Søk etter publikasjon

NIVAs publikasjoner registreres nå i CRIStin (Current research information system in Norway).
Klikk her for å søke i CRIStins arkiv.

Fant 1295 publikasjoner
Tidsskrift
Forekomst og utslipp av seksverdig krom i sigevann fra Deponi 2.1 ved Glencore Manganese Norway AS, Mo i Rana
Forfatter(e): [Vogelsang, Christian, Tobiesen, August E.Dessen, Ndungu, Kuria, Beyer, Jonny]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Hobæk, Anders, Håvardstun, Jarle, Beylich, Bjørnar, Green, Norman Whitaker, Varskog, Per]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tildekking av TBT-forurensede sedimenter ved Fiskerstrand verft - faunatilstand fem år etter tiltaket
Forfatter(e): [Trannum, Hilde C., Beylich, Bjørnar A., Schaanning, Morten T.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Hva kan vi lære av Deepwater Horizon?
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015
Forfatter(e): [Gitmark, Janne Kim, Green, Norman Whitaker, Beylich, Bjørnar, Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Høgåsen, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Ruus, Anders, Borgersen, Gunhild, Staalstrøm, Andre, Green, Norman Whitaker, Hjermann, Dag Øystein, Selvik, John Rune]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Seasonal variation in accumulation of persistent organic pollutants in an Arctic marine benthic food web
Forfatter(e): [Evenset, Anita, Hallanger, Ingeborg G., Tessmann, Michael, Warner, Nicholas Alexander, Ruus, Anders, Borgå, Katrine, Gabrielsen, Geir W., Christensen, Guttorm N., Renaud, Paul]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Sublethal effects if imidacloprid, a neonicotinoid pesticide, on bumblebees
Forfatter(e): [Paus Knudsen, Julie, Borgå, Katrine, Nielsen, Anders]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Effekt av sedimentasjonsbasseng for tilbakeholdelse av partikler og PAH-forbindelser i prosessvann fra anodefabrikken til Hydro Aluminium Sunndalsøra
Forfatter(e): [Håvardstun, Jarle, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Sedimentundersøkelse ved Lutelandet i Fjaler Kommune
Forfatter(e): Håvardstun, Jarle
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS.
Forfatter(e): [Håvardstun, Jarle, Borgersen, Gunhild]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS.
Forfatter(e): [Håvardstun, Jarle, Oug, Eivind, Borgersen, Gunhild]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking for Saint Gobain Ceramic Materials AS i Arendal og Lillesand i 2015, i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): Håvardstun, Jarle
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2015
Forfatter(e): [Håvardstun, Jarle, Næs, Kristoffer]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking for Hydro Aluminium Karmøy AS i 2015, i henhold til vannforskriften.
Forfatter(e): Håvardstun, Jarle
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Fjord i Porsgrunn er renere – men tydelige spor av gammel industri
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Olsen, Marianne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Vurdering av oksygenforholdene i resipienten til utslippet fra GE Healthcare Lindesnes
Forfatter(e): [Ledang, Anna Birgitta, Schaanning, Morten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 542
Side(r): 120-108

Tidsskrift
Sampling effort required to recover the main gradients in marine benthic species composition
Forfatter(e): [van Son, Thijs Christiaan, Halvorsen, Rune, Bakke, Torgeir]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Borgersen, Gunhild, Brkljacic, Marijana Stenrud, Norli, Marit, Pettersen, Eirin, Trannum, Hilde Cecilie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Årdalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal Karbon, Hydro Aluminium Årdal Metallverk og Norsun
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Øxnevad, Sigurd, Norli, Marit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Mossesundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for Norsk Spesialolje Kambo
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Brkljacic, Marijana Stenrud, Borgersen, Gunhild]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden i henhold til vannforskriften, 2015 Overvåking for Sør-Norge Aluminium AS
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Øxnevad, Sigurd]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Samlafjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Elkem Bjølvefossen
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Hemnefjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS
Forfatter(e): [Øxnevad, Sigurd, Brkljacic, Marijana Stenrud, Borgersen, Gunhild]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Undersøkelse av sjøområdene i Arendal kommune 2015-2016 - Tilstanden ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann
Forfatter(e): [Trannum, Hilde C., Albretsen, Jon, Gitmark, Janne K., Berge, John A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS
Forfatter(e): [Berge, John A, Borgersen, Gunhild, Gitmark, Janne Kim, Grung, Merete]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Holmestrandsfjorden for Hydro Aluminium Rolled Products AS
Forfatter(e): Berge, John A
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Berge, John A]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glommas munningsområde og Hvalerområde for Kronos Titan AS og Borregaard AS
Forfatter(e): Berge, John A
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Ecology
Vol-nr: 37
Side(r): 335-329

Tidsskrift
The effect of dietary lipid composition on the intestinal uptake and tissue distribution of benzo[a]pyrene and phenanthrene in Atlantic salmon (Salmo salar)
Forfatter(e): [de Gelder, Stefan, Bakke, Marit J., Vos, Joelle, Rasinger, Josef D., Ingebrigtsen, Kristian, Grung, Merete, Ruus, Anders, Flik, Gert, Klaren, Peter H.M., Berntssen, Marc H. G.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology
Vol-nr: 185-186
Side(r): 76-65

Bok
Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Forfatter(e): [Skaar, Ida, Asare, Nana Yaa Ohene, Klein, Jörn, Okoli, Arinze Stanley, Ruus, Anders]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Vol-nr:
Side(r): 74

Bok
Urbane problemer for gråmåkene
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Vol-nr:
Side(r): 74

Bok
Urbane problemer for gråmåkene
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Vol-nr:
Side(r): 74

Bok
Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Borgersen, Gunhild, Ledang, Anna Birgitta, Fagerli, Camilla With, Staalstrøm, Andre, Norli, Marit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Vol-nr:
Side(r): 74

Bok
Mindre gamle miljøgifter i fisk fra verdenshavene
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Carlsson, Pernilla Marianne, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Vol-nr:
Side(r): 74

Bok
Effect of wave exposure and current speed on kelp morphology and the associated fauna communities
Forfatter(e): [Gitmark, Janne Kim, Norderhaug, Kjell Magnus, Rinde, Eli, Gundersen, Hege, Christie, Hartvig C, Bekkby, Trine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation
Vol-nr:
Side(r): 74

Tidsskrift
Distribution and abundance of benthic habitats within the Sambro Ledges Ecologically and Biologically Significant Area
Forfatter(e): Filbee-Dexter, Karen
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Borgersen, Gunhild, Kile, Maia Røst, Eriksen, Tor Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Borgersen, Gunhild, Naustvoll, Lars Johan, Selvik, John Rune]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Interactive dynamics between abiotic factors, sea urchins and kelp forests
Forfatter(e): [Bekkby, Trine, Rinde, Eli, Norderhaug, Kjell Magnus, Fagerli, Camilla With, Angeltveit, Gro, Gitmark, Janne Kim, Gundersen, Hege, Tveiten, Lise Ann, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Marin overvåking Nordland 2013-2015 Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland.
Forfatter(e): [Brkljacic, Marijana Stenrud, Gitmark, Janne Kim, Johnsen, Torbjørn Martin, Norli, Marit, Dahl-Hansen, Geir]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden
Forfatter(e): [Kroglund, Tone, Mjelde, Marit, Trannum, Hilde Cecilie, Tveiten, Lise Ann, Gitmark, Janne Kim, Kile, Maia Røst, Edvardsen, Hanne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS
Forfatter(e): [Walday, Mats Gunnar, Brkljacic, Marijana Stenrud, Gitmark, Janne Kim, Trannum, Hilde Cecilie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Fjæresoneundersøkelser ved Lutelandet i 2014
Forfatter(e): Gitmark, Janne Kim
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Bathymetric gradients of fecundity and egg size in fishes: A Mediterranean case study
Forfatter(e): [Fernández-Arcaya, Ulla, Drazen, Jeffrey C, Murua, Hilario, Ramirez-Llodra, Eva, Bahamon, Nixon, Recasens, Laura, Rotllant, Guiomar, Company, Joan B.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf
Forfatter(e): [Aasly, Kurt, Ellefmo, Steinar Løve, Juliani, Cyril Jerome, Kleiv, Rolf Arne, Ludvigsen, Martin, Ramirez-Llodra, Eva, Søreide, Fredrik Xander]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
Minerals on the sea floor- MarMine project & expedition cruise to AMOR, Autumn 2016
Forfatter(e): [Thornhill, Maria, Aasly, Kurt, Ludvigsen, Martin, Ellefmo, Steinar Løve, Ramirez-Llodra, Eva, Søreide, Fredrik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
Sivile behov for dybdedata i kystsonen.
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
Havets regnskog - hvordan står det til med tareskogen og livet i kystsonen i Trøndelag?
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
Marin NiN 2.0
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
Presenting the EMODnet portal
Forfatter(e): Bekkby, Trine
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers
Vol-nr: 116
Side(r): 117-106

Tidsskrift
Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment
Forfatter(e): [de Araújo, Rita M. dos Santos Fernandes, Assis, Jorge, Aguillar, Ricardo, Airoldi, Laura, Bárbara, Ignacio, Bartsch, Inka, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Davoult, Dominique, Derrien-Courtel, Sandrine, Fernández, Consolación, Fredriksen, Stein, Gevaert, Francois, Gundersen, Hege, Le Gal, Aodren, Lévêque, Laurent, Mieszkowska, Nova, Norderhaug, Kjell Magnus, Oliveira, Pedro, Puente, Araceli, Rico, José M., Rinde, Eli, Schubert, Hendrik, Strain, Elisabeth M.A., Valero, Myriam, Viard, Frédérique, Sousa-Pinto, Isabel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
Foraging habitats of European shags in contrasted marine environments
Forfatter(e): [Christensen-Dalsgaard, Signe, Mattisson, Jenny, Bekkby, Trine, Lorentsen, Svein-Håkon]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
Tiltaksrettet industriovervåking iht. vannforskriften for Alcoa Lista. EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i sjøvann og organismer.
Forfatter(e): Kroglund, Tone
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
Bioassay-assisted deciphering of cumulative risk
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Almeida, Ana Catarina, Gomes, Tania, Petersen, Karina, Song, You, Xie, Li, Høgåsen, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
Deciphering combined effects of anti-estrogenic chemicals on vitellogenin production in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes
Forfatter(e): [Hultman, Maria Thérése, Petersen, Karina, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
Characterising estrogenic activity of arctic char tissue extracts in two fish in vitro bioassays
Forfatter(e): [Petersen, Karina, Hultman, Maria Thérése, Harju, Mikael, Evenset, Anita, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
Integrated exposure and effect database to support hazard and risk assessment
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Petersen, Karina, Høgåsen, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biodiversity and Conservation
Vol-nr: 25
Side(r): 1348-1319

Tidsskrift
The First Attempt at Non-Linear in Silico Prediction of Sampling Rates for Polar Organic Chemical Integrative Samplers (POCIS)
Forfatter(e): [Miller, Thomas H, Baz-Lomba, Jose A, Harman, Christopher, Reid, Malcolm J, Owen, Stewart F, Bury, Nicolas R, Thomas, Kevin V, Barron, Leon P]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 7981-7973

Tidsskrift
Enantioselective simultaneous analysis of selected pharmaceuticals in environmental samples by ultrahigh performance supercritical fluid based chromatography tandem mass spectrometry
Forfatter(e): [Camacho-Munoz, Dolores, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Analytica Chimica Acta
Vol-nr: 934
Side(r): 251-239

Tidsskrift
Wastewater-Based Epidemiology to Monitor Synthetic Cathinones Use in Different European Countries
Forfatter(e): [González-Mariño, Iria, Gracia-Lor, Emma, Rousis, Nikolaos I., Castrignanò, Erika, Thomas, Kevin V, Quintana, José Benito, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Zuccato, Ettore, Castiglioni, Sara]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 10096-10089

Tidsskrift
Identification of markers of cancer in urban sewage through the use of a suspect screening approach
Forfatter(e): [Ferrando-Climent, Laura, Reid, Malcolm J., Rodriguez-Mozaz, Sara, Barceló, Damià, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Vol-nr: 129
Side(r): 580-571

Tidsskrift
Investigating the effects of nanomaterials from waste water treatment plants; removal, release and subsequent impacts
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, A., Thomas, K., Macken, A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Vol-nr: 129
Side(r): 580-571

Kapittel i bok
Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters (JPI-O BASEMAN)
Forfatter(e): [Gerdts, G., Thomas, Kevin V, Herzke, Dorte, Haeckel, M, Scholz-Böttcher, B., Laforsch, C., Lagarde, F., Mahon, A. M., Pedrotti, L. M., De Lucia, G. A., Sobral, P., Gago, J., Lorenzo, S. M., Noren, F., Hassellöv, M., Kögel, T, Tirelli, V, Caetano, M, Collignon, A., Lips, I., Mallow, O., Seatala, O., Goede, K., Licandro, P]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
How to disseminate your science
Forfatter(e): Borchgrevink, Harald Bonaventura
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Mikroplast spres på åkeren og kan havne i maten
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Avset, Liv Mildrid Melkild, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Finner miljøgifter i norske innsjøer
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Fjeld, Eirik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Microplastics in agricultural soils: A reason to worry?
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Avset, Liv Mildrid Melkild, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Sjøer blir varmere over hele kloden
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Løvik, Jarl Eivind, Golmen, Lars Gunder, Valinia, Salar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Mest naturlig bly i vannprøver i Antarktis
Forfatter(e): [Ndungu, Kuria, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Microplastics in the earth: A reason to worry?
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Borchgrevink, Harald Bonaventura, Avset, Liv Mildrid Melkild]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Kapittel i bok
Evolution in real time on Bear Island
Forfatter(e): [Hawley, Kate, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 122-120

Tidsskrift
Om overvåkning og forvaltning av miljøet i Vatsfjorden
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Harman, Christopher Peter]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Vannet blir brunere i en våtere fremtid
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Tiltak for godt vannmiljø
Forfatter(e): Borchgrevink, Harald Bonaventura
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Nytt verktøy kan simulere og forutsi forurensning
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Overgjødsling og varmere vann kan bety trøbbel i Skagerrak
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Norderhaug, Kjell Magnus, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Trådalger truer Vestlandets økosystemer
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Evolusjon i sanntid på Bjørnøya
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Hawley, Kate, Rosten, Carolyn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Are efforts against lead contamination working?
Forfatter(e): [Borchgrevink, Harald Bonaventura, Ndungu, Kuria]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Trådalger truer Vestlandets økosystemer
Forfatter(e): [Christie, Hartvig C, Borchgrevink, Harald Bonaventura]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Multi-parameter based coagulant dosing control
Forfatter(e): [Manamperuma, Lelum Duminda M., Wei, Liu, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Stavanger Aftenblad
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Effect of degree of prepolymerisation of coagulant and ratio of phosphate-inorganic metal on coagulated sludge
Forfatter(e): [Manamperuma, Lelum Duminda M., Ratnaweera, Harsha, Heistad, Arve, Vasenko, Liubov]
Utg-år: 2016
Tidsskrift International Journal of Environmental Technology and Management
Vol-nr: 19
Side(r): 287-278

Tidsskrift
Improvement of multi-parameter-based feed-forward coagulant dosing control systems with feed-back functionalities
Forfatter(e): [Liu, Wei, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Approbation of the texture analysis imaging technique in the wastewater treatment plant
Forfatter(e): [Sivchenko, Nataliia, Ratnaweera, Harsha, Kvaal, Knut]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Systematical Study of Activated Sludge Settleability Seasonal Variation Based on Multivariate Statistical Analysis
Forfatter(e): [Wang, Xiaodong, Bi, Xunjun, Liu, Changqing, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Bongard, Terje, Brettum, Pål, Fjellheim, Arne, Halvorsen, Godtfred A., Hesthagen, Trygve H., Hindar, Kjetil, Saksgård, Randi J., Schneider, Susanne, Skancke, Liv Bente, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
– Kan være mer mikroplast i landbruksjord enn i havet
Forfatter(e): [Avset, Liv Mildrid Melkild, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2015
Forfatter(e): Trannum, Hilde Cecilie
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Ophelina (Polychaeta, Opheliidae) in Norwegian waters. Taxonomy, identification and species distributions
Forfatter(e): [Kongsrud, Jon Anders, Oug, Eivind, Bakken, Torkild, Nygren, Arne, Kongshavn, Katrine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
DNA barcoding contributing to new knowledge on diversity and distribution of Polychaeta (Annelida) in Norwegian and adjacent waters
Forfatter(e): [Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Kongshavn, Katrine, Oug, Eivind, Alvestad, Tom, Budaeva, Nataliya, Nygren, Arne, Willassen, Endre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Experiences after three years of automated DNA barcoding of Polychaeta
Forfatter(e): [Kongshavn, Katrine, Kongsrud, Jon Anders, Bakken, Torkild, Alvestad, Tom, Oug, Eivind, Nygren, Arne, Budaeva, Nataliya, Willassen, Endre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Moelva for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand
Forfatter(e): [Hindar, Atle, Harman, Christopher Peter, Oug, Eivind]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Science and Technology
Vol-nr: 74
Side(r): 499-491

Tidsskrift
Are skeletal ossicles in echinoids unreliable chronometers? Reply to Russell and Narváez comment on “Population dynamics of Strongylocentrotus droebachiensis in kelp forests and barren grounds in Norway” by Fagerli et al. 2015
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Stadniczenko, Sandra Gran, Pedersen, Morten foldager, Christie, Hartvig C, Fredriksen, Stein, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 163
Side(r): 161-160

Tidsskrift
Miljøovervåking av området rundt Herøya Industripark i Frierfjorden. Overvåking for Yara Norge AS Porsgrunn
Forfatter(e): Fagerli, Camilla With
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 163
Side(r): 161-160

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord
Forfatter(e): [Fagerli, Camilla With, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 163
Side(r): 161-160

Tidsskrift
Global patterns of kelp forest change over the past half-century
Forfatter(e): [Krumhansl, Kira A., Okamoto, Daniel K., Rassweiler, Andrew, Novak, Mark, Bolton, John J., Cavanaugh, Kyle C., Connell, Sean D., Johnson, Craig R., Konar, Brenda, Ling, Scott D., Micheli, Fiorenza, Norderhaug, Kjell M, Pérez-Matus, Alejandro, Sousa-Pinto, Isabel, Reed, Daniel C., Salomon, Anne K., Shears, Nick T., Wernberg, Thomas, Anderson, Robert J., Barrett, Nevell S., Buschmann, Alejandro H., Carr, Mark H., Caselle, Jennifer E., Derrien-Courtel, Sandrine, Edgar, Graham J., Edwards, Matt, Estes, James A., Goodwin, Claire, Kenner, Michael C., Kushner, David J., Moy, Frithjof E, Nunn, Julia, Steneck, Robert S., Vásquez, Julio, Watson, Jane, Witman, Jon D., Byrnes, Jarrett E. K.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Vol-nr: 113
Side(r): 13790-13785

Kapittel i bok
Secondary production
Forfatter(e): [Christie, Hartvig, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 176-161

Kapittel i bok
Larvae drift simulations of the Pacific oyster in Skagerrak – influence of climate change on larvae development, survival and dispersal
Forfatter(e): [Rinde, Eli, Hjermann, Dag Øystein, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 176-161

Kapittel i bok
Nature Index data sources
Forfatter(e): [Nybø, Signe, Gundersen, Hege, Hassel, Kristian, Hovstad, Knut Anders, Johansen, Line, Storaunet, Ken Olaf, van der Meeren, Gro Ingleid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 41-38

Kapittel i bok
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag.
Forfatter(e): [Pedersen, Bård, Schartau, Ann Kristin, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 41-38

Kapittel i bok
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Gundersen, Hege, Pedersen, Bård]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 41-38

Kapittel i bok
Single and combined effects of ultraviolet radiation and metals on aquatic crustaceans
Forfatter(e): [Song, You, Lyne, Fern, Caldwell, Gary S., Clare, Tony, Xie, Li, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 41-38

