Søk etter publikasjon
Fant 8987 publikasjoner
Kapittel i bok
Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure
Forfatter(e): [O'Born, Reyn Joseph, Liltved, Helge, Fredriksen, Karl Sigurd]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic and the impact on the recovery of rocky shore communities after oil spills
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Norderhaug, Kjell Magnus, Beyer, Jonny, Jørgensen, Nina Mari]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
The Environmental Status of Norwegian Coastal Waters
Forfatter(e): [Harman, Christopher, Bekkby, Trine, Calabrese, Sara, Trannum, Hilde, Oug, Eivind, Hagen, Anders G, Green, Norman, Kaste, Øyvind, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 84-69

Tidsskrift
N2 yields from monochloramine conversion by granular activated carbons are decisive for effective swimming pool water treatment
Forfatter(e): [Skibinski, Bertram, Worch, Eckhard, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 152
Side(r): 86-74

Tidsskrift
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 152
Side(r): 86-74

Kapittel i bok
Green Financing of Ecosystem Restoration
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Temasamling | Tools for stormwater modelling
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Beylich, Bjørnar, Gitmark, Janne Kim, Håvardstun, Jarle, Moy, Siri Røang, Eikeland, Stig Alfred]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter
Forfatter(e): [Seifert-Dähnn, Isabel, Barkved, Line Johanne, Meland, Sondre, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Andersen, Guri Sogn, Angeltveit, Gro, Broch, Ole Jacob, Bøe, Reidulv, Christie, Hartvig C, Erikstad, Lars, Espeland, Sigurd Heiberg, Fagerli, Camilla With, Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne Kim, Gundersen, Hege, Hancke, Kasper, Kile, Maia Røst, Moy, Frithjof Emil, Moy, Siri Røang, Norderhaug, Kjell Magnus, Rinde, Eli, Smit, Cecilie, Steen, Henning, Tveiten, Lise Ann]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Peña, Viviana, LeGall, Lene, Angles d'Auriac, Marc, Hall-Spencer, Jason M., Robert S, Steneck, Gitmark, Janne Kim, Husa, Vivian, Grefsrud, Ellen Sofie, Fredriksen, Stein, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.
Forfatter(e): [Christie, Hartvig C, Rinde, Eli, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Fagerli, Camilla With, Strand, Hans Kristian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i vannområde Nordre Fosen i 2018. Problemkartlegging av bekker på Linesøya og Stokkøya, og oppfølging av tidligere undersøkelser i Prestelva med tilløpsbekker i Stadsbygd
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
From individuals to ecosystem: the use of biomarkers as risk indicators for operational discharges of oil and gas activity in the North Sea
Forfatter(e): [Pampanin, Daniela Maria, Sanni, Steinar, Brooks, Steven, Grøsvik, Bjørn Einar, Lyng, Emily]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Toward a climate adapted storm water management in Oslo: how different urban stakeholders understand barriers and enablers to local, open and multifunctional water solutions
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Christiansen, Alexander F.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 29-28

Tidsskrift
Transfer of organic pollutants from sewage sludge to earthworms and barley under field conditions
Forfatter(e): [Rivier, Pierre-Adrien, Havranek, Ivo, Coutris, Claire, Norli, Hans Ragnar, Joner, Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Kemp, Joanna Lynn, Ranneklev, Sissel Brit, Andersen, Eivind Ekholt]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og REC Solar Norway AS i Kristiansandsfjorden 2018
Forfatter(e): [Næs, Kristoffer, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2018. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018
Forfatter(e): [Kile, Maia Røst, Kemp, Joanna Lynn, Andersen, Eivind Ekholt, Lund, Espen, Ranneklev, Sissel Brit, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Glommas munningsområde og Hvalerområdet for Kronos Titan AS og Borregaard AS - undersøkelse av miljøgifter, 2018
Forfatter(e): Green, Norman Whitaker
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene. Bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken 2018
Forfatter(e): [Persson, Jonas, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 222
Side(r): 960-954

Tidsskrift
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Green, Norman Whitaker, Hjermann, Dag Øystein, Tveiten, Lise Ann, Beylich, Bjørnar, Øxnevad, Sigurd, Beyer, Jonny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures
Forfatter(e): [Vogelsang, Christian, Lusher, Amy, Dadkhah, Mona Eftekhar, Sundvor, Ingrid, Umar, Muhammad, Ranneklev, Sissel Brit, Eidsvoll, David, Meland, Sondre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks
Forfatter(e): [Eloranta, Antti, Thomassen, Gaute, Bergan, Morten Andre, Andersen, Oddgeir, Gregersen, Finn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Assessment of future water availability under climate change, considering scenarios for population growth and ageing infrastructure
Forfatter(e): [Kristvik, Erle, Muthanna, Tone Merete, Alfredsen, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Water and Climate Change
Vol-nr: 10
Side(r): 12-1

Tidsskrift
The Effect of Optical Properties on Secchi Depth and Implications for Eutrophication Management
Forfatter(e): [Harvey, E Therese, Walve, Jakob, Andersson, Agneta, Karlson, Bengt, Kratzer, Susanne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Bioaccumulation of selected veterinary medicinal products (VMPs) in the blue mussel (Mytilus edulis)
Forfatter(e): [Brooks, S J, Ruus, A, Rundberget, J T, Kringstad, A, Lillicrap, A]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 655
Side(r): 1419-1409

Tidsskrift
Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: Toxicity assessment in a European perspective
Forfatter(e): [Pedrazzani, Roberta, Bertanza, Giorgio, Brnardić, Ivan, Cetecioglu, Zeynep, Dries, Jan, Dvarionienė, Jolanta, García-Fernández, Antonio J., Langenhoff, Alette, Libralato, Giovanni, Lofrano, Giusy, Škrbić, Biljana, Martínez-López, Emma, Meriç, Süreyya, Mutavdžić Pavlović, Dragana, Papa, Matteo, Schröder, Peter, Tsagarakis, Konstantinos P, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 651, part 2
Side(r): 3221-3202

Tidsskrift
Use of models for the environmental risk assessment of veterinary medicines in European aquaculture: current situation and future perspectives
Forfatter(e): [Rico, Andreu, Vighi, Marco, Van den Brink, Paul J, ter Horst, Mechteld, Macken, Ailbhe, Lillicrap, Adam, Falconer, Lynne, Telfer, Trevor C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Reviews in Aquaculture
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Strategic Environmental Goals and Objectives: Setting the basis for environmental regulation of deep seabed mining
Forfatter(e): [Tunnicliffe, Verena, Metxas, Ana, Le, Jennifer, Ramirez-Llodra, Eva, Levin, Lisa A]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Law of the sea and environmental protection
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Havn, Torgeir Børresen, Karlsson, Sten, Bergan, Morten Andre, Hindar, Kjetil, Skoglund, Sigrid Østrem, Pettersen, Oskar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2018. NINA Rapport 1619. Norsk institutt for naturforskning
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Bremset, Gunnbjørn, Havn, Torgeir Børresen, Jensås, Jan Gunnar, Ulvan, Eva Marita, Hatten, Lise, Bongard, Terje, Borgos, Terje, Nielsen, Lars Eivind, Rognes, Torstein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Arctic kelp forests: Diversity, resilience and future
Forfatter(e): [Filbee-Dexter, Karen, Wernberg, Thomas, Fredriksen, Stein, Norderhaug, Kjell Magnus, Pedersen, Morten Foldager]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Global and Planetary Change
Vol-nr: 172
Side(r): 14-1

Tidsskrift
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Green, Norman W, Hjermann, Dag Ø, Tveiten, Lise Ann, Beylich, Bjørnar, Øxnevad, Sigurd, Beyer, Jonny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Purpursneglen utvikler ikke lenger penis
Forfatter(e): Schøyen, Merete
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper
Forfatter(e): [Haugen, Inger Marie Aalberg, Kyrkjeeide, Magni Olsen, Bjerke, Jarle W., Brandrud, Tor Erik, Hegre, Hanne, Jokerud, Mari, Vange, Vibekke, Westergaard, Kristine Bakke, Øien, Dag-Inge, Myklebost, Heidi Elin, Hanssen, Oddvar, Hassel, Kristian, Järnegren, Johanna, Endrestøl, Anders, Lyngstad, Anders, Nordén, Jenni, Dervo, Børre Kind, Evju, Marianne, Mjelde, Marit, Nordén, Björn, Christie, Hartvig C, Gjershaug, Jan Ove, Pedersen, Bård, Austrheim, Gunnar, Mattisson, Jenny, Ødegaard, Frode, Handberg, Øyvind Nystad, Magnussen, Kristin, Dombu, Siri Voll, Ruano, Monica Montalvan, Daverdin, Marc, Jackson, Craig Ryan, Hanssen, Frank Ole, Dervo, Bjørnar, Singsaas, Frode Thomassen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
The effect of long-range transport, trophic position and diet specialization on legacy contaminant occurrence in great skuas, Stercorarius skua, breeding across the Northeast Atlantic
Forfatter(e): [Leat, Eliza Helen Kelsey, Bourgeon, Sophie, Hanssen, Sveinn Are, Petersen, Ævar, Strøm, Hallvard, Bjørn, Tor Harry, Gabrielsen, Geir W., Bustnes, Jan Ove, Furness, Robert W., Haarr, Ane, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 244
Side(r): 65-55

Tidsskrift
Seasonal and spatial variations in biomarker baseline levels within Arctic populations of mussels (Mytilus spp.)
Forfatter(e): [Storhaug, Ekaterina, Nahrgang, Jasmine, Pedersen, Kristine Bondo, Brooks, Steven, Petes, Laura, Bakhmet, Igor N., Frantzen, Marianne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
Folkerettslig rammeverk for havbruk til havs
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 656
Side(r): 936-921

Tidsskrift
The scientific road towards international environmental policy
Forfatter(e): [Borch, Trude Kristin, Platjouw, Froukje Maria, Steindal, Eirik Hovland]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Fram Forum
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work
Forfatter(e): [Dannevig, Halvor, Groven, Kyrre, Hovelsrud, Grete K., Aasen Lundberg, Aase Kristine, Bellerby, Richard, Wallhead, Philip, Labriola, Malinda]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Policy
Vol-nr: 95
Side(r): 37-28

Tidsskrift
Predicting hourly flows at ungauged small rural catchments using a parsimonious hydrological model
Forfatter(e): [Tsegaw Tasachew, Aynalem, Alfredsen, Knut, Skaugen, Thomas, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 573
Side(r): 871-855

Tidsskrift
Hydrological pulses and burning of dissolved organic carbon by stream respiration
Forfatter(e): Demars, Benoît Olivier Laurent
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 421-406

Tidsskrift
Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris
Forfatter(e): [Hartmann, Nanna, Huffer, T, Thompson, Richard C., Hassellöv, Martin, Verschoor, Anja, Daugaard, Anders E., Rist, Sinja, Karlsson, Therese, Brennholt, Nicole, Cole, Matthew, Herrling, Maria P, Hess, Maren C, Ivleva, Natalia P, Lusher, Amy, Wagner, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Moving from the traditional paradigm of pathogen inactivation to controlling antibiotic resistance in water - Role of ultraviolet irradiation
Forfatter(e): [Umar, Muhammad, Roddick, Felicity, Fan, Linhua]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
Seaweed and kelp – Norwegian use and management in grey area of governance
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
Kan automatisert miljø-DNA overvåking bidra til bedre fiskehelse, velferd, og økt bærekraft i havbruksnæringen?
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Mohammad, Saima, Hytterød, Sigurd, Klidtgaard Hansen, Brian, Wulf Jacobsen, Lars Magnus, Eg Nielsen, Einar, Krollicka, Adriana, Mæland, Mari, Provan, Fiona, Baussant, Thierry]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018
Forfatter(e): [Strand, David, Rusch, Johannes, Johnsen, Stein Ivar, Tarpai, Attila, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
Scenario calculations of mercury exposure from fish and overview of species with high mercury concentrations. Opinion of the Panel on Contaminants of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Amlund, Heidi, Rakkestad, Kirsten Eline, Ruus, Anders, Starrfelt, Jostein, Beyer, Jonny, Brantsæter, Anne Lise, Bremer, Sara, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Mariussen, Espen, Samdal, Ingunn Anita, Thomsen, Cathrine, Knutsen, Helle Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 939-923

Tidsskrift
Microbial dynamics in RAS water: Effects of adding acetate as a biodegradable carbon-source
Forfatter(e): [Rojas-Tirado, Paula Andrea, Pedersen, Per Bovbjerg, Vadstein, Olav, Pedersen, Lars-Flemming]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Integrating semantic technologies in environmental risk assessment: A vision.
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Jimenez-Ruiz, Ernesto, Wolf, Raoul, Tollefsen, Knut-Erik, Rudjord, Zofia Czyczula]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
The potential effects on water quality of intensified forest management for climate mitigation in Norway
Forfatter(e): [Futter, Martyn, Clarke, Nicholas, Kaste, Øyvind, Valinia, Salar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann
Forfatter(e): [Golmen, Lars Gunder, Gitmark, Janne Kim]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Befolkningsstatistikk og vannområder En tilrettelegging av data for bruk i vannforvaltning
Forfatter(e): Selvik, John Rune
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Mjelde, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter ved Westcon Yards AS, Florø
Forfatter(e): Håvardstun, Jarle
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Skisse til kalkingsplan for Budalselva, et sidevassdrag til Modalsvassdraget i Hordaland
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Kaste, Øyvind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Resistente bakterier slippes daglig ut i vannet via kloakken
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Schwermer, Carsten Ulrich]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Gitmark, Janne Kim, Ledang, Anna Birgitta, Norli, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Kile, Maia Røst, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2018.
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Kringstad, Alfhild, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
The social-ecological value of recreational fishing for sea trout; a potential for further development of the experience industry in Aust-Agder? (TROUT XP)
Forfatter(e): [Johansen, Kurt, Moland, Esben, Höglund, Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning. Rapport fra forprosjekt.
Forfatter(e): [Sayfritz, Stephen John, Schøyen, Merete, Hindar, Atle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Gitmark, Janne Kim, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Borgersen, Gunhild, Ledang, Anna Birgitta, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2018
Forfatter(e): Garmo, Øyvind Aaberg
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2018.
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Rognerud, Sigurd]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Borgersen, Gunhild, Moy, Siri Røang, Hjermann, Dag Øystein, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2018. Overvåking for Alcoa Lista
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle, Eftevåg, Veronica Sæther]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Høyangsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Høyanger og Nyrstar Høyanger
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking av Husnesfjorden i 2018. Overvåking for Hydro Aluminium Husnes
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 84
Side(r): 116-106

Tidsskrift
Transcriptomic analysis reveals dose-dependent modes of action of benzo(a)pyrene in polar cod (Boreogadus saida)
Forfatter(e): [Song, You, Nahrgang, Jasmine, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 653
Side(r): 189-176

Tidsskrift
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Martínez Francés, Elena, Höglund, Erik, Uhlig, Silvio, Fæste, Christiane Kruse, Ivanova, Lada, Gjessing, Mona Cecilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 653
Side(r): 189-176

Tidsskrift
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Martínez Francés, Elena]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 653
Side(r): 189-176

Tidsskrift
Assessment of microbial activity in water based on hydrogen peroxide decomposition rates
Forfatter(e): [Pedersen, Lars-Flemming, Rojas-Tirado, Paula Andrea, Arvin, Erik, Pedersen, Per Bovbjerg]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 85
Side(r): 14-9

Tidsskrift
Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 28

Tidsskrift
Betong og miljø
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete, Time, Berit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 52

Bok
Å se en havhest dø - Forestillinger og fakta om plast i havet
Forfatter(e): Andersen, Guri Sogn
Utg-år: 2019
Tidsskrift Å se en havhest dø - Forestillinger og fakta om plast i havet
Vol-nr:
Side(r): 99

Tidsskrift
Acute and sub-lethal effects of an anionic polyacrylamide on sensitive early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Malzahn, Arne, Hagemann, Andreas, Farkas, Julia, Skancke, Jørgen, Altin, Dag, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 652
Side(r): 1070-1062

Tidsskrift
Plant-microbial synergism: An effective approach for the remediation of shale-gas fracturing flowback and produced water
Forfatter(e): [He, Mei, Chen, Wen-Jie, Tian, Lei, Shao, Bo, Lin, Yan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hazardous Materials
Vol-nr: 363
Side(r): 178-170

Tidsskrift
The transferability of SWMM model parameters between green roofs with similar build-up
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Hamouz, Vladimir, Gragne, Ashenafi Seifu, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 569
Side(r): 828-816

Tidsskrift
Alternative biosynthetic starter units enhance the structural diversity of cyanobacterial lipopeptides
Forfatter(e): [Mareš, Jan, Hájek, Jan, Urajová, Petra, Kust, Andreja, Jokela, Jouni, Saurav, Kumar, Galica, Tomáš, Čapková, Kateřina, Mattila, Antti, Haapaniemi, Esa, Permi, Perttu, Mysterud, Ivar, Skulberg, Olav Magnus, Karlsen, Jan, Fewer, David P., Sivonen, Kaarina, Tønnesen, Hanne Hjorth, Hrouzek, Pavel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Applied and Environmental Microbiology
Vol-nr: 8585:e02675-18
Side(r): 11-1

Tidsskrift
In-Lake Processing Influences DOM Biodegradability and Hg-cycling
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Krzeminski, Pawel, Martinez-Frances, Elena, Ong, Stevenson Harvey Lee, Færgestad, Eline Mosleth, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Vogt, Rolf David, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Applied and Environmental Microbiology
Vol-nr: 8585:e02675-18
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Natural organic matter fractions and their removal in full-scale drinking water treatment under cold climate conditions in Nordic capitals
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Vogelsang, Christian, Meyn, Thomas, Köhler, Stephan, Poutanen, Heikki, de Wit, Heleen, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 241
Side(r): 438-427

Tidsskrift
Long-term Mercury records in a boreal lake: lake Processing and the role of organic matter
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Krzeminski, Pawel, Vogt, Rolf David]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 241
Side(r): 438-427

Tidsskrift
Integrated chemical exposure assessment of coastal green turtle foraging grounds on the Great Barrier Reef
Forfatter(e): [Gallen, Christie, Heffernan, Amy, Kaserzon, Sarit, Dogruer, Gülsah, Samanipour, Saer, Gomez-Ramos, Maria Jose, Mueller, Jochen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 409-401

Tidsskrift
Weir building: A potential cost-effective method for reducing mercury leaching from abandoned mining tailings
Forfatter(e): [Xu, Xiaohang, Gu, Chunhao, Feng, Xinbin, Qiu, Guangle, Shang, Lihai, Xu, Zhidong, Lu, Qinhui, Xiao, Dean, Wang, Heng, Lin, Yan, Larssen, Thorjørn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 651
Side(r): 178-171

Tidsskrift
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Alver, Morten Omholt, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Forbord, Silje, Handå, Aleksander, Skjermo, Jorunn, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Progress report ICP Waters
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Klimaendring og vannkvalitet. Kjemisk vannkvalitet – hva kan vi vente oss?
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
The Suitability of the Ecosystem Services Framework for Guiding Benefit Assessments in Human-Modified Landscapes Exemplified by Regulated Watersheds—Implications for a Sustainable Approach
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Barkved, Line Johanne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 11
Side(r): 18-1

Tidsskrift
Performance of secondary wastewater treatment methods for the removal of contaminants of emerging concern implicated in crop uptake and antibiotic resistance spread: A review
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Tomei, Maria Concetta, Karaolia, Popi, Langenhoff, Alette, Almeida, C. Marisa R., Felis, Ewa, Gritten, Fanny, Andersen, Henrik Rasmus, Fernandes, Telma, Manaia, Celia M., Rizzo, Luigi, Fatta-Kassinos, Despo]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 648
Side(r): 1081-1052

Tidsskrift
Microorganisms in ballast water: Disinfection, community dynamics, and implications for management
Forfatter(e): [Hess-Erga, Ole-Kristian, Moreno-Andrés, Javier, Enger, Øivind, Vadstein, Olav]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 657
Side(r): 716-704

Tidsskrift
Can sea urchin grazing of kelp forests in the arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig C, Bekkby, Trine, Norderhaug, Kjell Magnus, Beyer, Jonny, Jørgensen, Nina Mari]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 42
Side(r): 567-557

Tidsskrift
Temasamling | Overvannshåndtering
Forfatter(e): [Kvande, Tore, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 42
Side(r): 567-557

Tidsskrift
Genetically modified glyphosate tolerant maize, soybean and oilseed rape versus conventionally grown varieties – agricultural practices, residues of glyphosate, other pesticides and metabolites, and implications for toxicity. Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM)
Forfatter(e): [Källqvist, Torsten, Eklo, Ole Martin, Låg, Marit, Rakkestad, Kirsten Eline, Sipinen, Ville Erling, Steffensen, Inger-Lise, Agdestein, Angelika, Bodin, Johanna Eva, Elvevoll, Edel O., Hemre, Gro Ingunn, Hessen, Dag Olav, Hofshagen, Merete, Husøy, Trine, Knutsen, Helle Katrine, Krogdahl, Åshild, Nilsen, Asbjørn Magne, Rafoss, Trond, Skjerdal, Olaug Taran, Strand, Tor A, Vandvik, Vigdis, Velle, Gaute, Wasteson, Yngvild, Alexander, Jan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 42
Side(r): 567-557

Tidsskrift
Protist Diversity and Seasonal Dynamics in Skagerrak Plankton Communities as Revealed by Metabarcoding and Microscopy
Forfatter(e): [Gran-Stadniczenko, Sandra, Egge, Elianne, Hostyeva, Vladyslava, Logares, Ramiro, Eikrem, Wenche, Edvardsen, Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Eukaryotic Microbiology
Vol-nr: 66
Side(r): 513-494

Tidsskrift
Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt HRM) analysis using a simple custom DNA preparation
Forfatter(e): [Anglès d'Auriac, Marc, Le Gall, Line, Peña, Viviana, Hall-Spencer, Jason M., Steneck, Robert S., Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne Kim, Christie, Hartvig C, Husa, Vivian, Grefsrud, Ellen Sofie, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Impacts of water residence time on nitrogen budget of lakes and reservoirs
Forfatter(e): [Tong, Yindong, Li, Jiaqi, Qi, Miao, Zhang, Xiaoyang, Wang, Mengzhu, Liu, Xueyan, Zhang, Wei, Wang, Xuejun, Lu, Yiren, Lin, Yan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 646
Side(r): 83-75

Tidsskrift
Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris
Forfatter(e): [Hartmann, Nanna, Huffer, T, Thompson, R.C, Hassellöv, Martin, Verschoor, Antonie M., Daugaard, Anders Egede, Rist, S, Karlsson, Therese M, Brennholt, Nicole, Cole, Matthew, Herrling, M.P, Heß, M, Ivleva, N.P, Lusher, Amy, Wagner, Martin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1047-1039

