lindivat, Mathilde, Larsen, Aud, Hess-Erga, Ole-Kristian, Bratbak, Gunnar, Hoell, Ingunn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Microbiology
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Ocean acidification and human health
Forfatter(e): [Falkenberg, Laura J., Bellerby, Richard, Connell, Sean D., Fleming, Lora E., Maycock, Bruce, Russell, Bayden D., Sullivan, Francis J., Dupont, Sam]
Utg-år: 2020
Tidsskrift International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)
Vol-nr: 17
Side(r):

Tidsskrift
Climate mitigation and intensified forest management in Norway: To what extent are surface waters safeguarded?
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Karlsson, Marianne, Platjouw, Froukje Maria, Clarke, Nicholas, Kaste, Øyvind, Valinia, Salar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 49
Side(r): 1746-1736

Kapittel i bok
Microplastics in polar samples
Forfatter(e): [Tirelli, V, Suaria, G, Lusher, AL]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Predation risk alters life history strategies in an oceanic copepod
Forfatter(e): [Kvile, Kristina Øie, Altin, Dag, Thommesen, Lotte, Titelman, Emma Rebecka Josefin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Gaps in current Baltic Sea environmental monitoring – Science versus management perspectives
Forfatter(e): [Kahlert, Maria, Eilola, Kari, Mack, Leoni, Meissner, Kristian, Sandin, Leonard, Strömberg, Helena, Uusitalo, Laura, Viktorsson, Lena, Liess, Antonia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 160
Side(r):

Tidsskrift
Comparing nutrient reference concentrations in Nordic countries with focus on lowland rivers
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Aroviita, Jukka, Fölster, Jens, Solheim, Anne Lyche, Kyllmar, Katarina, Rankinen, Katri, Kronvang, Brian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 49
Side(r): 1783-1771

Tidsskrift
Estimating the non-market benefit value of deep-sea ecosystem restoration: Evidence from a contingent valuation study of the Dohrn Canyon in the Bay of Naples
Forfatter(e): [O’Connor, Eamon, Hynes, Stephen, Chen, Wenting]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 275
Side(r):

Tidsskrift
Terrestrial Inputs Drive Seasonality in Organic Matter and Nutrient Biogeochemistry in a High Arctic Fjord System (Isfjorden, Svalbard)
Forfatter(e): [McGovern, Maeve, Pavlov, Alexey K., Deininger, Anne, Granskog, Mats, Leu, Eva, Søreide, Janne, Poste, Amanda]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Riverine impacts on benthic biodiversity and functional traits: A comparison of two sub-Arctic fjords
Forfatter(e): [McGovern, Maeve, Poste, Amanda, Oug, Eivind, Renaud, Paul E., Trannum, Hilde Cecilie]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 240
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2019 – Occurrence and biomagnification
Forfatter(e): [Jartun, Morten, Økelsrud, Asle, Rundberget, Thomas, Bæk, Kine, Enge, Ellen Katrin, Halse, Anne Karine, Götsch, Arntraut, Harju, Mikael, Johansen, Ingar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 240
Side(r):

Tidsskrift
Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures
Forfatter(e): [Vogelsang, Christian, Lusher, Amy, Dadkhah, Mona Eftekhar, Sundvor, Ingrid, Umar, Muhammad, Ranneklev, Sissel Brit, Eidsvoll, David, Meland, Sondre]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 240
Side(r):

Tidsskrift
Everyone comes with their own shade of green”: Negotiating the meaning of transformation in Norway's agriculture and fisheries sectors
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Hovelsrud, Grete K.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Rural Studies
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Fluorinated Precursor Compounds in Sediments as a Source of Perfluorinated Alkyl Acids (PFAA) to Biota
Forfatter(e): [Langberg, Håkon Austad, Breedveld, Gijs D., Slinde, Gøril Aasen, Grønning, Hege Mentzoni, Høisæter, Åse, Jartun, Morten, Rundberget, Thomas, Jenssen, Bjørn Munro, Hale, Sarah]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 13089-13077

Tidsskrift
Relative impacts of multiple human stressors in estuaries and coastal waters in the North Sea–Baltic Sea transition zone
Forfatter(e): [Andersen, Jesper H, Al-Hamdani, Zyad, Harvey, E Thérèse, Kallenbach, Emilie, Murray, Ciarán, Stock, Andy]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 704
Side(r):

Tidsskrift
Assessment of human exposure to selected pesticides in Norway by wastewater analysis
Forfatter(e): [Rousis, Nikolaos I., Gracia-Lor, Emma, Reid, Malcolm James, Baz-Lomba, Jose Antonio, Ryu, Yeonsuk, Zuccato, Ettore, Thomas, Kevin V, Castiglioni, Sara]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 723
Side(r):

Tidsskrift
Influence of suspended sediment front on nutrients and phytoplankton dynamics off the Changjiang Estuary: A FVCOM-ERSEM coupled model experiment
Forfatter(e): [Ge, Jianzhong, Torres, Ricardo, Chen, Changsheng, Liu, Jie, Xu, Yi, Bellerby, Richard, Shen, Fang, Bruggeman, Jorn, Ding, Pingxing]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 204
Side(r):

Tidsskrift
A multiple life history trait-based and time-resolved assessment of imidacloprid effects and recovery in the widely distributed collembolan Folsomia quadrioculata
Forfatter(e): [Sengupta, Sagnik, Leinaas, Hans Petter, van Gestel, Cornelis A.M., Rundberget, Jan Thomas, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Benthic diatom communities in urban streams and the role of riparian buffers
Forfatter(e): [Mutinova, Petra Thea, Kahlert, Maria, Kupilas, Benjamin, McKie, Brendan G., Friberg, Nikolai, Burdon, Francis J.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Water
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
New production across the shelf-edge in the northeastern North Sea during the stratified summer period
Forfatter(e): [Bendtsen, Jørgen, Richardson, Katherine]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 211
Side(r):

Tidsskrift
Microplastics in marine bivalves from the Nordic environment
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise Nerland, Hurley, Rachel, Lusher, Amy, Buenaventura, Nina Tuscano, Hultman, Maria Thérése, Halsband, Claudia, Green, Norman Whitaker]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 211
Side(r):

Tidsskrift
Land-use dominates climate controls on nitrogen and phosphorus export from managed and natural Nordic headwater catchments
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Lepistö, Ahti, Marttila, Hannu, Wenng, Hannah, Bechmann, Marianne, Blicher-Mathiesen, Gitte, Eklöf, Karin, Futter, Martyn, Kortelainen, Pirkko, Kronvang, Brian, Kyllmar, Katarina, Rakovic, Jelena]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrological Processes
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Correcting Knowledge Base Assertions
Forfatter(e): [Chen, Jiaoyan, Chen, Xi, Horrocks, Ian, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Myklebust, Erik Bryhn]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 1547-1537

Kapittel i bok
Mikroplastpartikler inn til og ut fra Bekkelaget renseanlegg gjennom ett år
Forfatter(e): [Vogelsang, Christian, Kristiansen, Trond, Singdahl-Larsen, Cecilie, Buenaventura, Nina Tuscano, Pakhomova, Svetlana, Eidsvoll, David, Staalstrøm, Andre, Beylich, Bjørnar]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 1547-1537

Tidsskrift
Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments
Forfatter(e): [Sandvik, Hanno, Hilmo, Olga, Henriksen, Snorre, Elven, Reidar, Åsen, Per Arvid, Hegre, Hanne, Pedersen, Oddvar, Pedersen, Per Anker, Solstad, Heidi, Vandvik, Vigdis, Westergaard, Kristine Bakke, Ødegaard, Frode, Åström, Sandra Charlotte Helene, Elven, Hallvard, Endrestøl, Anders, Gammelmo, Øivind, Hatteland, Bjørn Arild, Solheim, Halvor, Nordén, Björn, Sundheim, Leif, Talgø, Venche, Falkenhaug, Tone, Gulliksen, Bjørn, Jelmert, Anders, Oug, Eivind, Sundet, Jan Henry, Forsgren, Elisabet, Finstad, Anders Gravbrøt, Hesthagen, Trygve H., Nedreaas, Kjell Harald, Wienerroither, Rupert, Husa, Vivian, Fredriksen, Stein, Sjøtun, Kjersti, Steen, Henning, Hansen, Haakon, Hamnes, Inger Sofie, Karlsbakk, Egil, Magnusson, Christer, Ytrehus, Bjørnar, Pedersen, Hans Christian, Swenson, Jon, Syvertsen, Per Ole, Stokke, Bård Gunnar, Gjershaug, Jan Ove, Dolmen, Dag, Kjærstad, Gaute, Johnsen, Stein Ivar, Jensen, Thomas Correll, Hassel, Kristian, Gederaas, Lisbeth]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Solutions and Evidence
Vol-nr: 1
Side(r):