Tidsskrift
Effects of chronic dietary petroleum exposure on reproductive development in polar cod (Boreogadus saida)
Forfatter(e): [Bender, Morgan Lizabeth, Frantzen, Marianne, Vieweg, Ireen, Falk-Petersen, Inger-Britt, Johnsen, Helge Kreutzer, Rudolfsen, Geir, Tollefsen, Knut Erik, Dubourg, Paul, Nahrgang, Jasmine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Evaluation of the combined toxicity assessment and cumulative risk assessment of ecologically relevant mixtures of plant protection Products (PPPs) under Norwegian conditions
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Bæk, Kine, Almeida, Ana, Haug, Linn Anette, Norli, Hans, Odenmarck, Sven R., Stenrød, Marianne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Toxicity of the anti-sea lice chemical emamectin benzoate in a nontarget crustacean Daphnia magna
Forfatter(e): [Song, You, Rundberget, Thomas, Evenseth, Linn, Xie, Li, Gomes, Tania, Høgåsen, Tore, Iguchi, Taisen, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
MINERAL EXTRACTION IN THE HIGH NORTH – RADIOLOGICAL RISKS, IMPACTS AND MITIGATION (MINEXRIM)
Forfatter(e): [Jensen, Louise Kiel, Tollefsen, Knut Erik, Aas-Hansen, Øyvind, Brooks, Steven, Wærsted, Frøydis Meen, Dowdall, Mark, Skipperud, Lindis]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
CHALLENGES WITH NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM) IN ROAD- AND TUNNEL CONSTRUCTION
Forfatter(e): [Skipperud, Lindis, Gomes, Tania, Teien, Hans-Christian, Tollefsen, Knut Erik, Wærsted, Frøydis Meen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Adverse Outcome Pathways - a framework for linking theoretical and experimental (eco)toxicology?
Forfatter(e): Tollefsen, Knut Erik
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Dispersion, Transfer and Risk of NORM and Metals due to Construction in U-bearing Minerals
Forfatter(e): [Skipperud, Lindis, Teien, Hans-Christian, Tollefsen, Knut Erik, Wærsted, Frøydis Meen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Effects of chronic dietary petroleum exposure on reproductive development in polar cod (Boreogadus saida)
Forfatter(e): [Bender, Morgan Lizabeth, Frantzen, Marianne, Vieweg, Ireen, Falk-Petersen, Inger-Britt, Johnsen, Helge K., Rudolfsen, Geir, Tollefsen, Knut Erik, Dubourg, Paul, Nahrgang, Jasmine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Oxidative stress and differential gene expression in Daphnia magna exposed to gamma radiation.
Forfatter(e): [Gomes, Tania, Song, You, Xie, Li, Brede, Dag Anders, Lind, Ole Christian, Teien, Hans-Christian, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Photosynthetic performance and ROS formation in the green algae Chlamydomonas reinhardtii exposed to gamma radiation.
Forfatter(e): [Gomes, Tania, Xie, Li, Brede, Dag Anders, Lind, Ole Christian, Solhaug, Knut Asbjørn, Salbu, Brit, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Epigenetic effects of 5-Azacytidine and nickel on histone modifications and abundance of methylation and hydroxymethylation in Daphnia magna
Forfatter(e): [Thaulow, Jens, Lindeman, Leif Christopher, Kamstra, Jorke, Song, You, Xi, Lie, Aleström, Peter, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 180
Side(r): 208-196

Tidsskrift
Dietary vitamin A supplementation ameliorates the effects of poly-aromatic hydrocarbons in Atlantic salmon (Salmo salar)
Forfatter(e): [Berntssen, Marc, Ørnsrud, Robin, Rasinger, Josef Daniel, Søfteland, Liv Ingeborg Rosvoll, Lock, Erik-Jan, Kolås, Kjersti, Moren, Mari, Hylland, Ketil, Silva, Joana, Johansen, Johan, Lie, Kai Kristoffer]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 175
Side(r): 183-171

Tidsskrift
A kinetic study of reactive oxygen species in rainbow trout hepatocytes by fluorometry
Forfatter(e): [Yazdani, Mazyar, Hylland, Ketil]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
Investigating how toxicants affect population-relevant endpoints in Atlantic cod (Gadus morhua) within the dCod project
Forfatter(e): [Tairova, Zhanna, Mayer, Ian, Lyche, Jan Ludvig, Grøsvik, Bjørn Einar, Pampanin, Daniela Maria, Goksøyr, Anders, Hylland, Ketil]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
Developing a framework for the assessment contaminant impacts in marine ecosystems
Forfatter(e): [Hylland, Ketil, Davies, Ian, Gubbins, MJ, Robinson, Craig, Lang, Thomas, Vethaak, Dick, Martinez-Gomez, Concepcion, Burgeot, Thierry, Thain, JE]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
Nantes 2016: ecotoxicology
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
Mikroplast i miljøet og human eksponering
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
Conoscede: internasjonal kunnskapsdeling i praksis / et prosjekt for å løfte kunnskapsnivået om toksikologi i Romania
Forfatter(e): [Karlsøen, Line Merete, Hylland, Ketil]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
PAH økotoksikologi: Hva vet vi egentlig?
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Pathology And Toxicology
Vol-nr: 35
Side(r): 297-291

Tidsskrift
Differential bioaccumulation of potentially toxic elements in benthic and pelagic food chains in Lake Baikal
Forfatter(e): [Ciesielski, Tomasz Maciej, Pastukhov, Mikhail V., Leeves, Sara Ann, Farkas, Julia, Lierhagen, Syverin, Poletaeva, Vera I., Jenssen, Bjørn Munro]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 23
Side(r): 15604-15593

Tidsskrift
Effects of engineered nanoparticle-contaminant mixture exposures to aquatic organisms
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Booth, Andy, Salaverria-Zabalegui, Iurgi Imanol, Ciesielski, Tomasz Maciej, Glomstad, Berit, Zindler, Florian, Altin, Dag, Olsen, Anders Johny, Posch, Wilfried, Styrishave, Bjarne, Jenssen, Bjørn Munro]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 23
Side(r): 15604-15593

Tidsskrift
Potential impacts of mine tailing plumes on pelagic filter-feeders
Forfatter(e): [Hansen, Bjørn Henrik, Farkas, Julia, Altin, Dag, Booth, Andy, Davies, Emlyn J., Nepstad, Raymond, Skancke, Jørgen, Nordtug, Trond, Olsen, Anders Johny, Øverjordet, Ida Beathe]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 23
Side(r): 15604-15593

Tidsskrift
Development of standardised methods in environmental toxicity assessment of nanomaterials
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Booth, Andy, Altin, Dag, Støen, Lisbet Irene Rønne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 23
Side(r): 15604-15593

Tidsskrift
Monitoring and analyzing of circadian and ultradian locomotor activity based on Raspberry-Pi
Forfatter(e): [Pasquali, Vittorio, Gualtieri, Riccardo, D'Alessandro, Giuseppe, Granberg, Maria Erika, Hazlerigg, David, Cagnetti, Marco, Leccese, Fabio]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Electronics
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
NanoWASTE: Assessing the removal, release and subsequent impacts of nanomaterials during biological wastewater treatment
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Georgantzopoulou, Anastasia, Vogelsang, Christian, Uhl, Wolfgang, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Electronics
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Nanoteknologi, hva er det? En kort historie om det store i det små
Forfatter(e): Coutris, Claire
Utg-år: 2016
Tidsskrift Electronics
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Impact of silver and titania nanoparticles on wastewater and soil organisms
Forfatter(e): [Minet, Antoine, Coutris, Claire]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Electronics
Vol-nr: 5
Side(r):

Tidsskrift
Degradation and uptake of 4-nonylphenol in plants and earthworms from spiked mineral soil
Forfatter(e): [Havranek, Ivo, Coutris, Claire, Joner, Erik, Norli, Hans]
Utg-år: 2016
Tidsskrift International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ...
Vol-nr: 3
Side(r): 74-69

Tidsskrift
Alternative approaches to vertebrate ecotoxicity tests in the 21st century: A review of developments over the last 2 decades and current status
Forfatter(e): [Lillicrap, Adam, Belanger, Scott, Burden, Natalie, Pasquier, David Du, Embry, Michelle R, Halder, Marlies, Lampi, Mark A., Lee, Lucy, Norberg-King, Teresa, Rattner, Barnett A, Schirmer, Kristin, Thomas, Paul]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 35
Side(r): 2646-2637

Tidsskrift
Classification of Olivin (0-3 mm) with respect to MARPOL Annex V criteria
Forfatter(e): Tobiesen, August E.Dessen
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 35
Side(r): 2646-2637

Tidsskrift
Processing and exploitation of multisensor optical data for coastal water applications - The HIGHROC project
Forfatter(e): [Ruddick, Kevin, Brockmann, Carsten, Créach, Véronique, De Keukelaere, Liesbeth, Doxaran, David, Forster, Rodney, Jaccard, Pierre, Knaeps, Els, Lebreton, Carole, Ledang, Anna Birgitta, Nechad, Bouchra, Norli, Marit, Novoa, Stéfani, Ody, Anouck, Pringle, Nicholas, Sørensen, Kai, Stelzer, Kerstin, Van Der Zande, Dimitry, Vanhellemont, Quinten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Beregninger og modelleringer av miljøeffekter i Sælenvatnet som følge av utvidelse av Sælenkanalen
Forfatter(e): [Ledang, Anna Birgitta, Staalstrøm, Andre, Wallhead, Phil, Yakushev, Evgeny, Johnsen, Torbjørn M.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Influence Of Melting Glaciers On Hydrochemical Structure Of Coastal Eocosystem Of Western Spitzbergen
Forfatter(e): [Polukhin, Alexander, Yakushev, Evgeny, Makkaveev, Petr, Protsenko, Elizaveta, Yakubov, Shamil, Stepanova, Svetlana, Norli, Marit, Khlebopashev, Pavel, Staalstrøm, Andre, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Spredning av finkornet suspendert materiale fra et utslippspunkt innerst i Frierfjorden
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Kempa, Magdalena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Adjusting global tidal forcing for use in high-resolution fjord models
Forfatter(e): [Hjelmervik, Karina Bakkeløkken, Staalstrøm, Andre, Kristensen, Nils Melsom, Røed, Lars Petter]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Comparison of simulations and observations in the Oslofjord
Forfatter(e): [Hjelmervik, Karina Bakkeløkken, Kristensen, Nils Melsom, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Dispersion of land-derived substances in the coastal environment
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Ledang, Anna Birgitta, Kristensen, Nils Melsom, Røed, Lars Petter, Hjelmervik, Karina Bakkeløkken]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
A high resolution ocean model for the Oslofjord
Forfatter(e): [Kristensen, Nils Melsom, Røed, Lars Petter, Staalstrøm, Andre, Hjelmervik, Karina Bakkeløkken]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
A high-resolution, curvilinear ROMS model for the Oslofjord
Forfatter(e): [Røed, Lars Petter, Kristensen, Nils Melsom, Hjelmervik, Karina Bakkeløkken, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Meiofauna monitoring in two different fjord systems of the Norwegian west coast: Does the mass appearance of Periphylla periphylla (a deep-sea jellyfish) have an impact on the benthic community?
Forfatter(e): [Hess, Silvia, Guilini, Katja, Michiels, Diego, Torper, Magnhild, Alve, Elisabeth, Sweetman, Andrew Kvassnes, Renauld, Paul E.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift ESA SP
Vol-nr: SP-740
Side(r):

Tidsskrift
Open Ocean Deep Sea. Chapter 36F
Forfatter(e): [Ingels, Jeroen, Clark, Malcolm R, Vecchione, Michael, Perez, Jose Angel A, Levin, Lisa A., Priede, Imants G., Sutton, Tracey T., Rowden, Ashley A, Smith, Craig R., Yasuhara, Moriaki, Sweetman, Andrew Kvassnes, Soltwedel, Thomas, Santos, Ricardo, Narayanaswamy, Bhavani E., Ruhl, Henry A., Fujikura, Katsunori, Zettler, Linda Amaral, Jones, Daniel O.B., Gates, Andrew R., Snelgrove, Paul, Bernal, Patricio, Van Gaever, Saskia]
Utg-år: 2016
Tidsskrift United Nations World Ocean Assessment
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Vurderingar omkring utslepp frå planlagt reinseanlegg ved Notanes i Øystese
Forfatter(e): Golmen, Lars G.
Utg-år: 2016
Tidsskrift United Nations World Ocean Assessment
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Other Marine-Based Energy Industries
Forfatter(e): [Dhanju, Amardeep, Golmen, Lars]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 372-344

Tidsskrift
Exploring the occurrence and distribution of contaminants of emerging concern through unmanned sampling from ships of opportunity in the North Sea
Forfatter(e): [Brumovsky, Miroslav, Bečanová, Jitka, Kohoutek, Jiri, Thomas, Henrike, Petersen, Wilhelm, Sørensen, Kai, Sanka, Ondrej, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Havforsuring i vestlandsfjorder og CO2-variabilitet i Lofoten
Forfatter(e): [Skjelvan, Ingunn, Chierici, Melissa, Sørensen, Kai, Jackson, Kristin, Kutti, Tina, Lødemel, Helene, King, Andrew Luke, Reggiani, Emanuele Roberto, Norli, Marit, Bellerby, Richard, Yakushev, Evgeniy, Omar, Abdirahman]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015
Forfatter(e): [Chierici, Melissa, Skjelvan, Ingunn, Norli, Marit, Børsheim, Knut Yngve, Lauvset, Siv Kari, Lødemel, Helene, Sørensen, Kai, King, Andrew Luke, Kutti, Tina, Renner, Angelika, Omar, Abdirahman, Johannessen, Truls]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Analysis and parameterization of absorption properties of northern Norwegian coastal water
Forfatter(e): [Ciren, Nima, Frette, Øyvind, Hamre, Børge, Erga, Svein Rune, Chen, Yi-Chun, Lu, Zhao, Sørensen, Kai, Marit, Norli, Stamnes, Knut, Dennis, Muyimbwa, Taddeo, Ssenyonga, Nicolausi, Ssebbiyonga, Stamnes, Jakob J.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Hydraulic Performance of Advanced Treatment Media to Improve Quality of Stormwater from Airports Exposed to De-icing Chemicals
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Azrague, Kamal, Andersen, Julie Elisabeth Hilland]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Investigation of the adsorption and biodegradation capacity of filter media towards airport de-icing chemicals
Forfatter(e): [Lindseth, Hanna Kristine, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Tester blågrønne tak i full skala
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Hamouz, Vladimir, Kvande, Tore, Halvorsen, Kyrre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Soil Moisture Measurements and Evapotranspiration in Extensive Green Roofs
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Stefferud, Sindre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Detektering av snø- og vindfordelingen over grønne tak
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Mjønes, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det?
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Assessment of Downspout Disconnection by Modeling Infiltration Potential in Urban Areas
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Becker, Mareike Anika]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
Center for Research-based Innovation (SFI) Klima2050
Forfatter(e): Muthanna, Tone Merete
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 56-47

Tidsskrift
High Throughput Analysis of Integron Gene Cassettes in Wastewater Environments
Forfatter(e): [Gatica, Joao, Tripathi, Vijay, Green, Stefan, Manaia, Celia M, Berendonk, Thomas, Cacace, Damiano, Merlin, Christophe, Kreuzinger, Norbert, Schwartz, Thomas, Fatta-Kassinos, Despo, Rizzo, Luigi, Schwermer, Carsten U, Garelick, Hemda, Jurkevitch, Edouard, Cytryn, Eddie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 11836-11825

Tidsskrift
Effekt av endret værmønster på hygienisk badevannskvalitet og kvalitet på sjømat i Indre Oslofjord
Forfatter(e): [Tryland, Ingun, Wennberg, Aina Charlotte, Vogelsang, Christian, Tjomsland, Torulv, Beschorner, Anna-Lena, Eregno, Fasil, Robertson, Lucy, Myrmel, Mette, Østensvik, Øyvin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 11836-11825

Tidsskrift
Trinn 1: Reduser overvannet i avløpsnettet ved å frakoble taknedløp
Forfatter(e): [Becker, Mareike A., Muthanna, Tone Merete, Braskerud, Bent C.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 369-359

Tidsskrift
Seasonal variation in pollutant concentrations and particle size distribution in urban stormwater - design implications for BMPs
Forfatter(e): [Monrabal Martinez, Carlos, Muthanna, Tone Merete, Meyn, Thomas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 369-359

Tidsskrift
Hydraulic performance of extensive green roofs in cold climate
Forfatter(e): [Johannessen, Birgitte Gisvold, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 369-359

Tidsskrift
Utvikling av prosedyre for bruk av passive prøvetakere i regnbed
Forfatter(e): [Kvalsvik, Iver Lande, Mikkelsen, Øyvind, Muthanna, Tone Merete, Meland, Sondre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 369-359

Kapittel i bok
Climate Model Simulations for the North Sea Region
Forfatter(e): [Rechid, Daniela, Meier, Markus, Schrum, Corinna, Rummukainen, Marko, Rummukainen, Markku, Moseley, Christopher, Bülow, Katharina, Elizalde, Alberto, Su, Jian, Pohlmann, Thomas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 504-495

Tidsskrift
Impact of marine mercury cycling on coastal atmospheric mercury concentrations in the North- and Baltic Sea region
Forfatter(e): [Bieser, Johannes, Schrum, Corinna]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Elementa: Science of the Anthropocene
Vol-nr: 2016:000111
Side(r):

Tidsskrift
Regional Climate modeling and air-sea coupling
Forfatter(e): Schrum, Corinna
Utg-år: 2016
Tidsskrift Oxford Research Encyclopedias
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Projected Change - North Sea and interface regions
Forfatter(e): [Schrum, Corinna, Lowe, Jason, Meier, Markus, Grabemann, iris, Holt, Jason, Mathis, Moritz, Pohlmann, Thomas, Skogen, Morten D., Sterl, Andreas, Wakelin, Sarah L.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 255-175

Kapittel i bok
D5.1 MANUSCRIPTS ON THE IMPACT OF AN OIL SPILL ON THE LTL GROUPS, ICHTHYOPLANKTON, AND FISH RECRUITMENT - DELIVERABLE FOR PROJECT: SEAMAN
Forfatter(e): [Tsiaras, K., Krokos, G., Pollani, A., Petihakis, G., Kalaroni, S., Politikos, D., Triantafyllou, G., Schrum, Corinna, Mentze, Sebastian, Daewel, Ute, Samuelsen, Annette]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 255-175

Tidsskrift
Inhibition of multixenobiotic resistance transporters (MXR) by silver nanoparticles and ions in vitro and in Daphnia magna
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Cambier, Sebastien, Serchi, Tommaso, Kruszewski, Marcin, Balachandran, Yekkuni L., Grysan, Patrick, Audinot, Jean-Nicolas, Ziebel, Johanna, Guignard, Cedric, Gutleb, AC, Murk, AlberTinka J]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 569-570
Side(r): 689-681

Tidsskrift
Effects of silver nanoparticles and ions on a co-culture model for the gastrointestinal epithelium
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Serchi, Tommaso, Cambier, Sebastien, Leclercq, Celine C, Renaut, Jenny, Shao, Jia, Kruszewski, Marcin, Lentzen, Esther, Grysan, Patrick, Eswara, Santhana, Audinot, Jean-Nicolas, Contal, Servana, Ziebel, Johanna, Guignard, Cedric, Hoffmann, Lucien, Murk, AlberTinka J, Gutleb, Arno C.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Particle and Fibre Toxicology
Vol-nr: 13
Side(r):

Tidsskrift
Subcellular partitioning kinetics, metallothionein response and oxidative damage in the marine mussel Mytilus galloprovincialis exposed to cadmium-based quantum dots
Forfatter(e): [Rocha, Thiago Lopes, Gomes, Tania, Durigon, Emerson Giuliani, Bebianno, Maria João]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 554-555
Side(r): 141-130

Tidsskrift
Gammarus fossarum (Crustacea, Amphipoda) as a model organism to study the effects of silver nanoparticles
Forfatter(e): [Mehennaoui, Kahina, Georgantzopoulou, Anastasia, Felten, Vincent, Andrei, Jennifer, Garaud, Mael, Cambier, Sebastien, Serchi, Tommaso, Pain-Devin, Sandrine, Guerold, Francois, Audinot, Jean-Nicolas, Giamberini, Laure, Gutleb, Arno C.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 1659-1649

Tidsskrift
Comparative economic performance and carbon footprint of twofarming models for producing Atlantic salmon (Salmo salar):Land-based closed containment system in freshwater and open netpen in seawater
Forfatter(e): [Liu, Yajie, Rosten, Trond Waldemar, Henriksen, Kristian, Hognes, Erik Skontorp, Summerfelt, Steve, Vinci, Brian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 71
Side(r): 12-1

Kapittel i bok
Wave Response of Closed Flexible Bags
Forfatter(e): [Lader, Pål, Fredriksson, David W., Volent, Zsolt, DeCew, Jud, Rosten, Trond Waldemar, Strand, Ida Marlen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Identifisering av aktuelle løsninger for håndtering og anvendelse av avløpsslam fra settefiskanlegg i Nordland
Forfatter(e): [Aspaas, Stian, Hagemann, Andreas, Rosten, Trond Waldemar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
High concentrations of lead (Pb) accumulated in brown trout (Salmo trutta) from a lake downstream a former shooting range.
Forfatter(e): [Mariussen, Espen, Heier, Lene Sørlie, Teien, Hans-Christian, Pettersen, Marit Nandrup, Holth, T.F., Salbu, Brit, Rosseland, Bjørn Olav]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Mercury in fish in a TOC-changing world: A model to improve the general dietary regulations and focus on individual lakes versus large scale catchment advices.
Forfatter(e): [Rosseland, Bjørn Olav, Haugen, Thrond Oddvar, Hartman, Sunniva Sivsdatter, Våge, Kristine, Myreng, Henrik, Heier, Lene S]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 34-30

Kapittel i bok
I en verden full av kostholdsråd, hva bør en spise?
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 34-30

Kapittel i bok
How to develop good scientific papers.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 34-30

Kapittel i bok
Fisk: Gjennomføring, oppfølging, overvåking og kalking.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 34-30

Kapittel i bok
Sur nedbør og fisk. Effekter, tiltak, overvåking og videre forskning.
Forfatter(e): Rosseland, Bjørn Olav
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 34-30

Kapittel i bok
Fisk og vin (og «nogo attåt» (miljøgifter))
Forfatter(e): [Rosseland, Bjørn Olav, Østby, Trond]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 34-30