Tidsskrift
Detection of Transient Denitrification During a High Organic Matter Event in the Black Sea
Forfatter(e): [Fuchsman, Clara A, Paul, Barbara, Staley, James T, Yakushev, Evgeniy, Murray, James W]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Global Biogeochemical Cycles
Vol-nr: 33
Side(r): 162-143

Tidsskrift
Spatial and temporal trends in e-waste related organic pollutants in a developing economy - A pilot study
Forfatter(e): [Nipen, Maja, Vogt, Rolf David, Borgå, Katrine, Haarr, Ane, Mwakalapa, Eliezer Brown, Schlabach, Martin, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Mmochi, Aviti John, Breivik, Knut]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Global Biogeochemical Cycles
Vol-nr: 33
Side(r): 162-143

Tidsskrift
Bærekraftig overvannshåndtering
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2019
Tidsskrift VA Forum
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Resilience and Adaptive Capacity of Aquatic Environmental Law in the EU: An Evaluation and Comparison of the WFD, MSFD, and MSPD
Forfatter(e): [Soininen, Niko, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 79-17

Tidsskrift
Pelagic food webs of humic lakes show low short‐term response to forest harvesting
Forfatter(e): [Deininger, Anne, Jonsson, Anders, Karlsson, Jan, Ann-Kristin, Bergström]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Update on environmental DNA (eDNA) monitoring of Aphanomyces astaci and freshwater crayfish
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Agersnap, Sune, Larsen, William Brenner, Knudsen, Steen Wilhelm, Peter, Rask Møller, Petrusek, Adam]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Update on the on-going development and validation of a new Aphanomyces astaci specific qPCR method that excludes the recently described species Aphanomyces fennicus sp.nov.
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Strand, David, Rolen, Elin, Heinikainen, Sirpa, Viljamaa-Dirks, Satu]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Integrated Monitoring Approach for Offshore Geological CO2 Storage
Forfatter(e): [Park, Joonsang, Blomberg, Ann Elisabeth Albright, Waarum, Ivar-Kristian, Totland, Christian, Yakushev, Evgeniy, Pedersen, Geir, Griffiths, Luke, Eek, Espen, Grande, Lars, Walta, Axel, Bohloli, Bahman, Soldal, Magnus]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 29
Side(r):

Tidsskrift
Variability and Mixing of the Filchner Overflow Plume on the Continental Slope, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Fer, Ilker, Darelius, Elin Maria K.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Physical Oceanography
Vol-nr: 49
Side(r): 20-3

Tidsskrift
Improved Environmental Status: 50 Years of Declining Fish Mercury Levels in Boreal and Subarctic Fennoscandia
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Åkerblom, Staffan, Kahilainen, Kimmo Kalevi, Rask, Martti, Vuorenmaa, Jussi, Mannio, Jaakko, Malinen, Tommi, Lydersen, Espen, Poste, Amanda, Amundsen, Per-Arne, Kashulin, Nikolai, Kashulina, Tatiana, Terentjev, Petr, Christensen, Guttorm, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 1843-1834

Tidsskrift
“It belongs to the world.” Oil, conservation and futures in the making in Lofoten, Norway
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Dale, Brigt]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environment and Planning C: Politics and Space
Vol-nr: 0
Side(r): 19-1

Tidsskrift
Practical Advice for Selecting or Determining Trophic Magnification Factors for Application Under the European Union Water Framework Directive
Forfatter(e): [Kidd, Karen A., Burkhard, Lawrence P., Babut, Marc, Borgå, Katrine, Muir, Derek C. G., Perceval, Olivier, Ruedel, Heinz, Woodburn, Kent, Embry, Michelle R.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Integrated Environmental Assessment and Management
Vol-nr: 15
Side(r): 277-266

Tidsskrift
Individual variability in contaminants and physiological status in a resident Arctic seabird species
Forfatter(e): [Eckbo, Norith, Le Bohec, Céline, Planas-Bielsa, Victor, Warner, Nicholas Alexander, Schull, Quentin, Herzke, Dorte, Zahn, Sandrine, Haarr, Ane, Gabrielsen, Geir W., Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 249
Side(r): 199-191

Tidsskrift
Assessing Alternative Population Size Proxies in a Wastewater Catchment Area Using Mobile Device Data
Forfatter(e): [Baz-Lomba, Jose Antonio, Di Ruscio, Francesco, Amador, Arturo, Reid, Malcolm James, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 2001-1994

Tidsskrift
In a squeeze: Epibiosis may affect the distribution of kelp forests
Forfatter(e): [Andersen, Guri Sogn, Moy, Frithjof Emil, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).
Forfatter(e): [Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine, Dolan, Margaret, Bøe, Reidulv, Thormar, Jonas, Buhl-Mortensen, Pål, Elvenes, Sigrid, Naustvoll, Lars Johan, Mjelde, Marit, Brandrud, Tor Erik, Rinde, Eli, Bryn, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2897-2883

Tidsskrift
Genotoxicity of gold nanoparticles in the gilthead seabream (Sparus aurata) after single exposure and combined with the pharmaceutical gemfibrozil
Forfatter(e): [Barreto, Angela, Luís, Luís G, Pinto, Edgar, Almeida, Agostinho, Paiga, Paula, Santos, Lucia, Delerue-Matos, Cristina, Trindade, Tito, Soares, Amadeu M.V.M., Hylland, Ketil, Loureiro, Susana, Oliveira, Miguel]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 220
Side(r): 19-11

Tidsskrift
Explicit and interpretable nonlinear soft sensor models for influent surveillance at a full-scale wastewater treatment plant
Forfatter(e): [Wang, Xiaodong, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Process Control
Vol-nr: 77
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester
Forfatter(e): [Sundet, Jan Henry, Jenssen, Maria, Fuhrmann, Mona Maria, Oug, Eivind]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Process Control
Vol-nr: 77
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Health and ecological risk assessment of emerging contaminants (pharmaceuticals, personal care products, and artificial sweeteners) in surface and groundwater (drinking water) in the Ganges River Basin, India
Forfatter(e): [Sharma, Brij Mohan, Bečanová, Jitka, Scheringer, Martin, Sharma, Anežka, Bharat, Girija K., Whitehead, Paul G., Klanova, Jana, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 646
Side(r): 1467-1459

Tidsskrift
Effects of Copper Oxide Nanoparticles on Tissue Accumulation and Antioxidant Enzymes of Galleria mellonella L.
Forfatter(e): [Tuncsoy, Benay Sezer, Tuncsoy, Mustafa, Gomes, Tania, Sousa, Vânia, Teixeira, Margarida Ribau, Bebianno, Maria João, Ozalp, Pinar]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr: 102
Side(r): 346-341

Tidsskrift
Protecting and restoring Europe's waters: An analysis of the future development needs of the Water Framework Directive
Forfatter(e): [Carvalho, Laurence, Mackay, Eleanor B., Cardoso, Ana Cristina, Baattrup-Pedersen, Annette, Birk, Sebastian, Blackstock, Kirsty L., Borics, Gábor, Borja, Angel, Feld, Christian K., Ferreira, Maria Teresa, Globevnik, Lidija, Grizzetti, Bruna, Hendry, Sarah, Hering, Daniel, Kelly, Martyn, Langaas, Sindre, Meissner, Kristian, Panagopoulos, Yiannis, Penning, Ellis, Rouillard, Josselin, Sabater, Sergi, Schmedtje, Ursula, Spears, Bryan M., Venohr, Markus, van de Bund, Wouter, Solheim, Anne Lyche]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 658
Side(r): 1238-1228

Tidsskrift
Corrigendum to “Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: Toxicity assessment in a European perspective”
Forfatter(e): [Pedrazzani, Roberta, Bertanza, Giorgio, Brnardić, Ivan, Cetecioglu, Zeynep, Dries, Jan, Dvarioniene, Jolanta, García-Fernández, Antonio J., Langenhoff, Alette, Libralato, Giovanni, Lofrano, Giusy, Škrbić, Biljana, Martínez-López, Emma, Meriç, Süreyya, Pavlović, Dragana Mutavdžić, Papa, Matteo, Schröder, Peter, Tsagarakis, Konstantinos P., Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 669
Side(r): 1062-1062

Tidsskrift
Temporal trends of persistent organic pollutants in Arctic marine and freshwater biota
Forfatter(e): [Rigét, Frank, Bignert, Anders, Braune, Birgit, Dam, Maria, Dietz, Rune, Evans, Marlene, Green, Norman Whitaker, Gunnlaugsdóttir, Helga, Hoydal, Katrin S., Kucklick, John, Letcher, Robert, Muir, Derek, Schuur, Stacy, Sonne, Christian, Stern, Gary, Tomy, Gregg, Vorkamp, Katrin, Wilson, Simon]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 649
Side(r): 110-99

Tidsskrift
The future depends on what we do today – Projecting Europe's surface water quality into three different future scenarios
Forfatter(e): [Mack, Leoni, Andersen, Hans Estrup, Beklioğlu, Meryem, Bucak, Tuba, Couture, Raoul-Marie, Cremona, Fabien, Ferreira, Maria Teresa, Hutchins, Michael G., Mischke, Ute, Molina-Navarro, Eugenio, Rankinen, Katri, Venohr, Markus, Birk, Sebastian]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 668
Side(r): 484-470

Tidsskrift
Mercury–Organic Matter Interactions in Soils and Sediments: Angel or Devil?
Forfatter(e): [He, Mei, Tian, Lei, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Wu, Qingru, Luo, Jie, Cai, Li-Mei, Meng, Jiang-Hui, Lin, Yan]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr: 102
Side(r): 627-621

Tidsskrift
Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water
Forfatter(e): [Vrana, Branislav, Rusina, Tatsiana P., Okonski, Krzysztof, Prokeš, Roman, Carlsson, Pernilla Marianne, Kopp, Radovan, Smedes, Foppe]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 664
Side(r): 435-424

Tidsskrift
Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast
Forfatter(e): [Evankow, Ann, Christie, Hartvig C, Hancke, Kasper, Brysting, Anne Krag, Junge, Claudia, Fredriksen, Stein, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Conservation Genetics
Vol-nr: 20
Side(r): 628-615

Tidsskrift
Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway
Forfatter(e): [Schaanning, Morten, Trannum, Hilde Cecilie, Øxnevad, Sigurd, Ndungu, Kuria]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 141
Side(r): 331-318

Tidsskrift
Marine litter: One of the major threats for marine mammals. Outcomes from the European Cetacean Society workshop
Forfatter(e): [Panti, Cristina, Baini, M, Lusher, Amy, Hernandez-Milian, Gema, Rebolledo, Elisa L. Bravo, Unger, Bianca, Syberg, Kristian, Simmonds, Mark P., Fossi, Maria Cristina]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 247
Side(r): 79-72

Tidsskrift
A scientific name for Pacific oysters
Forfatter(e): [Bayne, Brian L., Anglès d'Auriac, Marc, Backeljau, Thierry, Beninger, Peter Gérard, Boudry, Pierre, Carnegie, Ryan B., Davis, Jonathan P., Guo, Ximing, Hedgecock, Dennis, Krause, Maureen K., Langdon, Chris J., Lapègue, Sylvie, Manahan, Donal T., Mann, Roger, Powell, Eric N., Shumway, Sandra]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 499
Side(r): 373-373

Tidsskrift
Baseline investigation on plasticizers, bisphenol A, polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in the surface soil of the informal electronic waste recycling workshops and nearby open dumpsites in Indian metropolitan cities
Forfatter(e): [Chakraborty, Paromita, Sampath, Srimurali, Mukhopadhyay, Moitraiyee, Selvaraj, Sakthivel, Bharat, Girija K., Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 248
Side(r): 1045-1036

Tidsskrift
Terrestrial diet influences mercury bioaccumulation in zooplankton and macroinvertebrates in lakes with differing dissolved organic carbon concentrations
Forfatter(e): [Wu, Pianpian, Kainz, Martin, Åkerblom, Staffan, Garcia Bravo, Andrea, Sonesten, Lars, Branfireun, Brian, Deininger, Anne, Bergström, Ann-Kristin, Bishop, Kevin]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 669
Side(r): 832-821

Tidsskrift
Effects of unionized ammonia and suspended solids on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in recirculating aquaculture systems
Forfatter(e): [Becke, Cornelius, Schumann, Mark, Steinhagen, Dieter, Rojas-Tirado, Paula Andrea, Geist, Jürgen, Brinker, Alexander]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 499
Side(r): 357-348

Tidsskrift
Study of Sludge Particles Formed during Coagulation of Synthetic and Municipal Wastewater for Increasing the Sludge Dewatering Efficiency
Forfatter(e): [Smoczynski, Lech, Kalinowski, Slawomir, Cretescu, Igor, Smoczynski, Michal, Ratnaweera, Harsha, Trifescu, Mihaela, Kosobucka, Marta]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Radiation effects and ecological processes in a freshwater microcosm
Forfatter(e): [Hevrøy, Tanya H., Golz, Anna-Lea, Xie, Li, Hansen, Elisabeth Lindbo, Bradshaw, Clare]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Radioactivity
Vol-nr: 203
Side(r): 83-71

Tidsskrift
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Trannum, Hilde Cecilie, Gundersen, Hege, Vedal, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Environmental Radioactivity
Vol-nr: 203
Side(r): 83-71

Tidsskrift
Comparative population genomics confirms little population structure in two commercially targeted carcharhinid sharks
Forfatter(e): [Junge, Claudia, Donnellan, Stephen C., Huveneers, Charlie, Bradshaw, Corey J. A., Simon, Alexis, Drew, Michael, Duffy, Clinton, Johnson, Grant, Cliff, Geremy, Braccini, Matias, Cutmore, Scott C., Butcher, Paul, McAuley, Rory, Peddemors, Vic, Rogers, Paul, Gillanders, Bronwyn M.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 166
Side(r):

Tidsskrift
Accumulation and toxicity of monoaromatic petroleum hydrocarbons in early life stages of cod and haddock
Forfatter(e): [Sørensen, Lisbet, Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Donald, Carey E., Robson, William J., Tonkin, Andrew, Meier, Sonnich, Rowland, Steven J]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Hver dråpe teller - Blågrønn infrastruktur i byer. Eksempler på tiltak basert på studietur til Amsterdam og Rotterdam.
Forfatter(e): [Braskerud, B C, Azhar, S, Barkved, Line Johanne, de Bruin, Karianne, Christiansen, A F, Fleig, A, Isager, E B, Iversen, H, Kristensen, K., Li, H, Seifert-Dähnn, Isabel, Skaugen, T, Sjødahl, E U, Volden, E P]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Beylich, Bjørnar, Håvardstun, Jarle, Carlsson, Pernilla Marianne, Bryntesen, Tina, Håll, Johnny Peter, Kemp, Joanna Lynn]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Johnsen, Stein Ivar, Kile, Maia Røst, Skjelbred, Birger, Jensen, Thomas Correll, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Mutinova, Petra Thea, Dokk, John Gunnar, Kemp, Joanna Lynn, Holter, Tobias Houge]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Persson, Jonas, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Grung, Merete, Hindar, Atle, Guerrero Calidonio, Jose-Luis, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Contaminants in Europe's seas
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Harvey, E. Therese, Murray, Ciaran Joseph, Green, Norman Whitaker, Reker, Johnny]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 19-27
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Jensen, Thomas Correll, Bongard, Terje, Magerøy, Jon Hamner, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Garmo, Øyvind Aaberg, Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Kemp, Joanna Lynn, Aanes, Karl Jan, Persson, Jonas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Lindholm, Markus, Mjelde, Marit, Demars, Benoît Olivier Laurent, Håll, Johnny Peter, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Environmental effects of offshore produced water discharges evaluated for the Barents Sea
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Bakke, Torgeir Heggelund, Lichtenthaler, Rainer, Klungsøyr, Jarle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2018
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Håll, Johnny Peter]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1959
Forfatter(e): [Bryntesen, Tina, Villø, Marit]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 251
Side(r): 220-212

Tidsskrift
Potential Effect of Migration Strategy on Pollutant Occurrence in Eggs of Arctic Breeding Barnacle Geese (Branta leucopsis)
Forfatter(e): [Hitchcock, Daniel James, Andersen, Tom, Varpe, Øystein, Loonen, Maarten, Warner, Nicholas Alexander, Herzke, Dorte, Tombre, Ingunn, Griffin, Larry R., Shimmings, Paul, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 53
Side(r): 5435-5427

Tidsskrift
How to Enhance the Role of Science in European Union Policy Making and Implementation: The Case of Agricultural Impacts on Drinking Water Quality
Forfatter(e): [Glavan, Matjaz, Zeleznikar, Spela, Velthof, Gerard, Boekhold, Sandra, Langaas, Sindre, Pintar, Marina]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water
Vol-nr: 11
Side(r): 22-1

Tidsskrift
Reevaluating the role of organic matter sources for coastal eutrophication, oligotrophication and ecosystem health
Forfatter(e): [Deininger, Anne, Frigstad, Helene]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6:210
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Invertebrate herbivores: Overlooked allies in the recovery of degraded coral reefs?
Forfatter(e): [Francis, Fiona T., Filbee-Dexter, Karen, Yan, Helen F., Côté, Isabelle M.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Global Ecology and Conservation
Vol-nr: 17
Side(r):

Tidsskrift
Missing the marine forest for the trees
Forfatter(e): [Wernberg, Thomas, Filbee-Dexter, Karen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
Skisse til kalkingsplan for Tangedalselva
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr:
Side(r): 215-209

Tidsskrift
Contaminant accumulation and biological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) caged at a capped waste disposal site in Kollevåg, Western Norway
Forfatter(e): [Dale, Karina, Müller, Mette Helen Bjørge, Tairova, Zhanna, Khan, Essa Ahsan, Hatlen, Kristin, Grung, Merete, Yadetie, Fekadu, Lille-Langøy, Roger, Blaser, Nello, Skaug, Hans J., Lyche, Jan Ludvig, Arukwe, Augustine, Hylland, Ketil, Karlsen, Odd Andre, Goksøyr, Anders]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 145
Side(r): 51-39

Tidsskrift
Restoration effects on trout populations in Pasvik River
Forfatter(e): [Klutsch, Cornelya, Schwensen Lindgren, Vetle, Maduna, Simo, Polikarpova, Natalia, Nyman, Tommi, Forfang, Kristin, Aspholm, Paul Eric, Amundsen, Per-Arne, Haugen, Thrond Oddvar, Eiken, Hans Geir, Hagen, Snorre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 145
Side(r): 51-39

Tidsskrift
DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine, Budaeva, Nataliya, Capa, Maria, Dahlgren, Thomas Gunnar, Willassen, Endre]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Genome
Vol-nr: 62
Side(r): 352

Tidsskrift
Terrestrial organic matter increases zooplankton methylmercury accumulation in a brown-water boreal lake
Forfatter(e): [Poste, Amanda, Skaar Hoel, Cathrine, Andersen, Tom, Arts, Michael T., Færøvig, Per-Johan, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 674
Side(r): 18-9

Tidsskrift
Do benthic algae provide important information over and above that provided by macrophytes and phytoplankton in lake status assessment? – Results from a case study in Norway
Forfatter(e): [Schneider, Susanne Claudia, Hjermann, Dag Øystein, Edvardsen, Hanne]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 76
Side(r): 40-28

Tidsskrift
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Birkeland, Ina Bakke, Bongard, Terje, Hesthagen, Trygve H., Hindar, Atle, Saksgård, Randi J., Schneider, Susanne Claudia, Skancke, Liv Bente, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 76
Side(r): 40-28

Tidsskrift
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses
Forfatter(e): [Köhler, Berit, Ruud, Audun, Aas, Øystein, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Civil engineering and environmental systems (Print)
Vol-nr: 36
Side(r): 31-17

Tidsskrift
Monitoring a Norwegian freshwater crayfish tragedy: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Agersnap, Sune, Larsen, William Brenner, Knudsen, Steen Wilhelm, Møller, Peter Rask, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo
Forfatter(e): [Hanssen, Frank Ole, Barton, David Nicholas, Nowell, Megan Sara, Cimburova, Zofie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
The role of MAPs in addressing challenges to protect drinking water supplies: The FAIRWAY project and its Norwegian “lake Vansjø” case study
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Nesheim, Ingrid]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Applied Ecology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Expert Assessment of Risks Posed by Climate Change and Anthropogenic Activities to Ecosystem Services in the Deep North Atlantic
Forfatter(e): [Armstrong, Claire W., Vondolia, Godwin Kofi, Foley, Naomi, Henry, Lea-Anne, Needham, Katherine, Ressurreicao, Adriana M]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Proactive avoidance behaviour and pace-of-life syndrome in Atlantic salmon
Forfatter(e): [Damsgård, Børge, Evensen, Tor Hatten, Øverli, Øyvind, Gorissen, Marnix, Ebbesson, Lars O.E., Rey, Sonia, Höglund, Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Variation in biomass and biofouling of kelp, Saccharina latissima, cultivated in the Arctic, Norway
Forfatter(e): [Matsson, Sanna, Christie, Hartvig C, Fieler, Reinhold]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 506
Side(r): 452-445

Tidsskrift
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig, Gundersen, Hege, Rinde, Eli, Filbee-Dexter, Karen, Norderhaug, Kjell Magnus, Pedersen, Torstein, Bekkby, Trine, Gitmark, Janne K, Fagerli, Camilla W]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 2862-2847

Tidsskrift
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig, Andersen, Guri S, Bekkby, Trine, Fagerli, Camilla W, Gitmark, Janne K, Gundersen, Hege, Rinde, Eli]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Risk assessment of cadmium in mineral fertilisers – fate and effects in the food chain and the environment in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
Forfatter(e): [Eggen, Trine, Amlund, Heidi, Bernhoft, Aksel, Eklo, Ole Martin, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Flem, Belinda Eline, Källqvist, Torsten, Singh, Bal Ram, Steinnes, Eiliv, Trapp, Stefan, Øgaard, Anne Falk, Fæste, Christiane Kruse, Lock, Erik-Jan, Nesse, Live Lingaas, Ringø, Einar, Steinshamn, Håvard, Ørnsrud, Robin, Krogdahl, Åshild]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Using mussel as a global bioindicator of coastal microplastic pollution
Forfatter(e): [Li, Jiana, Lusher, Amy L, Rotchell, Jeanette M., Deudero, Salud, Turra, Alexander, Bråte, Inger Lise N, Sun, Chengjun, Hossain, M. Shahadat, Li, Qipei, Kolandhasamy, Prabhu, Shi, Huahong]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 244
Side(r): 533-522

Tidsskrift
Oxidative stress potential of the herbicides bifenox and metribuzin in the microalgae Chlamydomonas reinhardtii
Forfatter(e): [Almeida, Ana Catarina, Gomes, Tania, Langford, Katherine, Thomas, Kevin V, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 210
Side(r): 128-117