Tidsskrift
Biodegradability of DNOM
Forfatter(e): [Crapart, Camille Marie, Færgestad, Eline Mosleth, Håland, Alexander, Gundersen, Cathrine Brecke, Vogt, Rolf David]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Protocols.io
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Community structure of deep fjord and shelf benthic fauna receiving different detrital kelp inputs in northern Norway
Forfatter(e): [Ramirez-Llodra, Eva, Pedersen, Torstein, Filbee-Dexter, Karen, Hauquier, Freija, Guilini, Katja, Mikkelsen, Nina, Borgersen, Gunhild, van Gyseghem, Margo, Vanreusel, Ann, Vilas, Daniel]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
SWiFT and Strong: Bayesian Networks Facilitate Weight-Of-Evidence for Fish Embryo Toxicity Data to Replace Acute Fish Toxicity Testing
Forfatter(e): [Wolf, Raoul, Belanger, Scott, Braunbeck, Thomas, Connors, Kristin, Embry, Michelle, Madsen, Anders, Moe, S. Jannicke, Schirmer, Kristin, Scholz, Stefan, Lillicrap, Adam David]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
No environmental effect on vaccine-induced reduced growth in Atlantic salmon Salmo salar smolts
Forfatter(e): [Fraser, Thomas, Fjelldal, Per Gunnar, Sommerset, Ingunn, Søfteland, Tina, Høstmark, Ole, Powell, Mark, Heen, Vegar, Hansen, Tom Johnny]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Aquaculture Environment Interactions
Vol-nr: 12
Side(r): 338-327

Tidsskrift
Physiological responses during acute stress recovery depend on stress coping style in European sea bass, Dicentrarchus labrax
Forfatter(e): [Ferrari, Sebastien, Rey, Sonia, Höglund, Erik, Øverli, Øyvind, Chatain, Beatrice, MacKenzie, Simon, Begout, Marie-Laure]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Physiology and Behavior
Vol-nr: 216
Side(r):

Tidsskrift
Transformation Kinetics of Burnt Lime in Freshwater and Sea Water
Forfatter(e): [Justnes, Harald, Escudero-Oñate, Carlos, Garmo, Øyvind Aaberg, Mengede, Martin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Materials
Vol-nr: 13
Side(r):

Tidsskrift
Organic nitrogen steadily increasing in Norwegian rivers draining to the Skagerrak coast
Forfatter(e): [Deininger, Anne, Kaste, Øyvind, Frigstad, Helene, Austnes, Kari]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers
Forfatter(e): [Stenberg, Sondre Kvalsvik, Velle, Gaute, Pulg, Ulrich, Skoglund, Helge]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Stereo Noise: A Bayesian Approach to Uncertainties in Combined Environmental Risk Assessment
Forfatter(e): [Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Culturally sensitive boundary work: A framework for linking knowledge to climate action
Forfatter(e): [Dannevig, Halvor, Hovelsrud, Grete Kaare, Hermansen, Erlend Andre T., Karlsson, Marianne]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Policy
Vol-nr: 112
Side(r): 413-405

Tidsskrift
Effects of increased irradiance on biomass, photobiology, nutritional quality, and pigment composition of Arctic sea ice algae
Forfatter(e): [Lund-Hansen, Lars Chresten, Hawes, Ian, Hancke, Kasper, Salmansen, Nicole, Nielsen, Johanne Raakjær, Balslev, Laura, Sorrell, Brian]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 648
Side(r): 110-95

Tidsskrift
A contribution to the knowledge of charophytes in Myanmar; morphological and genetic identification and ecology notes
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Swe, Thida, Langangen, Anders, Ballot, Andreas]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Botany Letters
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
UV radiation affects antipredatory defense traits in Daphnia pulex
Forfatter(e): [Eshun-Wilson, Franceen, Wolf, Raoul, Andersen, Tom, Hessen, Dag O, Sperfeld, Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of non-indigenous Decapoda in Danish marine waters
Forfatter(e): [Knudsen, Steen Wilhelm, Møller, Peter Rask]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Improvement in municipal wastewater treatment alters lake nitrogen to phosphorus ratios in populated regions
Forfatter(e): [Tong, Yindong, Wang, Mengzhu, Peñuelas, Josep, Liu, Xueyan, Paerl, Hans W., Elser, James J., Sardans, Jordi, Couture, Raoul-Marie, Larssen, Thorjørn, Hu, Hongying, Dong, Xin, He, Wei, Zhang, Wei, Wang, Xuejun, Zhang, Yang, Liu, Yi, Zeng, Siyu, Kong, Xiangzhen, Janssen, Annette B.G., Lin, Yan]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Vol-nr: 117
Side(r): 11572-11566

Tidsskrift
Long-term mark-recapture and growth data for large-sized migratory brown trout (Salmo trutta) from Lake Mjøsa, Norway
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Nater, Chloé Rebecca, Rustadbakken, Atle, Vøllestad, Leif Asbjørn, Lund, Espen, Qvenild, Tore, Hegge, Ola, Aass, Per]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Biodiversity Data Journal
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva med vannplanter som kvalitetselement
Forfatter(e): [Demars, Benoît Olivier Laurent, Mjelde, Marit]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Biodiversity Data Journal
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Undersøkelser av vannvegetasjon i Svanevatn
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Biodiversity Data Journal
Vol-nr: 8
Side(r):

Kapittel i bok
Individual Variations and Coping Style
Forfatter(e): [Johansen, Ida Beitnes, Höglund, Erik, Øverli, Øyvind]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 301-283

Kapittel i bok
Analyses of polyaromatic compounds (PACs) and metals in sediment and mussels near Kubal aluminium smelter
Forfatter(e): [Grung, Merete, Holmlund, Per, Johannesson, Linnea, Meland, Sondre, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 301-283

Kapittel i bok
Undersøkelser av bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Borgersen, Gunhild, Øxnevad, Sigurd]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 301-283

Kapittel i bok
Detection of macroplastic on beaches using drones and object-based image analysis
Forfatter(e): [Torsvik, Bjørn Maaløe, Poulsen, Robert Nøddebo, van Bavel, Bert, Gundersen, Hege, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 301-283

Kapittel i bok
Intercomparison 2034: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn
Forfatter(e): Gundersen, Cathrine Brecke
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 301-283

Tidsskrift
Effects of artificial ultraviolet B radiation on the macrophyte Lemna minor: a conceptual study for toxicity pathway characterization
Forfatter(e): [Xie, Li, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Johnsen, Bjørn, Olsen, Jorunn Elisabeth, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Planta
Vol-nr: 252
Side(r):

Kapittel i bok
An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries
Forfatter(e): [Geels, C, Andersen, M. S., Andersson, C., Christensen, J. H., Forsberg, B, Frohn, LM, Gislason, T., Hänninen, O., Im, U, Jensen, A., Karvosenoja, N., Kukkonen, J., Sofiev, M, Karppinen, A, Navrud, Ståle, Lehtomäki, H., Lopez-Aparicio, Susana, Nielsen, O. K., Raashcou-Nielsen, O., Hvidtfeldt, U., Strandell, A., Paunu, Ville-Veikko, Pedersen, CB, Timmermann, A., Plejdrup, M. S., Schwarze, Per Everhard, Segersson, D., Seifert-Dähnn, Isabel, Sigsgaard, T., Thorsteinsson, T, Moss, A., Vennemo, Haakon, Brandt, J.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 97-97

Tidsskrift
Identification and quantification of selected plastics in biosolids by pressurized liquid extraction combined with double-shot pyrolysis gas chromatography–mass spectrometry
Forfatter(e): [Okoffo, Elvis D., Ribeiro, Francisca, O'Brien, Jake, O'Brien, Stacey, Tscharke, Benjamin, Gallen, Michael, Samanipour, Saer, Mueller, Jochen F., Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 715
Side(r):

Tidsskrift
Concentration and distribution of naphthenic acids in the produced water from offshore Norwegian North Sea oilfields
Forfatter(e): [Samanipour, Saer, Reid, Malcolm James, Rundberget, Jan Thomas, Frost, Tone K., Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 54
Side(r): 2714-2707