Tidsskrift
Status of hormones and painkillers in wastewater effluents across several European states—considerations for the EU watch list concerning estradiols and diclofenac
Forfatter(e): [Schröder, Peter, Helmreich, B, Škrbić, B, Carballa, M, Papa, M, Pastore, C, Emre, Z, Oehmen, A, Langenhoff, A, Molinos, M, Dvarioniene, J., Huber, C, Tsagarakis, KP, Martínez-López, E., Pagano, S Meric, Vogelsang, Christian, Mascolo, G]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 23
Side(r): 12866-12835

Tidsskrift
Gjennomgang av data for vannkjemi og gjellealuminium fra Vosso
Forfatter(e): [Åtland, Åse, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental science and pollution research international
Vol-nr: 23
Side(r): 12866-12835

Tidsskrift
Quantitative microbial risk assessment combined with hydrodynamic modelling to estimate the public health risk associated with bathing after rainfall events
Forfatter(e): [Eregno, Fasil Ejigu, Tryland, Ingun, Tjomsland, Torulv, Myrmel, Mette, Robertson, Lucy, Heistad, Arve]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 548-549
Side(r): 279-270

Tidsskrift
Cognitive appraisal of aversive stimulus differs between individuals with contrasting stress coping styles; evidences from selected rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) strains
Forfatter(e): [Moltesen, Maria, Vindas, Marco Antonio, Winberg, Svante, Ebbesson, Lars, de Lourdes Ruiz-Gomez, Maria, Skov, Peter Vilhelm, Dabelsteen, Torben, Øverli, Øyvind, Höglund, Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Behaviour
Vol-nr: 153
Side(r): 1587-1567

Tidsskrift
Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner - Smoltårgang 2016
Forfatter(e): [Haraldstad, Tormod, Güttrup, J., Höglund, Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Behaviour
Vol-nr: 153
Side(r): 1587-1567

Tidsskrift
Effects of acute and chronic stress on telencephalic neurochemistry and gene expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Forfatter(e): [Moltesen, Maria, Laursen, Danielle Caroline, Thörnquist, Per-Ove, Andersson, Madelene Åberg, Winberg, Svante, Höglund, Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Experimental Biology
Vol-nr: 219
Side(r): 3914-3907

Kapittel i bok
Variation in the Neuroendocrine Stress Response
Forfatter(e): [Winberg, Svante, Höglund, Erik, Øverli, Øyvind]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 74-35

Kapittel i bok
The global water crisis and possible technical solutions
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 74-35

Tidsskrift
Immunolocalization of immune cells and cell cycle proteins in the bulbus arteriosus of Atlantic salmon (Salmo salar L.)
Forfatter(e): [Yousaf, M. Naveed, Koppang, Erling Olaf, Zou, Jun, Secombes, Christopher J, Powell, Mark]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Delousing and AGD treatment of salmon with reverse osmosis produced freshwater
Forfatter(e): [Volent, Zsolt, Kosberg, Per, Lien, Andreas Myskja, Birkevold, Jens, Svendsen, Eirik, Powell, Mark, Sunde, Leif Magne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Ca. Branchiomonas cysticola overføres horisontalt hos Atlantisk laks i ferskvann
Forfatter(e): [Wiik-Nielsen, Jannicke, Gjessing, Mona Cecilie, Solheim, Heidi Tetlie, Gjevre, Anne Gerd, Litlabø, Amund, Powell, Mark, Colquhoun, Duncan John]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.
Forfatter(e): [Throne-Holst, Harald, Vittersø, Gunnar, Barkved, Line Johanne, Dale, Trine, Brembu, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Integrative Review of Decentralized and Local Water Management Concepts as Part of Smart Cities (LoWaSmart)
Forfatter(e): [Umar, Muhammad, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Hedmark. Datarapport - Vannkjemi 2015
Forfatter(e): [Blakseth, Tomas Adler, Severinsen, Gunnar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2015
Forfatter(e): [Garmo, Øyvind, Skancke, Liv Bente, Høgåsen, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2015 – tabeller, figurer og kart
Forfatter(e): [Selvik, John Rune, Høgåsen, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2015
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Allan, Ian, Stålnacke, Per, Høgåsen, Tore, Greipsland, Inga, Selvik, John Rune, Skancke, Liv Bente, Beldring, Stein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Classification of ‘chemical status’ in Danish marine waters. A pilot study
Forfatter(e): [Andersen, Jesper H., Kallenbach, Emilie M., Murray, Ciaran, Høgåsen, Tore, Larsen, Martin M., Strand, Jakob]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fish and Shellfish Immunology
Vol-nr: 51
Side(r): 69-64

Tidsskrift
Rejection of submicron sized particles from swimming pool water by a monolithic SiC microfiltration membrane: Relevance of steric and electrostatic interactions
Forfatter(e): [Skibinski, Bertram, Müller, Pascal, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Membrane Science
Vol-nr: 499
Side(r): 104-92

Kapittel i bok
Reaction kinetics of chlorine with human body fluids present in swimming pool water
Forfatter(e): [Hua, Pei, Chen, Xiao, Vasyukova, Ekaterina, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 329-322

Kapittel i bok
Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
Forfatter(e): [Johnsen, Torbjørn M., Daae, Kjersti Lundmark, Lømsland, Evy Rigmor]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 329-322

Kapittel i bok
Lakselusmedisin dreper reker
Forfatter(e): [Bechmann, Renée Katrin, Lyng, Emily, Westerlund, Stig, Bamber, Shaw Duncan, Ramanand, Sreerekha S., Berry, Mark, Ravagnan, Elisa, Arnberg, Maj, Moe, S. Jannicke, Hjermann, Dag Øystein, Seear, Paul, Calosi, Piero, Langford, Katherine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 329-322

Kapittel i bok
Eutrophication in the Danish parts of the North Sea, Skagerrak and Kattegat 2006-2014. A literature-based status assessment
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Kallenbach, Emilie, Murray, Ciarán, Ledang, Anna Birgitta]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 329-322

Kapittel i bok
Geostatistiske analyser av miljøgifter i mudringsområde Borg 1
Forfatter(e): Hjermann, Dag Øystein
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 329-322

Tidsskrift
Progress in marine science supported by European joint coastal observation systems: The JERICO-RI research infrastructure
Forfatter(e): [Puillat, Ingrid, Farcy, Patrick, Durand, Dominique Denis F., Karlson, Bengt, Petihakis, George, Seppälä, Jukka, Sparnocchia, Stefania]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 3-1

Tidsskrift
Ocean warming expands habitat of a rich natural resource and benefits a national economy
Forfatter(e): [Jansen, Teunis, Post, Søren Lorenzen, Kristiansen, Trond, Óskarsson, Guðmundur Jóhann, Boje, Jesper, MacKenzie, Brian R., Broberg, Mala, Siegstad, Helle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 26
Side(r): 2032-2021

Tidsskrift
Projection of Future Climate Change on Plankton in the Atlantic Sector of the Arctic
Forfatter(e): [Drinkwater, Kennneth F., Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 26
Side(r): 2032-2021

Tidsskrift
Fish egg – perfect sphere, perfect physical attributes
Forfatter(e): [Sundby, Svein, Kristiansen, Trond]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Applications
Vol-nr: 26
Side(r): 2032-2021

Tidsskrift
Observations of energetic turbulence on the Weddell Sea continental slope
Forfatter(e): [Fer, Ilker, Darelius, Elin Maria K., Daae, Kjersti Birkeland]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Geophysical Research Letters
Vol-nr: 43
Side(r): 766-760

Tidsskrift
Comparing estimates of number of breeders Nb based on microsatellites and single nucleotide polymorphism of three groups of brown trout (Salmo trutta L.) (Salmo trutta L.)
Forfatter(e): [Linløkken, Arne, Haugen, Thrond Oddvar, Mathew, Peter Kent, Johansen, Wenche, Lien, Sigbjørn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fisheries Management and Ecology
Vol-nr: 23
Side(r): 160-152

Tidsskrift
Ultraviolet radiation as a ballast water treatment strategy: Inactivation of phytoplankton measured with flow cytometry
Forfatter(e): [Olsen, Ranveig Ottøy, Hoffmann, Friederike, Hess-Erga, Ole-Kristian, Larsen, Aud, Thuestad, Gunnar, Hoell, Ingunn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 103
Side(r): 275-270

Tidsskrift
Environmental fate and effects of novel quorum sensing inhibitors that can control biofilm formation
Forfatter(e): [Adam, Lillicrap, Macken, Ailbhe, AC, Wennberg, Merete, Grung, Jan Thomas, Rubdberget, Lene, Fredriksen, Anne Aamdal, Scheie, Tore, Benneche, Marc, Anglès d'Auriac]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 164
Side(r): 58-52

Tidsskrift
OA REPSONSE: Ecosystems in changing ocean – New CO2 and temperature manipulation system for use in ecological assessment of food web functioning under multiple stressor scenarios
Forfatter(e): [Macken, Ailbhe, Xie, Li, King, Andrew Luke, Tollefsen, Knut Erik, Norli, Marit, Skogan, Odd Arne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 164
Side(r): 58-52

Tidsskrift
Hvordan påvirker eksponering for påvekstorganismer utviklingen av AGD hos laks
Forfatter(e): [Blöcher, Nina, Powell, Mark, Hytterød, Sigurd, Gjessing, Mona Cecilie, Wiik-Nielsen, Jannicke, Johansen, Joachim, Mohammad, Saima, Hansen, Haakon, Floerl, Oliver, Gjevre, Anne Gerd]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 164
Side(r): 58-52

Tidsskrift
Update on challenge trials of salmon with hydroids and AGD
Forfatter(e): [Blöcher, Nina, Powell, Mark, Hytterød, Sigurd, Gjessing, Mona Cecilie, Wiik-Nielsen, Jannicke, Johansen, Joachim, Mohammad, Saima, Hansen, Haakon, Floerl, Oliver, Gjevre, Anne Gerd]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 164
Side(r): 58-52

Tidsskrift
Evaluation of image texture recognition techniques in application to wastewater coagulation
Forfatter(e): [Sivchenko, Nataliia, Kvaal, Knut, Ratnaweera, Harsha]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Cogent Engineering
Vol-nr: 3
Side(r):

Tidsskrift
Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river
Forfatter(e): [Moe, Karina, Næsje, Tor, Haugen, Thrond Oddvar, Ulvan, Eva Marita, Aronsen, Tonje, Sandnes, Tomas, Thorstad, Eva Bonsak]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquaculture Environment Interactions
Vol-nr: 8
Side(r): 88-77

Tidsskrift
Kartlegging av marine verdier rundt øyene i Oslo kommune
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Walday, Mats G., Fagerli, Camilla W., Gitmark, Janne K., Rinde, Eli]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquaculture Environment Interactions
Vol-nr: 8
Side(r): 88-77

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Høyangsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Høyanger
Forfatter(e): Øxnevad, Sigurd
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquaculture Environment Interactions
Vol-nr: 8
Side(r): 88-77

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport.
Forfatter(e): [Naustvoll, Lars Johan, Norli, Marit, Selvik, John Rune, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquaculture Environment Interactions
Vol-nr: 8
Side(r): 88-77

Tidsskrift
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Porsgrunn
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel B., Jartun, Morten, Lund, Espen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquaculture Environment Interactions
Vol-nr: 8
Side(r): 88-77

Tidsskrift
A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions
Forfatter(e): [Jacobs, Sander, Dendoncker, Nicolas, Martín-López, Berta, Barton, David Nicholas, Gomez-Baggethun, Erik, Boeraeve, Fanny, McGrath, Francesca L., Vierikko, Kati, Geneletti, Davide, Sevecke, Katharina J., Pipart, Nathalie, Primmer, Eeva, Mederly, Peter, Schmidt, Stefan, Aragão, Alexandra, Baral, Himlal, Bark, Rosalind H., Briceno, Tania, Brogna, Delphine, Cabral, Pedro, Vreese, Rik De, Liquete, Camino, Mueller, Hannah, Peh, Kelvin S.-H., Phelan, Anna, Rincón, Alexander R., Rogers, Shannon H., Turkelboom, Francis, Reeth, Wouter Van, Zanten, Boris T. van, Wam, Hilde Karine, Washbourn, Carla-Leanne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 22
Side(r): 220-213

Tidsskrift
Brain serotonergic activation in growth-stunted farmed salmon: Adaption versus pathology
Forfatter(e): [Vindas, Marco Antonio, Johansen, Ida Beitnes, Folkedal, Ole, Höglund, Erik, Gorissen, Marnix, Flik, Gert, Kristiansen, Tore S, Øverli, Øyvind]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 3
Side(r):

Kapittel i bok
Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network
Forfatter(e): [Barton, David N, Andersen, Tom, Bergland, Olvar, Engebretsen, Alexander, Moe, S. Jannicke, Orderud, Geir I, Tominaga, Koji, Romstad, Eirik, Vogt, Rolf D]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 320-297

Kapittel i bok
Distribution of the potential DC-markers DCE205, Langerin, DC-LAMP and DC-SIGN within tissues and blood leukocytes of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and their response upon challenge with microbes.
Forfatter(e): [Eggestøl, Håvard Øritsland, Wergeland, Heidrun Inger, Tollefsen, Knut Erik, Haugland, Gyri Teien]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 320-297

Kapittel i bok
Vandringsmønster og overleving hjå laksesmolt frå Bolstadelva og Vosso
Forfatter(e): [Haugen, Thrond Oddvar, Ulvund, John Birger, Lunde, Rune, Kristensen, Torstein, Barlaup, Bjørn Torgeir, Urke, Henning Andrè]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 320-297

Tidsskrift
Conjugation of Microcystins with Thiols Is Reversible: Base-Catalyzed Deconjugation for Chemical Analysis
Forfatter(e): [Miles, Christopher Owen, Sandvik, Morten, Nonga, Hezron Emmanuel, Ballot, Andreas, Wilkins, Alistair Lawrence, Rise, Frode, Jaabæk, Jon Atle Hoff, Loader, Jared I.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemical Research in Toxicology
Vol-nr: 29
Side(r): 870-860

Tidsskrift
Composition and Dynamic Adsorption of Crude Oil Components Dissolved in Synthetic Produced Water at Different pH Values
Forfatter(e): [Eftekhardadkhah, Mona, Kløcker, Kaja Neeb, Trapnes, Helle Hofstad, Gawel, Bartlomiej, Øye, Gisle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Industrial & Engineering Chemistry Research
Vol-nr: 55
Side(r): 3090-3084

Tidsskrift
Early-warning signals for tipping points in strongly driven systems with many characteristic time scales
Forfatter(e): [Rypdal, Martin wibe, Myklebust, Erik Bryhn, Rypdal, Kristoffer, Fredriksen, Hege-Beate, Løvsletten, Ola, Nilsen, Tine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Industrial & Engineering Chemistry Research
Vol-nr: 55
Side(r): 3090-3084

Tidsskrift
A spatially distributed risk screening tool to assess climate and land use change impacts on water-related ecosystem services
Forfatter(e): [Sample, James Edward, Baber, Ingrid, Badger, Rebecca]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Model Complexity and Climate Sensitivity
Forfatter(e): [Myklebust, Erik Bryhn, Rypdal, Martin wibe, Rypdal, Kristoffer]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Understanding the behaviour and ecotoxicological effects of Ag and TiO2 nanoparticles present in the effluent of a lab scale wastewater treatment plant
Forfatter(e): [Georgantzopoulou, Anastasia, Carvalho, Patricia, Vogelsang, Christian, Tilahun, Mengstab, Thomas, Kevin V, Macken, Ailbhe]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Undersøkelse av kalksjøer: Tilstandsundersøkelser i kalksjøer og Undersøkelse, problemkartlegging og tiltaksutredning i Nyborgtjern
Forfatter(e): Mjelde, Marit
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
AGD control and disinfection in cleanerfish: Part 2: Challenge trial
Forfatter(e): [Powell, Mark, Wennberg, Aina Charlotte]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport
Forfatter(e): [Borgersen, G, Walday, M]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Segeråga Rødøy kommune – undersøkelser av vannkjemi og biologi
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Bergan, Morten Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget. År 2015
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Troms
Forfatter(e): [Mjelde, Marit, Eriksen, Tor Erik, Edvardsen, Hanne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 26-12

Tidsskrift
Multi-criteria decision analysis and cost-benefit analysis: comparing alternative frameworks for integrated valuation of ecosystem services
Forfatter(e): [Saarikoski, Heli, Mustajoki, Jyri, Barton, David Nicholas, Geneletti, Davide, Langemeyer, Johannes, Gomez-Baggethun, Erik, Marttunen, Mika, Antunes, Paula, Keune, Hans, Santos, Rui]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 22
Side(r): 249-238

Tidsskrift
Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann
Forfatter(e): [Meland, Sondre, Ranneklev, Sissel Brit, Hertel-Aas, Turid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 273-263

Tidsskrift
NTNU Cruise reports 2016 no 1 - MarMine cruise report Arctic Mid-Ocean Ridge 15.08.2016 - 05.09.2016
Forfatter(e): [Ludvigsen, Martin, Aasly, Kurt, Ellefmo, Steinar Løve, Hilário, Ana, Ramirez-Llodra, Eva, Søreide, Fredrik Xander, Falcon-Suarez, Ismael, Juliani, Cyril Jerome, Kieswetter, Amanda, Lim, Anna, Malmquist, Christian, Nornes, Stein Melvær, Reimers, Hauke, Paulsen, Emil, Sture, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 273-263

Tidsskrift
Parental irradiation causes increased ROS, lipid peroxidation and DNA damage in zebrafish offspring
Forfatter(e): [Hurem, Selma, Gomes, Tania, Brede, Dag Anders, Teien, Hans-Christian, Kassaye, Yetneberk Ayalew, Hansen, Elisabeth Lindbo, Oughton, Deborah Helen, Salbu, Brit, Aleström, Peter, Lyche, Jan Ludvig]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 273-263

Tidsskrift
Gamma radiation causes adverse reproductive and heritable effects in zebrafish
Forfatter(e): [Hurem, Selma, Gomes, Tania, Brede, Dag Anders, Hansen, Elisabeth Lindbo, Lobert, Viola, Martin, Leonardo M, Mayer, Ian, Mutoloki, Stephen, Salbu, Brit, Teien, Hans-Christian, Oughton, Deborah Helen, Aleström, Peter, Lyche, Jan Ludvig]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 273-263

Tidsskrift
Bløtbunnsfauna som indikator for miljøtilstand i kystvann. Ekspertvurderinger og forslag til nye klassegrenser og metodikk
Forfatter(e): [Pedersen, Are, Alve, Elisabeth, Alvestad, Tom, Borgersen, Gunhild, Dolven, Jane, Gundersen, Hege, Hess, Silvia, Kutti, Tina, Rygg, Brage, Velvin, Roger, Vedal, Jens]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 273-263

Tidsskrift
Ecosystem Services in the Coastal Zone of the Nordic Countries
Forfatter(e): [Gundersen, Hege, Bryan, Tanya, Chen, Wenting, Moy, Frithjof Emil, Sandman, Antonia, Sundblad, Göran, Schneider, Susanne Claudia, Andersen, Jesper Harbo, Langaas, Sindre, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 273-263

Tidsskrift
Absorption properties of high-latitude Norwegian coastal water: The impact of CDOM and particulate matter
Forfatter(e): [Nima, Ciren, Frette, Øyvind, Hamre, Børge, Erga, Svein Rune, Chen, Yi-Chun, Zhao, Lu, Sørensen, Kai, Norli, Marit, Stamnes, Knut, Stamnes, Jakob J.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 178
Side(r): 167-158

Tidsskrift
Multiple stress of eutrophication and climate change in lakes: projected effects of future climate scenarios for phytoplankton in Northern European lakes
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Solheim, Anne Lyche, Kotamäki, N, Gundersen, Hege, Carvalho, L, Skjelbred, Birger, Järvinen, M., Phillips, G.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 178
Side(r): 167-158

Tidsskrift
Eutrophication status for Norwegian waters. National report for the third application of OSPARs Common Procedure
Forfatter(e): [Norderhaug, Kjell Magnus, Gundersen, Hege, Høgåsen, Tore, Johnsen, Torbjørn Martin, Severinsen, Gunnar, Vedal, Jens, Sørensen, Kai, Walday, Mats Gunnar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science
Vol-nr: 178
Side(r): 167-158

Tidsskrift
Acid deposition in Asia: Emissions, deposition, and ecosystem effects
Forfatter(e): [Duan, Lei, Yu, Qian, Zhang, Qiang, Wang, Zifa, Pan, Yuepeng, Larssen, Thorjørn, Tang, Jie, Mulder, Jan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Atmospheric Environment
Vol-nr: 146
Side(r): 69-55

Tidsskrift
Coping with a changing environment: the effects of early life stress
Forfatter(e): [Vindas, Marco A., Madaro, Angelico, Fraser, Thomas W.K., Höglund, Erik, Olsen, Rolf E., Øverli, Øyvind, Kristiansen, Tore S]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 3:160382
Side(r):

Tidsskrift
National report status. Presentation at OSPAR working group meeting
Forfatter(e): [Norderhaug, Kjell Magnus, Gundersen, Hege]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 3:160382
Side(r):

Tidsskrift
Blue values of the Nordic coastal areas
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2016
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 3:160382
Side(r):