Tidsskrift
Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Hessen, Dag Olav, Demars, Benoît Olivier Laurent]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 677
Side(r): 455-447

Tidsskrift
The ambulance nurse experiences of non-conveying patients
Forfatter(e): [Höglund, Erik, Schröder, Ingrid Agneta, Möller, Margareta, Andersson-Hagiwara, Magnus, Ohlsson-Nevo, Emma]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Clinical Nursing
Vol-nr: 28
Side(r): 244-235

Tidsskrift
Relevance of three urban WWTPs in the dispersal of selected antibiotic resistance genes to receiving water bodies
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Journal of Clinical Nursing
Vol-nr: 28
Side(r): 244-235

Tidsskrift
Associations Between Behavioral Effects of Bisphenol A and DNA Methylation in Zebrafish Embryos
Forfatter(e): [Olsvik, Pål A, Whatmore, Paul, Penglase, Sam J, Skjærven, Kaja H, Anglès d'Auriac, Marc, Ellingsen, Ståle]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Climate in Svalbard 2100
Forfatter(e): [Bilt, Willem van der, Bakke, Jostein, Smedsrud, Lars H., Sund, Monica, Schuler, Thomas, Westermann, Sebastian, Wong, Wai Kwok, Sandven, Stein, Simpson, Matthew James Ross, Skogen, Morten D., Pavlova, O., Ravndal, Ole, Risebrobakken, Bjørg, Saloranta, Tuomo, Mezghani, Abdelkader, Nilsen, Jan Even Øie, Nilsen, Irene Brox, Kierulf, Halfdan, Kohler, Jack, Melvold, Kjetil, Gjelten, Herdis Motrøen, Gundersen, Jeanette, Jaedicke, Christian, Dobler, Andreas, Engeset, Rune, Frauenfelder, Regula, Gerland, Sebastian, Christiansen, Hanne H, Børsheim, Knut Yngve, Breivik, Øyvind, Breili, Kristian, Borstad, Christopher Paul, Benestad, Rasmus, Isaksen, Ketil, Adakudlu, Muralidhar, Førland, Eirik, Hisdal, Hege, Lutz, Julia, Mayer, Stephanie, Hanssen-Bauer, Inger, Sandø, Anne Britt, Andersen, Jess, Nilsen, Frank, Sorteberg, Asgeir, Li, Hong, Bogen, Jim, Beldring, Stein]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Genetics
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Prenatal exposure to persistent organic pollutants in Northern Tanzania and their distribution between breast milk, maternal blood, placenta and cord blood
Forfatter(e): [Müller, Mette Helen Bjørge, Polder, Anuschka, Brynhildsrud, Ola Brønstad, Grønnestad, Randi, Karimi, Mahin, Lie, Elisabeth, Manyilizu, Wilbert Bunini, Mdegela, R. H., Mokiti, Frida, Murtada, M., Nonga, Hezron Emmanuel, Skaare, J. U., Solhaug, Anita, Lyche, Jan Ludvig]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 170
Side(r): 442-433

Tidsskrift
Tools and constraints in monitoring interactions between marine litter and megafauna: Insights from case studies around the world
Forfatter(e): [Claro, Francoise, Fossi, Maria Cristina, Ioakeimidis, Christos, Baini, Matteo, Lusher, Amy L, McFee, Wayne, McIntosh, Rebecca Ruth, Pelamatti, Tania, Sorce, Meaghan, Galgani, François, Hardesty, Britta Denise]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 141
Side(r): 160-147

Tidsskrift
A single pulse of diffuse contaminants alters the size distribution of natural phytoplankton communities
Forfatter(e): [Baho, Didier Ludovic, Pomati, Francesco, Leu, Eva, Hessen, Dag Olav, Moe, S. Jannicke, Norberg, Jon, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 683
Side(r): 588-578

Tidsskrift
Single and multigenerational studies of silver nanoparticle toxicity and adaptive mechanisms in the nematode Caenorhabditis elegans
Forfatter(e): [Rossbach, Lisa Magdalena, Oughton, Deborah H, Brede, Dag Anders, Coutris, Claire]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 683
Side(r): 588-578

Tidsskrift
Antibiotic resistance genes in treated wastewater and in the receiving water bodies: A pan-European survey of urban settings
Forfatter(e): [Cacace, Damiano, Fatta-Kassinos, Despo, Manaia, Celia M., Cytryn, Eddie, Kreuzinger, Norbert, Rizzo, Luigi, Karaolia, Popi, Schwartz, Thomas, Alexander, Johannes, Merlin, Christophe, Garelick, Hemda, Schmitt, Heike, de Vries, Daisy, Schwermer, Carsten Ulrich, Meric, Sureyya, Ozkal, Can Burak, Pons, Marie-Noëlle, Kneis, David, Berendonk, Thomas U.]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 162
Side(r): 330-320

Tidsskrift
Discussion paper 10: Recreation services from ecosystems. Paper submitted to the Expert Meeting on Advancing the Measurement of Ecosystem Services for Ecosystem Accounting, New York, 22-24 January 2019 and subsequently revised. Version of 25 March 2019
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Obst, Carl, Day, Brett, Caparrós, Alejandro, Dadvand, Payam, Fenichel, Eli, Havinga, Ilan, Hein, Lars, McPhearson, Timon, Randrup, Thomas, Zulian, Grazia]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 162
Side(r): 330-320

Tidsskrift
Intertidal regions changing coastal alkalinity: The Wadden Sea-North Sea tidally coupled bioreactor
Forfatter(e): [Voynova, Yoana G, Petersen, Wilhelm, Gehrung, Martina, Assmann, Steffen, King, Andrew Luke]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 64
Side(r): 1149-1135

Tidsskrift
Bølger i isen påvirker Arktis. Å forstå isdønningene kan forbedre værvarsler og klimamodeller.
Forfatter(e): [Breivik, Øyvind, Rabault, Jean, Hole, Lars R, Christensen, Kai Håkon, Müller, Malte, Jensen, Atle, Mauritzen, Cecilie]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Haande, Sigrid, Bechmann, Marianne, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
A Framework for the Development, Design and Implementation of a Sustained Arctic Ocean Observing System
Forfatter(e): [Lee, Craig M., Starkweather, Sandy, Eicken, Hajo, Timmermans, Mary-Louise, Wilkinson, Jeremy, Sandven, Stein, Dukhovskoy, Dmitry, Gerland, Sebastian, Grebmeier, Jacqueline, Intrieri, Janet M., Kang, Sung-Ho, McCammon, Molly, Nguyen, An T., Polyakov, Igor, Rabe, Benjamin, Sagen, Hanne, Seeyave, Sophie, Volkov, Denis, Beszczynska-Möller, Agnieszka, Chafik, Léon, Dzieciuch, Matthew, Goni, Gustavo, Hamre, Torill, King, Andrew Luke, Olsen, Are, P. Raj, Roshin, Rossby, Thomas, Skagseth, Øystein, Søiland, Henrik, Sørensen, Kai]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Machine learning combined with non-targeted LC-HRMS analysis for a risk warning system of chemical hazards in drinking water: A proof of concept
Forfatter(e): [Samanipour, Saer, Kaserzon, Sarit, Vijayasarathy, Soumini, Jiang, Hui, Choi, Phil, Reid, Malcolm J, Mueller, Jochen F, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry
Vol-nr: 195
Side(r): 432-426

Tidsskrift
The effect of extraction methodology on the recovery and distribution of naphthenic acids of oilfield produced water
Forfatter(e): [Samanipour, Saer, Hooshyari, Maryam, Baz-Lomba, Jose A, Reid, Malcolm J, Casale, Monica, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 652
Side(r): 1423-1416

Tidsskrift
Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity
Forfatter(e): [Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen, Skjelbred, Birger, Thrane, Jan-Erik, Andersen, Tom, de Wit, Heleen A]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Aquatic Microbial Ecology
Vol-nr: 82
Side(r): 251-241

Tidsskrift
The influence of a submerged meadow on uptake and trophic transfer of legacy mercury from contaminated sediment in the food web in a brackish Norwegian fjord
Forfatter(e): [Olsen, Marianne, Fjeld, Eirik, Lydersen, Espen]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 654
Side(r): 217-209

Kapittel i bok
Microalgae for Biodiesel Production and Pharmaceutical Removal from Water
Forfatter(e): [Escudero-Oñate, Carlos, Ferrando-Climent, Laura]
Utg-år: 2019
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 28-1

Tidsskrift
Why is the multiple stressor concept of relevance to radioecology?
Forfatter(e): [Salbu, Brit, Teien, Hans-Christian, Lind, Ole Christian, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2019
Tidsskrift International Journal of Radiation Biology
Vol-nr: 95
Side(r): 1024-1015

Tidsskrift
Effects of Maternal Reproductive Investment on Sex-Specific Pollutant Accumulation in Seabirds: A Meta-Analysis
Forfatter(e): [Hitchcock, Daniel James, Andersen, Tom, Varpe, Øystein, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Growth inhibition in Raphidocelis subcapita – Evidence of nanospecific toxicity of silver nanoparticles
Forfatter(e): [Kleiven, Merethe, Macken, Ailbhe, Oughton, Deborah H]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 221
Side(r): 792-785

Tidsskrift
Can polyethylene passive samplers predict polychlorinated biphenyls (PCBs) uptake by earthworms and turnips in a biochar amended soil?
Forfatter(e): [Silvani, Ludovica, Hjartardottir, Sigurbjørg, Bielská, Lucie, Škulcová, Lucia, Cornelissen, Gerard, Nizzetto, Luca, Hale, Sarah]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 662
Side(r): 880-873

Tidsskrift
Mapping global human dependence on marine ecosystems
Forfatter(e): [Selig, Elizabeth R, Hole, David G, Allison, Edward H, Arkema, Katie K, McKinnon, Madeleine C, Chu, Jingjie, de Sherbinin, Alex, Fisher, Brendan, Glew, Louise, Holland, Margaret B, Ingram, Jane Carter, Rao, Nalini S, Russell, Roly B, Srebotnjak, Tanja, Teh, Lydia CL, Troëng, Sebastian, Turner, Will R, Zvoleff, Alexander]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Conservation Letters
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Internet of Fish: Integration of acoustic telemetry with LPWAN for efficient real-time monitoring of fish in marine farms
Forfatter(e): [Hassan, Waseem, Føre, Martin, Ulvund, John Birger, Alfredsen, Jo Arve]
Utg-år: 2019
Tidsskrift Computers and Electronics in Agriculture
Vol-nr: 163
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Detection of an invasive aquatic plant in natural water bodies using environmental DNA
Forfatter(e): [Anglès d'Auriac, Marc B., Strand, David A., Mjelde, Marit, Demars, Benoît O. L., Thaulow, Jens]
Utg-år: 2019
Tidsskrift PLoS ONE
Vol-nr: 14
Side(r):

Tidsskrift
Comparing different methods for estimating atmospheric deposition in Norway and the effects on the critical load exceedances
Forfatter(e): [Aas, Wenche, Austnes, Kari, Fagerli, Hilde]
Utg-år: 2019
Tidsskrift PLoS ONE
Vol-nr: 14
Side(r):

Tidsskrift
DNA damage in Arctic seabirds: baseline, sensitivity to a genotoxic stressor and association to organohalogen contaminants
Forfatter(e): [Haarr, Ane, Hylland, Ketil, Eckbo, Norith, Gabrielsen, Geir W., Herzke, Dorte, Bustnes, Jan Ove, Blévin, Pierre, Chastel, Olivier, Moe, Børge, Hanssen, Sveinn Are, Sagerup, Kjetil, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Developing procedures for trace analysis of small amines in water, using LC-MS and GC-MS
Forfatter(e): [Skytte Af Sätra, Jenny Marie, Nielsen, Claus Jørgen, Van Bavel, Albert, Lundanes, Elsa, Wilson, Steven Ray Haakon]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Ishavsrøya blir døgnvill av midnattssola
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Hawley, Kate Louise]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kostnadsrapportering, nyttevurdering og verktøy for prioritering av tiltak i vannforvaltningsplanarbeidet i vannregion Glomma
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Seaweed cultivation above the Arctic Circle
Forfatter(e): [Matsson, Böris Sanna Christina A, Metaxas, Anna, Bluhm, Bodil, Christie, Hartvig C, Fieler, Reinhold, Forbord, Silje, Handå, Aleksander]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Etablering av et demonstrasjonsanlegg for integrert produksjon av fisk og planter på Akvariet i Bergen
Forfatter(e): [Hess-Erga, Ole-Kristian, Åtland, Åse, Kvam, Olaug Vetti, Berland, Magne, Hansen, Espen, Melingen, Geir Olav]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
The midnight sun messes with the Arctic charr’s inner clock
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Hawley, Kate Louise]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2017
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Rivier, Pierre-Adrien, Fongen, Monica, Treu, Andreas, Joner, Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kunstige elver avslører hvordan vi påvirker livet i vannet
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Schneider, Susanne Claudia]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Moelva og Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand
Forfatter(e): [Hindar, Atle, Håvardstun, Jarle, Harman, Christopher Peter, Kringstad, Alfhild, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune
Forfatter(e): [Hindar, Atle, Kile, Maia Røst, Kaste, Øyvind]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2017.
Forfatter(e): Garmo, Øyvind Aaberg
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Korttidseffekter på elvelevende bunnfauna av kloraminbehandling mot parasitten Gyrodactylus salaris i Glitra
Forfatter(e): Eriksen, Tor Erik
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden i 2017 for Chemring Nobel AS
Forfatter(e): [Berge, John A, Gitmark, Janne Kim, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Cape Town kan bli verdens første storby som går tom for vann
Forfatter(e): Movik, Synne
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2017
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Moe, Therese Fosholt, Ranneklev, Sissel Brit, Persson, Jonas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2017. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Glencore Manganese Norway AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i 2017. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Årdalsfjorden i 2017. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking for Hydro Aluminium Karmøy i 2017
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i 2017. Overvåking for Alcoa Mosjøen
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Hva gjøres når en storby går tom for vann?
Forfatter(e): Movik, Synne
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Krig og fred_ En by tom for vann
Forfatter(e): Movik, Synne
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal: Årsrapport 2017
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Espeland, Sigurd Heiberg, Dolan, Margaret, Rinde, Eli, Moy, Frithjof Emil, Elvenes, Sigrid, Gundersen, Hege, van Son, Thijs Christiaan, Andersen, Guri Sogn, Thormar, Jonas, Frigstad, Helene, Moy, Siri Røang, Beylich, Bjørnar, Albretsen, Jon, Naustvoll, Lars Johan, Tveiten, Lise Ann]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra
Forfatter(e): [Hagen, Anders Gjørwad, Hytterød, Sigurd, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Darrud, Mari, Holter, Tobias Houge, Svendsen, Julie, Mo, Tor Atle, Escudero-Oñate, Carlos, Martínez Francés, Elena, Gjessing, Mona Cecilie]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Kelp forests – the big picture
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
A closer look at Norway's natural capital - how enhancing urban pollination promotes cultural ecosystem services in Oslo
Forfatter(e): [Stange, Erik, Barton, David Nicholas, Rusch, Graciela]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 243-235

Kapittel i bok
Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene: Bunndyr og fisk i Ljanselva og Alna 2017
Forfatter(e): [Thaulow, Jens, Persson, Jonas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 243-235

Kapittel i bok
Pike Population Size and Structure: Influence of Density-Dependent and Density-Independent Factors
Forfatter(e): [Haugen, Thrond Oddvar, Vøllestad, Leif Asbjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 1991‐2017
Forfatter(e): [Rognerud, Sigurd, Nashoug, Ole]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2017
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Kristiansen, Trond, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 17-26
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Effects of effluent and sludge containing Ag and TiO2 nanoparticles transformed through lab-scale wastewater treatment processes
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Vogelsang, Christian, Coutris, Claire, Ndungu, Kuria, Almeida Carvalho, Patricia, Booth, Andy, Thomas, Kevin V, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Effects of effluent and sludge containing Ag and TiO2 nanoparticles transformed through lab-scale wastewater treatment processes
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Vogelsang, Christian, Coutris, Claire, Ndungu, Kuria, Carvalho, Patricia A., Booth, Andy, Thomas, Kevin V, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Diurnal patterns and removal of selected elements in two Norwegian wastewater treatment plants with significant industrial loading
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Polesel, Fabio, Kjos, Marianne Steinsvik, Booth, Andy]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Overvåking for NOAH Langøya AS i Holmestrandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell og torsk i 2017
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Beylich, Bjørnar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
"Hva har synlighet å si? Eller: hvorfor bruke tid på kommunikasjon når det ikke er direkte økonomiske incentiver?"
Forfatter(e): Borchgrevink, Harald Bonaventura
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1757
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Monitoring of chemical and ecological status in Lassedalsbekken: A seasonal assessment of possible influences from former mining activity
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Lindholm, Markus, Ranneklev, Sissel Brit]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Håvardstun, Jarle, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Økologisk tilstandsklassifisering basert på begroingsalger og heterotrof begroing i Haldenvassdraget 2009-2017
Forfatter(e): Kile, Maia Røst
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Tilstandsklassifisering av Hotranvassdraget i Skogn, Levanger.
Forfatter(e): [Håll, Johnny Peter, Thaulow, Jens, Værøy, Nina]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter
Forfatter(e): [Knudsen, Steen W., Hesselsøe, Martin, Bekkevold, Dorte, Jensen, Søren, Møller, Peter Rask, Andersen, Jesper Harbo]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Ørreten på Hardangervidda: Klimaets betydning for årsklassestyrke og produksjon av fisk og næringsdyr i Sandvatn 2001-2017.
Forfatter(e): [Qvenild, Tore, Rognerud, Sigurd]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2017-Datarapport
Forfatter(e): [Norli, Marit, Eikrem, Wenche]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Mapping relative pollinator habitat suitability in Greater Oslo
Forfatter(e): [Rusch, Graciela, Cimburova, Zofie, Barton, David Nicholas, Stange, Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Norges største ørret blir stadig mindre
Forfatter(e): [Avset, Liv Mildrid Melkild, Moe, S. Jannicke, Vøllestad, Leif Asbjørn, Rustadbakken, Atle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Truede muslinger ble flyttet for kunsten
Forfatter(e): [Avset, Liv Mildrid Melkild, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Rent vann i Glomma kommer ikke av seg selv
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Hva skjedde etter ombyggingen av fisketrappen ved Høyegga i Glomma?
Forfatter(e): [Holter, Tobias Houge, Museth, Jon, Haugen, Thrond Oddvar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Temasamling | Uttesting av Ovase.no
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete, Hauge, Åshild Lappegard]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Fate and effects of transformed Ag and TiO2 nanoparticles aged through a lab-scale wastewater treatment system
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Vogelsang, Christian, Coutris, Claire, Polesel, Fabio, Plosz, Benedek, Ndungu, Kuria, Almeida Carvalho, Patricia, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
In vitro effects on Eisenia fetida coelomocytes of Ag and TiO2 nanoparticles before and after wastewater treatment processes
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Coutris, Claire, Ndungu, Kuria, Almeida Carvalho, Patricia, Almeida, Ana Catarina, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Diurnal patterns and removal of selected elements in two Norwegian wastewater treatment plants with significant industrial loading
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Polesel, Fabio, Kjos, Marianne Steinsvik, Ciesielski, Tomasz Maciej, Booth, Andy]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Kapittel i bok
Environmental screening of structured hybrid nanoporous materials developed for industrial adsorption applications
Forfatter(e): [Booth, Andy, Farkas, Julia, Blom, Richard]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 163-123

Tidsskrift
Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities
Forfatter(e): [Johansen, Per-Otto, Isaksen, Trond Einar, Bye-Ingebrigtsen, Einar, Haave, Marte, Dahlgren, Thomas Gunnar, Kvalø, Stian Ervik, Greenacre, Michael, Durand, Dominique Denis F., Rapp, Hans Tore]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 128
Side(r): 495-483

Tidsskrift
Hydrological Performance of LECA-Based Roofs in Cold Climates
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Lohne, Jardar, Wood, Jaran R., Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Hvor skadelig er gruveavfall for livet i havet?
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Schaanning, Morten, Trannum, Hilde Cecilie]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Detention and Retention Behavior of Four Extensive Green Roofs in Three Nordic Climate Zone
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete, Braskerud, Bent Christen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Exchange of water masses between the southern Weddell Sea continental shelf and the deep ocean
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Fer, Ilker, Darelius, Elin Maria K., Hattermann, Tore, Østerhus, Svein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Hvor er biene og hvilke blomster bruker de i Oslo?
Forfatter(e): [Rusch, Graciela, Dahle, Sondre, Blaalid, Rakel, Ødegaard, Frode, Stange, Erik, Åström, Jens, Fossøy, Frode, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Surface waters: the overlooked factor in the forestry climate mitigation debate? (SURFER)
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Thrane, Jan-Erik, Persson, Jonas, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Myrvold, Knut Marius, Olstad, Kjetil, Garmo, Øyvind Aaberg, Grung, Merete, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Sub-lethal effects of imidacloprid, a neonicotinoids insecticide, on bumblebees (Bombus terrestris)
Forfatter(e): [Paus-Knudsen, Julie Sørlie, Sveinsson, Henrik Andersen, Grung, Merete, Borgå, Katrine, Nielsen, Anders]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Investigation of new brominated and organophosphorous flame retardants in Svalbard benthic marine food web; FlammePlank
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla Marianne, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Vrana, Branislav, Varpe, Øystein, Sobotka, Jaromír, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Migration effects on pollutants in eggs of Arctic - breeding geese
Forfatter(e): [Hitchcock, Daniel James, Loonen, M. J., Warner, Nicholas Alexander, Herzke, Dorte, Tombre, Ingunn, Shimmings, Paul, Griffin, L. R., Varpe, Øystein, Andersen, Tom, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
A multibiomarker approach highlights effects induced by the human pharmaceutical gemfibrozil to gilthead seabream Sparus aurata
Forfatter(e): [Barreto, A, Luis, L.G., Paiga, P, Santos, LHMLM, Delerue-Matos, C, Soares, A. M. V. M., Hylland, Ketil, Loureiro, Susana, Oliveira, M]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 200
Side(r): 274-266

Tidsskrift
Onsite Small Wastewater Treatment Systems in Cold Climate: Challenges & New solutions
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 200
Side(r): 274-266