Tidsskrift
Wastewater-based estimation of the prevalence of gout in Australia
Forfatter(e): [Ahmed, Fahad, Tscharke, Benjamin, O'Brien, Jake, Thompson, Jack, Samanipour, Saer, Choi, Phil, Li, Jiaying, Mueller, Jochen, Thomas, Kevin]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 715
Side(r):

Tidsskrift
Advancing Through the Pandemic From the Perspective of Marine Graduate Researchers: Challenges, Solutions, and Opportunities
Forfatter(e): [Pardo, Juan C.F, Ramon, Debra, Stefanelli-Silva, Gabriel, Elegbede, Isa, Lima, Luciana S., Principe, Silas C.]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 7
Side(r):

Tidsskrift
Potensialet for bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen - perspektiver blant aktører i Norge
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Furuseth, Ingvild Skumlien]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 55
Side(r): 17-5

Tidsskrift
Optimizing the use of quicklime (CaO) for sea urchin management — A lab and field study
Forfatter(e): [Strand, Hans Kristian, Christie, Hartvig C, Fagerli, Camilla With, Mengede, Martin, Moy, Frithjof]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Engineering: X
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Additive chemicals in plastic consumer products and their role in plastic toxicity
Forfatter(e): [Booth, Andy, Igartua, Amaia, Lyngstad, Inger, Wagner, Martin, Gomes, Tania, Almeida, Ana Catarina, Øverjordet, Ida Beathe, Sørensen, Lisbet]
Utg-år: 2020
Tidsskrift Ecological Engineering: X
Vol-nr: 6
Side(r):

Kapittel i bok
The Environmental Status of Norwegian Coastal Waters
Forfatter(e): [Harman, Christopher, Bekkby, Trine, Calabrese, Sara, Trannum, Hilde, Oug, Eivind, Hagen, Anders G, Green, Norman, Kaste, Øyvind, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Temasamling | Tools for stormwater modelling
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Beylich, Bjørnar, Gitmark, Janne Kim, Håvardstun, Jarle, Moy, Siri Røang, Eikeland, Stig Alfred]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Kapittel i bok
Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter
Forfatter(e): [Seifert-Dähnn, Isabel, Barkved, Line Johanne, Meland, Sondre, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Tidsskrift
Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Andersen, Guri Sogn, Angeltveit, Gro, Broch, Ole Jacob, Bøe, Reidulv, Christie, Hartvig C, Erikstad, Lars, Espeland, Sigurd Heiberg, Fagerli, Camilla With, Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne Kim, Gundersen, Hege, Hancke, Kasper, Kile, Maia Røst, Moy, Frithjof Emil, Moy, Siri Røang, Norderhaug, Kjell Magnus, Rinde, Eli, Smit, Cecilie, Steen, Henning, Tveiten, Lise Ann]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Peña, Viviana, LeGall, Lene, Angles d'Auriac, Marc, Hall-Spencer, Jason M., Robert S, Steneck, Gitmark, Janne Kim, Husa, Vivian, Grefsrud, Ellen Sofie, Fredriksen, Stein, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i vannområde Nordre Fosen i 2018. Problemkartlegging av bekker på Linesøya og Stokkøya, og oppfølging av tidligere undersøkelser i Prestelva med tilløpsbekker i Stadsbygd
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
From individuals to ecosystem: the use of biomarkers as risk indicators for operational discharges of oil and gas activity in the North Sea
Forfatter(e): [Pampanin, Daniela Maria, Sanni, Steinar, Brooks, Steven, Grøsvik, Bjørn Einar, Lyng, Emily]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Transfer of organic pollutants from sewage sludge to earthworms and barley under field conditions
Forfatter(e): [Rivier, Pierre-Adrien, Havranek, Ivo, Coutris, Claire, Norli, Hans Ragnar, Joner, Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Kemp, Joanna Lynn, Ranneklev, Sissel Brit, Andersen, Eivind Ekholt]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og REC Solar Norway AS i Kristiansandsfjorden 2018
Forfatter(e): [Næs, Kristoffer, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2018. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Kemp, Joanna Lynn, Andersen, Eivind Ekholt, Lund, Espen, Ranneklev, Sissel Brit, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Glommas munningsområde og Hvalerområdet for Kronos Titan AS og Borregaard AS - undersøkelse av miljøgifter, 2018
Forfatter(e): Green, Norman Whitaker
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene. Bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken 2018
Forfatter(e): [Persson, Jonas, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Green, Norman Whitaker, Hjermann, Dag Øystein, Tveiten, Lise Ann, Beylich, Bjørnar, Øxnevad, Sigurd, Beyer, Jonny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Assessment of future water availability under climate change, considering scenarios for population growth and ageing infrastructure
Forfatter(e): [Kristvik, Erle, Muthanna, Tone Merete, Alfredsen, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Law of the sea and environmental protection
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Havn, Torgeir Børresen, Karlsson, Sten, Bergan, Morten Andre, Hindar, Kjetil, Skoglund, Sigrid Østrem, Pettersen, Oskar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2018. NINA Rapport 1619. Norsk institutt for naturforskning
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Bremset, Gunnbjørn, Havn, Torgeir Børresen, Jensås, Jan Gunnar, Ulvan, Eva Marita, Hatten, Lise, Bongard, Terje, Borgos, Terje, Nielsen, Lars Eivind, Rognes, Torstein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Purpursneglen utvikler ikke lenger penis
Forfatter(e): Schøyen, Merete
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Folkerettslig rammeverk for havbruk til havs
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
The scientific road towards international environmental policy
Forfatter(e): [Borch, Trude Kristin, Platjouw, Froukje Maria, Steindal, Eirik Hovland]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kan automatisert miljø-DNA overvåking bidra til bedre fiskehelse, velferd, og økt bærekraft i havbruksnæringen?
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klidtgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar, Krollicka, Adriana, Mæland, Mari, Provan, Fiona, Baussant, Thierry]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018
Forfatter(e): [Strand, David, Rusch, Johannes, Johnsen, Stein Ivar, Tarpai, Attila, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Scenario calculations of mercury exposure from fish and overview of species with high mercury concentrations. Opinion of the Panel on Contaminants of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Amlund, Heidi, Rakkestad, Kirsten Eline, Ruus, Anders, Starrfelt, Jostein, Beyer, Jonny, Brantsæter, Anne Lise, Bremer, Sara, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Mariussen, Espen, Samdal, Ingunn Anita, Thomsen, Cathrine, Knutsen, Helle Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann
Forfatter(e): [Golmen, Lars Gunder, Gitmark, Janne Kim]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Befolkningsstatistikk og vannområder En tilrettelegging av data for bruk i vannforvaltning
Forfatter(e): Selvik, John Rune
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Mjelde, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter ved Westcon Yards AS, Florø
Forfatter(e): Håvardstun, Jarle
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Skisse til kalkingsplan for Budalselva, et sidevassdrag til Modalsvassdraget i Hordaland
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Kaste, Øyvind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Resistente bakterier slippes daglig ut i vannet via kloakken
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Schwermer, Carsten Ulrich]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Gitmark, Janne Kim, Ledang, Anna Birgitta, Norli, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Kile, Maia Røst, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2018.
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Kringstad, Alfhild, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning. Rapport fra forprosjekt.
Forfatter(e): [Sayfritz, Stephen John, Schøyen, Merete, Hindar, Atle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Gitmark, Janne Kim, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Borgersen, Gunhild, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2018
Forfatter(e): Garmo, Øyvind Aaberg
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2018.
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Rognerud, Sigurd]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Borgersen, Gunhild, Moy, Siri Røang, Hjermann, Dag Øystein, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2018. Overvåking for Alcoa Lista
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Høyangsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Høyanger og Nyrstar Høyanger
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husnesfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Husnes
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Martínez Francés, Elena, Höglund, Erik, Uhlig, Silvio, Fæste, Christiane Kruse, Ivanova, Lada, Gjessing, Mona Cecilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Martínez Francés, Elena]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Bok
Å se en havhest dø - Forestillinger og fakta om plast i havet
Forfatter(e): Andersen, Guri Sogn
Utg-år: 2019
Tidsskrift Å se en havhest dø - Forestillinger og fakta om plast i havet
Vol-nr:
Side(r): 99

Tidsskrift
Acute and sub-lethal effects of an anionic polyacrylamide on sensitive early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Malzahn, Arne, Hagemann, Andreas, Farkas, Julia, Skancke, Jørgen, Altin, Dag, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 652
Side(r): 1070-1062