Tidsskrift
Eutrophication status for Norwegian waters: 2-page national summary for the third application of OSPARs Common Procedure
Forfatter(e): Gundersen, Hege
Utg-år: 2016
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 3:160382
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2014/2015. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Håvardstun, Jarle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Royal Society Open Science
Vol-nr: 3:160382
Side(r):

Tidsskrift
Monitoring of β-d-Galactosidase Activity as a Surrogate Parameter for Rapid Detection of Sewage Contamination in Urban Recreational Water
Forfatter(e): [Tryland, Ingun, Braathen, Henrik, Wennberg, Aina C, Eregno, Fasil, Beschorner, Anna-Lena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water
Vol-nr: 8
Side(r):

Tidsskrift
Size of aggregates formed during coagulation and electrocoagulation of synthetic wastewater
Forfatter(e): [Smoczynski, Lech, Ratnaweera, Harsha, Kosobucka, Marta, Smoczynski, Michal, Pieczulis-Smoczynska, Krystyna, CRETESCU, Igor]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Environmental Protection and Ecology
Vol-nr: 17
Side(r): 1170-1160

Kapittel i bok
Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Andersen, Tom, Bergland, Olvar, Engebretsen, Alexander Melvold, Moe, S. Jannicke, Orderud, Geir, Tominaga, Koji, Romstad, Eirik, Vogt, Rolf David]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Birds, nutrients, and climate change: mtDNA haplotype diversity of Arctic Daphnia on Svalbard revisited
Forfatter(e): [Alfsnes, Kristian, Hobæk, Anders, Weider, Lawrence J., Hessen, Dag O.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 39
Side(r): 1437-1425

Tidsskrift
Mal for enhetlig innhenting av data om tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma
Forfatter(e): [Turtumøygard, Stein, Bechmann, Marianne, Barkved, Line Johanne, Seifert, Isabel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 39
Side(r): 1437-1425

Tidsskrift
Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevann
Forfatter(e): [Bechmann, Marianne, Haande, Sigrid, Kværnø, Sigrun, Poverud, Liv Mette, Turtumøygard, Stein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Polar Biology
Vol-nr: 39
Side(r): 1437-1425

Tidsskrift
Individual and molecular level effects of produced water contaminants on nauplii and adult females of Calanus finmarchicus
Forfatter(e): [Jensen, Louise Kiel, Halvorsen, Elisabeth, Song, You, Hallanger, Ingeborg G., Hansen, Elisabeth Lindbo, Brooks, Steven J, Hansen, Bjørn Henrik, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A
Vol-nr: 79
Side(r): 601-585

Tidsskrift
Indicator-Based Assessment of Marine Biological Diversity – Lessons from 10 Case Studies across the European Seas
Forfatter(e): [Uusitalo, Laura, Blanchet, Hugues, Andersen, Jesper Harbo, Beauchard, Olivier, Berg, Torsten, Bianchelli, Silvia, Cantafaro, Annalucia, Carstensen, Jacob, Carugati, Laura, Cochrane, Sabine K.J., Danovaro, Roberto, Heiskanen, Anna-Stiina, Karvinen, Ville, Moncheva, Snejana, Murray, Ciaran, Neto, Joao M., Nygård, Henrik, Pantazi, Maria, Papadopoulou, Nadia, Simboura, Nomiki, Srebaliene, Greta, Uyarra, María C., Borja, Angel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 3
Side(r):

Tidsskrift
What Is Marine Biodiversity? Towards Common Concepts and Their Implications for Assessing Biodiversity Status
Forfatter(e): [Cochrane, Sabine K.J., Andersen, Jesper H, Berg, Torsten, Blanchet, Hugues, Borja, Ángel, Carstensen, Jacob, Elliott, Michael, Hummel, Herman, Niquil, Nathalie, Renaud, Paul E]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 3:248
Side(r):

Tidsskrift
Comparison of pharmaceutical, illicit drug, alcohol, nicotine and caffeine levels in wastewater with sale, seizure and consumption data for 8 European cities
Forfatter(e): [Baz-Lomba, Jose Antonio, Salvatore, Stefania, Gracia-Lor, Emma, Bade, Richard, Castiglioni, Sara, Castrignanò, Erika, Causanilles, Ana, Hernandez, Félix, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Kinyua, Juliet, McCall, Ann-Kathrin, van Nuijs, Alexander, Ort, Christoph, Plosz, Benedek G., Ramin, Pedram, Reid, Malcolm, Rousis, Nikolaos I., Ryu, Yeonsuk, de Voogt, Pim, Bramness, Jørgen, Thomas, Kevin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift BMC Public Health
Vol-nr: 16:1035
Side(r):

Tidsskrift
Introduction to the Special Issue – Flows and Practices: The Politics of Integrated Water Resources Management (IWRM) in Southern Africa
Forfatter(e): [Mehta, Lyla, Movik, Synne, Bolding, Alex, Derman, Bill, Manzungu, Emmanuel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Alternatives - An interdisciplinary journal on water, politics and development
Vol-nr: 9
Side(r): 411-389

Tidsskrift
The Flow of IWRM in SADC: The Role of Regional Dynamics, Advocacy Networks and External Actors
Forfatter(e): [Movik, Synne, Mehta, Lyla, Manzungu, Emmanuel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Alternatives - An interdisciplinary journal on water, politics and development
Vol-nr: 9
Side(r): 455-434

Tidsskrift
Overview of Integrative Assessment of Marine Systems: The Ecosystem Approach in Practice
Forfatter(e): [Borja, Angel, Elliott, Michael, Andersen, Jesper H, Berg, Torsten, Carstensen, Jacob, Halpern, Benjamin S., Heiskanen, Anna-Stiina, Korpinen, Samuli, Lowndes, Julia S. Stewart, Martin, Georg, Rodríguez-Ezpeleta, Naiara]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Frontiers in Marine Science
Vol-nr: 3
Side(r):

Tidsskrift
The 'trickle down' of IWRM: A case study of local-level realities in the Inkomati Water Management Area, South Africa
Forfatter(e): [Denby, Kristi, Movik, Synne, Mehta, Lyla, van Koppen, Barbara]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Alternatives - An interdisciplinary journal on water, politics and development
Vol-nr: 9
Side(r): 492-473

Tidsskrift
Emergence, Interpretations and Translations of IWRM in South Africa
Forfatter(e): [Movik, Synne, Mehta, Lyla, van Koppen, Barbara, Denby, Kristi]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Alternatives - An interdisciplinary journal on water, politics and development
Vol-nr: 9
Side(r): 472-456

Tidsskrift
Assessment of SOC adsorption prediction in activated carbon filtration based on Freundlich coefficients calculated from compound properties
Forfatter(e): [Slavik, I, Uhl, W, Börnick, H, Worch, E]
Utg-år: 2016
Tidsskrift RSC Advances
Vol-nr: 6
Side(r): 19604-19587

Tidsskrift
Attachment of antimicrobial peptides to reverse osmosis membranes by Cu(i)-catalyzed 1,3-dipolar alkyne-azide cycloaddition
Forfatter(e): [Bodner, Elias J, Kandiyote, Nitzan Shtreimer, Lutskiy, Marina-Yamit, Albada, H Bauke, Metzler-Nolte, Nils, Uhl, Wolfgang, Kasher, Roni, Arnusch, Christopher J.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift RSC Advances
Vol-nr: 6
Side(r): 91823-91815

Tidsskrift
Submarine mine tailings disposal: plume and turbidity current modelling
Forfatter(e): [Skancke, Jørgen, Nepstad, Raymond, Davies, Emlyn John, Booth, Andy, Altin, Dag, Hansen, Bjørn Henrik, Hammer, Karen Marie, Farkas, Julia, Høgaas, Per Helge]
Utg-år: 2016
Tidsskrift RSC Advances
Vol-nr: 6
Side(r): 91823-91815

Tidsskrift
PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments
Forfatter(e): [Allan, Ian J, O'Connell, Steven G, Meland, Sondre, Bæk, Kine, Grung, Merete, Anderson, Kim A, Ranneklev, Sissel B]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 7972-7964

Tidsskrift
Development and testing of a prototype tool for integrated assessment of chemical status in marine environments
Forfatter(e): [Andersen, Jesper H, Murray, Ciaran, Larsen, Martin M., Green, Norman, Høgåsen, Tore, Dahlgren, Elin, Garnaga-Budrė, Galina, Gustavson, Kim, Haarich, Michael, Kallenbach, Emilie M.F., Mannio, Jaakko, Strand, Jakob, Korpinen, Samuli]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Monitoring & Assessment
Vol-nr: 188
Side(r):

Tidsskrift
Approaches for integrated assessment of ecological and eutrophication status of surface waters in Nordic Countries
Forfatter(e): [Andersen, Jesper H, Aroviita, Jukka, Carstensen, Jacob, Friberg, Nikolai, Johnson, Richard K., Kauppila, Pirkko, Lindegarth, Mats, Murray, Ciaran, Norling, Karl]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 45
Side(r): 691-681

Tidsskrift
Luftkvalitetsberegninger for Oslo Lufthavn
Forfatter(e): [Tønnesen, Dag Arild, Hak, Claudia, Lopez-Aparicio, Susana, Sousa Santos, Gabriela, Vogt, Matthias, Berdal, Marianne, Lindholm, Markus]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 45
Side(r): 691-681

Tidsskrift
New insights into the morphology and phylogeny of Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae), with the description of Heterosigma minor sp. nov.
Forfatter(e): [Engesmo, Anette, Eikrem, Wenche, Seoane, Sergio, Smith, Kirsty, Edvardsen, Bente, Hofgaard, Antje, Tomas, Carmelo R.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Phycologia
Vol-nr: 55
Side(r): 294-279

Tidsskrift
Non-steady state diagenesis of organic and inorganic sulfur in lake sediments
Forfatter(e): [Couture, Raoul-Marie, Rachele, Fischer, Philippe, Van Cappellen, Gobeil, Charles]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Geochimica et Cosmochimica Acta
Vol-nr: 194
Side(r): 33-15

Tidsskrift
A two stage algorithm for target and suspect analysis of produced water via gas chromatography coupled with high resolution time of flight mass spectrometry
Forfatter(e): [Samanipour, Saer, Langford, Katherine, Reid, Malcolm J, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Chromatography A
Vol-nr: 1463
Side(r): 161-153

Tidsskrift
Environmental fate and effects of novel quorum sensing inhibitors that can control biofilm formation
Forfatter(e): [Lillicrap, Adam, Macken, Ailbhe, Wennberg, Aina Charlotte, Grung, Merete, Rundberget, Jan Thomas, Fredriksen, Lene, Scheie, Anne Aamdal, Benneche, Tore, Angles d'Auriac, Marc]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 164
Side(r): 58-52

Tidsskrift
Assessment of contaminant fate in catchments using a novel integrated hydrobiogeochemical-multimedia fate model
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Butterfield, Dan, Futter, Martyn N., Lin, Yan, Allan, Ian, Larssen, Thorjørn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 544
Side(r): 563-553

Tidsskrift
In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms
Forfatter(e): [Petersen, Karina, Bæk, Kine, Grung, Merete, Meland, Sondre, Ranneklev, Sissel Brit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 164
Side(r): 371-363

Tidsskrift
Genetic diversity of the NE Atlantic sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis unveils chaotic genetic patchiness possibly linked to local selective pressure
Forfatter(e): [Norderhaug, K. M., Angles d'Auriac, M. B., Fagerli, C. W., Gundersen, H., Christie, H., Dahl, K., Hobæk, A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Biology
Vol-nr: 163
Side(r):

Tidsskrift
Dancing around the pole: holarctic phylogeography of the Arctic fairy shrimp Branchinecta paludosa (Anostraca, Branchiopoda)
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Angles d'Auriac, Marc, Thaulow, Jens, Hobæk, Anders]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 772
Side(r): 205-189

Tidsskrift
Tralopyril bioconcentration and effects on the gill proteome of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis
Forfatter(e): [Oliveira, Isabel, Groh, Ksenia J., Stadnicka-Michalak, Julita, Schönenberger, Rene, Beiras, Ricardo, Barroso, Carlos M., Langford, Katherine, Thomas, Kevin V, Suter, Marc J.-F.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 177
Side(r): 210-198

Tidsskrift
Enantioselective Analytical- and Preparative-Scale Separation of Hexabromocyclododecane Stereoisomers Using Packed Column Supercritical Fluid Chromatography
Forfatter(e): [Riddell, Nicole, Mullin, Lauren Gayle, Bavel, Bert Van, Jogsten, Ingrid Ericson, McAlees, Alan, Brazeau, Allison, Synnott, Scott, Lough, Alan, McCrindle, Robert, Chittim, Brock]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Molecules
Vol-nr: 21
Side(r):

Tidsskrift
Mercury in the submerged macrophytes Potamogeton crispus and Chara virgate from the brackish, industrial affected Gunneklevfjorden, southern Norway
Forfatter(e): [Olsen, Marianne, Sørensen, Cecilie, Lydersen, Espen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 379-370

Tidsskrift
Hydrochemical studies in coastal waters of the Spitsbergen Archipelago in 2014–2015
Forfatter(e): [Yakushev, Evgeny, Makkaveev, Petr, Polukhin, Alexander, Protsenko, Elizaveta, Stepanova, Svetlana, Khlebopashev, Pavel, Yakubov, Shamil, Staalstrøm, Andre, Norli, Marit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Oceanology
Vol-nr: 56
Side(r): 765-763

Tidsskrift
Decreasing reactivity in AOP with immobilized TiO2 catalyst
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Oceanology
Vol-nr: 56
Side(r): 765-763

Tidsskrift
Challenges for the operation of Onsite Small Waste water Treatment Systems
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr: 2
Side(r): 65-64

Tidsskrift
AOP using UV-LEDs with novel immobilized doped TiO2 photo-catalysts
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr: 2
Side(r): 65-64

Tidsskrift
Aquatic DOC export from subarctic Atlantic blanket bog in Norway is controlled by seasalt deposition, temperature and precipitation
Forfatter(e): [de Wit, Heleen A, Ledesma, Jose L J, Futter, Martyn N.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biogeochemistry
Vol-nr: 127
Side(r): 321-305

Tidsskrift
Challenges for the operation of on-site small wastewater treatment systems under cold climate: Experiences & Review
Forfatter(e): [Schwermer, Carsten Ulrich, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biogeochemistry
Vol-nr: 127
Side(r): 321-305

Tidsskrift
Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Røed, Lars Petter]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 159
Side(r): 32-15

Tidsskrift
Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast
Forfatter(e): [Bråte, Inger Lise N., Eidsvoll, David P., Steindal, Calin Constantin, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 112
Side(r): 110-105

Tidsskrift
Inclusion of climate aspects in the implementation of the Water Framework Directive - Challenges and prospects from an increasingly wet Norway.
Forfatter(e): Barkved, Line Johanne
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 112
Side(r): 110-105

Tidsskrift
Vannforvaltning og klimatilpasning
Forfatter(e): Barkved, Line Johanne
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 112
Side(r): 110-105

Tidsskrift
Prospects and challenges of crowdsourcing for improved urban stormwater management.
Forfatter(e): [Barkved, Line Johanne, Seifert-Dähnn, Isabel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 112
Side(r): 110-105

Tidsskrift
Automated high-throughput in vitro screening of the acetylcholine esterase inhibiting potential of environmental samples, mixtures and single compounds
Forfatter(e): [Froment, Jean, Thomas, Kevin V, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecotoxicology and Environmental Safety
Vol-nr: 130
Side(r): 80-74

Tidsskrift
Behavioral and transcriptional effects of bisphenol A in zebrafish embryos
Forfatter(e): [Olsvik, Pål Asgeir, Whatmore, Paul, Penglase, Samuel, Skjærven, Kaja Helvik, Angles d'Auriac, Marc, Ellingsen, Ståle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecotoxicology and Environmental Safety
Vol-nr: 130
Side(r): 80-74

Tidsskrift
Comparative measurement and quantitative risk assessment of alcohol consumption through wastewater-based epidemiology: An international study in 20 cities
Forfatter(e): [Ryu, Yeonsuk, Barceló, Damia, Barron, Leon P., Bijlsma, Lubertus, Castiglioni, Sara, de Voogt, Pim, Emke, Erik, Hernández, Félix, Lai, Foon Yin, Lopes, Alvaro, de Alda, Miren López, Mastroianni, Nicola, Munro, Kelly, O'Brien, Jake, Ort, Christoph, Plosz, Benedek, Reid, Malcolm J, Yargeau, Viviane, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 565
Side(r): 983-977

Tidsskrift
Whole-Organism Transcriptomic Analysis Provides Mechanistic Insight into the Acute Toxicity of Emamectin Benzoate in Daphnia magna
Forfatter(e): [Song, You, Rundberget, Thomas, Evenseth, Linn Mari, Xie, Li, Gomes, Tania, Høgåsen, Tore, Iguchi, Taisen, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 12003-11994

Tidsskrift
Hepatic transcriptional responses in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to gamma radiation and depleted uranium singly and in combination
Forfatter(e): [Song, You, Salbu, Brit, Teien, Hans-Christian, Evensen, Øystein, Lind, Ole Christian, Rosseland, Bjørn Olav, Tollefsen, Knut Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 562
Side(r): 279-270

Tidsskrift
The INtegrated CAtchment model of phosphorus dynamics (INCA-P): Description and demonstration of new model structure and equations
Forfatter(e): [Jackson-Blake, L. A., Wade, A. J., Futter, M. N., Butterfield, D., Couture, R.-M., Cox, B. A., Crossman, J, Ekholm, P, Halliday, S. J., Jin, L, Lawrence, D. S. L., Lepistö, A, Lin, Y., Rankinen, K., Whitehead, P. G.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Modelling & Software
Vol-nr: 83
Side(r): 386-356

Tidsskrift
Reker i Indre Oslofjord - overvåking i perioden 2000-2014
Forfatter(e): [Berge, John Arthur, Amundsen, Rita]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 57-43

Tidsskrift
Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review
Forfatter(e): [Beyer, Jonny, Trannum, Hilde C., Bakke, Torgeir, Hodson, Peter V., Collier, Tracy K.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 110
Side(r): 51-28

Tidsskrift
Target and suspect screening of psychoactive substances in sewage-based samples by UHPLC-QTOF
Forfatter(e): [Baz Lomba, J. A., Reid, Malcolm J, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Analytica Chimica Acta
Vol-nr: 914
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Mesocosm study with thermally treated (TCC) and water-based drill cuttings (WBM)
Forfatter(e): [Trannum, Hilde Cecilie, Schaanning, Morten, Johansen, Joachim Tørum, Moodley, Leon, Westerlund, Stig, Baussant, Thierry]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Analytica Chimica Acta
Vol-nr: 914
Side(r): 90-81

Tidsskrift
Species differentiation in the genus Chara (Charophyceae): considerable phenotypic plasticity occurs within homogenous genetic groups
Forfatter(e): [Schneider, Susanne C., Nowak, Petra, Von Ammon, Ulla, Ballot, Andreas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift European journal of phycology
Vol-nr: 51
Side(r): 293-282

Tidsskrift
The “Forgotten” Ecology Behind Ecological Status Evaluation: Re-Assessing the Roles of Aquatic Plants and Benthic Algae in Ecosystem Functioning
Forfatter(e): [Schneider, Susanne C., Hilt, Sabine, Vermaat, Jan E., Kelly, Martyn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Progress in Botany
Vol-nr: 78
Side(r): 304-285

Tidsskrift
Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord
Forfatter(e): [Røed, Lars Petter, Staalstrøm, Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Progress in Botany
Vol-nr: 78
Side(r): 304-285

Tidsskrift
PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota
Forfatter(e): [Grung, Merete, Petersen, Karina, Fjeld, Eirik, Allan, Ian, Christensen, Jan H., Malmqvist, Linus M.V., Meland, Sondre, Ranneklev, Sissel Brit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 1317-1309

Tidsskrift
Toxicokinetics of pyrene in the freshwater alga Chara rudis
Forfatter(e): [Grung, Merete, Ruus, Anders, Schneider, Susanne Claudia, Hjermann, Dag Øystein, Borgå, Katrine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 157
Side(r): 56-49

Tidsskrift
Lead Sources to the Amundsen Sea, West Antarctica
Forfatter(e): [Ndungu, Kuria, Zurbrick, Cheryl M, Stammerjohn, Sharon, Severmann, Silke, Sherrell, Robert M, Flegal, A. Russel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 6239-6233

Tidsskrift
FerryBox-assisted monitoring of mixed layer pH in the Norwegian Coastal Current
Forfatter(e): [Reggiani, Emanuele R, King, Andrew L, Norli, Marit, Jaccard, Pierre, Sørensen, Kai, Bellerby, Richard G J]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Marine Systems
Vol-nr: 162
Side(r): 36-29

Tidsskrift
Material Flow for the Intentional Use of Mercury in China
Forfatter(e): [Lin, Yan, Wang, Shuxiao, Wu, Qingru, Larssen, Thorjørn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 2344-2337