Tidsskrift
Applying a New Ensemble Approach to Estimating Stock Status of Marine Fisheries around the World
Forfatter(e): [Rosenberg, Andrew, Kleisner, Kristin M, Afflerbach, Jamie, Anderson, Sean C., Dickey-Collas, Mark, Cooper, Andrew B., Fogarty, Michael J., Fulton, Elizabeth A., Gutiérrez, Nicolás L., Hyde, Kimberly J.W., Jardim, Ernesto, Jensen, Olaf P., Kristiansen, Trond, Longo, Catherine, Minte-Vera, Carolina V., Minto, Cóilín, Mosqueira, Iago, Osio, Giacomo Chato, Ovando, Daniel, Selig, Elizabeth R, Thorson, James T., Walsh, Jessica C., Ye, Yimin]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Conservation Letters
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
DNA Damage in Arctic Seabirds: Baseline, Sensitivity to a Genotoxic Stressor, and Association with Organohalogen Contaminants
Forfatter(e): [Haarr, Ane, Hylland, Ketil, Eckbo, Norith, Gabrielsen, Geir W., Herzke, Dorte, Bustnes, Jan Ove, Blévin, Pierre, Chastel, Olivier, Moe, Børge, Hanssen, Sveinn Are, Sagerup, Kjetil, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 1091-1084

Tidsskrift
Integrating methods for ecosystem service assessment: Experiences from real world situations
Forfatter(e): [Dunford, Robert, Harrison, Paula, Smith, Alison, Dick, Jan, Barton, David Nicholas, Martín-López, Berta, Kelemen, Ezsther, Jacobs, S., Saarikoski, Heli, Turkelboom, Francis, Verheyden, Wim, Hauck, Jennifer, Antunes, Paula, Aszalós, Réka, Badea, Ovidu, Baró, Francesc, Berry, Pam, Carvalho, L., Conte, Giulio, Czúcz, Bálint, Garcia Blanco, Gemma, Howard, Dave, Giuca, Relu, Gomez-Baggethun, Erik, Grizetti, Bruna, Izakovicova, Zita, Kopperoinen, Leena, Langemeyer, Johannes, Luque, Sandra, Lapola, David M., Martinez-Pastur, Guillermo, Mukhopadhyay, Raktima, Roy, S.B., Niemela, Jari, Norton, Lisa, Ochieng, John, Odee, David, Palomo, Ignacio, Pinho, Patricia, Priess, Joerg, Rusch, Graciela, Saarela, Sanna-Riikka, Santos, Rui, Tjalling van der Wal, Jan, Vadineanu, Angheluta, Vári, Ágnes, Woods, Helen, Yli-Pelkonen, Vesa]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 29
Side(r): 514-499

Tidsskrift
(Dis) integrated valuation – Assessing the information gaps in ecosystem service appraisals for governance support
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Kelemen, Eszter, Dick, J., Martín-López, Berta, Gomez-Baggethun, Erik, Jacobs, S., Hendriks, C.M.A., Termansen, M., García- Llorente, M., Primmer, Eeva, Dunford, R., Harrison, P.A., Turkelboom, Francis, Saarikoski, Heli, van Dijk, Jiska Joanneke, Rusch, Graciela, Palomo, Ignacio, Yli-Pelkonen, V.J., Carvalho, L., Baró, F., Langemeyer, Johannes, Tjalling van der Wal, J., Mederly, P., Priess, J.A., Luque, S., Berry, P., Santos, R., Odee, David, Martines Pastur, G., García Blanco, G., Saarela, S-R., Silaghi, D., Pataki, G., Masi, F., Va˘dineanu, A., Lapola, D.M., Mukhopadhyay, R.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 29
Side(r): 541-529

Tidsskrift
Selecting methods for ecosystem service assessment: A decision tree approach
Forfatter(e): [Harrison, Paula A., Dunford, Robert, Barton, David Nicholas, Kelemen, Eszter, Martín-López, Berta, Norton, Lisa, Termansen, Mette, Saarikoski, Heli, Hendriks, Kees, Gomez-Baggethun, Erik, Czúcz, Balint, García-Llorente, Marina, Howard, David, Jacobs, Sander, Karlsen, Martin, Kopperoinen, Leena, Madsen, Andes, Rusch, Graciela, van Eupen, Michiel, Verweij, Peter, Smith, Ron, Tuomasjukka, Diana, Zulian, Grazia]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 29
Side(r): 498-481

Tidsskrift
Effect of ultrasonic cavitation on small and large organisms for water disinfection during fish transport
Forfatter(e): [Svendsen, Eirik, Dahle, Stine Veronica Wiborg, Hagemann, Andreas, Birkevold, Jens, Delacroix, Stephanie, Andersen, Aage Bjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquaculture Research
Vol-nr: 49
Side(r): 1175-1166

Tidsskrift
Fordrøyende tak
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Time, Berit]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Use long short-term memory to enhance Internet of Things for combined sewer overflow monitoring
Forfatter(e): [Zhang, Duo, Lindholm, Geir, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 556
Side(r): 418-409

Tidsskrift
Measurement and simulation of the three-dimensional flow pattern and particle removal efficiencies in a large floating closed sea cage with multiple inlets and drains
Forfatter(e): [Pascal, Klebert, Volent, Zsolt, Rosten, Trond Waldemar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 80
Side(r): 21-11

Tidsskrift
Does Microbial Biodegradation of Water-Soluble Components of Oil Reduce the Toxicity to Early Life Stages of Fish?
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Nordtug, Trond, Altin, Dag, Brakstad, Odd Gunnar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 52
Side(r): 4366-4358

Tidsskrift
A new phase in DEB research
Forfatter(e): [Augustine, Starrlight, Kooijman, Sebastiaan A.L.M.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Testing a Citizen Science approach for estimating white water kayak flow requirements in a regulated river catchment
Forfatter(e): [Zinke, Peggy, Seifert, Isabel]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Toxicokinetics of oil components in Arctic copepods
Forfatter(e): [Øverjordet, Ida Beathe, Nepstad, Raymond, Hansen, Bjørn Henrik, Jager, Tjalling, Farkas, Julia, Altin, Dag, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Test: Veldig vitenskapelig
Forfatter(e): Ormset, Marie
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni - kartbasert spørreundersøkelse om overvann og blågrønne løsninger
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Seifert, Isabel, Langaas, Sindre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
PW-Exposed: Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Sørensen, Lisbet, Sørhus, Elin, Farkas, Julia, Størseth, Trond Røvik, Øverjordet, Ida Beathe, Nordtug, Trond, Faksness, Liv Guri, Booth, Andy, Karlsen, Odd Andre, Goksøyr, Anders, Rowland, Steven J, Shiels, Holly A., Incardona, John P., Kalinowski, Jörn, Altin, Dag, Kjørsvik, Elin, Arukwe, Augustine, Meier, Sonnich]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Adhesion of dispersed crude oil droplets onto eggs of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) and associated toxicity to developing fish larvae
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Sørensen, Lisbet, Altin, Dag, Farkas, Julia, Øverjordet, Ida Beathe, Salaberria, Iurgi, Kjørsvik, Elin, Olsen, Anders Johny, Meier, Sonnich, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Simple energy-budget model for yolk-feeding stages of Atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Jager, Tjalling, Nepstad, Raymond, Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 385
Side(r): 219-213

Tidsskrift
DiTail: Marine disposal of mine tailings: Impacts on pelagic ecosystem Components in Norwegian fjords
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Jager, Tjalling, Ciesielski, Tomasz Maciej, Hansen, Bjørn Henrik, Kristensen, Torstein, Altin, Dag, Skancke, Jørgen, Nepstad, Raymond, Jenssen, Bjørn Munro, Ihle, Christian, Davies, Emlyn John, Malzahn, Arne, Øverjordet, Ida Beathe, Olsvik, Pål Asgeir]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 385
Side(r): 219-213

Tidsskrift
Effects of engineered silver nanoparticles and the water soluble fraction of crude oil on the marine copepod Calanus finmarchicus
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Capadonna, Valerio, Olsen, Anders Johny, Posch, Wilfried, Goodhead, Rhys, Wilflingseder, Doris, Altin, Dag, Jenssen, Bjørn Munro, Hansen, Bjørn Henrik, Ciesielski, Tomasz Maciej]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 385
Side(r): 219-213

Tidsskrift
Embryonic exposure and effects of quinolines on early life stages of Atlantic haddock (Melanogrammus aeglefinus)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Mayer, Philipp, Størseth, Trond Røvik, Sørensen, Lisbet, Meier, Sonnich]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 385
Side(r): 219-213

Tidsskrift
Seasonal variation in concentrations of Cd/Zn-metallothionein and Cd, Zn and Cu in tissues of polar fox and rock ptarmigan from Svalbard
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Eikrem, Kjellfrid, Andersen, Rolf Arvid, Hansen, Bjørn Henrik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 385
Side(r): 219-213

Tidsskrift
Adhesion of mechanically and chemically dispersed crude oil droplets to eggs of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Sørensen, Lisbet, Almeida Carvalho, Patricia, Meier, Sonnich, Booth, Andy, Altin, Dag, Farkas, Julia, Nordtug, Trond]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 640-641
Side(r): 143-138

Tidsskrift
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
Forfatter(e): [Soy Massoni, Emma, Barton, David Nicholas, Rusch, Graciela, Gundersen, Vegard]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 31
Side(r): 516-502

Tidsskrift
Retention performance of three widely used SPE sorbents for the extraction of perfluoroalkyl substances from seawater
Forfatter(e): [Brumovský, Miroslav, Bečanová, Jitka, Karásková, Pavlína, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 193
Side(r): 269-259

Tidsskrift
Rise of Turfs: A New Battlefront for Globally Declining Kelp Forests
Forfatter(e): [Filbee-Dexter, Karen, Wernberg, Thomas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift BioScience
Vol-nr: 68
Side(r): 76-64

Tidsskrift
Effect of selected types of nanoparticles on natural bacterial communities in soil and in wastewater treatment plants.
Forfatter(e): [Hrnčiřík, Filip, Coutris, Claire]
Utg-år: 2018
Tidsskrift BioScience
Vol-nr: 68
Side(r): 76-64

Tidsskrift
Nordic urban nature recreation. How to practically integrate economic values in decision-making
Forfatter(e): [Cole, Scott G., Lindhjem, Henrik, Zandersen, Marianne, Angelidis, Ioannis, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift TemaNord
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Local governments as drivers for societal transformation: towards the 1.5 °C ambition
Forfatter(e): [Amundsen, Helene, Hovelsrud, Grete K., Aall, Carlo, Karlsson, Marianne, Westskog, Hege]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Current Opinion in Environmental Sustainability
Vol-nr: 31
Side(r): 29-23

Tidsskrift
Analyses of selected organic contaminants and metals in drinking bottles. Technical report.
Forfatter(e): [Rostkowski, Pawel Marian, Uggerud, Hilde Thelle, Harju, Mikael, Nikiforov, Vladimir, Borgen, Anders, Kringstad, Alfhild, Bjørklund, Morten, Thomassen, Silje Eltvik, Vadset, Marit, Ghebremeskel, Mebrat, Eikenes, Heidi, Reid, Malcolm James]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Current Opinion in Environmental Sustainability
Vol-nr: 31
Side(r): 29-23

Tidsskrift
Modeling the Influence of Eutrophication and Redox Conditions on Mercury Cycling at the Sediment-Water Interface in the Berre Lagoon
Forfatter(e): [Pakhomova, Svetlana, Yakushev, Evgeniy, Protsenko, Elizaveta, Rigaud, Sylvain, Cossa, Daniel, Knoery, Joel, Couture, Raoul-Marie, Radakovitch, Olivier, Yakubov, Shamil, Krzeminska, Dominika, Newton, Alice]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Occurrence, characterisation and fate of (nano)particulate Ti and Ag in two Norwegian wastewater treatment plants
Forfatter(e): [Polesel, Fabio, Farkas, Julia, Kjos, Marianne Steinsvik, Almeida Carvalho, Patricia, Flores-Alsina, Xavier, Gernaey, Krist V., Hansen, Steffen Foss, Plosz, Benedek, Booth, Andy]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 141
Side(r): 31-19

Tidsskrift
Movement of pulsed resource subsidies from kelp forests to deep fjords
Forfatter(e): [Filbee-Dexter, Karen, Wernberg, Thomas, Norderhaug, Kjell Magnus, Ramirez-Llodra, Eva, Pedersen, Morten Foldager]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 187
Side(r): 304-291

Tidsskrift
Report on present observing capacities and gaps: ocean and sea ice observing system
Forfatter(e): [Ludvigsen, Carsten Ankjær, Pirazzini, Roberta, Sagen, Hanne, Hamre, Torill, Sandven, Stein, Stette, Morten, Babiker, Mohamed, Schewe, Ingo, Soltwedel, Thomas, Behrendt, Axel, Andersen, Ole B., Beszczynska-Möller, Agnieszka, Walczowski, Waldemar, Ottersen, Geir, Renner, Angelika, Morvik, Arnfinn, Sejr, Mikael K., King, Andrew Luke, Gustavsson, David, Johannessen, Truls, Smedsrud, Lars H., De Lange, Tor, Ardhuin, Fanny, Heygster, Georg, Buch, Erik, Storvold, Rune, Falck, Eva, Houssais, Marie-Noelle, Aarnes, Øivin]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 187
Side(r): 304-291

Tidsskrift
INTAROS Deliverable 2.2 Report on exploitation of existing data: ocean and sea ice data
Forfatter(e): [Sagen, Hanne, Hamre, Torill, Storheim, Espen, Yamakawa, Asuka, Dushaw, Brian, Sandven, Stein, Pirazzini, Roberta, Schewe, Ingo, Soltwedel, Thomas, Behrendt, Axel, Ludvigsen, Carsten Ankjær, Andersen, Ole B., Beszczynska-Möller, Agnieszka, Walczowski, Waldemar, Sejr, Mikael K, King, Andrew Luke, Wallhead, Philip, Ardhuin, Fanny, Heygster, Georg, Atakan, Kuvvet, Sørensen, Mathilde B.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 187
Side(r): 304-291

Tidsskrift
The value of complementary techniques in suspect and non-target screening – results of the Norman Collaborative Trial of the indoor dust
Forfatter(e): [Rostkowski, Pawel, Haglund, P., Oswald, P., Alygizakis, N., Thomaidis, N., Aalizadeh, R., Covaci, A, Moschet, C., Kaserzon, S., Yang, C., Shang, D., Hindle, R., Booij, P., Ionas, A., Grosse, S., Arandes, J. B., Dévier, M. H., Lestremau, F., Leonards, P., Plassmann, M., Magner, J., Matsukami, H., Jobst, K., Ipolyi, I., Slobodnik, J., Reid, Malcolm James]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Oecologia
Vol-nr: 187
Side(r): 304-291

Tidsskrift
Visual faunistic exploration of geomorphological human-impacted deep-sea areas of the north-western Mediterranean Sea
Forfatter(e): [Mecho, Ariadna, Aguzzi, Jacopo, De Mol, Ben, Lastras, Galderic, Ramirez-Llodra, Eva, Bahamon, Nixon, Company, Joan B, Canals, Miquel]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Vol-nr: 98
Side(r): 1252-1241

Tidsskrift
Variability and mixing of the Filchner overflow plume on the continental slope, Weddell Sea
Forfatter(e): [Daae, Kjersti, Darelius, Elin Maria K., Fer, Ilker, Østerhus, Svein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Vol-nr: 98
Side(r): 1252-1241

Tidsskrift
PFAS in environmental mixtures – changes in fingerprint related to trophic transfer
Forfatter(e): [Langberg, Håkon Austad, Jartun, Morten, Kallenborn, Roland, Hamers, Timo, Jenssen, Bjørn Munro, Breedveld, Gijs D., Hale, Sarah]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Vol-nr: 98
Side(r): 1252-1241

Tidsskrift
Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen
Forfatter(e): [Gitmark, Janne Kim, Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Håvardstun, Jarle, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Vol-nr: 98
Side(r): 1252-1241

Tidsskrift
Miljøovervåking ved tildekking av forurenset sjøbunn i Lundevågen, Farsund.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Antonsen, Medyan, Håvardstun, Jarle, Ribeiro, Anne Luise]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Vol-nr: 98
Side(r): 1252-1241

Tidsskrift
Catching the fish with the worm: A case study on eDNA detection of the monogenean parasite Gyrodactylus salaris and two of its hosts, Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Hansen, Haakon, Strand, David, Markussen, Turhan, Hytterød, Sigurd, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Parasites & Vectors
Vol-nr: 11
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Tareundersøkelser i Nordland i 2017
Forfatter(e): [Steen, Henning, Norderhaug, Kjell Magnus, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Parasites & Vectors
Vol-nr: 11
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Applicability of urban streets as temporary open floodways
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Kristvik, Erle, Skrede, Thea Ingeborg]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Parasites & Vectors
Vol-nr: 11
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Bygater som flomveier
Forfatter(e): [Skrede, Thea Ingeborg, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Byggeindustrien
Vol-nr:
Side(r): 38

Tidsskrift
Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Krzeminski, Pawel Konrad, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Gas- und Wasserfach. Wasser, Abwasser
Vol-nr: 159
Side(r): 75-67

Tidsskrift
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv
Forfatter(e): [Seifert-Dähnn, Isabel, Moe, Therese Fosholt, Sjødahl, Elisabeth Ulrika, Kvitsjøen, Julia]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Forestry as climate redemption: the workings and practices of Norway’s climate-forestry incentive schemes
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Sundnes, Frode]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
New Water Ways (NWW) 2017-2021, Innovative tilnærminger til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Adaptive management of kelp forests in the northern regions of Norway?
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Sundnes, Frode]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Opportunities and challenges for the adaptive management of kelp forests in Norway
Forfatter(e): [Platjouw, Froukje Maria, Karlsson, Marianne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) after caging at a capped waste disposal site in Kollevåg, Western Norway
Forfatter(e): [Dale, Karina, Karlsen, Odd Andre, Yadetie, Fekadu, Eide, Marta, Goksøyr, Siri Øfsthus, Aranguren Abadía, Libe, Lille-Langøy, Roger, Skaug, Hans J., Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Hylland, Ketil, Tairova, Zhanna, Grung, Merete, Goksøyr, Anders]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Adverse health effects related to chemical exposure in Atlantic cod (Gadus morhua) from Norwegian fjords
Forfatter(e): [Tairova, Zhanna, Müller, Mette Helen Bjørge, Lyche, Jan Ludvig, Mayer, Ian, Berg, Vidar, Blaser, Nello, Brun, Morten, Grung, Merete, Eide, Marta, Dale, Karina, Goksøyr, Siri Øfsthus, Aranguren, Libe, Goksøyr, Anders, Ketil, Hylland]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) after caging at a capped waste disposal site in Kollevåg, Western Norway
Forfatter(e): [Dale, Karina, Karlsen, Odd Andre, Yadetie, Fekadu, Eide, Marta, Goksøyr, Siri Øfsthus, Aranguren Abadía, Libe, Lille-Langøy, Roger, Skaug, Hans J., Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Hylland, Ketil, Tairova, Zhanna, Grung, Merete, Goksøyr, Anders]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tilnærming til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Seifert-Dähnn, Isabel]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvann - mye mer enn bare mye vann!
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Innovative tilnærminger til vannsensitive og klimatilpassede nordiske byer
Forfatter(e): Seifert-Dähnn, Isabel
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tareskog i Norge: Interesser, Verdier og Forvaltningsutfordringer
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Green Finance Approaches to Soil Remediation : international examples
Forfatter(e): Furuseth, Ingvild Skumlien
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Nordic urban nature recreation. How to practically integrate economic values in decision-making
Forfatter(e): [Cole, Scott G., Lindhjem, Henrik, Zandersen, Marianne, Angelidis, Ioannis, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Development of a KNIME Workflow to Identify Ecdysone Receptor Agonists and Antagonists
Forfatter(e): [Firman, James W., Cronin, Marc Timothy David, Enoch, Steve J., Madden, Judith Clare, Mellor, Claire, Tollefsen, Knut Erik, Belfield, Sam J.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Integrated exposure and effect database tools to support hazard and risk assessment
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Li, Yang, Løvoll, Grunde, Vedal, Jens, Xie, Li, Song, You, Petersen, Karina]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Complex mixture of coastal water pollutants: speciation, bioavailability and toxicokinetics
Forfatter(e): [Jarosz, Emil, Skipperud, Lindis, Teien, Hans-Christian, Ruus, Anders, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Quantification of AOP by Bayesian network modelling: linking 3,5-DCP exposure to adverse outcomes in Lemna minor.
Forfatter(e): [Moe, Jannicke, Landis, Wayne G., Xie, Li, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
A Review of the Current (Q)SAR Methods for the Prediction of Mixture Toxicity
Forfatter(e): [Belfield, Sam J., Enoch, Steve J., Firman, James W., Madden, Judith Clare, Tollefsen, Knut Erik, Cronin, Marc Timothy David]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
From Ecotoxicology to Ecology to Data Science and Statistics: What ecotoxicologists can learn from other disciplines – and vice verca
Forfatter(e): Wolf, Raoul
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Removing microplastic particles from samples with high organic matter content: a countrywide investigation of sewage sludge produced across Norway
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Hurley, Rachel, Vogelsang, Christian, Olsen, Marianne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Mapping microplastics in sludge during a country-wide investigation of wastewater treatment plants
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Hurley, Rachel, Vogelsang, Christian, Olsen, Marianne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Kart og Plan
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Økotoksikologiske effekter av mikroplast
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Bråte, Inger Lise Nerland]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Macro and microdebris in marine mammals from Ireland: promoting standarization of protocols and research on top predators
Forfatter(e): [Lusher, Amy, Hernandez-Milian, Gema, Berrow, Simon, Rogan, Emer, O'Connor, Ian]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
What are the environmental challenges with the use and disposal of plastics?
Forfatter(e): Lusher, Amy
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Microplastics and human: how could they affect us?
Forfatter(e): Lusher, Amy
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Sub-lethal effects of imidacloprid, a neonicotinoid pesticide, on bumblebees
Forfatter(e): [Paus-Knudsen, Julie Sørlie, Nielsen, Anders, Grung, Merete, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport
Forfatter(e): [Naustvoll, Lars Johan, Norli, Marit, Selvik, John Rune, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Microplastics in the Arctic: What do we know so far?
Forfatter(e): Lusher, Amy
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Morphological description of egg capsules of skates (Rajiformes) and potential nursery grounds in the Barents Sea
Forfatter(e): [Forsberg, Hanna, Lynghammar, Arve, Christiansen, Jørgen Schou, Junge, Claudia]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Alver, Morten, Tiller, Rachel, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Handå, Aleksander, Skjermo, Jorunn, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Toxicokinetics in Arctic copepods
Forfatter(e): [Øverjordet, Ida Beathe, Nepstad, Raymond, Jager, Tjalling, Salaberria, Iurgi, Hansen, Bjørn Henrik, Nordtug, Trond, Farkas, Julia, Altin, Dag, Olsen, Anders Johny]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Comparing experimentally measured runoff coefficients with field observations for detention-based roofs
Forfatter(e): [Schärer, Lotte Askeland, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Faktaark 2018 No.1 Nytt om økosystem-regnskap for byer
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Alver, Morten, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Handå, Aleksander, Skjermo, Jorunn, Hancke, Kasper, Tiller, Rachel]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Tidsskrift
THE POTENTIAL FOR KELP (Saccharina latissima) CULTIVATION IN NORWAY
Forfatter(e): [Broch, Ole Jacob, Alver, Morten, Bekkby, Trine, Gundersen, Hege, Handå, Aleksander, Skjermo, Jorunn, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toksikologen
Vol-nr: 4
Side(r): 16-11