Tidsskrift
The transferability of SWMM model parameters between green roofs with similar build-up
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Hamouz, Vladimir, Gragne, Ashenafi Seifu, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
In-Lake Processing Influences DOM Biodegradability and Hg-cycling
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Krzeminski, Pawel, Martinez-Frances, Elena, Ong, Stevenson Harvey Lee, Færgestad, Eline Mosleth, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Vogt, Rolf David, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
Long-term Mercury records in a boreal lake: lake Processing and the role of organic matter
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Krzeminski, Pawel, Vogt, Rolf David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Alver, Morten Omholt, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Forbord, Silje, Handå, Aleksander, Skjermo, Jorunn, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Progress report ICP Waters
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Klimaendring og vannkvalitet. Kjemisk vannkvalitet – hva kan vi vente oss?
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Temasamling | Overvannshåndtering
Forfatter(e): [Kvande, Tore, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Genetically modified glyphosate tolerant maize, soybean and oilseed rape versus conventionally grown varieties – agricultural practices, residues of glyphosate, other pesticides and metabolites, and implications for toxicity. Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM)
Forfatter(e): [Källqvist, Torsten, Eklo, Ole Martin, Låg, Marit, Rakkestad, Kirsten Eline, Sipinen, Ville Erling, Steffensen, Inger-Lise, Agdestein, Angelika, Bodin, Johanna Eva, Elvevoll, Edel O., Hemre, Gro Ingunn, Hessen, Dag Olav, Hofshagen, Merete, Husøy, Trine, Knutsen, Helle Katrine, Krogdahl, Åshild, Nilsen, Asbjørn Magne, Rafoss, Trond, Skjerdal, Olaug Taran, Strand, Tor A, Vandvik, Vigdis, Velle, Gaute, Wasteson, Yngvild, Alexander, Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris
Forfatter(e): [Hartmann, Nanna, Huffer, T, Thompson, R.C, Hassellöv, Martin, Verschoor, Antonie M., Daugaard, Anders Egede, Rist, S, Karlsson, Therese M, Brennholt, Nicole, Cole, Matthew, Herrling, M.P, Heß, M, Ivleva, N.P, Lusher, Amy, Wagner, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Spatial and temporal trends in e-waste related organic pollutants in a developing economy - A pilot study
Forfatter(e): [Nipen, Maja, Vogt, Rolf David, Borgå, Katrine, Haarr, Ane, Mwakalapa, Eliezer Brown, Schlabach, Martin, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Mmochi, Aviti John, Breivik, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Bærekraftig overvannshåndtering
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift VA Forum
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Resilience and Adaptive Capacity of Aquatic Environmental Law in the EU: An Evaluation and Comparison of the WFD, MSFD, and MSPD
Forfatter(e): [Soininen, Niko, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 79-17

Tidsskrift
Pelagic food webs of humic lakes show low short‐term response to forest harvesting
Forfatter(e): [Deininger, Anne, Jonsson, Anders, Karlsson, Jan, Ann-Kristin, Bergström]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Update on the on-going development and validation of a new Aphanomyces astaci specific qPCR method that excludes the recently described species Aphanomyces fennicus sp.nov.
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Rolen, Elin, Heinikainen, Sirpa, Viljamaa-Dirks, Satu]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Variability and Mixing of the Filchner Overflow Plume on the Continental Slope, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Fer, Ilker, Darelius, Elin Maria K.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Physical Oceanography
Vol-nr: 49
Side(r): 20-3

Tidsskrift
Genotoxicity of gold nanoparticles in the gilthead seabream (Sparus aurata) after single exposure and combined with the pharmaceutical gemfibrozil
Forfatter(e): [Barreto, Angela, Luís, Luís G, Pinto, Edgar, Almeida, Agostinho, Paiga, Paula, Santos, Lucia, Delerue-Matos, Cristina, Trindade, Tito, Soares, Amadeu M.V.M., Hylland, Ketil, Loureiro, Susana, Oliveira, Miguel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 220
Side(r): 19-11

Tidsskrift
Explicit and interpretable nonlinear soft sensor models for influent surveillance at a full-scale wastewater treatment plant
Forfatter(e): [Wang, Xiaodong, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Process Control
Vol-nr: 77
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester
Forfatter(e): [Sundet, Jan Henry, Jenssen, Maria, Fuhrmann, Mona Maria, Oug, Eivind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Process Control
Vol-nr: 77
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Corrigendum to “Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: Toxicity assessment in a European perspective”
Forfatter(e): [Pedrazzani, Roberta, Bertanza, Giorgio, Brnardić, Ivan, Cetecioglu, Zeynep, Dries, Jan, Dvarioniene, Jolanta, García-Fernández, Antonio J., Langenhoff, Alette, Libralato, Giovanni, Lofrano, Giusy, Škrbić, Biljana, Martínez-López, Emma, Meriç, Süreyya, Pavlović, Dragana Mutavdžić, Papa, Matteo, Schröder, Peter, Tsagarakis, Konstantinos P., Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 669
Side(r): 1062-1062

Tidsskrift
A scientific name for Pacific oysters
Forfatter(e): [Bayne, Brian L., Anglès d'Auriac, Marc, Backeljau, Thierry, Beninger, Peter Gérard, Boudry, Pierre, Carnegie, Ryan B., Davis, Jonathan P., Guo, Ximing, Hedgecock, Dennis, Krause, Maureen K., Langdon, Chris J., Lapègue, Sylvie, Manahan, Donal T., Mann, Roger, Powell, Eric N., Shumway, Sandra]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 499
Side(r): 373-373

Tidsskrift
Terrestrial diet influences mercury bioaccumulation in zooplankton and macroinvertebrates in lakes with differing dissolved organic carbon concentrations
Forfatter(e): [Wu, Pianpian, Kainz, Martin, Åkerblom, Staffan, Garcia Bravo, Andrea, Sonesten, Lars, Branfireun, Brian, Deininger, Anne, Bergström, Ann-Kristin, Bishop, Kevin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 669
Side(r): 832-821