Tidsskrift
Effects of flow regime on benthic algae and macroinvertebrates - A comparison between regulated and unregulated rivers
Forfatter(e): [Schneider, Susanne C., Petrin, Zlatko]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
Laserkartlegging av naturtyper
Forfatter(e): [Moy, Frithjof Emil, Bekkby, Trine, Margaret, Dolan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
Co-production of Ocean Acidification knowledge for adaptive co-management of the coastal zone
Forfatter(e): [Dannevig, Halvor, Hovelsrud, Grete K., Aall, Carlo, Bellerby, Richard]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
Jobber med "piller mot møkkete vann"
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel Brit, Azrague, Kamal, Raspati, Gema Sakti]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
The STARTEC Decision support tool and guidelines for food producers – ingredient and technology choices for food safety, quality and nutrition. T. Skjerdal7, E. Gaston9, M. Spajik9, A. Gefferth9, A. De Cecare4, S. Vitali4, F. Pasquali4, G. Manfreda4, M. Trevisiani4, GT. Tessema6, T. Fagereng6, LH. Moen6, T. Koidis10, G. Delgado10, A. Stratakos10, M. Boeri10, H. Syed2, C. From8, M. Muccioli5, R. Mulassani5, C. Halbert1
Forfatter(e): [Skjerdal, Taran, Tessema, Girum Tadesse, Fagereng, Tone Mathisen, Moen, Lena Haugland, de Cecare, Alessandra]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
Urban flooding, uncertainty and transformation: Politics and Perspectives in Mumbai.
Forfatter(e): Adam, Hans Nicolai
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
Adaptation trajectories and challenges in Attappady, south India
Forfatter(e): Adam, Hans Nicolai
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 579
Side(r): 1072-1059

Tidsskrift
Private sector participation in the provision of quality drinking water in urban areas of Ghana: What do households want and can afford?
Forfatter(e): [Vondolia, Godwin Kofi, Asenso-Boadi, Francis Mensah]
Utg-år: 2016
Tidsskrift South African Journal of Economics
Vol-nr: 84
Side(r): 259-245

Tidsskrift
Bioeconomic analysis of habitat-fishery connections: Fishing on cold water coral reefs
Forfatter(e): [Kahui, Viktoria, Armstrong, Claire W., Vondolia, Godwin Kofi]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Land Economics
Vol-nr: 92
Side(r): 343-328

Tidsskrift
Reseña de proyecto: Coralalg, la biodiversidad marina oculta en noruega: búsqueda de especies crípticas en algas rojas coralinas (Norway's hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae).
Forfatter(e): [Peña, Viviana, Le Gall, L, Husa, Vivian, Grefsrud, Ellen Sofie, Hall-Spencer, Jason M., Steneck, Robert S., Fredriksen, Stein, De Clerck, Olivier, Gitmark, Janne Kim, Anglès d'Auriac, Marc, Bekkby, Trine, Christie, Hartvig C, Rinde, Eli]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Algas: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología
Vol-nr: 52
Side(r): 58-55

Tidsskrift
Specific stormwater solutions to be tested within the Research Based Innovation Centre (SFI) Klima 2050
Forfatter(e): [Azrague, Kamal, Raspati, Gema Sakti, Muthanna, Tone Merete, Andersen, Julie Elisabeth, Lindseth, Kristine Haug]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 199-197

Tidsskrift
Dynamics and variability of warm circumpolar deep water exchange with the Antarctic shelf and a deep coastal trough- an idealized model study
Forfatter(e): [Daae, Kjersti Birkeland, Hattermann, Tore, Darelius, Elin Maria K., Fer, Ilker]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 199-197

Tidsskrift
Occurrence of contaminants of emerging concern (CECs) in urban WWTP effluents and their removal during membrane post-treatment
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Schwermer, Carsten Ulrich, Wennberg, Aina Charlotte, Langford, Katherine, Vogelsang, Christian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 199-197

Tidsskrift
Removal of NOM fractions in full-scale drinking water treatment in Scandinavia
Forfatter(e): [Krzeminski, Pawel, Vogelsang, Christian, Meyn, Thomas, Köhler, Stephan, Poutanen, Heikki, Uhl, Wolfgang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 199-197

Tidsskrift
Independent resolutions for totally disconnected dynamical systems. II. C*-algebraic case
Forfatter(e): [Li, Xin, Norling, Magnus Dahler]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger
Forfatter(e): [Sandlund, Odd Terje, Brabrand, Åge, Gjelland, Karl Øystein, Høitomt, Lars Erik, Linløkken, Arne, Olstad, Kjetil, Pettersen, Oskar, Rustadbakken, Atle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløps-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015. Undersøkelser av bunndyr, ungfisk og problemkartlegging i henhold til vannforskriften
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Solem, Øyvind]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Oksielva og Kvitbruelva til Saltdalselva, Nordland - Problemkartlegging og tilstandsbeskrivelse med forslag til tiltak
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Teien, Hans-Christian, Kristensen, Torstein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Holthe, Espen, Bergan, Morten Andre, Berg, Marius, Bremset, Gunnbjørn, Foldvik, Anders, Nielsen, Lars Eivind, Nøstum, Bendik Løkken, Saksgård, Laila M., Ulvan, Eva Marita]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave)
Forfatter(e): [Forsgren, Elisabet, Bergan, Morten Andre, Bongard, Terje, Järnegren, Johanna, Larsen, Bjørn Mejdell, Aarrestad, Per Arild]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015
Forfatter(e): [Solem, Øyvind, Bergan, Morten Andre, Bongard, Terje, Jensås, Jan Gunnar, Berg, Marius, Bremset, Gunnbjørn, Borgos, Terje, Nielsen, Lars Eivind, Rognes, Torstein, Skoglund, Sigrid Østrem, Ulvan, Eva Marita]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om
Forfatter(e): [Petrin, Zlatko, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Bongard, Terje, Bremnes, Trond, Eriksen, Tor Erik, Kjærstad, Gaute, Saltveit, Svein Jakob, Schartau, Ann Kristin, Velle, Gaute]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner
Forfatter(e): [Johnsen, Stein Ivar, Olstad, Kjetil, Andersen, Oddgeir, Lie, Erik Friele, Garmo, Øyvind Aaberg]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015
Forfatter(e): [Green, Norman W., Schøyen, Merete, Øxnevad, Sigurd, Ruus, Anders, Allan, Ian, Hjermann, Dag, Severinsen, Gunnar, Høgåsen, Tore, Beylich, Bjørnar, Håvardstun, Jarle, Lund, Espen, Tveiten, Lise, Bæk, Kine]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Levels of siloxanes (D4, D5, D6) in biota and sediments from the Inner Oslofjord, Norway, 2011-2014
Forfatter(e): [Schøyen, Merete, Øxnevad, Sigurd, Hjermann, Dag Øystein, Mund, Christian, Böhmer, Thomas, Beckmann, Karin, Powell, David E.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Influence of climate change on transport, levels and effects of contaminants in Northern areas
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla Marianne, Pawlak, Janet, Wilson, Simon, Christensen, Jesper Heile, Pfaffhuber, Katrine Aspmo, Borgå, Katrine, Odland, Jon Øyvind, Kallenborn, Roland, Reiersen, Lars Otto]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Influence of Climate Change on transport, levels and effects of contaminants in Northern Areas
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla Marianne, Pawlak, Janet, Wilson, Simon, Christensen, Jesper Heile, Borgå, Katrine, Pfaffhuber, Katrine Aspmo, Odland, Jon Øyvind, Kallenborn, Roland, Reiersen, Lars Otto]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015
Forfatter(e): [Fjeld, Eirik, Bæk, Kine, Rognerud, Sigurd, Rundberget, Thomas, Schlabach, Martin, Warner, Nicholas A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Screening Programme 2015: Pharmaceuticals and hormones
Forfatter(e): [Thomas, Kevin V, Langford, Katherine, Reid, Malcolm James, Vogelsang, Christian, Øxnevad, Sigurd, Bæk, Kine, Fjeld, Eirik, Brooks, Steven, Pampanin, Daniela Maria, Nikiforov, Vladimir, Schlabach, Martin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2015
Forfatter(e): [Ruus, Anders, Bæk, Kine, Petersen, Karina, Allan, Ian, Beylich, Bjørnar, Schlabach, Martin, Warner, Nicholas, Helberg, Morten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of operator theory
Vol-nr: 75
Side(r): 193-163

Tidsskrift
Jellyfish decomposition at the seafloor rapidly alters biogeochemical cycling and carbon flow through benthic food-webs
Forfatter(e): [Sweetman, Andrew Kvassnes, Chelsky, Ariella, Pitt, Kylie A., Andrade, Hector, Van Oevelen, Dick, Renaud, Paul]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Forurensningsanalyse - Farrisvannet
Forfatter(e): [Tryland, Ingun, Hindar, Atle, Valinia, Salar, Skjelbred, Birger, Tjomsland, Torulv, Kempa, Magdalena, Lin, Yan, Edvardsen, Hanne, Moe, Therese Fosholt]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Risk assessment of the biological plant protection product Turex 50 WG, with the organism Bacillus thuringiensis ssp. aizawai CG-91. Opinion of the Panel on Plant Protection Products of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
Forfatter(e): [Källqvist, Torsten, Dirven, Hubert, Gjøen, Tor, Tronsmo, Arne, Yazdankhah, Siamak Pour, Rivedal, Edgar, Borgå, Katrine, Eklo, Ole Martin, Grung, Merete, Lyche, Jan Ludvig, Låg, Marit, Nilsen, Asbjørn Magne, Sverdrup, Line Emilie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Risk assessment of the biological plant protection product Serenade ASO, with the organism Bacillus subtilis QST 713. Opinion of the Panel on Plant Protection Products of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
Forfatter(e): [Källqvist, Torsten, Dirven, Hubert, Gjøen, Tor, Tronsmo, Arne, Yazdankhah, Siamak Pour, Rivedal, Edgar, Borgå, Katrine, Eklo, Ole Martin, Grung, Merete, Lyche, Jan Ludvig, Låg, Marit, Nilsen, Asbjørn Magne, Sverdrup, Line Emilie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Dietary exposure to inorganic arsenic in the Norwegian population. Assessment of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
Forfatter(e): [Amlund, Heidi, Lillegaard, Inger Therese L., Brantsæter, Anne Lise, Eriksen, Gunnar Sundstøl, Fæste, Christiane Kruse, Knutsen, Helle Katrine, Kvalem, Helen Engelstad, Miles, Christopher Owen, Ruus, Anders, Thomsen, Cathrine, Skåre, Janneche Utne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Health and environmental risk evaluation of microorganisms used in bioremediation. Scientific Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
Forfatter(e): [Skaar, Ida, Asare, Nana Yaa Ohene, Klein, Joern, Okoli, Arinze Stanley, Ruus, Anders, Gjøen, Tor, Godfroid, Jacques, Jelmert, Anders, Tronsmo, Arne, Ytrehus, Bjørnar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og biologisk mangfold. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2005 – 2015. Rapport fra Hovedkomiteen, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet
Forfatter(e): [Andersen, Lene Frost, Elvevoll, Edel Oddny, Hemre, Gro Ingunn, Hjeltnes, Brit, Hofshagen, Merete, Iversen, Per Ole, Krogdahl, Åshild, Källqvist, Torsten, Rafoss, Trond, Skaar, Ida, Skåre, Janneche Utne, Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl, Steffensen, Inger-Lise, Vandvik, Vigdis, Wasteson, Yngvild, Alexander, Jan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Research needs and data gaps of importance for food safety and protection of biodiversity. Summary report from VKM’s scientific opinions in the period 2005 - 2015. The Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
Forfatter(e): [Andersen, Lene Frost, Elvevoll, Edel Oddny, Hemre, Gro Ingunn, Hjeltnes, Brit, Hofshagen, Merete, Iversen, Per Ole, Krogdahl, Åshild, Källqvist, Torsten, Rafoss, Trond, Skaar, Ida, Skåre, Janneche Utne, Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl, Steffensen, Inger-Lise, Vandvik, Vigdis, Wasteson, Yngvild, Alexander, Jan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Research needs and data gaps of importance for food safety and protection of biodiversity. From VKM’s scientific opinions in the period 2005 - 2015. Report from the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
Forfatter(e): [Andersen, Lene Frost, Andreassen, Åshild Kristine, Elvevoll, Edel Oddny, Hemre, Gro Ingunn, Hjeltnes, Brit, Hofshagen, Merete, Iversen, Per Ole, Krogdahl, Åshild, Källqvist, Torsten, Rafoss, Trond, Skaar, Ida, Skåre, Janneche Utne, Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl, Steffensen, Inger-Lise, Vandvik, Vigdis, Wasteson, Yngvild, Alexander, Jan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2016
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Kile, Maia Røst, Lund, Espen, Thaulow, Jens, Myren, Merethe Hemb]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography
Vol-nr: 61
Side(r): 1461-1449

Tidsskrift
Passive sampling in regulatory chemical monitoring of nonpolar organic compounds in the aquatic environment
Forfatter(e): [Booij, Kees, Robinson, Craig D., Burgess, Robert M., Mayer, Philipp, Roberts, Cindy A., Ahrens, Lutz, Allan, Ian J., Brant, Jan, Jones, Lisa, Kraus, Uta R., Larsen, Martin M., Lepom, Peter, Petersen, Jördis, Pröfrock, Daniel, Roose, Patrick, Schäfer, Sabine, Smedes, Foppe, Tixier, Celine, Vorkamp, Katrin, Whitehouse, Paul]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 17-3

Tidsskrift
Determination of silicone rubber and low-density polyethylene diffusion and polymer/water partition coefficients for emerging contaminants
Forfatter(e): [Pintado-Herrera, Marina G., Lara-Martín, Pablo A., González-Mazo, Eduardo, Allan, Ian J]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 35
Side(r): 2172-2162

Tidsskrift
Implications of observed PBDE diffusion coefficients in low density polyethylene and silicone rubber
Forfatter(e): [Valderrama, Jhon F. Narváez, Bæk, Kine, Molina, Francisco J., Allan, Ian J]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science: Processes & Impacts
Vol-nr: 18
Side(r): 94-87

Tidsskrift
Photodegradation of PAHs in passive water samplers
Forfatter(e): [Allan, Ian J, Christensen, Guttorm, Bæk, Kine, Evenset, Anita]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 105
Side(r): 254-249

Tidsskrift
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015
Forfatter(e): [Fjeld, Eirik, Allan, Ian, Persson, Jonas, Lund, Espen, Thaulow, Jens, Ranneklev, Sissel Brit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 105
Side(r): 254-249

Tidsskrift
Fate and transport of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the River Thames catchment – Insights from a coupled multimedia fate and hydrobiogeochemical transport model
Forfatter(e): [Lu, Q, Futter, Martyn N., Nizzetto, Luca, Bussi, G, Jürgens, MD, Whitehead, Paul G.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 572
Side(r): 1470-1461

Tidsskrift
A theoretical assessment of microplastic transport in river catchments and their retention by soils and river sediments
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Bussi, Gianbattista, Futter, Martyn N., Butterfield, Dan, Whitehead, Paul G.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science: Processes & Impacts
Vol-nr: 18
Side(r): 1059-1050

Tidsskrift
The influence of tree species composition on the storage and mobility of semivolatile organic compounds in forest soils
Forfatter(e): [Komprdova, Klara, Komprda, Jiri, Mensik, Ladislav, Vankova, Lenka, Kulhavy, Jiri, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 553
Side(r): 540-532

Tidsskrift
DDTs and HCHs in sediment cores from the coastal East China Sea
Forfatter(e): [Lin, Tian, Nizzetto, Luca, Guo, Zhigang, Li, Yuanyuan, Li, Jun, Zhang, Gan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 539
Side(r): 394-388

Tidsskrift
Are Agricultural Soil Dumps for Microplastics of Urban Origin?
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Futter, Martyn N., Langaas, Sindre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 10779-10777

Tidsskrift
Per- and polyfluoroalkyl substances in the Western Mediterranean Sea waters
Forfatter(e): [Brumovsky, Miroslav, Karásková, Pavlína, Borghini, Mireno, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 159
Side(r): 316-308

Tidsskrift
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Kvinesdal
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel Brit, Jartun, Morten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 159
Side(r): 316-308

Tidsskrift
DGT - ny kunnskap om næringsstoffopptak fra jord. Nytt verktøy for mer presise gjødslingsråd?
Forfatter(e): [Røyset, Oddvar, Almås, Åsgeir R., Krogstad, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 159
Side(r): 316-308

Tidsskrift
Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Sauda
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel B., Jartun, Morten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 159
Side(r): 316-308

Tidsskrift
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Fjellheim, Arne, Garmo, Øyvind Aaberg, Halvorsen, Godtfred A., Hesthagen, Trygve H., Saksgård, Randi J., Skancke, Liv Bente, Walseng, Bjørn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 159
Side(r): 316-308

Tidsskrift
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt - Årsrapport for 2015
Forfatter(e): Garmo, Øyvind Aaberg
Utg-år: 2016
Tidsskrift Chemosphere
Vol-nr: 159
Side(r): 316-308

Tidsskrift
Dioxins, PCBs, chlorinated pesticides and brominated flame retardants in free-range chicken eggs from peri-urban areas in Arusha, Tanzania: Levels and implications for human health
Forfatter(e): [Polder, Anuschka, Müller, Mette Helen Bjørge, Brynhildsrud, Ola Brønstad, de Boer, Jacob, Hamers, Timo, Kamstra, Jorke Harmen, Lie, Elisabeth, Mdegela, Robinson Hammerthon, Moberg, Hanne Larsen, Nonga, Hezron Emmanuel, Sandvik, Morten, Skåre, Janneche Utne, Lyche, Jan Ludvig]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 551-552
Side(r): 667-656

Tidsskrift
Manaagment of contaminated runoff water. Current practice and future research needs
Forfatter(e): Meland, Sondre
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 551-552
Side(r): 667-656

Tidsskrift
Stable isotope evidence from formalin–ethanol-preserved specimens indicates dietary shifts and increasing diet overlap in Lake Victoria cichlids
Forfatter(e): [Kishe-Machumu, Mary A, van Rijssel, Jacco C, Poste, Amanda, Hecky, Robert E., Witte, Frans]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 791
Side(r): 173-155

Tidsskrift
Perfluoroalkylated substances (PFASs) and legacy persistent organic pollutants (POPs) in halibut and shrimp from coastal areas in the far north of Norway: Small survey of important dietary foodstuffs for coastal communities
Forfatter(e): [Carlsson, Pernilla Marianne, Crosse, John D., Halsall, Crispin, Evenset, Anita, Heimstad, Eldbjørg Sofie, Harju, Mikael]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 105
Side(r): 87-81

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2015
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Ranneklev, Sissel Brit, Persson, Jonas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 105
Side(r): 87-81

Tidsskrift
Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder: stoffer, kilder, effekter og håndtering.
Forfatter(e): Ranneklev, Sissel Brit
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 105
Side(r): 87-81

Tidsskrift
N saturation, denitrification and N2O emission in subtropical forest, S. China
Forfatter(e): [Mulder, Jan, Zhu, Jing, Dörsch, Peter, Yu, Longfei, Zhang, Xiaoshan, Wang, Zhangwei, Duan, Lei, Wang, Yanhui, Vogt, Rolf David, Larssen, Thorjørn, Stolte, Jannes]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Pollution Bulletin
Vol-nr: 105
Side(r): 87-81

Tidsskrift
The trophic niche of Arctic charr in large southern Scandinavian lakes is determined by fish community and lake morphometry
Forfatter(e): [Sandlund, Odd Terje, Eloranta, Antti P., Borgstrøm, Reidar, Hesthagen, Trygve, Johnsen, Stein I., Museth, Jon, Rognerud, Sigurd]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 130-117

Tidsskrift
Ørreten på Hardangervidda Klimaets betydning for årsklassestyrke og produksjon av fisk og næringsdyr i Sandvatn 2001-2015
Forfatter(e): [Rognerud, Sigurd, Qvenild, Tore]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 130-117

Tidsskrift
The effects of wildfire on mercury and stable isotopes (δ15N, δ13C) in water and biota of small boreal, acidic lakes in southern Norway
Forfatter(e): [Moreno, Clara E, Fjeld, Eirik, Lydersen, Espen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Monitoring & Assessment
Vol-nr: 188
Side(r):