Kapittel i bok
Direct and indirect drivers of change in biodiversity and nature’s contributions to people
Forfatter(e): [Elbakidze, Marine, Hahn, Thomas, Zimmermann, Niklaus E., Cudlin, Pavel, Friberg, Nikolai, Genovesi, Piero, Guarino, Riccardo, Helm, Aveliina, Jonsson, Bengt Gunnar, Lengyel, Szabolcs, Leroy, Boris, Luzzati, Tommaso, Milbau, Ann, Perez-Ruzafa, Angel, Roche, Philip, Roy, Helen E, Sabyrbekov, Rahat, Vanbergen, Adam J., Vandvik, Vigdis]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017.
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Skjelbred, Birger, Kile, Maia Røst, Håll, Johnny Peter, Hostyeva, Vladyslava, Kemp, Joanna Lynn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Thrane, Jan-Erik, Skjelbred, Birger, Persson, Jonas, Eriksen, Tor Erik, Kile, Maia Røst]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Bago River Sub-basin Management Plan
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Myint, Zaw Win, Aung, Toe Toe, Tun, Zaw Lwin, Ni, Bo, Friberg, Nikolai]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Environmental objectives and abatement measures for a healthy Bago River, A contribution to the Bago River Sub-basin Management Plan
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Myint, Zaw Win, Friberg, Nikolai, Karlsson, Marianne, Mg, Eai Chit Thu, Aung, Toe Toe]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Jensen, Thomas Correll, Bongard, Terje, Magerøy, Jon Hamner, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Saksgård, Randi J., Skoglund, Sigrid Østrem, Håll, Johnny Peter, Kile, Maia Røst, Mutinova, Petra Thea, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Marine monitoring of carbon capture and storage: Methods, strategy, and potential impacts of excess inorganic carbon in the water column
Forfatter(e): [Omar, Abdirahman, Alendal, Guttorm, Garcia-Ibanez, Maribel, Johannessen, Truls, Skjelvan, Ingunn, Jakushev, Evgeniy, Protsenko, Elizaveta]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Gitmark, Janne Kim, Naustvoll, Lars Johan, Selvik, John Rune]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport
Forfatter(e): [Gitmark, Janne Kim, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018
Forfatter(e): [Schaanning, Morten, Beylich, Bjørnar, Borgersen, Gunhild, Gitmark, Janne Kim, Golmen, Lars Gunder, Moy, Siri Røang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia.
Forfatter(e): [Hindar, Atle, Garmo, Øyvind Aaberg, Meland, Sondre, Kringstad, Alfhild, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Hurtigmetoder for online deteksjon av mikrobiell forurensning i vann
Forfatter(e): [Wennberg, Aina Charlotte, Hultman, Maria Thérése]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Næss, Rita, Borgersen, Gunhild]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1858
Forfatter(e): [Bryntesen, Tina, Stokvold, Anders]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Behavioral, transcriptional and whole-genome DNA methylation effects of bisphenol A in zebrafish embryos
Forfatter(e): [Skjærven, Kaja Helvik, Whatmore, Paul, Penglase, Samuel, Angles d'Auriac, Marc, Ellingsen, Ståle, Olsvik, Pål Asgeir]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Statistisk analyse av volum av forurenset sediment i Borg 1 og Flyndregrunnen, basert på samlet kjemisk analysemateriale fram til 2017
Forfatter(e): Hjermann, Dag Øystein
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Kempa, Magdalena]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Sensorbasert overvåking av nedbørstyrte utslipp til vann - fagrapport
Forfatter(e): Sayfritz, Stephen John
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Urbane forurensningsregnskap - prosedyre og eksempler fra Kristiansandsfjorden
Forfatter(e): Hindar, Atle
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Qvenild, Tore, Dokk, John Gunnar, Rognerud, Sigurd]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Kapittel i bok
Bisfenol A påvirker adferd, genekspresjon og DNA metylering i sebrafisk embryo.
Forfatter(e): [Olsvik, Pål Asgeir, Penglase, Samuel, Skjærven, Kaja Helvik, Angles d'Auriac, Marc, Ellingsen, Ståle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 809-549

Tidsskrift
Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
Forfatter(e): [Eloranta, Antti, Bergan, Morten Andre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift pH-status : forum for sur nedbør og kalking
Vol-nr: 24
Side(r): 4-3

Tidsskrift
Permeable dekker med belegningsstein i betong håndterer overvann
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Muthanna, Tone Merete, Time, Berit]
Utg-år: 2018
Tidsskrift pH-status : forum for sur nedbør og kalking
Vol-nr: 24
Side(r): 4-3

Tidsskrift
Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer
Forfatter(e): [Haande, Sigrid, Hobæk, Anders]
Utg-år: 2018
Tidsskrift pH-status : forum for sur nedbør og kalking
Vol-nr: 24
Side(r): 4-3

Tidsskrift
Water Browning Influences the Behavioral Effects of Ultraviolet Radiation on Zooplankton
Forfatter(e): [Wolf, Raoul, Heuschele, Jan David]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Frontiers in Ecology and Evolution
Vol-nr: 6
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Environmentally relevant microplastic exposure affects sediment-dwelling bivalves
Forfatter(e): [Bour, Agathe, Haarr, Ane, Keiter, Steffen, Hylland, Ketil]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 660-652

Tidsskrift
Vannovervåking i Morsa 2017. Innsjøer, elver og bekker; november 2016-oktober 2017
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Haande, Sigrid, Bechmann, Marianne, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 660-652

Tidsskrift
A low-cost remotely operated vehicle (ROV) with an optical positioning system for under-ice measurements and sampling
Forfatter(e): [Lund-Hansen, Lars Chresten, Juul, Thomas, Eskildsen, Tor Dam, Hawes, Ian, Sorrell, Brian, Melvad, Claus, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cold Regions Science and Technology
Vol-nr: 151
Side(r): 155-148

Tidsskrift
Sub-lethal UVA and UVB radiation during early life stages alter behaviour and heart rate in the zebrafish (Danio rerio)
Forfatter(e): [Hurem, Selma, Fraser, Thomas, Gomes, Tania, Mayer, Ian, Christensen, Terje]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cold Regions Science and Technology
Vol-nr: 151
Side(r): 155-148

Tidsskrift
Adaptation through time: Historical uses of kelp and seaweed along the Norwegian coast
Forfatter(e): Sundnes, Frode
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cold Regions Science and Technology
Vol-nr: 151
Side(r): 155-148

Tidsskrift
Screening Programme 2017 – AMAP Assessment Compounds
Forfatter(e): [Schlabach, Martin, van Bavel, Bert, Baz-Lomba, Jose Antonio, Borgen, Anders, Gabrielsen, Geir W., Götsch, Arntraut, Halse, Anne Karine, Hanssen, Linda, Krogseth, Ingjerd Sunde, Nikiforov, Vladimir, Nygård, Torgeir, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Reid, Malcolm James, Rostkowski, Pawel, Samanipour, Saer]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cold Regions Science and Technology
Vol-nr: 151
Side(r): 155-148

Tidsskrift
Validation of a Method for Extracting Microplastics from Complex, Organic-Rich, Environmental Matrices
Forfatter(e): [Hurley, Rachel R, Lusher, Amy L, Olsen, Marianne, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 52
Side(r): 7417-7409

Tidsskrift
Incidence of marine debris in cetaceans stranded and bycaught in Ireland: Recent findings and a review of historical knowledge
Forfatter(e): [Lusher, Amy L, Hernandez-Milian, Gema, Berrow, Simon, Rogan, Emer, O'Connor, Ian]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 232
Side(r): 476-467

Tidsskrift
Acute lion's mane jellyfish, Cyanea capillata (Cnideria: Scyphozoa), exposure to Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Forfatter(e): [Powell, Mark D, Åtland, Åse, Dale, Trine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr: 41
Side(r): 759-751

Tidsskrift
Changes in microbial water quality in RAS following altered feed loading
Forfatter(e): [Rojas-Tirado, Paula, Pedersen, Per Bovbjerg, Vadstein, Olav, Pedersen, Lars-Flemming]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 81
Side(r): 88-80

Tidsskrift
Biological responses of two marine organisms of ecological relevance to on-going ocean acidification and global warming
Forfatter(e): [Gomiero, Alessio, Bellerby, Richard G.J., Zeichen, Marta Manca, Babbini, Lorenza, Viarengo, Aldo]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Norwegian Monitoring Program for Harmful Algae
Forfatter(e): [Gustad, Eli, Naustvoll, Lars Johan, Steinhovden, Kristine, Chauton, Matilde Skogen, Kleiven, Mona Ring, Valestrand, Louise, Engesmo, Anette, Eikrem, Wenche]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Modelling Runoff from Permeable Surfaces in Urban Areas
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Parnas, Frida Elisif Ågotnes]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Annex 2: Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming
Forfatter(e): [Wallhead, Philip, Chen, Wenting, Falkenberg, Laura, Norling, M, Bellerby, Richard, Dupont, S., Fagerli, Camilla With, Dale, Trine, Hancke, Kasper, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Will climate change affect Norwegian kelp forests in a positive way?
Forfatter(e): [Avset, Liv Mildrid Melkild, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Et surere hav får denne taren til å vokse
Forfatter(e): [Avset, Liv Mildrid Melkild, Hancke, Kasper]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Taredyrking - mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Bekkby, Trine, Gilstad, Mona, Chapman, Annelise, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Industriell taredyrking: Potensielle effekter på naturlige økosystemer
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Broch, Ole Jacob, Bekkby, Trine, Olsen, Yngvar, Fieler, Reinhold, Christie, Hartvig C, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
KELPPRO - Seaweed farming, good or bad news to the coast and society?
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Gundersen, Hege, Bekkby, Trine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 236
Side(r): 70-60

Tidsskrift
Weathering impacts the uptake of polyethylene microparticles from toothpaste in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis)
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise N, Blázquez, Mercedes, Brooks, Steven J, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 626
Side(r): 1318-1310

Tidsskrift
Ecosystem-based governance in the Arctic - Does legal coherence really matter?
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 626
Side(r): 1318-1310

Tidsskrift
Ecosystem services mapping for municipal policy: ESTIMAP and zoning for urban beekeeping
Forfatter(e): [Stange, Erik, Zulian, Grazia, Rusch, Graciela, Barton, David Nicholas, Nowell, Megan Sara]
Utg-år: 2018
Tidsskrift One Ecosystem
Vol-nr: 2
Side(r):

Tidsskrift
Model-based measurement error detection of a coagulant dosage control system
Forfatter(e): [Liu, W, Ratnaweera, Harsha, Kvaal, Knut]
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Broch, Ole Jacob, Bekkby, Trine, Olsen, Yngvar, Fieler, Reinhold, Gundersen, Hege, Alver, Morten, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Do not stop listening. Message forthcoming. Whale falls from the Arctic
Forfatter(e): [Hilário, Ana, Ramirez-Llodra, Eva, Søreide, Fredrik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
dCod - effekter av miljøgifter på torsk
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Novichok - hva og hvem?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Miljøgift i barneprodukter
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Hvor farlig er det med mikroplast i kroppen?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Forbud mot miljøgifter i matemballasje
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Miljøvennlige vaskemidler?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Fluorerte stoffer i barneklær
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Fluorerte stoffer i kosmetikk
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr:
Side(r): 10-1

Kapittel i bok
COMPARING LABORATORY EXPERIMENTAL MEASURED C-VALUES WITH FIELD OBSERVATIONS
Forfatter(e): [Schärer, Lotte Askeland, Busklein, Jan Ove, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 100

Kapittel i bok
EVALUATING HYDROLOGICAL PERFORMANCE OF THE LID MODULE IN MIKE URBAN; A CASE STUDY IN GREFSEN, OSLO
Forfatter(e): [Hernes, R.R., Muthanna, Tone Merete, Braskerud, B.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 49

Kapittel i bok
APPLICABILITY OF URBAN STREETS AS TEMPORARLY FLOOD WAYS
Forfatter(e): [Skrede, T., Muthanna, Tone Merete, Kristvik, E., Alfredsen, Knut, Zia, N.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 107

Kapittel i bok
GREEN ROOFS FOR STORMWATER MANAGEMENT IN NORDIC COUNTRIES
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 56

Kapittel i bok
MODELLING RUNOFF FROM PERMEABLE SURFACES IN URBAN AREAS
Forfatter(e): [Parnas, F., Sieker, H., Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 91

Kapittel i bok
dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA)
Forfatter(e): [Goksøyr, Anders, Alendal, Guttorm, Aranguren Abadía, Libe, Arukwe, Augustine, Blaser, Nello, Brun, Morten, Celander, Malin, Dale, Karina, Dankel, Dorothy Jane, Denslow, Nancy, Eide, Marta, Fallahi, Shirin, Frøysa, Håvard G, Ghavidel, Fatemeh, Goksøyr, Siri Øfsthus, Goldstone, Jared V., Grøsvik, Bjørn Einar, Hanna, Eileen Marie, Hylland, Ketil, Jonassen, Inge, Khan, Essa Ahsan, Kleppe, Rune, Lille-Langøy, Roger, Lyche, Jan Ludvig, Mayer, Ian, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Skaug, Hans J., Stegeman, John J., Tairova, Zhanna, Yadetie, Fekadu, Zhang, Xiaokang, Karlsen, Odd Andre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 91

Tidsskrift
Morphological and molecular features of a Chara vulgaris population from desert springs on the Sinai Peninsula (Springs of Moses, Egypt)
Forfatter(e): [Saber, Abdullah Antar, Ballot, Andreas, Schneider, Susanne C., Cantonati, Marco]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Botany Letters
Vol-nr: 165
Side(r): 89-77

Tidsskrift
Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes
Forfatter(e): [Trannum, Hilde C, Gundersen, Hege, Escudero-Oñate, Carlos, Johansen, Joachim T, Schaanning, Morten T]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 630
Side(r): 202-189

Tidsskrift
Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde
Forfatter(e): [Haaland, Ståle Leif, Bechmann, Marianne, Eikebrokk, Bjørnar, Eregno, Fasil, Greipsland, Inga, Heistad, Arve, Paruch, Adam, Paruch, Lisa, Riise, Gunnhild, Rohrlack, Thomas, Turtumøygard, Stein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 630
Side(r): 202-189

Tidsskrift
Tare i tiden
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Fagerli, Camilla With, Filbee-Dexter, Karen, Frigstad, Helene, Gitmark, Janne Kim, Hancke, Kasper, Kile, Maia Røst, Moy, Siri Røang, Ramirez-Llodra, Eva, Rinde, Eli, Tveiten, Lise Ann, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 630
Side(r): 202-189

Tidsskrift
Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Gundersen, Hege, Oug, Eivind, Rygg, Brage, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Presentasjon av NIVAs arbeidspakker på Pilotprosjektet – Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Rinde, Eli, Gundersen, Hege, Andersen, Guri Sogn, Moy, Siri Røang, Tveiten, Lise Ann]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Thin layers of mine tailings have short- and long-term effects on benthic communities
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Gundersen, Hege, Schaanning, Morten]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Seaweed farming – good or bad news to the coast and society?
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Gundersen, Hege, Bekkby, Trine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Pilot Project for Mapping Marine Nature Types within the NiN Framework, Coastal Norway
Forfatter(e): [Dolan, Margaret, Bekkby, Trine, Espeland, Sigurd Heiberg, Rinde, Eli, Moy, Frithjof Emil, Elvenes, Sigrid, Gundersen, Hege, van Son, Thijs Christiaan, Andersen, Guri Sogn, Thormar, Jonas, Frigstad, Helene, Moy, Siri Røang, Beylich, Bjørnar, Albretsen, Jon, Naustvoll, Lars Johan, Tveiten, Lise Ann]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Combined effects of nutrients and climate stressors on phytoplankton communities in Northern Europe
Forfatter(e): [Moe, Jannicke, Kotamäki, N, Solheim, Anne Lyche, Skjelbred, Birger, Gundersen, Hege, Järvinen, M., Malve, O, Richardson, J., Carvalho, L.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Kom til tare: KOMmunal TILrettelegging for TAREdyrking i kystsona
Forfatter(e): [Hancke, Kasper, Chapman, Annelise, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
OPTIMAKELP - Muligheter og avveininger for forvaltning av tareskog i det blågrønne skiftet
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Marianne, Karlsson]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Tare - den nye klimaaktøren
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Deep lake mesocosm experiment
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Mischke, Ute, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
Comparison of traditional crayfish trapping and eDNA monitoring of noble crayfish Astacus astacus
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2017
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Rusch, Johannes, Johnsen, Stein Ivar, Tarpai, Attila, Strand, David]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 141
Side(r): 98-83

Tidsskrift
eDNA-based crayfish plague monitoring is superior to conventional trap-based assessments in year-round detection probability
Forfatter(e): [Wittwer, Claudia, Stoll, Stefan, Strand, David, Vrålstad, Trude, Nowak, Carsten, Thines, Marco]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Hunting crayfish plague with eDNA – and making use of the results
Forfatter(e): [Edsman, Lennart, Aspán, Anna, Bohman, Patrik, Enfjäll, Karin, Janson, Thomas, Johnsen, Stein Ivar, Monsén, Jenny, Nilsson, Daniel, Rusch, Johannes, Strand, David, Rune, Svensson, Toverud, Øystein, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Ny mobilteknologi kan påvise krepsepestsmitte direkte i felt
Forfatter(e): [Strand, David, Rusch, Johannes, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of non-indigenous species in Danish marine waters
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Kallenbach, Emilie, Thaulow, Jens, Hesselsøe, Martin, Bekkevold, Dorte, Hansen, Brian Klitgaard, Jacobsen, Lars Magnus Wulf, Olesen, Christian Aakjaer, Møller, Peter Rask, Knudsen, Steen W.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Detection of microcystins and nodularins based on a multihapten antibody – ELISA and immunoaffinity columns
Forfatter(e): [Samdal, Ingunn Anita, Løvberg, Kjersti Eriksen, Rusch, Johannes, Strand, David, Vrålstad, Trude, Ballot, Andreas, Haande, Sigrid, Van Nieuwenhove, Ine, Uhlig, Silvio, Foss, Amanda, Sandvik, Morten, Miles, Christopher Owen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
ttt
Forfatter(e): [Austnes, Kari, Aherne, Julian, Arle, Jens, Čičendajeva, Marina, Couture, Suzanne, Fölster, Jens, Garmo, Øyvind Aaberg, Hruška, Jakob, Monteith, Don, Posch, Max, Rogora, Michaela, Sample, James Edward, Skjelkvåle, Brit Lisa, Steingruber, Sandra, Stoddard, John L., Ulańczyk, Rafał, Van Dam, Herman, Velasco, Manuel Toro, Vuorenmaa, Jussi, Wright, Richard F., de Wit, Heleen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Sedimentundersøkelse i Grepperødfjorden og Vestfjorden i Vansjø, i trasé for planlagt sjøkabel.
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Beylich, Bjørnar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Environmental DNA surveillance of aquatic species
Forfatter(e): [Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Simultaneous eDNA monitoring of the host-pathogen complex Pacifastacus leniusculus and Aphanomycis astaci under varying environmental conditions
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Strand, David, Laurendz, Charlotte, Johnsen, Stein Ivar, Edsman, Lennart, Andersen, Tom, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 807
Side(r): 97-87

Tidsskrift
Potential of biofilters for treatment of de-icing chemicals
Forfatter(e): [Raspati, Gema Sakti, Lindseth, Hanna Kristine Haug, Muthanna, Tone Merete, Azrague, Kamal]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10:620
Side(r): 14-1

Tidsskrift
Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens - a case study from Norway
Forfatter(e): [Balstad, Sondre, Lohne, Jardar, Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Vann
Vol-nr:
Side(r): 14-5

Tidsskrift
Performance of Blue-Green Roofs in Cold Climates: A Scoping Review
Forfatter(e): [Andenæs, Erlend, Kvande, Tore, Muthanna, Tone Merete, Lohne, Jardar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Buildings
Vol-nr: 8
Side(r): 24-1

Tidsskrift
Boronate techniques for clean-up and concentration of diol-containing algal toxins
Forfatter(e): [Miles, Christopher Owen, Beach, Daniel G., Kerrin, E, McCarron, Pearse, Kilcoyne, Jane, Giddings, Sabrina D., Waaler, Thor Arnulf, Rundberget, Thomas, Samdal, Ingunn Anita, Løvberg, Kjersti Eriksen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Buildings
Vol-nr: 8
Side(r): 24-1

Tidsskrift
Detection of pathogens and their hosts using water sampling and eDNA analysis demonstrated on crayfish plague/crayfish and Gyrodactylus salaris/Atlantic Salmon
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Hansen, Haakon, Strand, David, Andersen, Tom, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Buildings
Vol-nr: 8
Side(r): 24-1

Tidsskrift
Evaluating Hydrological Performance of LID-Modules in Mike Urban. A Case Study of CSO Reduction in Grefsen, Oslo
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Hernes, Ragni Rønneberg]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Buildings
Vol-nr: 8
Side(r): 24-1

Tidsskrift
The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord
Forfatter(e): [Olsen, Marianne, Schaanning, Morten, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Eek, Espen, Moy, Frithjof Emil, Lydersen, Espen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America
Forfatter(e): [Austnes, Kari, Aherne, Julian, Arle, Jens, Čičendajeva, Marina, Couture, Suzanne, Fölster, Jens, Garmo, Øyvind Aaberg, Hruska, Jakub, Monteith, Don, Posch, Max, Rogora, Michaela, Sample, James Edward, Skjelkvåle, Brit Lisa, Steingruber, Sandra, Stoddard, John L., Ulańczyk, Rafał, Van Dam, Herman, Velasco, Manuel Toro, Vuorenmaa, Jussi, Wright, Richard Frederic, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Forestry intensification as climate mitigation: how is surface water safeguarded?
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Karlsson, Marianne, Platjouw, Froukje Maria, Valinia, Salar, Clarke, Nicholas, Kaste, Øyvind]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Proceedings of the 34th Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Warsaw, May 7-9, 2018
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Ulańczyk, Rafał, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Ecosystem-based Governance in the Arctic
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
The long road from Arctic science to international law
Forfatter(e): [Hovden, Torunn Slettemark, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Norsk innsats påverka internasjonal lov om kvikksølv
Forfatter(e): [Hovden, Torunn Slettemark, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Optimized use of Cyclopterus lumpus in the fight against Lepeophtheirus salmonis in salmon farming
Forfatter(e): [Ulvund, John Birger, Alfredsen, Jo Arve, Urke, Henning Andre, Kristensen, Torstein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Internasjonale selskap vil høste sjelden norsk naturtype
Forfatter(e): [Omsted, Gunnar, Rinde, Eli]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1374-1364