Tidsskrift
Study of Sludge Particles Formed during Coagulation of Synthetic and Municipal Wastewater for Increasing the Sludge Dewatering Efficiency
Forfatter(e): [Smoczynski, Lech, Kalinowski, Slawomir, Cretescu, Igor, Smoczynski, Michal, Ratnaweera, Harsha, Trifescu, Mihaela, Kosobucka, Marta]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Comparative population genomics confirms little population structure in two commercially targeted carcharhinid sharks
Forfatter(e): [Junge, Claudia, Donnellan, Stephen C., Huveneers, Charlie, Bradshaw, Corey J. A., Simon, Alexis, Drew, Michael, Duffy, Clinton, Johnson, Grant, Cliff, Geremy, Braccini, Matias, Cutmore, Scott C., Butcher, Paul, McAuley, Rory, Peddemors, Vic, Rogers, Paul, Gillanders, Bronwyn M.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Beylich, Bjørnar, Håvardstun, Jarle, Carlsson, Pernilla Marianne, Bryntesen, Tina, Håll, Johnny Peter, Kemp, Joanna Lynn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Johnsen, Stein Ivar, Kile, Maia Røst, Skjelbred, Birger, Jensen, Thomas Correll, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Mutinova, Petra Thea, Dokk, John Gunnar, Kemp, Joanna Lynn, Holter, Tobias Houge]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Persson, Jonas, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Grung, Merete, Hindar, Atle, Guerrero Calidonio, Jose-Luis, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Contaminants in Europe's seas
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Harvey, E. Therese, Murray, Ciaran Joseph, Green, Norman Whitaker, Reker, Johnny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 19-27
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Jensen, Thomas Correll, Bongard, Terje, Magerøy, Jon Hamner, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Kemp, Joanna Lynn, Aanes, Karl Jan, Persson, Jonas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Lindholm, Markus, Mjelde, Marit, Demars, Benoît Olivier Laurent, Håll, Johnny Peter, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Environmental effects of offshore produced water discharges evaluated for the Barents Sea
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Bakke, Torgeir Heggelund, Lichtenthaler, Rainer, Klungsøyr, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2018
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Håll, Johnny Peter]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1959
Forfatter(e): [Bryntesen, Tina, Villø, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Missing the marine forest for the trees
Forfatter(e): [Wernberg, Thomas, Filbee-Dexter, Karen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
Skisse til kalkingsplan for Tangedalselva
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
Restoration effects on trout populations in Pasvik River
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Maduna, Simo, Polikarpova, Natalia, Nyman, Tommi, Forfang, Kristin, Aspholm, Paul Eric, Amundsen, Per-Arne, Haugen, Thrond Oddvar, Eiken, Hans Geir, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Birkeland, Ina Bakke, Bongard, Terje, Hesthagen, Trygve H., Hindar, Atle, Saksgård, Randi J., Schneider, Susanne Claudia, Skancke, Liv Bente, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo
Forfatter(e): [Hanssen, Frank Ole, Barton, David Nicholas, Nowell, Megan Sara, Cimburova, Zofie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
The role of MAPs in addressing challenges to protect drinking water supplies: The FAIRWAY project and its Norwegian “lake Vansjø” case study
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Nesheim, Ingrid]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Risk assessment of cadmium in mineral fertilisers – fate and effects in the food chain and the environment in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Eggen, Trine, Amlund, Heidi, Bernhoft, Aksel, Eklo, Ole Martin, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Flem, Belinda Eline, Källqvist, Torsten, Singh, Bal Ram, Steinnes, Eiliv, Trapp, Stefan, Øgaard, Anne Falk, Fæste, Christiane Kruse, Lock, Erik-Jan, Nesse, Live Lingaas, Ringø, Einar, Steinshamn, Håvard, Ørnsrud, Robin, Krogdahl, Åshild]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Relevance of three urban WWTPs in the dispersal of selected antibiotic resistance genes to receiving water bodies
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Associations Between Behavioral Effects of Bisphenol A and DNA Methylation in Zebrafish Embryos
Forfatter(e): [Olsvik, Pål A, Whatmore, Paul, Penglase, Sam J, Skjærven, Kaja H, Anglès d'Auriac, Marc, Ellingsen, Ståle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Single and multigenerational studies of silver nanoparticle toxicity and adaptive mechanisms in the nematode Caenorhabditis elegans
Forfatter(e): [Rossbach, Lisa Magdalena, Oughton, Deborah H, Brede, Dag Anders, Coutris, Claire]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Discussion paper 10: Recreation services from ecosystems. Paper submitted to the Expert Meeting on Advancing the Measurement of Ecosystem Services for Ecosystem Accounting, New York, 22-24 January 2019 and subsequently revised. Version of 25 March 2019
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Obst, Carl, Day, Brett, Caparrós, Alejandro, Dadvand, Payam, Fenichel, Eli, Havinga, Ilan, Hein, Lars, McPhearson, Timon, Randrup, Thomas, Zulian, Grazia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Haande, Sigrid, Bechmann, Marianne, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Comparing different methods for estimating atmospheric deposition in Norway and the effects on the critical load exceedances
Forfatter(e): [Aas, Wenche, Austnes, Kari, Fagerli, Hilde]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Transferability of regionalization methods under changing climate
Forfatter(e): [Xue, Yang, Magnusson, Jan, Xu, Chong-Yu]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
MERCES WP 5 – how are we translating data from 130+ restoration sites to inform policy-makers and practitioners?
Forfatter(e): [Thornton, Hazel, McOwen, Chris, Bekkby, Trine, Scrimgeour, Rachael, McDermott-Long, O, Brooks, H, Coll, Martha, Horn, S]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Presenting the model framework for assessing the recovery potential for different habitats and ecosystem service restoration success and the plan for a webinar on new restoration methods and best practices (MERCES WP 5).
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Andersen, Guri Sogn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Marin kartlegging – fra håndbok 19 til NiN-basert Kartlegging
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Predicting hourly flows at ungauged small rural catchments using a parsimonious hydrological model
Forfatter(e): [Tsegaw Tasachew, Aynalem, Alfredsen, Knut, Skaugen, Thomas, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 573
Side(r): 871-855

Tidsskrift
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring
Forfatter(e): [Meissner, Kristian, Aroviita, Jukka, Majaneva, Markus, Ekrem, Torbjørn, Schartau, Ann Kristin, Friberg, Nikolai, Olafsson, Jón, Johnson, Richard K., Baattrup-Pedersen, Annette, Leese, Florian, Elbrecht, Vasco]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 408-408

Tidsskrift
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring
Forfatter(e): [Meissner, Kristian, Aroviita, Jukka, Majaneva, Markus, Ekrem, Torbjørn, Schartau, Ann Kristin, Friberg, Nikolai, Olafsson, Jón, Johnson, Richard K., Baattrup-Pedersen, Annette, Leese, Florian, Elbrecht, Vasco]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 408-408

Kapittel i bok
primærproduksjon
Forfatter(e): [Lee, Aline Magdalena, Berner, Endre, Hjermann, Dag Øystein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Hvert år fjernes rundt 80 norske kunstgressbaner. Flere av dem ender opp i naturen
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Assessment of species listing proposals for CITES CoP18. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Rueness, Eli Knispel, Asmyhr, Maria Gulbrandsen, de Boer, Hugo, Eldegard, Katrine, Endrestøl, Anders, Junge, Claudia, Momigliano, Paolo, Måren, Inger Elisabeth, Whiting, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Mer leppefisk ved kysten kan føre til at uønskede trådalger brer seg
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic and the impact on the recovery of rocky shore communities after oil spills
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Norderhaug, Kjell Magnus, Beyer, Jonny, Jørgensen, Nina Mari]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Kriminaltekniske metoder avslører fremmede arter i naturen
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Marc, Anglès d'Auriac]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Mye mer miljøgifter i fjordene enn i havet
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Ruus, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Ledang, Anna Birgitta]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Undersøkelse av bløtbunnsfauna langs Vestfoldkysten i 2018
Forfatter(e): Borgersen, Gunhild
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Johnsen, Stein Ivar, Dokk, John Gunnar, Holter, Tobias Houge, Håll, Johnny Peter, Løvik, Jarl Eivind, Olstad, Kjetil]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Johnsen, Stein Ivar, Dokk, John Gunnar, Olstad, Kjetil, Håll, Johnny Peter, Garmo, Øyvind Aaberg, Økelsrud, Asle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Kunnskapsstatus og prioritering av lokaliteter for screening-undersøkelser
Forfatter(e): Hobæk, Anders
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Utslipp av PAH 16 EPA til sjø fra karbonverket ved Hydro Sunndal
Forfatter(e): Vogelsang, Christian
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Bunndyrsundersøkelser i elver/bekker i Eidskog kommune 2019
Forfatter(e): Andersen, Eivind Ekholt
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification
Forfatter(e): [Jartun, Morten, Økelsrud, Asle, Rundberget, Thomas, Enge, Ellen Katrin, Rostkowski, Pawel, Warner, Nicholas Alexander, Harju, Mikael, Johansen, Ingar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding
Forfatter(e): [Dahle, Sondre, Blaalid, Rakel, Rusch, Graciela, Barton, David Nicholas, Åström, Jens, Olsen, Siri Lie, Brandsegg, Hege, Fossøy, Frode]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Váttis­vuohta lea go eise­válddit eai gula­hala boazo­doaluin
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Det fungerer ikke som et fjøs
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Nákká­halai doavtter­grádii
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Metapopulation genetic dynamics of brown trout (Salmo trutta) in a subarctic transnational riverine system
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Haugen, Thrond Oddvar, Polikarpova, Natalia, Aspholm, Paul Eric, Fløystad, Ida, Forfang, Kristin, Maduna, Simo, Nyman, Tommi, Eiken, Hans Geir, Amundsen, Per-Arne, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Impacts of hydroelectric power dams and stocking on population genetic diversity and structure in brown trout in a subarctic river system
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Maduna, Simo, Polikarpova, Natalia, Nyman, Tommi, Aspholm, Paul Eric, Forfang, Kristin, Amundsen, Per-Arne, Haugen, Thrond Oddvar, Eiken, Hans Geir, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Implementing an extended kalmanfilter for estimatingnutrient composition in a sequential batch MBBR pilot plant
Forfatter(e): [Nair, Abhilash M., Fanta, Abaynesh Belay, Haugen, Finn, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Coherence in EU law for the protection of drinking water resources
Forfatter(e): [Platjouw, Froukje Maria, Moore, Harriet, Wuijts, Susanne, Boekhold, Sandra, Klages, Susanne, Wright, Isobel, Graversgaard, Morten, Velthof, Gerard]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Declining growth rate of lettuce (Lactuca sativa L.) due to nutrient imbalance in an EC-controlled recirculating hydroponic system
Forfatter(e): [Liltved, Helge, Ezziddine, Maha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Use of aquacultural waste for crop production in aquaponic and hydroponic systems
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Hydroponi - vannbaserte dyrkingsteknikker
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Spreading and potential effects of marine fuel oil spills in the Arctic - Arcticfuels
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Kvæstad, Bjarne, Daling, Per Snorre, Faksness, Liv Guri, Skancke, Jørgen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 28