Tidsskrift
Biomagnification of mercury and selenium in two lakes in southern Norway
Forfatter(e): [Økelsrud, Asle, Lydersen, Espen, Fjeld, Eirik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Vurdering av endringer i oppvekstforhold for laks i Glomma ved Borregaard i perioden 2010–2015 og betydningen av fiskeutsettinger fra Glomma kultiveringsanlegg
Forfatter(e): Lund, Espen
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Modellbasert klassifisering av forsuringstilstand i innsjøer uten måledata
Forfatter(e): [Austnes, Kari, Lund, Espen, Valinia, Salar, Cosby, Bernard J.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Steps toward nation-wide monitoring of non-indigenous species in Danish marine waters under the Marine Strategy Framework Directive
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Kallenbach, Emilie, Hesselsøe, Martin, Knudsen, Steen W., Møller, Peter Rask, Bekkevold, Dorte, Hansen, Brian Klitgaard, Thaulow, Jens]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
A literature study of human activities and pressures as well as ecosystem component layers available for Marine Spatial Planning and mapping of cumulative impacts in Swedish marine waters
Forfatter(e): [Andersen, Jesper Harbo, Kallenbach, Emilie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Development and delivery of scientific knowledge and policy guidance on high latitude ocean acidification through different international organizational platforms.
Forfatter(e): [Bellerby, Richard, Browman, Howard, Wenting, Chen, Constable, A., Dupont, S., Kurihara, H.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2015. Med vekt på resultater fra 2015 - Datarapport.
Forfatter(e): [Haande, Sigrid, Hostyeva, Vladyslava, Skogan, Odd Arne Segtnan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater begroingsalger og bunndyr 2015.
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Persson, Jonas, Vedal, Jens]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Vajda- Papir Scandinavia AS i Drammenselven i 2015
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Eriksen, Tor Erik, Pettersen, Eirin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking for Hellefoss Paper AS i 2015.
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Eriksen, Tor Erik, Pettersen, Eirin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2015
Forfatter(e): Skjelbred, Birger
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften.
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Schartau, Ann Kristin, Bongard, Terje, Edvardsen, Hanne, Jensen, Thomas Correll, Mjelde, Marit, Persson, Jonas, Saksgård, Randi J., Sandlund, Odd Terje, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Stuen, Odd Henning, Edvardsen, Hanne, Eriksen, Tor Erik, Fjeld, Eirik, Kile, Maia Røst, Mjelde, Marit, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Overvåking Morsa 2014‐2015. Resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i perioden 1. november 2014 – 31. oktober 2015
Forfatter(e): [Skarbøvik, Eva, Haande, Sigrid, Bechmann, Marianne, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Skjelbred, Birger, Eriksen, Tor Erik, Kile, Maia Røst]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2015
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Kile, Maia Røst, Persson, Jonas, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2015
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.
Forfatter(e): [Solheim, Anne Lyche, Schartau, Ann Kristin, Bongard, Terje, Edvardsen, Hanne, Bækkelie, Knut Andreas Eikland, Jensen, Thomas Correll, Mjelde, Marit, Persson, Jonas, Rustadbakken, Atle, Sandlund, Odd Terje, Skjelbred, Birger]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften
Forfatter(e): [Solheim, A. Lyche, Schartau, A. K., Bongard, T., Bækkelie, K. A. E., Edvardsen, H., Jensen, T. C., Mjelde, M., Persson, J., Rustadbakken, A., Sandlund, O. T., Skjelbred, B.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen
Forfatter(e): [Ranneklev, Sissel Brit, Jensen, Thomas Correll, Solheim, Anne Lyche, Haande, Sigrid, Meland, Sondre, Vikan, Hedda, Hertel-Aas, Turid, Kronvall, Kjersti Wike]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Botaniske undersøkelser i Suldalslågen 2016
Forfatter(e): Edvardsen, Hanne
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer
Forfatter(e): [Schartau, Ann Kristin, Solheim, Anne Lyche]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 566-567
Side(r): 607-596

Tidsskrift
Time series of plankton data from Lake Mjøsa, Norway
Forfatter(e): [Løvik, Jarl Eivind, Moe, S. Jannicke]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 18
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Oppsummering av kunnskap om kalksjølokaliteter som er «utvalgt naturtype»
Forfatter(e): Mjelde, Marit
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 18
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Undersøkelse av vannvegetasjonen i Høltjern og Kruggerudtjern
Forfatter(e): Mjelde, Marit
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 18
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Slåing av smal vasspest i Bjårvatn. Etterundersøkelser 2015
Forfatter(e): Mjelde, Marit
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 18
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer.
Forfatter(e): Hagman, Camilla H. Corneliussen
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 18
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015
Forfatter(e): [Hagman, Camilla H. Corneliussen, Hawley, Kate]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 18
Side(r): 9-1

Tidsskrift
Arctic charr exploit restricted urbanized coastal areas during marine migration: Could they be in harm’s way?
Forfatter(e): [Jensen, J. L. A., Christensen, G. N., Hawley, K. H., Rosten, C. M., Rikardsen, A. H.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Børselv-vassdraget, Ballangen kommune. Undersøkelser av bunnfauna, oksygenforhold vinterstid samt vannføring og vannstandsvariasjoner etter restaureringstiltak
Forfatter(e): Aanes, Karl Jan
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Overvåkning av avrenning fra dagbrudd. Sibelco Nordic AS, Åheim Plant.
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Bergan, Morten A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Årsrapport krypsivovervåking 2015
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Hawley, Kate]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Årsrapport krypsivovervåking 2016
Forfatter(e): [Moe, Therese Fosholt, Hawley, Kate]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Unger Fabrikker AS på økologisk tilstand i nedre del av Glomma i 2015
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Kile, Maia Røst]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Presenteasjon av 2015-resultater fra vannøkologisk (ungfisk, bunndyr og vannkvalitet)overvåking av sjøørretvassdraget Segeråga,Rødøy kommune(Nordland).
Forfatter(e): [Bergan, Morten Andre, Aanes, Karl Jan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk tilstand i nedre del av Glomma i 2015
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Kile, Maia Røst]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaard
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Bækken, Torleif, Kile, Maia Røst, Lund, Espen, Rustadbakken, Atle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren i 2015 knyttet til utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Bergan, Morten Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2013
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Berger, Hans Mack, Persson, Jonas, Bergan, Morten Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking for Vafos Pulp AS i 2015
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Eriksen, Tor Erik]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Overvåkning av resipientforholdene i Leirvågbekken, ved HAMOS Forvaltning IKS på Hitra
Forfatter(e): [Aanes, Karl Jan, Bergan, Morten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Vikelva, Saltdal kommune Resipientundersøkelser for Salten Smolt AS
Forfatter(e): Aanes, Karl Jan
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrobiologia
Vol-nr: 783
Side(r): 345-335

Tidsskrift
Phytoplankton and other monitoring data from Lake Vansjø
Forfatter(e): [Haande, Sigrid, Moe, S. Jannicke, Couture, Raoul-Marie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 15
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Vannmiljø i håndbok V712
Forfatter(e): [Jensen, Thomas Correll, Haande, Sigrid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Metadata Journal
Vol-nr: 15
Side(r): 8-1

Tidsskrift
Allometric scaling of intraspecific space use
Forfatter(e): [Rosten, Carolyn, Gozlan, Rudolphe E., Lucas, Martyn C.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Biology Letters
Vol-nr: 12
Side(r):

Tidsskrift
Impact of warming on CO2 emissions from streams countered by aquatic photosynthesis
Forfatter(e): [Demars, Benoît O.L., Gíslason, Gislí M., Ólafsson, Jón S., Manson, J. Russell, Friberg, Nikolai, Hood, James M., Thompson, Joshua J.D., Freitag, Thomas E.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Nature Geoscience
Vol-nr: 9
Side(r): 761-758

Kapittel i bok
A Comparison of Three Solute Transport Models Using Mountain Stream Tracer Experiments
Forfatter(e): [Manson, J. Russell, Wallis, Steve G, Demars, Benoît O.L., Mick, John D, Gíslason, Gislí M., Ólafsson, Jón S., Friberg, Nikolai]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 90-77

Kapittel i bok
Developing a sampling scheme to evaluate Norwegian marine recreational fisheries - A case study from the Oslofjord
Forfatter(e): [Ferter, Keno, Kleiven, Alf Ring, Colman, Jonathan Edward, Haugen, Thrond Oddvar, Stensland, Stian, Strehlow, Harry Vincent, Weltersbach, Marc Simon, Vølstad, Jon Helge]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 90-77

Tidsskrift
Population-level variation in juvenile brown trout growth from different climatic regions of Norway to an experimental thermal gradient
Forfatter(e): [Bærum, Kim Magnus, Vøllestad, Leif Asbjørn, Kiffney, Peter, Remy, Alice Melisande Jacynthe, Haugen, Thrond Oddvar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Biology of Fishes
Vol-nr: 99
Side(r): 1018-1009

Tidsskrift
Erratum to: Population-level variation in juvenile brown trout growth from different climatic regions of Norway to an experimental thermal gradient (Environ Biol Fish, 10.1007/s10641-016-0533-6)
Forfatter(e): [Bærum, Kim Magnus, Vøllestad, Leif Asbjørn, Kiffney, Peter, Remy, Alice, Haugen, Thrond Oddvar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Biology of Fishes
Vol-nr: 99
Side(r): 1019

Tidsskrift
Increased precision of growth data gained by reading multiple scales from each individual of Atlantic salmon (Salmo salar)
Forfatter(e): [Haraldstad, Tormod, Haugen, Thrond Oddvar, Borgstrøm, Reidar, Jonsson, Bror]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 36
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Effects of low frequency acoustic pulses on startle behaviour and EOD activity in elephantnose fish (Gnathonemus petersii).
Forfatter(e): [Karlsen, Hans Erik, Haugen, Thrond Oddvar, Sørnes Karlsen, Christian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 36
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Sjøaure - en ekte heimføding
Forfatter(e): [Bremset, Gunnbjørn, Bergan, Morten Andre]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 36
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Sjøørreten i Trondheimsfjorden; Historikk,bekkers funksjon status, trusler og tiltak.
Forfatter(e): Bergan, Morten Andre
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 36
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Driving forces for lake primary production in the early growing season
Forfatter(e): [Riise, Gunnhild, Blakar, Inggard Arne, Haaland, Ståle, Anmarkrud, Sverre, Rohrlack, Thomas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Fauna Norvegica
Vol-nr: 36
Side(r): 7-1

Tidsskrift
Reply to Garner et al.
Forfatter(e): [Shafer, Aaron B.A., Wolf, Jochen B.W., Alves, Paulo C., Bergström, Linnea, Colling, Guy, Dalén, Love, De Meester, Luc, Ekblom, Robert, Fior, Simone, Hajibabaei, Mehrdad, Hoezel, A. Rus, Höglund, Jacob, Jensen, Evelyn L., Krützen, Michael, Norman, Anita J., Österling, E. Martin., Ouborg, N. Joop, Piccolo, John, Primmer, Craig R., Reed, Floyd A., Roumet, Marie, Salmona, Jordi, Schwartz, Michael K., Segelbacher, Gernot, Thaulow, Jens, Valtonen, Mia, Vergeer, Philippine, Weissensteiner, Matthias, Wheat, Christopher W., Vilà, Carlese, Zieliński, Piotr]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Trends in Ecology & Evolution
Vol-nr: 31
Side(r): 84-83

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1654
Forfatter(e): Bryntesen, Tina
Utg-år: 2016
Tidsskrift Trends in Ecology & Evolution
Vol-nr: 31
Side(r): 84-83

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 15-24
Forfatter(e): [Bryntesen, Tina, Blakseth, Tomas Adler]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Trends in Ecology & Evolution
Vol-nr: 31
Side(r): 84-83

Tidsskrift
Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1553
Forfatter(e): Dahl, Ivar Martin
Utg-år: 2016
Tidsskrift Trends in Ecology & Evolution
Vol-nr: 31
Side(r): 84-83

Tidsskrift
Hyperspectral imaging and data analysis for detecting and determining plastic contamination in seawater filtrates
Forfatter(e): [Karlsson, Therese M, Grahn, Hans, Bavel, Bert Van, Geladi, Paul]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Near Infrared Spectroscopy
Vol-nr: 24
Side(r): 149-141

Tidsskrift
Intercomparison 1630: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni and Zn
Forfatter(e): Escudero-Oñate, Carlos
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Near Infrared Spectroscopy
Vol-nr: 24
Side(r): 149-141

Tidsskrift
Hydropower in Norway. An overview of key tools for planning, licensing, environmental impacts and mitigation measures
Forfatter(e): [Thaulow, Haakon, Nesheim, Ingrid, Barkved, Line]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Near Infrared Spectroscopy
Vol-nr: 24
Side(r): 149-141

Tidsskrift
Private aktører og vannressurser
Forfatter(e): Movik, Synne
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Near Infrared Spectroscopy
Vol-nr: 24
Side(r): 149-141

Tidsskrift
Myanmar: Pilot Introducing the National Water Framework Directiv
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Wathne, Bente Margrethe, Ni, Bo, Tun, Zaw Lwin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
SusWater prosjektet, en kunnskaps- og dialogbasert tilnærming for å styrke forvaltningspraksis i vassdrag med vannkraftproduksjon
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Zinke, Peggy]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
A proposal for an administrative set up of river basin management in the Sittaung River Basin
Forfatter(e): [Tun, Zaw Lwin, Tun, Zaw Lwin, Ni, Bo, Tun, Sein, Nesheim, Ingrid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
En kunnskaps og dialogbasert tilnærming for å styrke forvaltningspraksis i vassdrag med vannkraftproduksjon, SusWater prosjektet
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Ruud, Audun]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
Techno-ecological indicators for a better description and management of water bodies in Norway
Forfatter(e): [Zinke, Peggy, Ruud, Audun, Nesheim, Ingrid, Köhler, Berit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
Framework notes and recommendations for Integrated Water Resource Management in Myanmar
Forfatter(e): [Nesheim, Ingrid, Platjouw, Froukje Maria]
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
Marine Spatial Planning in the North Sea- Are national legal frameworks and policies compatible enough? The case of Norway and the Netherlands
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
The Ecosystem Approach in the Arctic - Legal Challenges and Opportunities
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
Environmental law and the ecosystem approach- Maintaining ecological integrity through consistency in law
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift WaterSolutions
Vol-nr:
Side(r): 27-18

Tidsskrift
Towards the Aichi 2020 biodiversity targets – An assessment of Norway’s Nature Diversity Act in Light of Aichi Biodiversity Target 14
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift Nordisk miljörättslig tidskrift
Vol-nr:
Side(r): 36-19

Bok
Environmental Law and the Ecosystem Approach - Maintaining ecological integrity through consistency in law
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Law and the Ecosystem Approach - Maintaining ecological integrity through consistency in law
Vol-nr:
Side(r): 220

Bok
“Bringing the Arctic perspective to global conventions – The role of science in the negotiations towards the adoption of the Minamata Convention”
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Law and the Ecosystem Approach - Maintaining ecological integrity through consistency in law
Vol-nr:
Side(r): 220

Bok
Conservation of a “use-mountain”: Management of a landscape conservation area in southern Norway.
Forfatter(e): [Sundnes, Frode, Hongslo, Eirin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Law and the Ecosystem Approach - Maintaining ecological integrity through consistency in law
Vol-nr:
Side(r): 220

Tidsskrift
Continuity and change: understanding livelihood shifts and adaptation in coastal Belize 1830–2012
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Bryceson, Ian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Adapting to Coastal Ocean Acidification, a "wicked problem" for coastal governance?
Forfatter(e): [Kvamsås, Hanna, Karlsson, Marianne, Aall, Carlo, Dannevig, Halvor]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Avalanche Risk in Norwegian communities: risk perceptions and boundaries of local adaptive capacity
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Hovelsrud, Grete K., Olsen, Julia]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Conflicting Futures: Risk in petroleum exploration and nature conservation narratives in the Lofoten Islands
Forfatter(e): Karlsson, Marianne
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Adapting to avalanche risks and road closure: a case from Northern Norway.
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Hovelsrud, Grete K., Olsen, Julia]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Avalanche risk and infrastructure disruption in Troms County, Northern Norway
Forfatter(e): [Karlsson, Marianne, Olsen, Julia, Hovelsrud, Grete K.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Mapping urban biodiversity for informing smart urban growth: the potential for applying the ESTIMAP pollination model at local scales
Forfatter(e): [Stange, Erik, Zulian, Grazia, Rusch, GM, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
Forfatter(e): [Massoni, Emma, Barton, David Nicholas, Rusch, Graciela, Gundersen, Vegard]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Beslutningstaking i ferdige konsesjonsrevisjoner og veien videre. Informasjon om arbeid i Suswater WP 4.
Forfatter(e): [Köhler, Berit, Barton, David Nicholas, Ruud, Audun, Aas, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Beslutningstaking for ferdiger revisjoner
Forfatter(e): [Köhler, Berit, Aas, Øystein, Ruud, Audun, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
The practical application of complex spatial models to aid management of nature-based resources
Forfatter(e): [Zulian, Grazia, Kopperoinen, Leena, Viinikka, Arto, Woods, Helen, Carvahlo, Laurence, Dik, Jan, Andrews, Christopher, Barò, Francesc, Vitzcaino, Pilar, Stange, Erik, Rusch, Graciela, Barton, David Nicholas, Nowel, Megan, Antunes, Paula, Fernandes, Joao, Ferraz, Diogo, Rui, Ferreira dos Santos, Aszalós, Réka, Priess, Joerg, Hoye, Christian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
Forfatter(e): [Soy Massoni, Emma, Barton, David Nicholas, Rusch, Graciela, Gundersen, Vegard]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability
Vol-nr: 21
Side(r): 156-137

Tidsskrift
Assessing ecosystem services from multifunctional trees in pastures using Bayesian belief networks
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Benjamin, Tamara, Cerdán, Carlos R., DeClerck, Fabrice, Madsen, Anders L., Rusch, Graciela, Salazar, Álvaro, Sánchez, Dalia, Villanueva, Cristóbal]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecosystem Services
Vol-nr: 18
Side(r): 174-165

Kapittel i bok
Concepts and methods in ecosystem services valuation
Forfatter(e): [Gomez-Baggethun, Erik, Barton, David Nicholas, Berry, Pam, Dunford, Robert, Harrison, Paula A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 111-99

Kapittel i bok
Multi-criteria decision analysis in Ecosystem Service valuation
Forfatter(e): [Saarikoski, Heli, Barton, David Nicholas, Mustajoki, Jyri, Keune, Hans, Gomez-Baggethun, Erik, Langemeyer, Johannes]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Trærne i Oslo er verdt milliarder. Økosystemtjenester og verdisetting av bytrær
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Strukturell diversitet som kriterium for kvalitet i grønne områder
Forfatter(e): [Rusch, Graciela, Soy Massoni, Emma, Fongar, Claudia, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Fire lokale verdsettingscase om grønnstrukturs betydning på prosjektnivå
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Reinvang, Rasmus, Often, Anders]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Bytrær: Betalingsvillighet og erstatningsverdi
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Haavardsholm, Oscar, Nowell, Megan Sara]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Betydningen av byparker for eiendomspriser
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Vågnes traaholt, Nora, Blumentrath, Stefan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Scoping studie av verdien urbane økosystemtjenester
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Blågrønn faktor Smarttelefon App v.1.0
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Kapittel i bok
Oversikt OSLOpenNESS prosjektet
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Using a Bayesian belief network to diagnose significant adverse effect of the EU Water Framework Directive on hydropower production in Norway
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Bakken, Tor Haakon, Madsen, Anders L.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Erfaringer fra gjennomførte vilkårsrevisjoner & behov for bedre beslutningsstøtte. Informasjon om arbeid i Suswater WP 4
Forfatter(e): [Köhler, Berit, Aas, Øystein, Ruud, Audun, Barton, David Nicholas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Improved development and management of water resources in regulated river systems
Forfatter(e): [Sundt, Håkon, Barton, David Nicholas, Modahl, Ingunn Saur, Bakken, Tor Haakon, Bustos, Ana Adeva]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Betydningen av urban grønnstruktur for eiendomspriser
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Vågnes traaholt, Nora, Blumentrath, Stefan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Smart phone appllication for blågrønn faktor v1.0
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Elger, Robin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Blågrønn faktor Smarttelefon App v1.0
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Nowell, Megan Sara]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Naturen i Oslo...er verdt milliarder
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Verdien av blågrønn infrastruktur i eiendomsmarkedet
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Hva er økosystemtjenester? Et historisk blikk (og litt teori)
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Bytrær: Betalingsvillighet og erstatningsverdi Forelesning
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
To value or not to value ecosystem services in Oslo?
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
URBAN EEA Experimental urban ecosystems accounting – improving the decision-support relevance for municipal planning and policy
Forfatter(e): [Barton, David Nicholas, Skarpaas, Olav]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Objectives of the Urban EEA Project
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Blågrønn faktor Smarttelefon App v1.0.
Forfatter(e): Barton, David Nicholas
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Biodiversity of macro-invertebrates in acid-sensitive waters: trends and relations to water chemistry and climate
Forfatter(e): [Velle, Gaute, Mahlum, Shad Kenneth, Monteith, Don T., de Wit, Heleen, Arle, Jens, Fjellheim, Arne, Frolova, Marina, Fölster, Jens, Grudule, Natalja, Halvorsen, Godtfred A., Hildrew, Alan, Hruska, Jakub, Indriksone, Iveta, Kamasova, Lenka, Kopáček, Jiří, Kram, Pavel, Orton, Stuart, Senoo, Takaaki, Shilland, Ewan M., Stuchlík, Evžen, Telford, Richard J., Ungermanova, Lenka, Wiklund, Magda-Lena, Wright, Richard F.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Applied Water Engineering and Research
Vol-nr: 4
Side(r): 24-11

Tidsskrift
Carbon and nitrogen stocks in Norwegian forest soils — the importance of soil formation, climate, and vegetation type for organic matter accumulation
Forfatter(e): [Strand, Line Tau, Callesen, Ingeborg, Dalsgaard, Lise, de Wit, Heleen A]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Journal of Forest Research
Vol-nr: 46
Side(r): 1473-1459

Tidsskrift
Proceedings of the 32nd Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Asker, Oslo, May 24-26, 2016
Forfatter(e): [Valinia, Salar, de Wit, Heleen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Canadian Journal of Forest Research
Vol-nr: 46
Side(r): 1473-1459