Tidsskrift
Early stage litter decomposition across biomes
Forfatter(e): [Djukic, Ika, Kepfer-Rojas, Sebastian, Schmidt, Inger Kappel, Larsen, Klaus Steenberg, Beier, Claus, Berg, Bjørn, Verheyen, Kris, Christiansen, Casper Tai, Lee, Hanna]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 628-629
Side(r): 1394-1369

Tidsskrift
Characterization and temporal variation of urban runoff in a cold climate - design implications for SuDS
Forfatter(e): [Monrabal-Martinez, Carlos, Meyn, Thomas, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Urban Water Journal
Vol-nr:
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Review: ecotoxicity of organic and organo-metallic antifouling co-biocides and implications for environmental hazard and risk assessments in aquatic ecosystems
Forfatter(e): [Martins, Samantha Eslava, Fillmann, Gilberto, Lillicrap, Adam, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Biofouling (Print)
Vol-nr: 34
Side(r): 52-34

Tidsskrift
Isotopic methods for non-destructive assessment of carbon dynamics in shrublands under long-term climate change manipulation
Forfatter(e): [Andresen, Louise C., Domínguez, Maria T., Reinsch, Sabine, Smith, Andrew R., Schmidt, Inger K., Ambus, Per, Beier, Claus, Boeckx, Pascal, Bol, Roland, de Dato, Giovanbattista, Emmett, Bridget A., Estiarte, Marc, Garnett, Mark H., Kröel-Dulay, György, Mason, Sharon L., Nielsen, Cecilie S., Peñuelas, Josep, Tietema, Albert]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Methods in Ecology and Evolution
Vol-nr: 9
Side(r): 880-866

Tidsskrift
Distribution and abundance of the invasive seagrass Halophila stipulacea and associated benthic macrofauna in Carriacou, Grenadines, Eastern Caribbean
Forfatter(e): [Scheibling, Robert E., Patriquin, David G, Filbee-Dexter, Karen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquatic Botany
Vol-nr: 144
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Mercury in fish from Norwegian lakes: The complex influence of aqueous organic carbon
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, de Wit, Heleen, Larssen, Thorjørn, Poste, Amanda]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 627
Side(r): 348-341

Tidsskrift
Fast and accurate on-site determination of rotenone in water during fish control treatments using liquid chromatography
Forfatter(e): [Sandvik, Morten, Waaler, Thor Arnulf, Rundberget, Thomas, Adolfsen, Pål, Bardal, Helge, Sandodden, Roar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Management of Biological Invasions
Vol-nr: 9
Side(r): 65-59

Tidsskrift
Modelling ROS formation in boreal lakes from interactions between dissolved organic matter and absorbed solar photon flux
Forfatter(e): [Wolf, Raoul, Thrane, Jan-Erik, Hessen, Dag Olav, Andersen, Tom]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 132
Side(r): 339-331

Tidsskrift
Estimation of p,p’-DDT degradation in soil by modeling and constraining hydrological and biogeochemical controls
Forfatter(e): [Sanka, Ondrej, Kalina, Jiří, Lin, Yan, Deutscher, Jan, Futter, Martyn, Butterfield, Dan, Melymuk, Lisa, Brabec, Karel, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 239
Side(r): 188-179

Tidsskrift
Contaminantes emergentes: la nicotina en las aguas residuales domesticas como herramienta de analisis en salud publica
Forfatter(e): [de Granda-Orive, Jose Ignacio, de Granda-Beltrán, Carlos, Baz-Lomba, Jose Antonio]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Archivos de Bronconeumologia
Vol-nr: 54
Side(r): 496-495

Tidsskrift
Experimental addition of nitrogen to a whole forest ecosystem at Gårdsjön, Sweden (NITREX): Nitrate leaching during 26 years of treatment
Forfatter(e): [Moldan, Filip, Jutterström, Sara, Hruska, Jakub, Wright, Richard Frederic]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 242
Side(r): 374-367

Tidsskrift
Predation Risk Potentiates Toxicity of a Common Metal Contaminant in a Coastal Copepod
Forfatter(e): [Lode, Torben, Heuschele, Jan David, Andersen, Tom, Titelman, Josefin, Hylland, Ketil, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 52
Side(r): 13542-13535

Tidsskrift
Detection of tris(2,3-dibromopropyl) phosphate and other organophosphorous compounds in Arctic rivers
Forfatter(e): [Allan, Ian J, Garmo, Øyvind A, Rundberget, Jan Thomas, Terentjev, Petr, Christensen, Guttorm, Kashulin, Nikolay A]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 25
Side(r): 28737-28730

Tidsskrift
Coupling Field Observations and Geographical Information System (GIS)-Based Analysis for Improved Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) Performance
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard, Kliewer, Dennis, Jotte, Lensa Etefa]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Sustainability
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
New brominated flame retardants and dechlorane plus in the Arctic: Local sources and bioaccumulation potential in marine benthos
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla, Vrana, Branislav, Sobotka, Jaromír, Borgå, Katrine, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, Varpe, Øystein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 211
Side(r): 1202-1193

Tidsskrift
The advective origin of an under-ice spring bloom in the Arctic Ocean using multiple observational platforms
Forfatter(e): [Johnsen, Geir, Norli, Marit, Moline, Mark A., Robbins, Ian, Quillfeldt, Cecilie von, Sørensen, Kai, Cottier, Finlo Robert, Berge, Jørgen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 41
Side(r): 1216-1197

Tidsskrift
Er det en sammenheng mellom miljøgift-eksponering og DNA-skade i spretthaler, hoppekreps, blåskjell, fisk, fugl og isbjørn?
Forfatter(e): [Hylland, Ketil, Skei, Bjørn Borge, Gilmore, Erik Howard, Fredriksen, Lene, Keilen, Ellen Kristine, Kristiansen, Silje Marie, Lode, Torben, Haarr, Ane, Holth, Tor Fredrik, Leinaas, Hans Petter, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 41
Side(r): 1216-1197

Tidsskrift
The association between p,p'-DDE levels and left ventricular mass is mainly mediated by obesity
Forfatter(e): [La Merrill, MA, Lind, PM, Salihovic, S, van Bavel, B, Lind, L]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 160
Side(r): 546-541

Tidsskrift
Antimikrobiell resistens i og fra kommunale avløpsrenseanlegg
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Vannspeilet
Vol-nr:
Side(r): 37-36

Tidsskrift
A mega-cryptic species complex hidden among one of the most common annelids in the North East Atlantic
Forfatter(e): [Nygren, Arne, Parapar, Julio, Pons, Joan, Meißner, Karin, Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Gaeva, Daria, Sikorski, Andrey, Johansen, Robert André, Hutchings, Pat Ann, Lavasque, Nicolas, Capa Corrales, Maria]
Utg-år: 2018
Tidsskrift PLoS ONE
Vol-nr: 13
Side(r):

Tidsskrift
Comparison of two water sampling approaches for eDNA-based crayfish plague detection
Forfatter(e): [Wittwer, Claudia, Nowak, Carsten, Strand, David Allan, Vrålstad, Trude, Thines, Marco, Stoll, Stefan]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 70
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Focusing research and education in marine ecotoxicology to facilitate interactions with society
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 70
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Does altered gut barrier function facilitate food allergy?
Forfatter(e): [Drønen, Elena Klåpbakken, Namork, Ellen, Dirven, Hubert, Hylland, Ketil, Nygaard, Unni Cecilie]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 70
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Pollution: are we wilfully destroying nature and harming ourselves?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 70
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Miljøgifter i mat - nye grenseverdier
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnologica
Vol-nr: 70
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Trade-offs for data-limited fisheries when using harvest strategies based on catch-only models
Forfatter(e): [Walsh, Jessica C., Minto, Cóilín, Jardim, Ernesto, Anderson, Sean C., Jensen, Olaf P., Afflerbach, Jamie, Dickey-Collas, Mark, Kleisner, Kristin M., Longo, Catherine, Osio, Giacomo Chato, Selig, Elizabeth R, Thorson, James T., Rudd, Merrill B., Papacostas, Katherine J., Kittinger, John N., Rosenberg, Andrew A., Cooper, Andrew B.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Fish and Fisheries
Vol-nr: 19
Side(r): 1146-1130

Tidsskrift
Sustainable governance of river basins with Hydropower production - hva er det og hvordan kan det skapes?
Forfatter(e): [Ruud, Audun, Köhler, Berit, Zinke, Peggy, Nesheim, Ingrid, Harby, Atle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Fish and Fisheries
Vol-nr: 19
Side(r): 1146-1130

Tidsskrift
Miljøgiftene i maten langt farligere enn antatt: Professor bekymret over funn i fet fisk: - Ville tenkt meg nøye om - Alarmerende funn i ny EU-rapport kan endre norske kostråd.
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift Fish and Fisheries
Vol-nr: 19
Side(r): 1146-1130

Tidsskrift
Ecotoxicological Effects of Transformed Silver and Titanium Dioxide Nanoparticles in the Effluent from a Lab-Scale Wastewater Treatment System
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Carvalho, Patricia Almeida, Vogelsang, Christian, Tilahun, Mengstab, Ndungu, Kuria, Booth, Andy M, Thomas, Kevin V, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 52
Side(r): 9441-9431

Tidsskrift
Selective Extraction and Purification of Azaspiracids from Blue Mussels (Mytilus edulis) Using Boric Acid Gel
Forfatter(e): [Miles, Christopher O, Kilcoyne, Jane, McCarron, Pearse, Giddings, Sabrina D, Waaler, Thor, Rundberget, Thomas, Samdal, Ingunn A, Løvberg, Kjersti E]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Agricultural and Food Chemistry
Vol-nr: 66
Side(r): 2969-2962

Tidsskrift
Early ecosystem responses to watershed restoration along a headwater stream
Forfatter(e): [Kallenbach, Emilie MF, Sand-Jensen, Kaj, Morsing, Jonas, Martinsen, Kenneth Thorø, Kragh, Theis, Raulund-Rasmussen, Karsten, Baastrup-spohr, Lars]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology
Vol-nr:
Side(r): 162-154

Tidsskrift
Norways hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Angles d'Auriac, Marc, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne Kim, Grefsrud, Ellen Sofie, Hall-Spencer, Jason M., Husa, Vivian, Le Gall, L, Peña, Viviana, Steneck, Robert S.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology
Vol-nr:
Side(r): 162-154

Tidsskrift
Onsite small wastewater treatment system in cold climate: Challenges & New solutions
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology
Vol-nr:
Side(r): 162-154

Tidsskrift
Functional diversity and community assembly of river invertebrates show globally consistent responses to decreasing glacier cover
Forfatter(e): [Brown, Lee E., Khamis, Kieran, Wilkes, Martin, Blaen, Phillip, Brittain, John E, Carrivick, Jonathan L., Fell, Sarah, Friberg, Nikolai, Füreder, Leopold, Gíslason, Gísli M, Hainie, Sarah, Hannah, David M., James, William H. M., Lencioni, Valeria, Olafsson, Jon S., Robinson, Christopher T., Saltveit, Svein J, Thompson, Craig, Milner, Alexander M.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 2
Side(r): 333-325

Tidsskrift
Alterations between sugar kelp and turf/filamentous algae in Norway, regime shifts or flips back and forth between different opportunistic seaweed species?
Forfatter(e): [Christie, Hartvig C, Andersen, Guri Sogn, Bekkby, Trine, Fagerli, Camilla With, Gitmark, Janne Kim, Rinde, Eli]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 2
Side(r): 333-325

Tidsskrift
MERCES: Marine Ecosystem Restoration In Changing European Seas (H2020 Project)
Forfatter(e): [Gambi, C, Donovaro, Roberto, Papadopoulou, Nadia, Grehan, Anthony, Boström, Christoffer, van de Koppel, J, Garrabou, Joaquim, Fraschetti, Simonetta, Morato, Telmo, Sweetman, Andrew, McOwen, Chris, Bekkby, Trine, et al, .]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 2
Side(r): 333-325

Tidsskrift
Søknadsassistent - Informasjon om, og praktisk støtte til søknad om dyrkingskonsesjon for tang og tare (makroalger).
Forfatter(e): [Chapman, Annelise, Rotevatn, OM, Bergø, E, Hancke, Kasper, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Kvalsund, Roger, Gilstad, Mona]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 2
Side(r): 333-325

Tidsskrift
Marin kartlegging – fra håndbok 19 til NiN-basert kartlegging
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2018
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 2
Side(r): 333-325

Tidsskrift
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of watercourses with hydropower production in Norway
Forfatter(e): [Köhler, Berit, Barton, David Nicholas, Ruud, Audun, Aas, Øystein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Nature Ecology and Evolution
Vol-nr: 2
Side(r): 333-325

Tidsskrift
Experimental study of the influence of thawing permafrost on the chemical properties of sea water
Forfatter(e): [Pogojeva, M, Yakushev, Evgeniy, Ilinskaya, A, Polukhin, A, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
To live or to grow? Costs and benefits of sea trout adaptive behavior to heavy salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations
Forfatter(e): [Serra Llinares, Rosa Maria, Nilsen, Rune, Albretsen, Jon, Bøhn, Thomas, Elvik, Kristine Marit Schrøder, Freitas, Carla, Haraldstad, Tormod, Karlsen, Ørjan, Bjørn, Pål Arne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Prepared and flexible: Local adaptation strategies for avalanche risk
Forfatter(e): [Hovelsrud, Grete K., Olsen, Julia, Karlsson, Marianne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Thea Ingeborg Skrede fra Norconsult med beste masteroppgave innen vann- og miljøteknikk
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Prisen for årets Master innen vann og miljøteknikk utdelt
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Fikk pris for årets Master innen vann og miljøteknikk
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Thea vant årets masterpris
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Er råvannskvaliteten likegyldig ved bruk av RAS-teknologi? Hvordan kan internprosesser med bruk av UV, ozon, salt- eller sjøvannstilsetning utløse metallproblemer?
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Gass- og metabolittproblematikk i RAS anlegg (O2, CO2, NO2 og H2S), og krav til anleggsleverandørers dokumentasjon på virkningsgraden i Deres RAS-løsninger
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Generell resirkulering (RAS) Problemstillinger og vannkvalitet
Forfatter(e): [Rosseland, Bjørn Olav, Hess-Erga, Ole-Kristian]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Vannkvalitetens betydning for oppdrett av laksefisk. Råvann
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Fakta og myter om den rene norske natur
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Fiskens regulering av vann og salter.
Forfatter(e): [Rosseland, Bjørn Olav, Kristensen, Torstein]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Sensitive livsstadier. Aluminium og sjøvann.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Aluminium i ferskvann
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Gasser og gassovermetning av CO2 og O2.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Mjelde, Marit, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Demars, Benoît Olivier Laurent, Dokk, John Gunnar, Edvardsen, Hanne, Hesthagen, Trygve H., Jensen, Thomas Correll, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug, Løvik, Jarl Eivind, Pettersen, Oskar, Saksgård, Randi J., Sandlund, Odd Terje, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Russian Journal of Earth Science
Vol-nr: 18
Side(r): 6-1

Tidsskrift
Route of exposure has a major impact on uptake of silver nanoparticles in Atlantic salmon (Salmo salar)
Forfatter(e): [Kleiven, Merethe, Rosseland, Bjørn O, Teien, Hans-Christian, Joner, Erik, Oughton, Deborah Helen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Fisk, forurensning og tiltak i Sandviksvassdraget – et historisk tilbakeblikk og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag
Forfatter(e): [Rosseland, Bjørn Olav, Merkesdal, Morten]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Sandviksvassdraget. Fisk, forurensning og tiltak i et historisk tilbakeblikk, og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag
Forfatter(e): [Rosseland, Bjørn Olav, Merkesdal, Morten]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
New Technology – Same old problems?
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Sur nedbør og fisketomme vann. Hvorfor skjedde dette, hva er gjort, hvordan er status og hvorfor er ikke Østensjøvannet berørt?
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Fakta og myter om Norges rene natur
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Mjelde, Marit, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Dokk, John Gunnar, Moe, Therese Fosholt, Jensen, Thomas Correll, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug, Persson, Jonas, Pettersen, Oskar, Saksgård, Randi J., Sandlund, Odd Terje, Skjelbred, Birger, Thrane, Jan-Erik, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Velle, Gaute, Mjelde, Marit, Edvardsen, Hanne, Halvorsen, Godtfred A., Hesthagen, Trygve H., Hobæk, Anders, Jensen, Thomas Correll, Jenssen, Marthe Torunn Solhaug, Saksgård, Randi J., Sandlund, Odd Terje, Skjelbred, Birger, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Mjelde, Marit, Dahl-Hansen, Geir, Gjelland, Karl Øystein, Hesthagen, Trygve H., Jensen, Thomas Correll, Saksgård, Randi J., Sandlund, Odd Terje, Skjelbred, Birger, Velle, Gaute, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Late winter response to atmospheric and tidal forcing in the Førdefjord, inferred from mooring observations
Forfatter(e): [Hiorth, Katrine, Fer, Ilker, Daae, Kjersti]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
AOP-informed assessment of Endocrine Disruption in freshwater crustaceans
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Cronin, Marc Timothy David, Evensen, Øystein, Evenseth, Linn, Falciani, Francesco, Iguchi, Taisen, Lalone, Carlie, Li, Yang, Mellor, Claire, Perkins, Edward J., Rundberget, Thomas, Salbu, Brit, Sylte, Ingebrigt, Villeneuve, Daniel L., Vinas, N., Song, You]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Integrated exposure and effect database tools to support hazard and risk assessment
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Li, Yang, Løvoll, Grunde, Vedal, Jens, Xie, Li, Song, You, Petersen, Karina]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
AOP-informed chemical screening, prioritization and risk assessment of arthropod Endocrine Disruptors
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Cronin, Marc Timothy David, Evenseth, Linn, Firman, James W., Iguchi, Taisen, Lalone, Carlie, Mellor, Claire, Sylte, Ingebrigt, Toyota, K., Villeneuve, Daniel L., Song, You]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 2903-2895

Tidsskrift
Corrigendum to "European demonstration program on the effect-based and chemical identification and monitoring of organic pollutants in European surface waters" [Sci. Total Environ. 601-602 (2017) 1849-1868]
Forfatter(e): [Tousova, Zuzana, Oswald, Peter, Slobodnik, Jaroslav, Blaha, Ludek, Muz, Melis, Hu, Meng, Brack, Werner, Krauss, Martin, Di Paolo, Carolina, Tarcai, Zsolt, Seiler, Thomas-Benjamin, Hollert, Henner, Koprivica, Sanja, Ahel, Marijan, Schollée, Jennifer E., Hollender, Juliane, Suter, Marc J.-F., Hidasi, Anita O., Schirmer, Kristin, Sonavane, Manoj, Ait-Aissa, Selim, Creusot, Nicolas, Brion, Francois, Froment, Jean Francois, Almeida, Ana Catarina, Thomas, Kevin V, Tollefsen, Knut Erik, Tufi, Sara, Ouyang, Xiyu, Leonards, Pim, Lamoree, Marja, Torrens, Victoria Osorio, Kolkman, Annemieke, Schriks, Merijn, Spirhanzlova, Petra, Tindall, Andrew, Schulze, Tobias]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 635
Side(r): 1621-1620

Tidsskrift
Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities
Forfatter(e): [Johansen, Per-Otto, Isaksen, Trond Einar, Bye-Ingebrigtsen, Einar, Haave, Marte, Dahlgren, Thomas Gunnar, Kvalø, Stian Ervik, Greenacre, Michael, Durand, Dominique Denis F., Rapp, Hans Tore]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 128
Side(r): 495-483

Tidsskrift
Epigenetic effects in Daphnia magna by characterizing quantified abundance of global methylation, gene expression and histone modifications
Forfatter(e): [Thaulow, Jens, Lindeman, Leif Christopher, Song, You, Kamstra, Jorke, Xie, Li, Asselman, Jana, Alestrøm, Peter, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 128
Side(r): 495-483

Tidsskrift
An Advanced Methodological Framework for the Identification of Priority Pollutants and Priority Mixtures of Pollutants in European Freshwaters
Forfatter(e): [Faust, Michael, Altenburger, Rolf, Backhaus, Thomas, Brack, Werner, Dulio, Valeria, van Gils, Jos, Ginebreda, Antonio, Kortenkamp, Andreas, Munthe, John, Slobodnik, Jaroslav, Tollefsen, Knut-Erik, van Wezel, Annemarie]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 128
Side(r): 495-483

Tidsskrift
Targeted gene disruption by use of CRISPR/Cas9 ribonucleoprotein complexes in the water flea Daphnia pulex
Forfatter(e): [Hiruta, Chizue, Kakui, Keiichi, Tollefsen, Knut E., Iguchi, Taisen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Genes to Cells
Vol-nr: 23
Side(r): 502-494

Tidsskrift
Verktøy for å beregne samvirkningseffekt av kjemikalier
Forfatter(e): Tollefsen, Knut-Erik
Utg-år: 2018
Tidsskrift Genes to Cells
Vol-nr: 23
Side(r): 502-494

Tidsskrift
Development of a qPCR assay to detect and quantify ichthyotoxic flagellates along the Norwegian coast, and the first Norwegian record of Fibrocapsa japonica (Raphidophyceae)
Forfatter(e): [Engesmo, Anette, Strand, David, Gran-Stadniczeñko, Sandra, Edvardsen, Bente, Medlin, Linda K., Eikrem, Wenche]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Harmful Algae
Vol-nr: 75
Side(r): 117-105