Tidsskrift
Unpacking uncertainty and climate change from ‘above’ and ‘below’
Forfatter(e): [Mehta, Lyla, Adam, Hans Nicolai, Srivastava, Shilpi]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Regional Environmental Change
Vol-nr: 19
Side(r): 1532-1529

Tidsskrift
Impact of Different Combinations of Water Treatment Processes on the Concentration of Disinfection Byproducts and Their Precursors in Swimming Pool Water
Forfatter(e): [Skibinski, Bertram, Uhlig, Stephan, Müller, Pascal, Slavik, Irene, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Integrating DNA barcoding with traditional morphology-based taxonomy: assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida)
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Toward a climate adapted storm water management in Oslo: how different urban stakeholders understand barriers and enablers to local, open and multifunctional water solutions
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Christiansen, Alexander F.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Planning for use and conservation of kelp forests: combining national and industry priorities with local concerns for biodiversity
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Karlsson, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Seaweed and kelp – Norwegian use and management in grey area of governance
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Når himmelens sluser åpner seg
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Automatisert miljø-DNA overvåking av patogener i oppdrettsnæringen
Forfatter(e): [Strand, David, Baussant, Thierry, Provan, Fiona, Mæland, Mari, Krollicka, Adriana, Vrålstad, Trude, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klidtgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Trannum, Hilde Cecilie, Gundersen, Hege, Vedal, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 8126-8115

Tidsskrift
Can polyethylene passive samplers predict polychlorinated biphenyls (PCBs) uptake by earthworms and turnips in a biochar amended soil?
Forfatter(e): [Silvani, Ludovica, Hjartardottir, Sigurbjørg, Bielská, Lucie, Škulcová, Lucia, Cornelissen, Gerard, Nizzetto, Luca, Hale, Sarah]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Risk assessment of butylated hydroxytoluene (BHT). Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food, and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Husøy, Trine, Andreassen, Monica, Lillegaard, Inger Therese L., Mathisen, Gro Haarklou, Rohloff, Jens, Starrfelt, Jostein, Carlsen, Monica Hauger, Devold, Tove Gulbrandsen, Granum, Berit, Rasinger, Josef Daniel, Svendsen, Camilla, Bruzell, Ellen Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen: Vannplanter som eksempel
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Translating model output to biological water quality indicators
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Blue carbon distribution mapping
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
NIVAs arbeid med biomangfold gjennom Norsk naturindeks
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Ocean acidification: how do scientists view and handle uncertainties?
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Falk-Andersson, Jannike, Normann, Anne Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Stormwater – the good, the bad, the ugly …
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Varsler politiske utfordringer etter gode resultater på Helgeland
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Johnsen, Niklas Aune, Lambertsen, Ole-Fredrik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Her fjernet de 1300 kråkeboller. Det skal få taren til å vokse tilbake.
Forfatter(e): [Kvile, Kjersti, Carlsson, Pernilla Marianne, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Every raindrop counts - Some highlights from integrated stormwater research in the New Water Ways Project
Forfatter(e): [Seifert-Dähnn, Isabel, Braskerud, Bent]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Business potential of blue-green infrastructure
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Accumulation of Clothianidin, a neonicotinoid pesticide, in bumblebees (Bombus terrestris)
Forfatter(e): [Aarønes, Malin Røyset, Nielsen, Anders, Paus-Knudsen, Julie Sørlie, van Bavel, Bert, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Seasonality of the water mass characteristics and circulation in the Filchner Trough region, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Hattermann, Tore, Darelius, Elin Maria K., Mueller, Rachael D., Naughten, Kaitlin A., Hausmann, Ute]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Accumulation of the neonicotinoid insecticide clothianidin in bumblbees (Bombus terrestris)
Forfatter(e): [Nielsen, Anders, Aarønes, Malin Røyset, Borgå, Katrine, Grung, Merete, van Bavel, Bert]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Can time of deployment affect fouling on cultivated Saccharina latissima?
Forfatter(e): [Matsson, Sanna, Forbord, Silje, Christie, Hartvig C, Handå, Aleksander, Kristiansen, Svein, Bluhm, Bodil]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
UV-Induced stress response of the marine copepod Tisbe battagliai: DNA damage and gene expression
Forfatter(e): [Eastabrook, Chloe, Song, You, Xie, Li, Jarosz, Emil, Wolf, Raoul, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Ulvan, Eva Marita, Lamberg, Anders, Bergan, Morten Andre, Forseth, Torbjørn, Gabrielsen, Sven Erik, Jensås, Jan Gunnar, Krogdahl, Rune, Kvingedal, Eli, Skoglund, Sigrid Østrem, Skår, Bjørnar, Wiers, Tore]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks
Forfatter(e): [Eloranta, Antti, Thomassen, Gaute, Bergan, Morten Andre, Andersen, Oddgeir, Gregersen, Finn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Kapittel i bok
Importance of telemetry in the detection of Fish habitats. Summary of presentation
Forfatter(e): Rosten, Carolyn
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Kunnskap fra isødet
Forfatter(e): [Stige, Leif Christian, Kløver, Geir Olav, Dupont, Nicolas, Borgå, Katrine, Stenseth, Nils Christian, Isachsen, Pål Erik, Sandberg, Sigri]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Seaweed farming in Norway: Blue Carbon and Blue Economy perspectives
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Skjermo, Jorunn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner
Forfatter(e): [Dervo, Børre Kind, Zinke, Peggy, Nygård, Magnus, Strømme, Anne-Sofie Bergene, Often, Anders, Mjelde, Marit, Vedum, Trond V., Gjershaug, Jan Ove]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
AOP-informed Cumulative Hazard and Risk Assessment - A conceptual approach to predict impact of complex mixtures
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut-Erik, Petersen, Karina, Almeida, Ana Catarina, Backhaus, Thomas, Gomes, Tania, Norli, H.R., Odenmarck, Sven R., Norli, Hans Ragnar, Song, You, Wolf, Raoul, Xie, Li, Sturve, Joachim, Stenrød, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
UV radiation affects the Diatom (Skeletonema sp.) physiological responses to ocean acidification
Forfatter(e): [Xie, Li, Pemberton, Mark, Norli, Marit, Mellor, Claire, Macken, Ailbhe, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Computational Toxicology–Solutions for Integrated Hazard, Risk and Impact Assessment of Multiple Stressors
Forfatter(e): Tollefsen, Knut-Erik
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Daphnia as a test organism for endocrine disruption.
Forfatter(e): [Basili, D., Antczak, P., Iguchi, Taisen, Tollefsen, Knut-Erik, Falciani, Francesco]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
Integrating semantic technologies in environmental risk assessment: A vision.
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Wolf, Raoul, Rudjord, Zofia Czyczula, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) – HIGHLIGHTS SO FAR
Forfatter(e): [Goksøyr, Anders, Alendal, Guttorm, Aranguren-Abadía, Libe, Arukwe, Augustine, Blaser, Nello, Brun, Morten, Celander, Malin, Dale, Karina, Denslow, Nancy, Eide, Marta, Fallahi, Shirin, Goksøyr, Siri Øfsthus, Goldstone, Jared V., Grøsvik, Bjørn Einar, Hanna, Eileen Marie, Hylland, Ketil, Jonassen, Inge, Khan, Essa Ahsan, Lille-Langøy, Roger, Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Skaug, Hans J., Tairova, Zhanna, Yadetie, Fekadu, Zhang, Xiaokang, Karlsen, Odd Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Kapittel i bok
dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) – HIGHLIGHTS SO FAR
Forfatter(e): [Goksøyr, Anders, Alendal, Guttorm, Aranguren-Abadía, Libe, Arukwe, Augustine, Blaser, Nello, Brun, Morten, Celander, Malin, Dale, Karina, Eide, Marta, Fallahi, Shirin, Goksøyr, Siri Øfsthus, Hanna, Eileen Marie, Goldstone, Jared V., Grøsvik, Bjørn Einar, Hylland, Ketil, Jonassen, Inge, Khan, Essa Ahsan, Lille-Langøy, Roger, Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Skaug, Hans J., Stegeman, John J., Tairova, Zhanna, Yadetie, Fekadu, Zhang, Xiaokang, Karlsen, Odd Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-24