Tidsskrift
Assessing and managing multiple risks in a changing world—The Roskilde recommendations
Forfatter(e): [Selck, Henriette, Adamsen, Peter B., Backhaus, Thomas, Banta, Gary T., Bruce, Peter K.H., Burton, Allen G., Butts, Michael B., Boegh, Eva, Claugue, John J., Dinh, Khuong V., Doorn, Neelke, Gunnarsson, Jonas S., Hauggaard-Nielsen, Henrik, Hazlerigg, Charles, Hunka, Agnieszka D., Jensen, John, Lin, Yan, Loureiro, Susana, Miraglia, Simona, Munns, Wayne R., Farrokh, Nadim, Palmqvist, Annemette, Rämö, Robert A., Seaby, Lauren P., Syberg, Kristian, Tangaa, Stine R., Thit, Amalie, Windfeld, Ronja, Zalewski, Maciej, Chapman, Peter M.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 16-7

Tidsskrift
Proceedings of the 31st Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Monte Verità, Switzerland, October 6-8, 2015. ICP Waters report 126/2016
Forfatter(e): [de Wit, Heleen, Valinia, Salar, Steingruber, Sandra]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 16-7

Tidsskrift
Integrated catchment model for prediction of radionuclide riverine transport
Forfatter(e): Lin, Yan
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 16-7

Tidsskrift
Quantitative risk assessment of mercury contamination to ecosystem in a mercury mining area
Forfatter(e): Lin, Yan
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 16-7

Tidsskrift
China's current mercury policies and their implications for the overall success of Minamata Convention
Forfatter(e): Lin, Yan
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 16-7

Tidsskrift
Episode study of pharmaceuticals and personal care products from urban effluents
Forfatter(e): Lin, Yan
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 16-7

Tidsskrift
Microbial sulfate reduction enhances arsenic mobility downstream of zerovalent-iron-based permeable reactive barrier
Forfatter(e): [Kumar, Naresh, Couture, Raoul-Marie, Millot, Romain, Battaglia-Brunet, Fabienne, Rose, Jerome]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 7617-7610

Tidsskrift
Predicting lake water quality in near real-time: Introduction to the PROGNOS project
Forfatter(e): Couture, Raoul-Marie
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 7617-7610

Kapittel i bok
Contrasting arsenic mobility in topsoil and subsoil: Influence of Fe- and Mn- oxyhydroxide minerals
Forfatter(e): [Charlet, L., Markelova, E., Couture, R.M.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 144-143

Tidsskrift
How many dinosaur species were there? Fossil bias and true richness estimated using a Poisson sampling model
Forfatter(e): [Starrfelt, Jostein, Liow, Lee Hsiang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences
Vol-nr: 371
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. Avviksrapport 2015
Forfatter(e): [Høgberget, Rolf, Haraldstad, Tormod]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences
Vol-nr: 371
Side(r): 10-1

Tidsskrift
Effects of wildfire on water chemistry and perch (Perca fluviatilis) populations in some acidic lakes in southern Norway
Forfatter(e): [Lydersen, Espen, Høgberget, Rolf, Holtan, Marijanne, Darrud, Mari, Moreno, Clara Enedina]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 141-129

Tidsskrift
Drikkevannskilden Rore – vurdering av akrylamidutslipp fra vannverket og tilstand etter flommen i 2015
Forfatter(e): [Hindar, Atle, Høgberget, Rolf, Skancke, Liv Bente]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 141-129

Tidsskrift
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2015
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 141-129

Tidsskrift
Kalkingsplan for Uldalsgreina i Tovdalsvassdraget
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 141-129

Tidsskrift
Optimalisering av silikatdosering i Vest-Agder
Forfatter(e): Høgberget, Rolf
Utg-år: 2016
Tidsskrift Vann
Vol-nr: 51
Side(r): 141-129

Kapittel i bok
Auren i Jotunheimen - når vart han innført, og kor kom han frå?
Forfatter(e): [Hesthagen, Trygve H., Kleiven, Einar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 53-37

Kapittel i bok
Fiskemåtar i fjellet i eldre tid
Forfatter(e): [Hesthagen, Trygve H., Kleiven, Einar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 109-93

Tidsskrift
Conceptualizing and communicating management effects on forest water quality
Forfatter(e): [Futter, Martyn N., Högbom, Lars, Valinia, Salar, Sponseller, Ryan A., Laudon, Hjalmar]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 45
Side(r): 202-188

Tidsskrift
Impact of fish density and specific water flow on skin properties in Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts
Forfatter(e): [Sveen, Lene, Timmerhaus, Gerrit, Torgersen, Jacob Seilø, Ytteborg, Elisabeth, Jørgensen, Sven Martin, Handeland, Sigurd Olav, Stefansson, Sigurd Olav, Nilsen, Tom Ole, Calabrese, Sara, Ebbesson, Lars O.E., Terjesen, Bendik Fyhn, Takle, Harald Rune]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquaculture
Vol-nr: 464
Side(r): 637-629

Tidsskrift
Deep-sequencing of the bacterial microbiota in commercial-scale recirculating and semi-closed aquaculture systems for Atlantic salmon post-smolt production
Forfatter(e): [Rud, Ida, Kolarevic, Jelena, Holan, Astrid Buran, Berget, Ingunn, Calabrese, Sara, Terjesen, Bendik Fyhn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 78
Side(r): 62-50

Tidsskrift
How do individuals cope with stress? A neuroendocrine substrate for proactive and reactive coping styles in fish
Forfatter(e): [Vindas, Marco Antonio, Gorissen, Marnix, Höglund, Erik, Flik, G., Tronci, Valentina, Damsgård, Børge, Thörnqvist, Per-Ove, Nilsen, Tom Ole, Winberg, Svante, Øverli, Øyvind, Ebbesson, Lars O.E.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 78
Side(r): 62-50

Tidsskrift
Screening Programme 2015: Benzothiazoles, siloxanes, pigments & PBT compounds
Forfatter(e): [van Bavel, Bert, Thomas, Kevin V, Langford, Katherine, Reid, Malcolm, Vogelsang, Christian, Øxnevad, Sigurd, Bæk, Kine, Fjeld, Eirik, Brooks, Steven, Schlabach, Martin, Rostkowski, Pawel, Warner, Nick, Borgen, Anders, Halse, Anne Karine, Davanger, Kirsten, Gundersen, Hans]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquacultural Engineering
Vol-nr: 78
Side(r): 62-50

Tidsskrift
Seasonal Variations in the Use of Profundal Habitat among Freshwater Fishes in Lake Norsjø, Southern Norway, and Subsequent Effects on Fish Mercury Concentrations
Forfatter(e): [Olk, Tom Robin, Karlsson, Kent Magnus Tobias, Lydersen, Espen, Økelsrud, Asle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environments
Vol-nr: 3
Side(r):

Kapittel i bok
Samisk reindrift - norsk forvaltning
Forfatter(e): [Benjaminsen, Tor A, Eira, Inger Marie Gaup, Johnsen, Kathrine Ivsett, Reinert, Erik, Reinert, Hugo, Sara, Mikkel Nils Mikkelsen, Sjaastad, Espen Olav, Svarstad, Hanne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 226-223

Tidsskrift
Land-use conflicts between reindeer husbandry and mineral extraction in Finnmark, Norway: contested rationalities and the politics of belonging
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2016
Tidsskrift Polar Geography
Vol-nr: 39
Side(r): 79-58

Kapittel i bok
Medbestemmelse, makt og mistillit i reindriftsforvaltningen
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 222-195

Kapittel i bok
About the book 'Samisk reindrift - Norske myter'
Forfatter(e): [Benjaminsen, Tor A, Johnsen, Kathrine Ivsett]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 222-195

Kapittel i bok
Going Where the Reindeer Go: Sami Culture at a Crossroads
Forfatter(e): Johnsen, Kathrine Ivsett
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 222-195

Kapittel i bok
Molecular phylogenetics and taxonomy of the lichen family Ramalinaceae
Forfatter(e): [Kistenich, Sonja Daniela, Timdal, Einar, Bendiksby, Mika, Ekman, Stefan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 222-195

Kapittel i bok
Molecular phylogenetics and taxonomy of the lichen family Ramalinaceae
Forfatter(e): [Kistenich, Sonja Daniela, Timdal, Einar, Bendiksby, Mika, Ekman, Stefan]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 222-195

Kapittel i bok
Description of the major ecosystems and their reference states
Forfatter(e): [Nybø, Signe, Pedersen, Bård, Skarpaas, Olav, Aslaksen, Iulie, Bjerke, Jarle W., Certain, Gregoire, Edvardsen, Hanne, Framstad, Erik, Garnåsjordet, Per Arild, Granhus, Aksel, Gundersen, Hege, Henriksen, Snorre, Hovstad, Knut Anders, Jelmert, Anders, McBride, Margaret, Norderhaug, Ann, Ottersen, Geir, Oug, Eivind, Pedersen, Hans-Christian, Schartau, Ann Kristin, Storaunet, Ken Olaf, van der Meeren, Gro Ingleid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 26-21

Kapittel i bok
Ecological framework
Forfatter(e): [Nybø, Signe, Pedersen, Bård, Skarpaas, Olav, Aslaksen, Iulie, Bjerke, Jarle W., Certain, Gregoire, Edvardsen, Hanne, Framstad, Erik, Garnåsjordet, Per Arild, Granhus, Aksel, Gundersen, Hege, Henriksen, Snorre, Hovstad, Knut Anders, Jelmert, Anders, McBride, Margaret, Norderhaug, Ann, Ottersen, Geir, Oug, Eivind, Pedersen, Hans-Christian, Schartau, Ann Kristin, Storaunet, Ken Olaf, van der Meeren, Gro Ingleid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 20-11

Kapittel i bok
Adaptive capacity, avalanche risks and infrastructure disruption: Local experiences and responses in Troms County, Northern Norway
Forfatter(e): [Olsen, Julia, Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift
Vol-nr:
Side(r): 20-11

Tidsskrift
Few multiyear precipitation–reduction experiments find a shift in the productivity–precipitation relationship
Forfatter(e): [Estiarte, Marc, Vicca, Sara, Peñuelas, Josep, Bahn, Michael, Beier, Claus, Emmett, Bridget A, Fay, Philip A., Hanson, Paul J., Hasibeder, Roland, Kigel, Jaime, Kröel-Dulay, György, Larsen, Klaus Steenberg, Lellei-Kovács, Eszter, Limousin, Jean-Marc, Ogaya, Romà, Ourcival, Jean-Marc, Reinsch, Sabine, Sala, Osvaldo E, Schmidt, Inger Kappel, Sternberg, Marcelo, Tielborger, Katja, Tietema, Albert, Janssens, Ivan A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Global Change Biology
Vol-nr: 22
Side(r): 2581-2570

Tidsskrift
A replicated climate change field experiment reveals rapid evolutionary response in an ecologically important soil invertebrate
Forfatter(e): [Bataillon, Thomas, Galtier, Nicolas, Bernard, Aurelien, Cryer, Nicolai, Faivre, Nicolas, Santoni, Sylvain, Severac, Dany, Mikkelsen, Teis N, Larsen, Klaus S., Beier, Claus, Sørensen, Jesper, Holmstrup, Martin, Ehlers, Bodil K]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Global Change Biology
Vol-nr: 22
Side(r): 2379-2370

Tidsskrift
A rapid and inexpensive DNA extraction protocol for oysters
Forfatter(e): [Angles d'Auriac, Marc B, Norling, Pia, Rinde, Eli]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Animal Genetics
Vol-nr: 47
Side(r): 390-389

Tidsskrift
CO2 leakage from carbon dioxide capture and storage (CCS) systems affects organic matter cycling in surface marine sediments
Forfatter(e): [Rastelli, Eugenio, Corinaldesi, Cinzia, Dell'Anno, Antonio, Amaro, Teresa, Greco, Silvestro, Lo Martire, Marco, Carugati, Laura, Queiros, Ana M., Widdicombe, Stephen, Danovaro, Roberto]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Environmental Research
Vol-nr: 122
Side(r): 168-158

Tidsskrift
Climate change, cyanobacteria blooms and ecological status of lakes: A Bayesian network approach
Forfatter(e): [Moe, S. Jannicke, Haande, Sigrid, Couture, Raoul-Marie]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Modelling
Vol-nr: 337
Side(r): 347-330

Tidsskrift
Effective river restoration in the 21th century: from trial and error to novel evidence-based approaches
Forfatter(e): [Friberg, Nikolai, Angelopoulos, N.V., Buijse, A.D., Cowx, I.G., Kail, Jochem, Moe, Therese Fosholt]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Advances in Ecological Research
Vol-nr: 55
Side(r): 611-535

Tidsskrift
Temperature effects on fish production across a natural thermal gradient
Forfatter(e): [O'Gorman, Eoin J., Olafsson, Olafur P, Demars, Benoît O.L., Friberg, Nikolai, Gudbergsson, Gudni, Hannesdottir, Elisabet R, Jackson, Michelle C, Johansson, Liselotte S, McLaughlin, Órla B, Ólafsson, Jón S., Woodward, Guy, Gíslason, Gislí M.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Global Change Biology
Vol-nr: 22
Side(r): 3220-3206

Tidsskrift
Metal measurement in aquatic environments by passive sampling methods: Lessons learning from an in situ intercomparison exercise
Forfatter(e): [Dabrin, A., Ghestem, J.-P., Uher, E., Gonzalez, J.-L., Allan, Ian J., Schintu, M., Montero, N., Balaam, J., Peinerud, E., Mierge, C., Coquery, M.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 208
Side(r): 308-299

Tidsskrift
Long-term effects of liming in Norwegian softwater lakes: the rise and fall of bulbous rush (Juncus bulbosus) and decline of isoetid vegetation
Forfatter(e): [Lucassen, Esther C.H.E.T, Roelofs, Jan GM, Schneider, Susanne Claudia, Smolders, Alfons JP]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr: 61
Side(r): 782-769

Tidsskrift
Impacts of sanitation upgrading to the decrease of fecal coliforms entering into the environment in China
Forfatter(e): [Tong, Yindong, Yao, Ruihua, He, Wei, Zhou, Feng, Chen, Cen, Liu, Xianhua, Lu, Yiren, Zhang, Wei, Wang, Xuejun, Lin, Yan, Zhou, Min]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Research
Vol-nr: 149
Side(r): 65-57

Tidsskrift
Effects of disturbance and vegetation type on total and methylmercury in boreal peatland and forest soils
Forfatter(e): [Braaten, Hans Fredrik Veiteberg, de Wit, Heleen A.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 218
Side(r): 149-140

Tidsskrift
Water browning mediates predatory decimation of the Arctic fairy shrimp Branchinecta paludosa
Forfatter(e): [Lindholm, Markus, Wolf, Raoul, Finstad, Anders, Hessen, Dag O]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr: 61
Side(r): 347-340

Tidsskrift
Brominated flame retardants (BFRs) in breast milk and associated health risks to nursing infants in Northern Tanzania
Forfatter(e): [Müller, Mette Helen Bjørge, Polder, Anuschka, Brynhildsrud, Ola Brønstad, Lie, Elisabeth, Løken, Katharina Bjarnar, Manyilizu, Wilbert Bunini, Mdegela, Robinson Hammerthon, Mokiti, Frida, Murtadha, Mariam, Nonga, Hezron Emmanuel, Skåre, Janneche Utne, Lyche, Jan Ludvig]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environment International
Vol-nr: 89-90
Side(r): 47-38

Tidsskrift
Variability in the sxt Gene Clusters of PSP Toxin Producing Aphanizomenon gracile Strains from Norway, Spain, Germany and North America
Forfatter(e): [Ballot, Andreas, Cerasino, Leonardo, Hostyeva, Vladyslava, Cirés, Samuel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Oxygen imaging at the sediment-water interface using lifetime-based laser induced fluorescence (τLIF) of nano-sized particles
Forfatter(e): [Murniati, E, Gross, D, Herlina, H, Hancke, Kasper, Glud, RN, Lorke, Andreas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Limnology and Oceanography : Methods
Vol-nr: 14
Side(r): 517-506

Tidsskrift
Seasonal and long-term changes in elemental concentrations and ratios of marine particulate organic matter
Forfatter(e): [Talarmin, Agathe, Lomas, Michael W., Bozec, Yann, Savoye, Nicolas, Frigstad, Helene, Karl, David M., Martiny, Adam C]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Global Biogeochemical Cycles
Vol-nr: 30
Side(r): 1711-1699

Tidsskrift
Defining “serious harm” to the marine environment in the context of deep-seabed mining
Forfatter(e): [Levin, Lisa A., Mengerink, Kathryn, Gjerde, Kristina M., Rowden, Ashley A, Van Dover, Cindy Lee, Clark, Malcolm R, Ramirez-Llodra, Eva, Currie, Bronwen, Smith, Craig R., Sato, Kirk N., Gallo, Natalya, Sweetman, Andrew K, Lily, Hannah, Armstrong, Claire W., Brider, Joseph]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 74
Side(r): 259-245

Tidsskrift
Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: Strong bathymetric gradients, low diversity and underdeveloped taxonomy
Forfatter(e): [Oug, Eivind, Bakken, Torkild, Kongsrud, Jon Anders, Alvestad, Tom]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanography
Vol-nr: 137
Side(r): 112-102

Tidsskrift
Potential impacts of climate change on the primary production of regional seas: A comparative analysis of five European seas
Forfatter(e): [Holt, Jason, Schrum, Corinna, Cannaby, Heather, Daewel, Ute, Allen, Icarus, Artioli, Yuri, Bopp, Laurent, Butenschon, Momme, Fach, Bettina A., Harle, James, Pushpadas, Dhanya, Salihoglu, Baris, Wakelin, Sarah L.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Progress in Oceanography
Vol-nr: 140
Side(r): 115-91

Tidsskrift
Identification of petrogenic produced water components as acetylcholine esterase inhibitors
Forfatter(e): [Froment, Jean, Langford, Katherine, Tollefsen, Knut Erik, Bråte, Inger Lise N., Brooks, Steven J., Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 215
Side(r): 26-18

Tidsskrift
A large-scale field trial of thin-layer capping of PCDD/F-contaminated sediments: Sediment-to-water fluxes up to 5 years post-amendment
Forfatter(e): [Cornelissen, Gerard, Schaanning, Morten, Gunnarson, J.S., Eek, Espen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Integrated Environmental Assessment and Management
Vol-nr: 12
Side(r): 221-216

Tidsskrift
Effects of Loma morhua (Microsporidia) infection on the cardiorespiratory performance of Atlantic cod Gadus morhua (L).
Forfatter(e): [Powell, M D, Gamperl, A K]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr: 39
Side(r): 204-189

Tidsskrift
Morphological diversity of Paramoeba perurans trophozoites and their interaction with Atlantic salmon, Salmo salar L., gills
Forfatter(e): [Wiik-Nielsen, J, Mo, T A, Kolstad, H, Mohammad, S N, Hytterød, S, Powell, M D]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Fish Diseases
Vol-nr: 39
Side(r): 1123-1113

Tidsskrift
A tiered assessment strategy for more effective evaluation of bioaccumulation of chemicals in fish
Forfatter(e): [Lillicrap, Adam David, Springer, Tim, Tyler, Charles R.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Regulatory toxicology and pharmacology
Vol-nr: 75
Side(r): 26-20

Tidsskrift
Probing the Rare Biosphere of the North-West Mediterranean Sea: An Experiment with High Sequencing Effort
Forfatter(e): [Crespo, Bibiana G., Wallhead, Philip J., Logares, Ramiro, Pedrós-Alió, Carlos]
Utg-år: 2016
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
A review of the phylogeny, ecology and toxin production of bloom-forming Aphanizomenon spp. and related species within the Nostocales (cyanobacteria)
Forfatter(e): [Cirés, Samuel, Ballot, Andreas]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Harmful Algae
Vol-nr: 54
Side(r): 43-21

Tidsskrift
Assembly mechanisms determining high species turnover in aquatic communities over regional and continental scales
Forfatter(e): [Viana, Duarte S., Figuerola, J., Schwenk, K., Manca, M., Hobæk, Anders, Mjelde, Marit, Preston, C. D., Gornall, R. J., Croft, J. M., King, R. A., Green, A. J., Santamaría, L.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecography
Vol-nr: 39
Side(r): 288-281

Tidsskrift
Transcriptional effects of metal-rich acid drainage water from the abandoned Løkken Mine on Atlantic salmon (Salmo salar) smolt
Forfatter(e): [Olsvik, Pål A., Ulvund, John B., Teien, Hans C., Urke, Henning A., Lie, Kai K., Kristensen, Torstein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A
Vol-nr: 79
Side(r): 632-612

Tidsskrift
Pollution: Do microplastics spill on to farm soils?
Forfatter(e): [Nizzetto, Luca, Langaas, Sindre, Futter, Martyn N.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Nature
Vol-nr: 537
Side(r): 488-488