Tidsskrift
Allostatic Load and Stress Physiology in European Seabass (Dicentrarchus labrax L.) and Gilthead Seabream (Sparus aurata L.)
Forfatter(e): [Samaras, Athanasios, Santo, Carlos Espirito, Papandroulakis, Nikos, Mitrizakis, Nikolaos, Pavlidis, Michail, Höglund, Erik, Pelgrim, Thamar N.M., Zethof, Jan, Spanings, F.A.Tom, Vindas, Marco A, Ebbesson, Lars O.E., Flik, Gert, Gorissen, Marnix]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Frontiers in Endocrinology
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Early life stress induces long-term changes in limbic areas of a teleost fish: The role of catecholamine systems in stress coping
Forfatter(e): [Vindas, Marco A, Fokos, Stefanos, Pavlidis, Michail, Höglund, Erik, Dionysopoulou, Sylvia, Ebbesson, Lars OE, Papandroulakis, Nikolaos, Dermon, Catherine R]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Piloting the river basin management in the Bago Sub-basin Area, experiences and recommendations
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Karlsson, Marianne, Myint, Zaw Win, Aung, Toe Toe, Tun, Zaw Lwin, Nwe, Hla Oo]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Konsekvensanalyse for marint miljø av installasjon av sjøkabel på strekningen Sandvika – Varpet i Rognsfjorden
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Schaanning, Morten]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Integrated Water Resources Management in Myanmar. Assessing ecological status in Inlay Lake.
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Mjelde, Marit, Swe, Thida]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Intercomparison 1832: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn
Forfatter(e): Escudero-Oñate, Carlos
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Bruk av overvann i digitalisert urbant landbruk
Forfatter(e): [Sayfritz, Stephen John, Capjon, Andreas]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Characterizing the behavior, uptake, and toxicity of NM300K silver nanoparticles in Caenorhabditis elegans
Forfatter(e): [Kleiven, Merethe, Rossbach, Lisa Magdalena, Gallego-Urrea, Julian Alberto, Brede, Dag Anders, Oughton, Deborah H, Coutris, Claire]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 1810-1799

Tidsskrift
Mass spectrometric strategies for the investigation of biomarkers of illicit drug use in wastewater
Forfatter(e): [Hernández, Félix, Castiglioni, Sara, Covaci, Adrian, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Ort, Christoph, Reid, Malcolm, Sancho, Juan V., Thomas, Kevin V, van Nuijs, Alexander L.N., Zuccato, Ettore, Bijlsma, Lubertus]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Mass spectrometry reviews (Print)
Vol-nr: 37
Side(r): 280-258

Tidsskrift
Simulating water quality and ecological status of Lake Vansjø, Norway, under land-use and climate change by linking process-oriented models with a Bayesian network
Forfatter(e): [Couture, Raoul-Marie, Moe, S. Jannicke, Lin, Yan, Kaste, Øyvind, Haande, Sigrid, Solheim, Anne Lyche]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 621
Side(r): 724-713

Tidsskrift
Linking mode of action of the model respiratory and photosynthesis uncoupler 3,5-dichlorophenol to adverse outcomes in Lemna minor
Forfatter(e): [Xie, Li, Gomes, Tania, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 197
Side(r): 108-98

Tidsskrift
Distribution of non-native brook trout (Salvelinus fontinalis ) across Norwegian waterbodies – is it an invasive species?
Forfatter(e): [Hesthagen, Trygve H., Bolstad, Geir Hysing, Kleiven, Einar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 38
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Fitness and eco-physiological response of a chytrid fungal parasite infecting planktonic cyanobacteria to thermal and host genotype variation
Forfatter(e): [Agha, Ramsy, Gross, Alina, Gerphagnon, Mélanie, Rohrlack, Thomas, Wolinska, Justyna]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Parasitology
Vol-nr: 145
Side(r): 1286-1279

Tidsskrift
Adaptation of a chytrid parasite to its cyanobacterial host is hampered by host intraspecific diversity
Forfatter(e): [Agha, Ramsy, Gross, Alina, Rohrlack, Thomas, Wolinska, Justyna]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Frontiers in Microbiology
Vol-nr: 9
Side(r):

Kapittel i bok
Operationalising ecosystem services: advancing knowledge on natural and cultural capital
Forfatter(e): [Furman, Eeva, Barton, David Nicholas, Harrison, Paula A., Kopperoinen, Leena, Mederly, Peter, Perez-Soba, Marta, Potschin, Marion, Saarikoski, Heli, Schleyer, Christian, Smith, Alison, Watt, Allan, Young, Juliette, Kelemen, Eszter, Gomez-Baggethun, Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 54-41

Tidsskrift
Individual heterogeneity and early life conditions shape growth in a freshwater top predator
Forfatter(e): [Nater, Chloé Rebecca, Rustadbakken, Atle, Ergon, Torbjørn, Langangen, Øystein, Moe, S. Jannicke, Vindenes, Yngvild, Vøllestad, Leif Asbjørn, Aass, Per]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecology
Vol-nr: 99
Side(r): 1017-1011

Tidsskrift
Structural and functional changes of soft-bottom ecosystems in northern fjords invaded by the red king crab (Paralithodes camtschaticus)
Forfatter(e): [Oug, Eivind, Sundet, Jan Henry, Cochrane, Sabine K.J.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 180
Side(r): 264-255

Tidsskrift
Monitoring oil spills: toxicity and timing
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 180
Side(r): 264-255

Tidsskrift
Carotenoid glycoside isolated and identified from cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii
Forfatter(e): [Nagy, Veronika, Agócs, Attila, Deli, József, Gulyás-Fekete, Gergely, Illyés, Tünde-Zita, Kurtán, Tibor, Turcsi, Erika, Béni, Szabolcs, Dékány, Miklós, Ballot, Andreas, Vasas, Gábor]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Food Composition and Analysis
Vol-nr: 65
Side(r): 10-6

Tidsskrift
Pipes or chimneys? For carbon cycling in small boreal lakes, precipitation matters most
Forfatter(e): [de Wit, Heleen A, Couture, Raoul-Marie, Jackson-Blake, Leah, Futter, Martyn N., Valinia, Salar, Austnes, Kari, Guerrero, Jose-Luis, Lin, Yan]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnology and Oceanography Letters
Vol-nr: 3
Side(r): 284-275

Tidsskrift
Variability in the anatoxin gene clusters of Cuspidothrix issatschenkoi from Germany, New Zealand, China and Japan
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Scherer, Pia I., Wood, Susanna A.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift PLoS ONE
Vol-nr: 13
Side(r):

Tidsskrift
Blekeprosjektet 2014-2017
Forfatter(e): [Barlaup, Bjørn Torgeir, Skoglund, Helge, Pulg, Ulrich, Halvorsen, Godtfred A., Velle, Gaute, Isaksen, Trond Einar, Stranzl, Sebastian Franz, Postler, Christoph, Vollset, Knut Wiik, Birkeland, Ina Bakke, Gabrielsen, Sven Erik, Helle, Turid Myklebust, Johannessen, Arne, Lehmann, Gunnar Bekke, Espedal, Espen Olsen, Normann, Eirik, Skår, Bjørnar, Wiers, Tore, Höglund, Erik, Høgberget, Rolf, Hobæk, Anders, Skancke, Liv Bente, Kleiven, Einar, Kaste, Øyvind, Kile, Nils B., Martinsen, Bernt Olaf, Vethe, Arne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift PLoS ONE
Vol-nr: 13
Side(r):

Tidsskrift
Effect of oxidation with coagulation and ceramic microfiltration pre-treatment on reverse osmosis for desalination of recycled wastewater
Forfatter(e): [Myat, D. T., Roddik, F., Puspita, P., Skillman, L., Charrois, J., Kristiana, I., Uhl, Wolfgang, Vasyukova, E., Roeszler, G., Chan, A., Zhu, B., Muthukumaran, S., Gray, S., Duke, M.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Desalination
Vol-nr: 431
Side(r): 118-106

Tidsskrift
Identifying critical components causing seasonal variation of activated sludge settleability and developing early warning tool
Forfatter(e): [Wang, Xiaodong, Bi, Xuejun, Liu, Changqing, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 77
Side(r): 1697-1689

Tidsskrift
Hydrological benefits of filtering swales for metal removal
Forfatter(e): [Monrabal-Martinez, Carlos, Aberle, Jochen, Muthanna, Tone Merete, Orts-Zamorano, Mauro]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 145
Side(r): 517-509

Tidsskrift
Mapping microplastic in Norwegian drinking water - Norwegian Water Report No. 241
Forfatter(e): Uhl, Wolfgang
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 145
Side(r): 517-509

Tidsskrift
Effects of biometrics, location and persistent organic pollutants on blood clinical-chemical parameters in polar bears (Ursus maritimus) from Svalbard, Norway
Forfatter(e): [Ciesielski, Tomasz Maciej, Sonne, Christian, Ormbostad, Ingunn, Aars, Jon, Lie, Elisabeth, Bytingsvik, Jenny, Jenssen, Bjørn Munro]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 165
Side(r): 399-387

Tidsskrift
Modelling the effects of climate and land-use change on the hydrochemistry and ecology of the River Wye (Wales)
Forfatter(e): [Bussi, Gianbattista, Whitehead, Paul G, Gutierrez-Canovas, Cayetano, Ledesma, Jose L J, Ormerod, Steve J, Couture, Raoul-Marie]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 627
Side(r): 743-733

Tidsskrift
Determination of cannabinoid and synthetic cannabinoid metabolites in wastewater by liquid-liquid extraction and ultra-high performance supercritical fluid chromatography-tandem mass spectrometry
Forfatter(e): [González-Mariño, Iria, Thomas, Kevin V, Reid, Malcolm J]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Drug Testing and Analysis
Vol-nr: 10
Side(r): 228-222

Tidsskrift
Distribution and abundance of phytobenthic communities: Implications for connectivity and ecosystem functioning in a Black Sea Marine Protected Area
Forfatter(e): [Berov, Dimitar, Todorova, Valentina, Dimitrov, Lubomir, Rinde, Eli, Karamfilov, Ventzislav]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 200
Side(r): 247-234

Tidsskrift
A high-throughput solid-phase microextraction and post-loop mixing large volume injection method for water samples
Forfatter(e): [Baz-Lomba, Jose Antonio, Löve, Arndis S.C., Reid, Malcolm James, Ólafsdóttir, Kristín, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Chromatography A
Vol-nr: 1531
Side(r): 38-32

Tidsskrift
Ecological risk assessment to marine organisms induced by heavy metals in China's coastal waters
Forfatter(e): [Wang, Mengzhu, Tong, Yindong, Chen, Cen, Liu, Xianhua, Lu, Yiren, Zhang, Wei, He, Wei, Wang, Xuejun, Zhao, Shen, Lin, Yan]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 126
Side(r): 356-349

Tidsskrift
Detection of hosts and pathogens in water samples with focus on the crayfish plague and Gyrodactylus salaris.
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Hansen, Haakon, Strand, David, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 126
Side(r): 356-349

Tidsskrift
Fungal parasites of a toxic inedible cyanobacterium provide food to zooplankton
Forfatter(e): [Frenken, Thijs, Wierenga, Joren, Van Donk, Ellen, Declerck, Steven, de Senerpont Domis, Lisette N, Rohrlack, Thomas, Van de Waal, Dedmer B.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 63
Side(r): 2393-2384

Tidsskrift
Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff - What are the key drivers?
Forfatter(e): [Sun, Zhenhua, Brittain, John Edward, Sokolova, Ekaterina, Thygesen, Helene, Saltveit, Svein Jakob, Rauch, Sebastian, Meland, Sondre]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 610-611
Side(r): 1535-1527

Tidsskrift
Microcystin content in phytoplankton and in small fish from eutrophic Nyanza Gulf, Lake Victoria, Kenya
Forfatter(e): [Simiyu, Benard Mucholwa, Oduor, Steve Omondi, Rohrlack, Thomas, Sitoki, Lewis, Kurmayer, Rainer]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Bacterial Viability and Vitality: Application of Click Chemistry in Flow Cytometry
Forfatter(e): [Lindivat, Mathilde, Larsen, Aud, Bratbak, Gunnar, Hess-Erga, Ole-Kristian, Hoell, Ingunn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Toxins
Vol-nr: 10
Side(r):

Tidsskrift
Multi-year inter-laboratory exercises for the analysis of illicit drugs and metabolites in wastewater: Development of a quality control system
Forfatter(e): [van Nuijs, Alexander L.N., Lai, Foon Yin, Been, Frederic, Andres-Costa, Maria Jesus, Barron, Leon, Baz-Lomba, Jose Antonio, Berset, Jean-Daniel, Benaglia, Lisa, Bijlsma, Lubertus, Burgard, Dan, Castiglioni, Sara, Christophoridis, Christophoros, Covaci, Adrian, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Fatta-Kassinos, Despo, Fick, Jerker, Hernandez, Felix, Gerber, Cobus, González-Mariño, Iria, Grabic, Roman, Gunnar, Teemu, Kannan, Kurunthachalam, Karolak, Sara, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Kokot, Zenon, Krizman-Matasic, Ivona, Li, Angela, Li, Xiqing, Löve, Arndis S.C., Lopez de Alda, Miren, McCall, Ann-Kathrin, Meyer, Markus R., Oberacher, Herbert, O'Brien, Jake, Quintana, Jose Benito, Reid, Malcolm James, Schneider, Serge, Simoes, Susana Sadler, Thomaidis, Nikolaos S., Thomas, Kevin V, Yargeau, Viviane, Ort, Christoph]
Utg-år: 2018
Tidsskrift TrAC. Trends in analytical chemistry
Vol-nr: 103
Side(r): 43-34

Tidsskrift
Decay rate of virus and faecal indicator bacteria (FIB) in seawater and the concentration of FIBs in different wastewater systems
Forfatter(e): [Eregno, Fasil Ejigu, Tryland, Ingun, Myrmel, Mette, Wennberg, Aina, Oliinyk, Anastasiia, Khatri, Mamata, Heistad, Arve]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Microbial Risk Analysis
Vol-nr: 8
Side(r): 21-14

Tidsskrift
Reduced Acid Deposition Leads to a New Start for Brown Trout (Salmo trutta) in an Acidified Lake in Southern Norway
Forfatter(e): [Lund, Espen, Garmo, Øyvind A, de Wit, Heleen A, Kristensen, Torstein, Hawley, Kate L, Wright, Richard F]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water, Air and Soil Pollution
Vol-nr: 229
Side(r):

Tidsskrift
Development of Adverse Outcome Pathways (AOPs) for oxidative stressor-mediated reproductive effects in aquatic invertebrates
Forfatter(e): [Song, You, Xie, Li, Lee, YeonKyeong, Kassaye, Yetneberk Ayalew, Brede, Dag Anders, Gomes, Tania, Caldwell, Gary S., Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water, Air and Soil Pollution
Vol-nr: 229
Side(r):

Tidsskrift
Quantification of AOPs by Bayesian network modelling: linking chemical exposure to adverse outcomes in Lemna minor populations
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Landis, Wayne G., Xie, Li, Tollefsen, Knut-Erik, Kotamäki, Nina, Song, You]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water, Air and Soil Pollution
Vol-nr: 229
Side(r):

Tidsskrift
Challenges in Utilizing Water Resources in Lower Reaches of Kanakarayanaru of Northern Sri Lanka for Efficient and Equitable Water Allocation
Forfatter(e): [Ratnaweera, Harsha, Suthakaran, Navaratnam, Ketheesan, B, Subramaniam Sivakumar, Saravanamuttu]
Utg-år: 2018
Tidsskrift INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH,
Vol-nr: 9
Side(r): 826-821

Tidsskrift
Enhancing Operation of a Sewage Pumping Station for Inter Catchment Wastewater Transfer by Using Deep Learning and Hydraulic Model
Forfatter(e): [Ratnaweera, Harsha, Zhang, Duo, Skullestad Hølland, Erland, Lindholm, Geir]
Utg-år: 2018
Tidsskrift arXiv.org
Vol-nr:
Side(r): 25-1

Tidsskrift
Bayesian network model for assessment of fish embryo testing: a probabilistic weight-of-evidence approach
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Lillicrap, Adam David, Belanger, Scott E., Landis, Wayne G.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift arXiv.org
Vol-nr:
Side(r): 25-1

Tidsskrift
DeepCSO: Forecasting of Combined Sewer Overflow at a Citywide Level using Multi-task Deep Learning
Forfatter(e): [Ratnaweera, Harsha, Zhang, Duo, Lindholm, Geir]
Utg-år: 2018
Tidsskrift arXiv.org
Vol-nr:
Side(r): 23-1

Tidsskrift
Marine Spatial Planning in the North Sea – Are National Policies and Legal Structures Compatible Enough? The Case of Norway and the Netherlands
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2018
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr: 33
Side(r): 78-34

Tidsskrift
Making hindcast with HYCOM-ECOSMO.
Forfatter(e): [Samuelsen, Annette, Castano Primo, Rocio, Schrum, Corinna]
Utg-år: 2018
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr: 33
Side(r): 78-34

Tidsskrift
Polychlorinated biphenyls (PCBs) as sentinels for the elucidation of Arctic environmental change processes: a comprehensive review combined with ArcRisk project results
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla, Breivik, Knut, Brorström-Lundén, Eva, Cousins, Ian, Christensen, Jesper, Grimalt, Joan O., Halsall, Crispin, Kallenborn, Roland, Abass, Khaled, Lammel, Gerhard, Munthe, John, MacLeod, Matthew, Odland, Jon Øyvind, Pawlak, Janet, Rautio, Arja, Reiersen, Lars-Otto, Schlabach, Martin, Stemmler, Irene, Wilson, Simon, Wöhrnschimmel, Henry]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 25
Side(r): 22528-22499

Tidsskrift
Floc sensor prototype tested in the municipal wastewater treatment plant
Forfatter(e): [Sivchenko, Nataliia, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cogent Engineering
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Climate-driven changes in removal of DOC in a small boreal lake: a 30-year time series
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Couture, Raoul-Marie, Futter, Martin N, Vogt, Rolf David, Krzeminski, Pawel Konrad, Francés, Elena Martínez, Ong, Stevenson Harvey Lee, Jackson-Blake, Leah Amber]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cogent Engineering
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Maximising the value of research on ecosystem services: Knowledge integration and guidance tools mediating the science, policy and practice interfaces
Forfatter(e): [Perez-Soba, Marta, Verweij, Peter, Saarikoski, Heli, Harrison, Paula A., Barton, David Nicholas, Furman, Eeva]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 29
Side(r): 607-599

Tidsskrift
Multiplex PCR for the simultaneous detection of the Enterobacterial gene wecA, the Shiga Toxin genes (stx1 and stx2) and the Intimin gene (eae)
Forfatter(e): [Anglès d'Auriac, Marc B, Sirevåg, Reidun]
Utg-år: 2018
Tidsskrift BMC Research Notes
Vol-nr: 11
Side(r): 7-1

Tidsskrift
From Arctic Science to International Law: The Road towards the Minamata Convention and the Role of the Arctic Council
Forfatter(e): [Platjouw, Froukje Maria, Steindal, Eirik Hovland, Borch, Trude]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Arctic Review on Law and Politics
Vol-nr: 9
Side(r): 243-226

Tidsskrift
Early life stages of Northern shrimp (Pandalus borealis) are sensitive to fish feed containing the anti-parasitic drug diflubenzuron
Forfatter(e): [Bechmann, Renée Katrin, Lyng, Emily, Westerlund, Stig, Bamber, Shaw, Berry, Mark, Arnberg, Maj, Kringstad, Alfhild, Calosi, Piero, Seear, Paul J.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 198
Side(r): 91-82

Tidsskrift
Model adequacy and microevolutionary explanations for stasis in the fossil record
Forfatter(e): [Voje, Kjetil L., Starrfelt, Jostein, Liow, Lee Hsiang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
Monitoring of contaminants in Norwegian city animals. Urban terrestrial monitoring program 2013-2017.
Forfatter(e): [Heimstad, Eldbjørg Sofie, Herzke, Dorte, Nygård, Torgeir, Bohlin-Nizzetto, Pernilla, van Bavel, Bert]
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
Mercury in freshwater fish from Fennoscandia (1965-2015) - temporal trends and potential environmental drivers
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Åkerblom, Staffan, de Wit, Heleen, Poste, Amanda, Rask, Martti, Vuorenmaa, Jussi, Kahilainen, Kimmo Kalevi, Malinen, Tommi]
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
Seasonal changes and removal of NOM fractions in main waterworks of Nordic capital cities
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Vogelsang, Christian, Meyn, Thomas, Köhler, Stephan, Poutanen, Heikki, de Wit, Heleen, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
The role of dissolved organic matter in boreal lake mercury cycling
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Lund, Espen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
Will an effective policy to reduce Hg emissions lead to cleaner rivers and lakes?
Forfatter(e): de Wit, Heleen
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
Enhancing Europe’s capability in marine ecosystem modelling for societal benefit.
Forfatter(e): [Heymans, Sheila, Skogen, Morten D., Schrum, Corinna, Solidoro, Cosimo]
Utg-år: 2018
Tidsskrift American Naturalist
Vol-nr: 191
Side(r): 523-509

Tidsskrift
Effects of sub-seabed CO2 leakage: Short- and medium-term responses of benthic macrofaunal assemblages
Forfatter(e): [Amaro, T, Bertocci, I, Queiros, A M, Rastelli, E, Borgersen, G, Brkljacic, M, Nunes, J, Sorensen, K, Danovaro, R, Widdicombe, S]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 128
Side(r): 526-519

Tidsskrift
Currently legislated decreases in nitrogen deposition will yield only limited plant species recovery in European forests
Forfatter(e): [Dirnböck, Thomas, Pröll, Gisela, Austnes, Kari, Beloica, Jelena, Beudert, Burkhard, Canullo, Roberto, De Marco, Alessandra, Fornasier, Maria Francesca, Futter, Martyn, Goergen, Klaus, Grandin, Ulf, Holmberg, Maria, Lindroos, Antti-Jussi, Mirtl, Michael, Neirynck, Johan, Pecka, Tomasz, Nieminen, Tiina Maileena, Nordbakken, Jørn-Frode, Posch, Maximilian, Reinds, Gert-Jan, Rowe, Edwin C., Salemaa, Maija, Scheuschner, Thomas, Starlinger, Franz, Uzieblo, Aldona Katarzyna, Valinia, Salar, Weldon, James, Wamelink, Wieger G W, Forsius, Martin]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Research Letters
Vol-nr: 13
Side(r):

Tidsskrift
Non-woven polypropylene fabric modified with carbon nanotubes and decorated with nanoakaganeite for arsenite removal
Forfatter(e): [Tomaszewska, J, Smektala, P, Zglobicka, I, Michalski, J, Kurzydlowski, K J, Krzeminski, P, Escudero-Oñate, C]
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Environmental Science and Technology
Vol-nr: 15
Side(r): 1842-1831

Tidsskrift
Identification of algal growth inhibitors in treated waste water using effect-directed analysis based on non-target screening techniques
Forfatter(e): [Tousova, Zuzana, Froment, Jean, Oswald, Peter, Slobodnik, Jaroslav, Hilscherova, Klara, Thomas, Kevin V, Tollefsen, Knut Erik, Reid, Malcolm, Langford, Katherine, Blaha, Ludek]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Hazardous Materials
Vol-nr: 358
Side(r): 502-494