Tidsskrift
Introgressive hybridisation between two widespread sharks in the east Pacific region
Forfatter(e): [Pazmino, Diana A, van Herderden, Lynne, Simpfendorfer, Colin A., Junge, Claudia, Donnellan, Stephen C., Hoyos-Padilla, E Mauricio, Duffy, Clinton AJ, Huveneers, Charlie, Gillanders, Bronwyn M., Butcher, Paul A, Maes, Gregory E]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Skånsom sykdomspåvisning ved hjelp av miljø-DNA
Forfatter(e): [Baussant, Thierry, Mæland, Mari, Provan, Fiona, Krolicka, Adriana, Vrålstad, Trude, Strand, David, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klitgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Om tretti år kan tareoppdrett dekke et like stort område som Hardangervidda
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Om tretti år kan tareoppdrett dekke et like stort område som Hardangervidda
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Niva: I 2050 dyrker Norge tare på et område like stort som Hardangervidda
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Forskarar trur på eksplosiv vekst i tareoppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Store ambisjoner for tareoppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Trur på enorm vekst i tareoppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Tror på enorm vekst i tare-oppdrett
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
NIVA har tru på taren
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Helgelandskysten er ein biologisk og kulturell skatt
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. On «Det grønne skiftet i havet – Hvordan få plass til en stor tareindustri?»
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Åtland, Åse, Fieler, R]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Trur på enorm vekst i tareoppdrett
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Tror norsk tareoppdrett kan komme på størrelse med Hardangervidda
Forfatter(e): [Skjermo, Jorunn, Stevant, Pierrick, Skår, Edvin Andre, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Glad for at Helgelandskysten besto stor helsesjekk
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Meland, Jacob Palmer]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Researcher believes in kelp farming
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
NIVA har tru på taren
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Multihapten antibody based detection of microcystins and nodularin using ELISA and immunoaffinity columns
Forfatter(e): [Samdal, Ingunn Anita, Løvberg, Kjersti Eriksen, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude, Ballot, Andreas, Haande, Sigrid, Foss, Amanda, Miller, Todd R., Deeds, Jonathan R, Sandvik, Morten, Nieuwenhove, Ine, Uhlig, Silvio, Miles, Christopher Owen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Extreme testing and artificial rain on Extreme testing and artificial rain on semi-extensive green roof
Forfatter(e): [Pons, Vincent, Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard, Raspati, Gema Sakti, Krajewski, Jean-Luc Bertrand]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
The Helgeland coast: worth its weight in gold
Forfatter(e): Hancke, Kasper
Utg-år: 2019
Tidsskrift Molecular Phylogenetics and Evolution
Vol-nr: 136
Side(r): 127-119

Tidsskrift
Helgelandskysten verdt sin vekt i gull
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Hovden, Torunn Slettemark]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Helgelands Blad
Vol-nr:
Side(r): 7-6

Tidsskrift
Helgelandskysten besto omfattende helsesjekk
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Didriksen, Kenneth, Meland, Jacob Palmer]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Helgelands Blad
Vol-nr:
Side(r): 7-6

Tidsskrift
Natural organic matter fractions and their removal in full-scale drinking water treatment under cold climate conditions in Nordic capitals
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Vogelsang, Christian, Meyn, Thomas, Köhler, Stephan, Poutanen, Heikki, de Wit, Heleen, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 241
Side(r): 438-427

Tidsskrift
Mapping global human dependence on marine ecosystems
Forfatter(e): [Selig, Elizabeth R, Hole, David G, Allison, Edward H, Arkema, Katie K, McKinnon, Madeleine C, Chu, Jingjie, de Sherbinin, Alex, Fisher, Brendan, Glew, Louise, Holland, Margaret B, Ingram, Jane Carter, Rao, Nalini S, Russell, Roly B, Srebotnjak, Tanja, Teh, Lydia CL, Troëng, Sebastian, Turner, Will R, Zvoleff, Alexander]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Conservation Letters
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Hydrological modelling of green and grey roofs in cold climate with the SWMM model
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 249
Side(r):

Tidsskrift
Accumulation and toxicity of monoaromatic petroleum hydrocarbons in early life stages of cod and haddock
Forfatter(e): [Sørensen, Lisbet, Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Donald, Carey E, Robson, William J., Tonkin, Andrew, Meier, Sonnich, Rowland, Steven J]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Impacts of mine tailings on early life stages of cod and haddock
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Svendheim, Linn Hjelmeland, Hansen, Bjørn Henrik, Amico, Eletra, Nordtug, Trond, Kristensen, Torstein, Davies, Emlyn John, Kvæstad, Bjarne, Jager, Tjalling, Olsvik, Pål Asgeir]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Effects of produced water components on early life stages of cold-water marine fish
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Størseth, Trond Røvik, Sørensen, Lisbet, Nepstad, Raymond, Meier, Sonnich, Altin, Dag, Krause, Daniel Franklin, Farkas, Julia, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
The impact of microbial degradation of oil spills on toxicity to early life stages of marine fish
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Nordtug, Trond, Altin, Dag, Brakstad, Odd Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Simple energy-budget model for yolk-feeding life stages; a case study for Atlantic cod
Forfatter(e): [Jager, Tjalling, Nepstad, Raymond, Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Grønne tak og overvannshåndtering
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Betong og miljø
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete, Time, Berit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 52

Tidsskrift
Remobilization of Sediments in Gully Pots During High Intensity Precipitation Events
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Viklander, Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Green Energy and Technology
Vol-nr:
Side(r): 996-993

Tidsskrift
Practical Advice for Selecting or Determining Trophic Magnification Factors for Application Under the European Union Water Framework Directive
Forfatter(e): [Kidd, Karen A., Burkhard, Lawrence P., Babut, Marc, Borgå, Katrine, Muir, Derek C. G., Perceval, Olivier, Ruedel, Heinz, Woodburn, Kent, Embry, Michelle R.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Integrated Environmental Assessment and Management
Vol-nr: 15
Side(r): 277-266

Tidsskrift
Individual variability in contaminants and physiological status in a resident Arctic seabird species
Forfatter(e): [Eckbo, Norith, Le Bohec, Céline, Planas-Bielsa, Victor, Warner, Nicholas Alexander, Schull, Quentin, Herzke, Dorte, Zahn, Sandrine, Haarr, Ane, Gabrielsen, Geir W., Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 249
Side(r): 199-191

Tidsskrift
The Effect of Optical Properties on Secchi Depth and Implications for Eutrophication Management
Forfatter(e): [Harvey, E Therese, Walve, Jakob, Andersson, Agneta, Karlson, Bengt, Kratzer, Susanne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
How to Enhance the Role of Science in European Union Policy Making and Implementation: The Case of Agricultural Impacts on Drinking Water Quality
Forfatter(e): [Glavan, Matjaz, Zeleznikar, Spela, Velthof, Gerard, Boekhold, Sandra, Langaas, Sindre, Pintar, Marina]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
The Suitability of the Ecosystem Services Framework for Guiding Benefit Assessments in Human-Modified Landscapes Exemplified by Regulated Watersheds—Implications for a Sustainable Approach
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Barkved, Line]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
An ecotoxicological assessment of mine tailings from three Norwegian mines
Forfatter(e): [Brooks, Steven J, Escudero-Oñate, Carlos, Lillicrap, Adam D]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 233
Side(r): 827-818

Tidsskrift
Plast på avveie i jord
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Gulden, Kathrine Torday]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 233
Side(r): 827-818

Tidsskrift
Pollution from electronic waste in the physical environment
Forfatter(e): [Nipen, Maja, Borgå, Katrine, Christensen, Guttorm, Haarr, Ane, Mmochi, Aviti John, Mwakalapa, Eliezer Brown, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Schlabach, Martin, Vogt, Rolf David, Breivik, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 233
Side(r): 827-818

Tidsskrift
In a squeeze: Epibiosis may affect the distribution of kelp forests
Forfatter(e): [Andersen, Guri Sogn, Moy, Frithjof E, Christie, Hartvig]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Øvre Heimdalsvatn – økologisk langtidsovervåking
Forfatter(e): [Brittain, John Edward, Borgstrøm, Reidar, Bremnes, Trond, Haaland, Ståle Leif, Mjelde, Marit, Nilssen, Jens Petter, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Plast på avveie i jord
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Gulden, Kathrine Torday]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Plast på avveie i jord
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Gulden, Kathrine Torday]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Trannum, Hilde Cecilie, Staalstrøm, Andre, Eikrem, Wenche, Gitmark, Janne Kim, Marty, Sabine, Sørensen, Kai]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018
Forfatter(e): [Dale, Trine, Fagerli, Camilla With, Trannum, Hilde Cecilie, Eikrem, Wenche, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018.
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Fagerli, Camilla With, Golmen, Lars Gunder, Eikrem, Wenche, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2018. Fagrapport
Forfatter(e): [Naustvoll, Lars Johan, Selvik, John Rune, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bunnundersøkelser i 2018. Fagrapport
Forfatter(e): [Beylich, Bjørnar, Borgersen, Gunhild, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Anbefalinger tilknyttet planer for etablering av nye landskap ved Lakseberget og Telenor-stranda på Fornebu. En uttalelse fra et tverrfaglig fagforum opprettet av Bærum kommune
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Sørensen, Elin Tanding, Haraldsen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018.
Forfatter(e): [Eikrem, Wenche, Golmen, Lars Gunder, Fagerli, Camilla With, Kristiansen, Trond, Staalstrøm, Andre, Engesmo, Anette]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Utslipp av renset prosessvann fra karbonfangstanlegg til Eidangerfjorden.
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel Brit, Molvær, Jarle, Schaanning, Morten]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Digitalisert overvåking av vannkvalitet i distribusjonsnettet for drikkevann i Kristiansand - Forprosjekt
Forfatter(e): Sayfritz, Stephen John
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Undersøkelse av bløtbunnsfauna ved Beinskjæra dumpeområde i Sandefjordsfjorden
Forfatter(e): Borgersen, Gunhild
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Implementing an Extended Kalman Filter for estimating nutrient composition in a sequential batch MBBR pilot plant
Forfatter(e): [Muralidharan Nair, Abhilash, Fanta, Abaynesh Belay, Haugen, Finn Aakre, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology : Water Supply
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Skåre, Janneche Utne, Alexander, Jan, Haave, Marte, Jakubowicz, Ignacy, Knutsen, Helle Katrine, Lusher, Amy, Ogonowski, Martin, Rakkestad, Kirsten Eline, Skaar, Ida, Sverdrup, Line Emilie, Wagner, Martin, Agdestein, Angelika, Bodin, Johanna Eva, Elvevoll, Edel O., Hemre, Gro Ingunn, Hessen, Dag Olav, Hofshagen, Merete, Husøy, Trine, Krogdahl, Åshild, Nilsen, Asbjørn Magne, Rafoss, Trond, Skjerdal, Olaug Taran, Steffensen, Inger-Lise, Strand, Tor A, Vandvik, Vigdis, Wasteson, Yngvild]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology : Water Supply
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Eikevolltjønnmyra naturreservat, Flora kommune – undersøking av mogleg saltpåverknad frå riksveg 5
Forfatter(e): [Jokerud, Mari, Hobæk, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Science and Technology : Water Supply
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Intertidal regions changing coastal alkalinity: The Wadden Sea-North Sea tidally coupled bioreactor
Forfatter(e): [Voynova, Yoana G, Petersen, Wilhelm, Gehrung, Martina, Assmann, Steffen, King, Andrew L]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 1149-1135

Tidsskrift
MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMS-UTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune
Forfatter(e): [Ellefsen, Halvor Weider, Barton, David Nicholas, Ardilla, Pedro, Blumentrath, Stefan, Horvath, Peter, Aamlid, Helene, Betina, Jayne Elizabeth, Kross, Anna, Maris, Mand]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 1149-1135

Tidsskrift
Environmental risks associated with contaminants of legacy and emerging concern at European aquaculture areas
Forfatter(e): [Aminot, Yann, Sayfritz, Stephen J., Thomas, Kevin V, Godinho, Lia, Botteon, Elena, Ferrari, Federico, Boti, Vasiliki, Albanis, Triantafyllos, Köck-Schulmeyer, Marianne, Diaz-Cruz, M Silvia, Farré, Marinella, Barceló, Damia, Marqués, Antonio, Readman, James W.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 252
Side(r): 1310-1301

Tidsskrift
Temporal downscaling of IDF curves applied to future performance of local stormwater measures
Forfatter(e): [Kristvik, Erle, Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Comparing NOM-fractionation using LC-OCD and membrane filtration for prediction of drinking water treatment effectivity
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Meyn, Thomas, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
The potential of legal coherence to foster marine ecosystem-based governance
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Improved Environmental Status: 50 Years of Declining Fish Mercury Levels in Boreal and Subarctic Fennoscandia
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Åkerblom, Staffan, Kahilainen, Kimmo Kalevi, Rask, Martti, Vuorenmaa, Jussi, Mannio, Jaakko, Malinen, Tommi, Lydersen, Espen, Poste, Amanda, Amundsen, Per-Arne, Kashulin, Nicholas, Kashulina, Tatiana, Terentyev, Petr, Christensen, Guttorm, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1843-1834

Tidsskrift
Use of models for the environmental risk assessment of veterinary medicines in European aquaculture: current situation and future perspectives
Forfatter(e): [Rico, Andreu, Vighi, Marco, Van den Brink, Paul J, ter Horst, Mechteld, Macken, Ailbhe, Lillicrap, Adam, Falconer, Lynne, Telfer, Trevor C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Reviews in Aquaculture
Vol-nr: 11
Side(r): 988-969

Tidsskrift
The Applied Ecologist's Blog: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction from a freshwater crayfish tragedy
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Reviews in Aquaculture
Vol-nr: 11
Side(r): 988-969

Kapittel i bok
Trout and Char of Northern Europe
Forfatter(e): [Rasmussen, Gorm, L'Abee-Lund, Jan Henning, Degerman, Erik, Birzaks, Janis, Debowski, Piotr, Esin, Evgeny, Hammar, Johan, Hesthagen, Trygve H., Huusko, Ari, Kesler, Martin, Kontautas, Antanas, Markevich, Grigorii, Petereit, Christoph, Titov, Sergey, Vehanen, Teppo, Aas, Øystein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Monitoring of noble crayfish, signal crayfish and crayfish plague in Norway: benefits and challanges using eDNA
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Spredning av signalkreps og krepsepest
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Vrålstad, Trude, Strand, David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Environmental DNA surveillance of crayfish plague and freshwater crayfish
Forfatter(e): [Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Miljø-DNA avslører forløpet under vann under et krepsepestutbrudd
Forfatter(e): [Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Borgersen, Gunhild, Moy, Siri Røang, Hjermann, Dag Øystein, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Green Points systems: Nature-based solutions without prices, without apologies
Forfatter(e): [Stange, Erik, Barton, David Nicholas, Andersson, Erik, Haase, Dagmar, Naumann, Sandra]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Urban Ecosystem Services Research – potential topics for international collaboration
Forfatter(e): [Stange, Erik, Barton, David Nicholas, Venter, Alexander Samuel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Borgersen, Gunhild, Beylich, Bjørnar, Eikrem, Wenche, Gitmark, Janne Kim, Naustvoll, Lars Johan, Selvik, John Rune, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
A case of benign neglect: knowledge gaps in the sustainability of pastoralism and rangelands
Forfatter(e): [Johnsen, Kathrine Ivsett, Niamir-Fuller, Maryam, Bensada, Abdelkader, Waters-Bayer, Ann]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Exploring new technologies for detecting stress in farmed salmon: Initial trials in tank based facilities
Forfatter(e): [Føre, Martin, Finstad, Bengt, Svendsen, Eirik, Gräns, Albin, Økland, Finn, Rosten, Carolyn, Uglem, Ingebrigt, Frank, Kevin, Alfredsen, Jo Arve]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Global linkages – a graphic look at the changing Arctic (rev.1)
Forfatter(e): [Schoolmeester, Tina, Gjerdi, Hanne L., Crump, John, Alfthan, Bjorn, Fabres, Joan, Johnsen, Kathrine Ivsett, Puikkonen, Laura, Kurvits, Tiina, Baker, Elaine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
A case of benign neglect: Knowledge gaps about sustainability in pastoralism and rangelands
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Mener mediene stiller for få kritiske spørsmål
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 378-351

Kapittel i bok
Screening program 2018. Volatiles, Gd, BADGE, UV filters, Additives, and Medicines.
Forfatter(e): [Schlabach, Martin, Halse, Anne Karine, Kringstad, Alfhild, Nikiforov, Vladimir, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Pfaffhuber, Katrine Aspmo, Reid, Malcolm James, Rostkowski, Pawel, Vogelsang, Christian]