Tidsskrift
Grazers extend blue carbon transfer by slowing sinking speeds of kelp detritus
Forfatter(e): [Wernberg, Thomas, Filbee-Dexter, Karen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Development and Application of a Biotic Ligand Model for Predicting the Chronic Toxicity of Dissolved and Precipitated Aluminum to Aquatic Organisms
Forfatter(e): [Santore, Robert C, Ryan, Adam C, Kroglund, Frode, Rodriguez, Patricio H, Stubblefield, William A, Cardwell, Allison S, Adams, William J, Nordheim, Eirik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 37
Side(r): 79-70

Tidsskrift
Spatial gradients of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in air, atmospheric deposition, and surface water of the Ganges River basin
Forfatter(e): [Sharma, Brij Mohan, Melymuk, Lisa, Bharat, Girija K, Přibylová, Petra, Sáňka, Ondřej, Klánová, Jana, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 627
Side(r): 1504-1495

Kapittel i bok
Challenges to ecosystem service valuation for wealth accounting
Forfatter(e): [Grimsrud, Kristine, Lindhjem, Henrik, Barton, David Nicholas, Navrud, Ståle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 161-136

Tidsskrift
Effects of Bark Beetle Disturbance on Soil Nutrient Retention and Lake Chemistry in Glacial Catchment
Forfatter(e): [Oulehle, Filip, Wright, Richard F, Svoboda, Miroslav, Bace, Radek, Matejka, Karel, Kana, Jiri, Hruska, Jakub, Couture, Raoul-Marie, Kopácek, Jirí]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ecosystems
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Auftreten und Entfernung von antibiotika-resistenten E. coli aus städtischem Abwasser am Beispiel zweier norwegischer Abwasserkläranlagen
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Krzeminski, Pawel Konrad, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 42-34

Tidsskrift
Uptake and effects of 2, 4, 6 - trinitrotoluene (TNT) in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)
Forfatter(e): [Mariussen, Espen, Stornes, Siv Marie, Bøifot, Kari Oline, Rosseland, Bjørn Olav, Salbu, Brit, Heier, Lene Sørlie]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 194
Side(r): 184-176

Tidsskrift
Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen
Forfatter(e): [Zinke, Peggy, Lindholm, Markus, Dervo, Børre, Gosselin, Marie-Pierre, Harby, Atle, Kile, Maia R, Kling, Johan, Sundt, Håkon]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 53
Side(r): 179-168

Tidsskrift
Primary drivers of changes in productivity in a future warmer Barents Sea - a comparison of 3 downscaled ecosystem models
Forfatter(e): [Mousing, Erik Askov, Sandø, Anne Britt, Wallhead, Philip, Hjøllo, Solfrid Sætre, Ellingsen, Ingrid H., Skogen, Morten D.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 53
Side(r): 179-168

Tidsskrift
Multivariate chemometric analysis of membrane fouling patterns in biofilm ceramic Membrane bioreactor
Forfatter(e): [Kulesha, Olga, Maletskyi, Zakhar, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water
Vol-nr: 10
Side(r): 23-1

Tidsskrift
Microbial community composition of a multi-stage moving bed biofilm reactor and its interaction with kinetic model parameters estimation
Forfatter(e): [Wang, Xiaodong, Xuejun, Bi, Hem, Lars John, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Environmental Management
Vol-nr: 218
Side(r): 347-340

Tidsskrift
Metal interactions between the polychaete Branchipolynoe seepensis and the mussel Bathymodiolus azoricus from Mid-Atlantic-Ridge hydrothermal vent fields
Forfatter(e): [Bebianno, Maria João, Cardoso, Cátia, Gomes, Tania, Blasco, Julian, Santos, Ricardo Serrao, Colaco, Ana]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 135
Side(r): 81-70

Tidsskrift
Mapping microplastic in Norwegian drinking water
Forfatter(e): [Uhl, Wolfgang, Eftekhardadkhah, Mona]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 135
Side(r): 81-70

Tidsskrift
Marine disposal of mine tailings: Impacts on pelagic ecosystem components in Norwegian fjords.
Forfatter(e): [Olsvik, Pål Asgeir, Farkas, Julia, Jager, Tjalling, Ciesielski, Tomasz Maciej, Altin, Dag, Hansen, Bjørn Henrik, Øverjordet, Ida Beathe, Kristensen, Torstein, Svendheim, Linn Hjelmeland, Skancke, Jørgen, Nepstad, Raymond, Jenssen, Bjørn Munro, Ihle, Christian, Davies, Emlyn John, Malzahn, Arne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 135
Side(r): 81-70

Tidsskrift
Can benthic foraminifera serve as proxies for changes in benthic macrofaunal community structure? Implications for the definition of reference conditions
Forfatter(e): [Bouchet, Vincent MP, Telford, Richard J, Rygg, Brage, Oug, Eivind, Alve, Elisabeth]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 137
Side(r): 36-24

Tidsskrift
Polyphasic characterization of newly isolated Anabaenopsis (Cyanobacteria) strains from tropical Brazil and Mexico
Forfatter(e): [Santos, Kleber Renan de Souza, Hentschke, Guilherme Scotta, Andreote, Ana Paula Dini, Laughinghouse IV, Haywood Dail, Ballot, Andreas, Novelo, Eberto, Fiore, Marli Fátima, Sant` Anna, Célia Leite]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Phytotaxa
Vol-nr: 367
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Bli med å kartlegge byen! Erfaringer med crowdsourcing av overvannsdata i Oslo
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Seifert-Dähnn, Isabel, Sample, James Edward]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Phytotaxa
Vol-nr: 367
Side(r): 12-1

Tidsskrift
i-Tree Europa er her
Forfatter(e): [Solfjeld, Ingjerd, Barton, David Nicholas, Østberg, Johan]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren
Vol-nr: 17
Side(r): 63-62

Tidsskrift
A call for action: Improve reporting of research studies to increase the scientific basis for regulatory decision-making
Forfatter(e): [Ågerstrand, Marlene, Christiansen, Sofie, Hanberg, Annika, Rudén, Christina, Andersson, Lars, Andersen, Sjur, Appelgren, Henrik, Bjørge, Christine, Clausen, Ian Henning, Eide, Dag Markus, Hartmann, Nanna B, Husøy, Trine, Halldórsson, Halldór Pálmar, van der Hagen, Marianne, Ingre-Khans, Ellen, Lillicrap, Adam David, Beltoft, Vibe Meister, Mörk, Anna-Karin, Murtomaa-Hautala, Mari, Nielsen, Elsa, Ólafsdóttir, Kristín, Palomäki, Jaana, Papponen, Hinni, Reiler, Emilie Marie, Stockmann-Juvala, Helene, Suutari, Tiina, Tyle, Henrik, Beronius, Anna]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Applied Toxicology
Vol-nr: 38
Side(r): 785-783

Tidsskrift
Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock.
Forfatter(e): [Årthun, Marius, Bogstad, Bjarte, Daewel, Ute, Keenlyside, Noel, Sandø, Anne Britt, Schrum, Corinna, Ottersen, Geir]
Utg-år: 2018
Tidsskrift PLoS ONE
Vol-nr: 13
Side(r): 13-1

Tidsskrift
Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake
Forfatter(e): [Eloranta, Antti P, Johnsen, Stein I, Power, Michael, Bærum, Kim M, Sandlund, Odd Terje, Finstad, Anders G, Rognerud, Sigurd, Museth, Jon]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Biological Invasions
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Corrigendum to "The STARTEC Decision Support Tool for Better Tradeoffs between Food Safety, Quality, Nutrition, and Costs in Production of Advanced Ready-to-Eat Foods"
Forfatter(e): [Skjerdal, Taran, Gefferth, Andras, Spajic, Miroslav, Estanga, Edurne Gaston, De Cesare, Alessandra, Vitali, Silvia, Pasquali, Frédérique, Bovo, Federica, Manfreda, Gerardo, Mancusi, Rocco, trevisiani, Marcello, Tessema, Girum Tadesse, Fagereng, Tone Mathisen, Moen, Lena Haugland, Lyshaug, Lars Eirik Berg, Koidis, Anastasios, Delgado-Pando, Gonzalo, Stratakos, Alexandros Ch, Boeri, Marco, From, Cecilie, Syed, Hyat, Muccioli, Mirko, Mulazzani, Roberto, Halbert, Catherine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift BioMed Research International
Vol-nr: 2018
Side(r): 5189346

Tidsskrift
Are non-monetary payment modes more uncertain for stated preference elicitation in developing countries?
Forfatter(e): [Vondolia, Godwin Kofi, Navrud, Ståle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Choice Modeling
Vol-nr:
Side(r): 17-1

Tidsskrift
The Fisheries Sector in Ghana: A Political Economy Analysis
Forfatter(e): [Eriksen, Stein Sundstøl, Akpalu, Wisdom, Vondolia, Godwin Kofi]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Choice Modeling
Vol-nr:
Side(r): 17-1

Tidsskrift
Environmental Fate and Determination of Nitramines Formed from Amine-based CO2 Capture
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Vogt, Rolf David, Lundanes, Elsa, Andersen, Tom, Breedveld, Gijs D.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Choice Modeling
Vol-nr:
Side(r): 17-1

Tidsskrift
Transforming Urban Governance to Manage Uncertainty and Climate Change in Mumbai, India. - IDS Policy Briefing Issue 148
Forfatter(e): Adam, Hans Nicolai
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Choice Modeling
Vol-nr:
Side(r): 17-1

Tidsskrift
Valuing coastal recreation and the visual intrusion from commercial activities in Arctic Norway
Forfatter(e): [Aanesen, Margrethe, Falk-Andersson, Jannike, Vondolia, Godwin Kofi, Borch, Trude, Navrud, Ståle, Tinch, Dugald]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Ocean and Coastal Management
Vol-nr: 153
Side(r): 167-157

Tidsskrift
Adaptation trajectories and challenges in the Western Ghats: A case study of Attappady, south India
Forfatter(e): [Adam, Hans Nicolai, Kjosavik, Darley Jose, Shanmugaratnam, Nadarajah]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Rural Studies
Vol-nr: 61
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Uncertainty in climate science: Extreme weather events in India
Forfatter(e): [Adam, Hans Nicolai, Mehta, Lyla, Srivastava, Shilpi]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Environmental Fate of Nitramines Formed During Amine Based Post-Combustion CO2 Capture
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Vogt, Rolf David, Lundanes, Elsa, Breedvelt, Gijs, Andersen, Tom]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018
Forfatter(e): [Demars, Benoît Olivier Laurent, Angles d'Auriac, Marc, Thaulow, Jens, Brænden, Roar, Mjelde, Marit]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2017
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind Aaberg, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2017 – tabeller, figurer og kart
Forfatter(e): [Selvik, John Rune, Sample, James Edward]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise Nerland, Buenaventura, Nina Tuscano, Lusher, Amy]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Atmospheric deposition and lateral transport of mercury in Norwegian drainage basins: A mercury budget for Norway
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Gundersen, Cathrine Brecke, Sample, James Edward, Selvik, John Rune, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Modelling detention performance of green roofs in cold climates
Forfatter(e): [Russwurm, Ingrid L., Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016
Forfatter(e): [Austnes, Kari, Lund, Espen, Sample, James Edward, Aarrestad, Per Arild, Bakkestuen, Vegar, Aas, Wenche]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Utvidelse av Fv. 564 Ulsetstemma-Slettestølsvegen. Forundersøkelser av økologisk tilstand i vassdrag
Forfatter(e): [Hobæk, Anders, Haraldstad, Tormod, Håll, Johnny Peter]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
Overvåking av kransalger i kalksjøer ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Dahl-Hansen, Geir Aksel]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Economic and Political Weekly
Vol-nr: 53
Side(r): 18-16

Tidsskrift
A novel automatic flow method with direct-injection photometric detector for determination of dissolved reactive phosphorus in wastewater and freshwater samples
Forfatter(e): [Koronkiewicz, Stanislawa, Trifescu, Mihaela, Smoczynski, Lech, Ratnaweera, Harsha, Kalinowski, Slawomir]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Monitoring & Assessment
Vol-nr: 190
Side(r):

Kapittel i bok
Ozonation and UV-Irradiation
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Klimaeffekter i VA-sektoren med eksempler på tilpasninger fra UiA-prosjekter
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Miljøutfordringer knyttet til ekstremvær
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Growth response of environmental bacteria under exposure to nitramines from CO2-capture
Forfatter(e): [Gundersen, Cathrine Brecke, Andersen, Tom, Vogt, Rolf David, Allison, Steven D.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift International Journal of Greenhouse Gas Control
Vol-nr: 79
Side(r): 251-248

Tidsskrift
Hyperbenthic food-web structure in an Arctic fjord
Forfatter(e): [McGovern, Maeve, Berge, Jørgen, Szymczycha, Beata, Weslawski, Jan Marcin, Renaud, Paul Eric]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Ecology Progress Series
Vol-nr: 603
Side(r): 46-29

Tidsskrift
State-of-the-art of membrane flux enhancement in membrane bioreactor
Forfatter(e): [Kulesha, Olga, Maletskyi, Zakhar, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cogent Engineering
Vol-nr: 5
Side(r): 30-1

Tidsskrift
Tareundersøkelser i Nordland i 2018
Forfatter(e): [Steen, Henning, Norderhaug, Kjell Magnus, Moy, Frithjof Emil]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cogent Engineering
Vol-nr: 5
Side(r): 30-1

Tidsskrift
The environmenatl monitoring of operational discharges of oil and gas activity in the North Sea: linking field monitoring to risk assessment
Forfatter(e): [Pampanin, Daniela Maria, Brooks, Steven, Sanni, Steinar, Lyng, Emily, Grøsvik, Bjørn Einar, Sundt, Rolf C]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Cogent Engineering
Vol-nr: 5
Side(r): 30-1

Tidsskrift
Transferability of regionalization methods under changing climate
Forfatter(e): [Xue, Yang, Magnusson, Jan, Xu, Chong-Yu]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Hydrology
Vol-nr: 568
Side(r): 81-67

Tidsskrift
Manage Sewer In-Line Storage Control Using Hydraulic Model and Recurrent Neural Network
Forfatter(e): [Zhang, Duo, Martinez, Nicolas, Lindholm, Geir, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Water resources management
Vol-nr: 32
Side(r): 2098-2079

Tidsskrift
In search of operational snow model structures for the future – comparing four snow models for 17 catchments in Norway
Forfatter(e): [Skaugen, Thomas, Hanneke, Luijting, Saloranta, Tuomo, Vikhamar-Schuler, Dagrun, Müller, Karsten]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr: 49
Side(r): 1949-1929

Tidsskrift
Green Finance Approaches to Soil Remediation: International examples
Forfatter(e): [Furuseth, Ingvild Skumlien, Kammler, Karl Jakob, Chen, Wenting, Platjouw, Froukje Maria, Lin, Yan, Jartun, Morten, Larssen, Thorjørn, Larsen, Mathias Lund]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr: 49
Side(r): 1949-1929

Kapittel i bok
Challenges to ecosystem service valuation for wealth accounting
Forfatter(e): [Grimsrud, Kristine, Lindhjem, Henrik, Barton, David Nicholas, Navrud, Ståle]
Utg-år: 2018
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 161-136

Tidsskrift
Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise N, Hurley, Rachel, Iversen, Karine, Beyer, Jonny, Thomas, Kevin V, Steindal, Calin C, Green, Norman W, Olsen, Marianne, Lusher, Amy]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 243
Side(r): 393-383

Tidsskrift
Kaldtvanns-algen Hydrurus foetidus - kjennetegn og forekomst i elver i Norge
Forfatter(e): [Klaveness, Dag, Lindstrøm, Eli-Anne]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift
Vol-nr: 76
Side(r): 260-255

Tidsskrift
Analyses of selected organic contaminants and metals in coffee cups. Technical report.
Forfatter(e): [Rostkowski, Pawel, Uggerud, Hilde Thelle, Harju, Mikael, Nikiforov, Vladimir, Borgen, Anders, Kringstad, Alfhild, Bjørklund, Morten, Thomassen, Silje Eltvik, Vadset, Marit, Ghebremeskel, Mebrat, Eikenes, Heidi, Reid, Malcolm James]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift
Vol-nr: 76
Side(r): 260-255

Tidsskrift
Multiple stressor effects of ionising (gamma) radiation and non-ionising (UV) radiation in duckweed (Lemna minor)
Forfatter(e): [Xie, Li, Song, You, Lind, Ole Christian, Solhaug, Knut Asbjørn, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift
Vol-nr: 76
Side(r): 260-255

Tidsskrift
Linking mode of action of the model respiratory and photosynthesis uncoupler 3,5-dichlorophenol to Adverse Outcomes in Lemna minor
Forfatter(e): [Xie, Li, Gomes, Tania, Solhaug, Knut Asbjørn, Song, You, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift
Vol-nr: 76
Side(r): 260-255

Tidsskrift
Multiple stressor effects of ionising (gamma) radiation and non-ionising (UV) radiation in duckweed (Lemna minor)
Forfatter(e): [Xie, Li, Song, You, Lind, Ole Christian, Solhaug, Knut Asbjørn, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift
Vol-nr: 76
Side(r): 260-255

Tidsskrift
Human activities and resultant pressures on key European marine habitats: An analysis of mapped resources
Forfatter(e): [Dailianis, Thanos, Smith, Christopher J., Papadopoulou, Nadia, Gerovasileiou, Vasilis, Sevastou, Katerina, Bekkby, Trine, Bilan, Meri, Billett, David, Boström, Christoffer, Carreiro-Silva, Marina, Danovaro, Roberto, Fraschetti, Simonetta, Gagnon, Karine, Gambi, Cristina, Grehan, Anthony, Kipson, Silvija, Kotta, Jonne, McOwen, Chris J., Morato, Telmo, Ojaveer, Henn, Pham, Christopher K., Scrimgeour, Rachael]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 98
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Reviewing Reviews: An Evaluation of Peer Reviews of Journal Article Submissions
Forfatter(e): [Falkenberg, Laura J, Soranno, Patricia A.]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnology and Oceanography Bulletin
Vol-nr: 27
Side(r): 5-1

Tidsskrift
LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge.
Forfatter(e): [Velle, Gaute, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Arnekleiv, Jo Vegar, Bongard, Terje, Bremnes, Trond, Hall, J., Halvorsen, Godtfred A., Dahl-Hansen, Ida, Johannessen, Arne, Kjærstad, Gaute, Landås, Torunn Svanevik, Saltveit, Svein Jakob, Stabell, Trond]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnology and Oceanography Bulletin
Vol-nr: 27
Side(r): 5-1

Tidsskrift
Effects of UV-B on low levels of gamma radiation in Scots pine
Forfatter(e): [Blagojevic, Dajana, Lee, YeonKyeong, Xie, Li, Brede, Dag Anders, Lind, Ole Christian, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut-Erik, Nybakken, Line, Solhaug, Knut Asbjørn, Olsen, Jorunn Elisabeth]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnology and Oceanography Bulletin
Vol-nr: 27
Side(r): 5-1

Tidsskrift
Monitoring of physiological responses to low dose gamma radiation in aquatic macrophytes Lemna minor
Forfatter(e): [Xie, Li, Solhaug, Knut Asbjørn, Lind, Ole Christian, Brede, Dag Anders, Tollefsen, Knut-Erik]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Limnology and Oceanography Bulletin
Vol-nr: 27
Side(r): 5-1

Tidsskrift
Macroevolutionary consequences of sexual conflict
Forfatter(e): [Hermansen, Jo Skeie, Starrfelt, Jostein, Voje, Kjetil L., Stenseth, Nils Christian]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Biology Letters
Vol-nr: 14
Side(r): 4-1

Tidsskrift
Effects of a complex contaminant mixture on thyroid hormones in breeding hooded seal mothers and their pups
Forfatter(e): [Grønnestad, Randi, Villanger, Gro Dehli, Polder, Anuschka, Kovacs, Kit M., Lydersen, Christian, Jenssen, Bjørn Munro, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Environmental Pollution
Vol-nr: 240
Side(r): 16-10

Tidsskrift
Modelling green roof detention performance in cold climates
Forfatter(e): [Russwurm, Ingrid L., Johannessen, Birgitte Gisvold, Gragne, Ashenafi Seifu, Lohne, Jardar, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2018
Tidsskrift EPiC Series in Engineering
Vol-nr: 3
Side(r): 1813-1804

Tidsskrift
PITCH: Forutsetninger for omstilling i primærnæringene
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Hovelsrud, Grete K., Dannevig, Halvor]
Utg-år: 2018
Tidsskrift EPiC Series in Engineering
Vol-nr: 3
Side(r): 1813-1804

Tidsskrift
Common mechanisms for guidance efficiency of descending Atlantic salmon smolts in small and large hydroelectric power plants
Forfatter(e): [Haraldstad, Tormod, Höglund, Erik, Kroglund, Frode, Haugen, Thrond Oddvar, Forseth, Torbjørn]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management
Vol-nr: 34
Side(r): 1185-1179

Tidsskrift
Condition-dependent skipped spawning in anadromous brown trout (Salmo trutta)
Forfatter(e): [Haraldstad, Tormod, Höglund, Erik, Kroglund, Frode, Lamberg, Anders, Olsen, Esben Moland, Haugen, Thrond Oddvar]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr: 75
Side(r): 2319-2313

Tidsskrift
SeNorge2 daily precipitation, an observational gridded dataset over Norway from 1957 to the present day
Forfatter(e): [Lussana, Cristian, Saloranta, Tuomo, Skaugen, Thomas, Magnusson, Jan, Tveito, Ole Einar Ellingbø, Andersen, Jess]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Earth System Science Data
Vol-nr: 10
Side(r): 249-235

Tidsskrift
Diatom diversity through HTS-metabarcoding in coastal European seas
Forfatter(e): [Piredda, Roberta, Claverie, Jean-Michel, Decelle, Johan, de Vargas, Colomban, Dunthorn, Micah, Edvardsen, Bente, Eikrem, Wenche, Forster, D., Koistra, Wiebe, Logares, Ramiro, Massana, Ramón, Montresor, Marina, Not, Fabrice, Ogata, Hiroyuki, Pawlowski, Jan M., Romac, Sarah, Sarno, Diana, Stoeck, Thorsten, Zingone, Adriana]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 8
Side(r): 12-1

Tidsskrift
Water column distribution of mercury species in permanently stratified aqueous environments
Forfatter(e): [Pakhomova, Svetlana, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, Yakushev, Evgeniy, Protsenko, Elizaveta]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Oceanology
Vol-nr: 58
Side(r): 37-28

Tidsskrift
Will altered climate affect a discrete population of the sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis?
Forfatter(e): [Nyhagen, Fredrik Oulie, Christie, Hartvig, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2018
Tidsskrift Journal of Sea Research
Vol-nr: 132
Side(r): 34-24

Tidsskrift
ØKOKYST-delprogram Klima. Årsrapport 2017.
Forfatter(e): [Naustvoll, Lars Johan, Moy, Frithjof Emil, Dolven, Jane Karine Lønne, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2018
Tidsskrift