Tidsskrift
Erratum to: Effectiveness of two different doses of rituximab for the treatment of rheumatoid arthritis in an international cohort: Data from the CERERRA collaboration [Arthritis Res Ther. 18: (2016); 50], doi: 10.1186/s13075-016-0951-z
Forfatter(e): [Chatzidionysiou, Katerina, Lie, Elisabeth, Nasonov, Evgeny, Lukina, Galina, Hetland, Merete Lund, Tarp, Ulrik, Ancuta, Ioan, Pavelká, Karel, Nordström, Dan C., Gabay, Cem, Canhão, Helene, Tomsic, Matija, Riel, Piet L.C.M., Gomez-Reino, Juan Jesus, Kvien, Tore Kristian, Vollenhoven, Ronald F.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Arthritis Research & Therapy
Vol-nr: 18:144
Side(r): 1-1

Tidsskrift
Association of Long-Term Pesticide Exposure and Biologic Parameters in Female Farm Workers in Tanzania: A Cross Sectional Study
Forfatter(e): [Manyilizu, Wilbert Bunini, Mdegela, Robinson Hammerthon, Kazwala, Rudovick, Nonga, Hezron, Müller, Mette Helen Bjørge, Lie, Elisabeth, Skjerve, Eystein, Lyche, Jan Ludvig]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Toxics
Vol-nr: 4
Side(r):

Tidsskrift
Constraining forest certificate's market to improve cost-effectiveness of biodiversity conservation in São Paulo state, Brazil
Forfatter(e): [Bernasconi, Paula, Blumentrath, Stefan, Barton, David Nicholas, Rusch, Graciela, Romeiro, Ademar R.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
Modelling the structure of sludge aggregates
Forfatter(e): [Smoczynski, Lech, Ratnaweera, Harsha, Kosobucka, Marta, Smoczynski, Michal, Kalinowski, Slawomir, Kvaal, Knut]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental technology
Vol-nr: 37
Side(r): 1132-1122

Tidsskrift
Impact of organic polyelectrolytes on coagulation of source-separated black water
Forfatter(e): [Kozminykh, Pavlo, Heistad, Arve, Ratnaweera, Harsha, Todt, Daniel]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental technology
Vol-nr: 37
Side(r): 1732-1723

Tidsskrift
Mechanisms during suspended solids and phosphate concentration variations in wastewater coagulation process
Forfatter(e): [Manamperuma, Manamperumage Duminda, Ratnaweera, Harsha, Martsul, Alena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental technology
Vol-nr: 37
Side(r): 2413-2405

Tidsskrift
Is Tillandsia capillaris an efficient bioindicator of atmospheric metal and metalloid deposition? Insights from five months of monitoring in an urban mining area
Forfatter(e): [Schreck, Eva, Sarret, Geraldine, Oliva, Priscia, Calas, Aude, Sobanska, Sophie, Guedron, Stephane, Barraza, Fiorella, Point, David, Huayta, Carlos, Couture, Raoul-Marie, Prunier, Jonathan, Henry, Manuel, Tisserand, Delphine, Goix, Sylvaine, Chincheros, Jaime, Uzu, Gaelle]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecological Indicators
Vol-nr: 67
Side(r): 237-227

Tidsskrift
Seasonality and toxin production of Pyrodinium bahamense in a Red Sea lagoon
Forfatter(e): [Banguera-Hinestroza, E, Eikrem, W, Mansour, H, Solberg, I, Cúrdia, J, Holtermann, K, Edvardsen, B, Kaartvedt, S]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Harmful Algae
Vol-nr: 55
Side(r): 171-163

Tidsskrift
Fixed dose aluminum sulfate treatment to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris: effects on benthic macroinvertebrates
Forfatter(e): [Eriksen, Tor Erik, Pettersen, Eirin]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of freshwater ecology
Vol-nr: 31
Side(r): 326-315

Tidsskrift
Dual staining with CFDA-AM and SYTOX Blue in flow cytometry analysis of UV-irradiated Tetraselmis suecica to evaluate vitality
Forfatter(e): [Olsen, Ranveig Ottøy, Hess-Erga, Ole-Kristian, Larsen, Aud, Hoffmann, Friederike, Thuestad, Gunnar, Hoell, Ingunn Alne]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Biology
Vol-nr: 25
Side(r): 52-39

Tidsskrift
Atmospheric S and N deposition relates to increasing riverine transport of S and N in southwest China: Implications for soil acidification
Forfatter(e): [Duan, Lei, Chen, Xiao, Ma, Xiaoxiao, Zhao, Bin, Larssen, Thorjørn, Wang, Shuxiao, Ye, Zhixiang]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 218
Side(r): 1199-1191

Tidsskrift
Perfluoroalkyl substances (PFAS) in river and ground/drinking water of the Ganges River basin: Emissions and implications for human exposure
Forfatter(e): [Sharma, Brij Mohan, Bharat, Girija K., Tayal, Shresth, Larssen, Thorjørn, Bečanová, Jitka, Karásková, Pavlína, Whitehead, Paul G., Futter, Martyn N., Butterfield, Dan, Nizzetto, Luca]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Pollution (1987)
Vol-nr: 208
Side(r): 713-704

Tidsskrift
Changes in serum levels of perfluoroalkyl substances during a 10-year follow-up period in a large population-based cohort
Forfatter(e): [Stubleski, Jordan, Salihovic, Samira, Lind, Lars, Lind, P. Monica, Bavel, Bert Van, Kärrman, Anna]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environment International
Vol-nr: 95
Side(r): 92-86

Tidsskrift
Gas chromatography/atmospheric pressure chemical ionization/mass spectrometry for the analysis of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in human serum
Forfatter(e): [Geng, Dawei, Jogsten, Ingrid Ericson, Dunstan, Jody, Hagberg, Jessika, Wang, Thanh, Ruzzin, Jérôme, Rabasa-Lhoret, Rémi, Bavel, Bert Van]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Chromatography A
Vol-nr: 1453
Side(r): 98-88

Tidsskrift
How Integrated Ocean governance in the Barents Sea was created by a drive for increased oil production
Forfatter(e): [Olsen, Erik, Holen, Silje, Hoel, Alf Håkon, Buhl-Mortensen, Lene, Røttingen, Ingolf]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Marine Policy
Vol-nr: 71
Side(r): 300-293

Tidsskrift
Environmental Law & The Ecosystem Approach The Need for Consistency and Coherence in Environmental Law for the Maintenance of Ecosystem Integrity
Forfatter(e): Platjouw, Froukje Maria
Utg-år: 2016
Tidsskrift Juristkontakt
Vol-nr: 2
Side(r):

Tidsskrift
COMplementary Primer ASymmetric PCR (COMPAS-PCR) Applied to the Identification of Salmo salar, Salmo trutta and Their Hybrids
Forfatter(e): Angles d'Auriac, Marc B
Utg-år: 2016
Tidsskrift PLOS ONE
Vol-nr: 11
Side(r):

Tidsskrift
From greening to browning: Catchment vegetation development and reduced S-deposition promote organic carbon load on decadal time scales in Nordic lakes
Forfatter(e): [Finstad, Anders Gravbrøt, Andersen, Tom, Larsen, Søren, Tominaga, Koji, Blumentrath, Stefan, de Wit, Heleen A., Tømmervik, Hans, Hessen, Dag Olav]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
A novel role for pigment genes in the stress response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Forfatter(e): [Kahn, Uniza Wahid, Øverli, Øyvind, Hinkle, Patricia M., Pasha, Farhan Ahmad, Johansen, Ida Beitnes, Berget, Ingunn, Silva, Patricia I. M., Kittilsen, Silje, Höglund, Erik, Omholt, Stig W, Våge, Dag Inge]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Increased levels of the oxidative stress biomarker 8-iso-prostaglandin F2α in wastewater associated with tobacco use
Forfatter(e): [Ryu, Yeonsuk, Gracia-Lor, Emma, Bade, Richard, Baz-Lomba, J A, Bramness, Jørgen G, Castiglioni, Sara, Castrignanò, Erika, Causanilles, Ana, Covaci, Adrian, De Voogt, Pim, Hernandez, Felix, Kasprzyk-Hordern, Barbara, Kinyua, Juliet, McCall, Ann-Kathrin, Ort, Christoph, Plosz, Benedek G, Ramin, Pedram, Rousis, Nikolaos I., Reid, Malcolm J, Thomas, Kevin V]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Fine-scale behavioural differences distinguish resource use by ecomorphs in a closed ecosystem
Forfatter(e): [Hawley, Kate L., Rosten, Carolyn M., Christensen, Guttorm, Lucas, Martyn C.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Environmental Impact of Reactive Nanoparticles - Influence of Transformation and Transport on Ecotox
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Boothman, Christopher, Hjorth, Rune, Sevcu, Alena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Uptake and transfer of microcystins in noble crayfish in Lake Steinsfjorden, a cyanobacterial (Planktothrix) dominated lake
Forfatter(e): [Rusch, Johannes, Strand, David, Haande, Sigrid, Ballot, Andreas, Løvberg, Kjersti Eriksen, Samdal, Ingunn Anita, Miles, Christopher Owen, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Comparing classic crayfish cage surveillance with eDNA water monitoring during an on-going crayfish plague outbreak in Norway
Forfatter(e): [Strand, David, Johnsen, Stein Ivar, Rusch, Johannes, Knudsen, Steen Wilhelm, Agersnap, Sune, Larsen, William Brenner, Rask-Møller, Peter, Vrålstad, Trude]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Alcoa Mosjøen
Forfatter(e): [Borgersen, Gunhild, Schøyen, Merete, Norli, Marit]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Mindre sjarm med krepsetarm
Forfatter(e): [Vrålstad, Trude, Haande, Sigrid]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite
Forfatter(e): [Austrheim, Gunnar, Friberg, Nikolai, Vandvik, Vigdis]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Vi trenger en mer ansvarlig forskning
Forfatter(e): [Throne-Holst, Harald, Vittersø, Gunnar, Barkved, Line Johanne, Jensen, Vidar Remi]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Forskning.no
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Seasonal phytoplankton blooms in the North Atlantic linked to the overwintering strategies of copepods
Forfatter(e): [Friedland, Kevin D, Record, Nicholas R, Asch, Rebecca G, Kristiansen, Trond, Saba, Vincent S, Drinkwater, Kennneth F., Henson, Stephanie, Leaf, Robert T, Morse, Ryan E, Johns, David G, Large, Scott I, Hjøllo, Solfrid Sætre, Nye, Janet A, Alexander, Mike A, Ji, Rubao]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Elementa: Science of the Anthropocene
Vol-nr: 2016
Side(r):

Tidsskrift
The spatial distribution of meroplankton in an arctic fjord
Forfatter(e): [Michelsen, Helena Kling, Svensen, Camilla]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Elementa: Science of the Anthropocene
Vol-nr: 2016
Side(r):

Tidsskrift
Unpacking landscape pressures on socio-technical regimes: Insights on the urban waste management system
Forfatter(e): [Morone, Piergiuseppe, Morone, Piergiuseppe, Lopolito, Antonio, Lopolito, Antonio, Anguilano, Daniela, Anguilano, Daniela, Sica, Edgardo, Sica, Edgardo, Tartiu, Valentina Elena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Innovation and Societal Transitions
Vol-nr: 20
Side(r): 74-62

Tidsskrift
Transition towards sustainable waste valorization from agricultural production systems: Insights from salmon aquaculture and aquaponics
Forfatter(e): [Gregg, Jay, Olsen, Dorothy Sutherland, Tartiu, Valentina Elena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Innovation and Societal Transitions
Vol-nr: 20
Side(r): 74-62

Tidsskrift
Emerging Landscape of Bioeconomy in Norway: A Dynamic Actor Network Analysis on the Forestry Sector
Forfatter(e): [Tartiu, Valentina Elena, Fevolden, Arne Martin, Castellacci, Fulvio, Strøm-Andersen, Nhat]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Innovation and Societal Transitions
Vol-nr: 20
Side(r): 74-62

Tidsskrift
Tackling uncertainty through business plan analysis—A case study on citrus waste valorisation in the south of Italy
Forfatter(e): [Ferrari, Annalisa, Morone, Piergiuseppe, Tartiu, Valentina Elena]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Agriculture
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Trends in marine climate change research in the Nordic region since the first IPCC report
Forfatter(e): [Pedersen, Martin Wæver, Kokkalis, Alexandros, Bardarson, Hermann, Bonanomi, Sara, Boonstra, Wiebren, Butler, William E., Diekert, Florian Klaus, Fouzai, Nadia, Holma, Maija Kristiina, Holt, Rebecca, Kvile, Kristina Øie, Nieminen, Emmi Elina, Ottosen, Katharina M., Richter, Andries Peter, Rogers, Lauren, Romagnoni, Giovanni, Snickars, Martin, Törnroos, Anna, Weigel, Benjamin, Whittington, Jason, Woods, Pamela J., Yletyinen, Johanna Katariina, Ferreira, Ana Sofia de Araujo]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Climatic Change
Vol-nr: 134
Side(r): 161-147

Tidsskrift
Disentangling the mechanisms behind climate effects on zooplankton
Forfatter(e): [Kvile, Kristina Øie, Langangen, Øystein, Prokopchuk, Irina P., Stenseth, Nils Christian, Stige, Leif Christian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Vol-nr: 113
Side(r): 1846-1841

Tidsskrift
A statistical regression approach to estimate zooplankton mortality from spatiotemporal survey data
Forfatter(e): [Kvile, Kristina Øie, Stige, Leif Christian, Prokopchuk, Irina P., Langangen, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Plankton Research
Vol-nr: 38
Side(r): 635-624

Tidsskrift
Changes in drift pathways of fish egg along the coast of Norway
Forfatter(e): [Gusdal, Yvonne, Melsom, Arne, Trodahl, Marta, Kvile, Kristina Øie, Langangen, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Plankton Research
Vol-nr: 38
Side(r): 635-624

Tidsskrift
Climate responses of Calanus finmarchicus in a high latitude system
Forfatter(e): [Kvile, Kristina Øie, Dalpadado, Padmini, Fiksen, Øyvind, Langangen, Øystein, Opdal, Anders Frugård, Prokopchuk, Irina P., Stenseth, Nils Christian, Stige, Leif Christian]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Plankton Research
Vol-nr: 38
Side(r): 635-624

Tidsskrift
A statistical regression approach to estimate zooplankton mortality from spatiotemporal survey data
Forfatter(e): [Kvile, Kristina Øie, Stige, Leif Christian, Prokopchuk, Irina P., Langangen, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Plankton Research
Vol-nr: 38
Side(r): 635-624

Tidsskrift
Zooplankton and fish: revealing key processes in predator−prey dynamics in the Barents Sea
Forfatter(e): [Stige, Leif Christian, Kvile, Kristina Øie, Langangen, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Plankton Research
Vol-nr: 38
Side(r): 635-624

Tidsskrift
Zooplankton and fish: revealing key processes in predator‑prey dynamics in the Barents Sea
Forfatter(e): [Stige, Leif Christian, Kvile, Kristina Øie, Langangen, Øystein]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Journal of Plankton Research
Vol-nr: 38
Side(r): 635-624

Tidsskrift
International legal obligations for environmental impact assessment and strategic environmental assessment in the Arctic Ocean
Forfatter(e): Sander, Gunnar
Utg-år: 2016
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr: 31
Side(r): 119-88

Tidsskrift
Innspill fra Norges fiskerihøgskole til Forvaltningsplan for Norskehavet
Forfatter(e): Sander, Gunnar
Utg-år: 2016
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr: 31
Side(r): 119-88

Tidsskrift
Forvaltningsplan for Barentshavet
Forfatter(e): Sander, Gunnar
Utg-år: 2016
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr: 31
Side(r): 119-88

Tidsskrift
Arktisk skipsfart: En opphauset århundregammel drøm?
Forfatter(e): Sander, Gunnar
Utg-år: 2016
Tidsskrift The International Journal of Marine and Coastal Law
Vol-nr: 31
Side(r): 119-88

Tidsskrift
Trait Characteristics Determine Pyrethroid Sensitivity in Nonstandard Test Species of Freshwater Macroinvertebrates: A Reality Check
Forfatter(e): [Wiberg-Larsen, Peter, Graeber, Daniel, Kristensen, Esben Astrup, Baattrup-Pedersen, Annette, Friberg, Nikolai, Rasmussen, Jes J.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology
Vol-nr: 50
Side(r): 4978-4971

Tidsskrift
Multiple exposure routes of a pesticide exacerbate effects on a grazingmayfly
Forfatter(e): [Pristed, Mathias J S, Bundschuh, Mirco, Rasmussen, Jes Jessen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Aquatic Toxicology
Vol-nr: 178
Side(r): 196-190

Tidsskrift
Influence of ricefield agrochemicals on the ecological status of atropical stream
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes Jessen, Reiler, Emilie Marie, Carazo, Elisabeth, Matarrita, Jessie, Muñoz, Alejandro, Cedergreen, Nina]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Suspended particles only marginally reduce pyrethroid toxicity to the freshwater invertebrate Gammarus pulex (L.) during pulse exposure
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes Jessen, Cedergreen, Nina, Kronvang, Brian, Bjergager, Majbritt, Nørum, Ulrik, Kretschmann, Andreas, Hansen, Hans C H]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecotoxicology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Legacy of a chemical factory site: Contaminated groundwater impacts stream macroinvertebrates
Forfatter(e): [Rasmussen, Jes Jessen, McKnight, Ursula S., Sonne, Anne T, Wiberg-Larsen, Peter, Bjerg, Poul L]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Archives of Environmental Contamination and Toxicology
Vol-nr:
Side(r):

Tidsskrift
Networking Our Way to Better Ecosystem Service Provision
Forfatter(e): [Bohan, David A., Landuyt, Dries, Ma, Athen, Macfadyen, Sarina, Martinet, Vincent, Massol, François, McInerny, Greg, Montoya, Jose M., Mulder, Christian, Pascual, Unai, Pocock, Michael J O, White, Piran, Blanchemanche, Sandrine, Bonkowski, Michael, Bretagnolle, Vincent, Brönmark, Christer, Dicks, Lynn, Dumbrell, Alex, Eisenhauer, Nico, Friberg, Nikolai, Gessner, Mark O., Gill, Richard J, Gray, Claire, Haughton, Alison, Ibanez, Sebastian, Jensen, John, Jeppesen, Erik, Jokela, Jukka, Lacroix, Gerard, Lannou, Christian, Lavorel, Sandra, Le Galliard, Jean-Franco̧is, Lescourret, Françoise, Liu, Shanlin, Loeuille, Nicolas, McLaughlin, Orla, Muggleton, Stephen, Peñuelas, Joseph, Petanidou, Theodora, Petit, Sandrine, Pomati, Francesco, Raffaeli, Dave, Rasmussen, Jes Jessen, Raybould, Alan, Reboud, Xavier, Richard, Guy, Scherber, Christoph, Scheu, Stefan, Sutherland, William J., Tamaddoni-Nezhad, Alireza, ter Braak, Cajo, Termansen, Mette, Thompson, Murray S A, Tscharntke, Teja, Vacher, Corinne, Van der Geest, Harm, Voigt, Winfried, Vonk, J Arie, Zhou, Xin, Woodward, Guy]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Trends in Ecology & Evolution
Vol-nr: 31
Side(r): 115-105

Tidsskrift
Current Browning of Surface Waters Will Be Further Promoted by Wetter Climate
Forfatter(e): [de Wit, Heleen A., Valinia, Salar, Weyhenmeyer, Gesa A, Futter, Martyn N., Kortelainen, Pirkko, Austnes, Kari, Hessen, Dag O, Raike, Antti, Laudon, Hjalmar, Vournenmaa, Jussi]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Environmental Science and Technology Letters (ES&T Letters)
Vol-nr: 3
Side(r): 435-430

Tidsskrift
The hydrological performance of bioretention cells in regions with cold climates: Seasonal variation and implications for design
Forfatter(e): [Paus, Kim Aleksander Haukland, Muthanna, Tone Merete, Braskerud, Bent C.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Hydrology Research
Vol-nr: 47
Side(r): 304-291

Tidsskrift
Review of models and procedures for modelling urban snowmelt
Forfatter(e): [Moghadas, Shahab, Gustavsson, A.M., Muthanna, Tone Merete, Marsalek, Jiri, Viklander, Maria]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Urban Water Journal
Vol-nr: 13
Side(r): 411-396

Tidsskrift
Assessing bias in total mercury results after removing a subsample from the bottle
Forfatter(e): [Creswell, Joel E., Carter, Annie, Chen, Bin, DeWild, John, Fajon, Vesna, Rattonetti, Anthony, Saffari, Mark, Tsui, Martin Tsz-Ki, Živković, Igor, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg]
Utg-år: 2016
Tidsskrift International Journal of Environmental Analytical Chemistry
Vol-nr: 96
Side(r): 1047-1038

Tidsskrift
Benthic protists: The under-charted majority
Forfatter(e): [Forster, Dominik, Dunthorn, Micah, Mahé, Frédéric, Dolan, John R., Audic, Stéphane, Bass, David, Bittner, Lucie, Boutte, Christophe, Christen, Richard, Claverie, Jean-Michel, Decelle, Johan, Edvardsen, Bente, Egge, Elianne Dunthorn, Eikrem, Wenche, Gobet, Angélique, Kooistra, Wiebe H.C.F., Logares, Ramiro, Massana, Ramon, Montresor, Marina, Not, Fabrice, Ogata, Hiroyuki, Pawlowski, Jan, Pernice, Massimo C., Romac, Sarah, Shalchian-Tabrizi, Kamran, Simon, Nathalie, Richards, Thomas A., Santini, Sébastien, Sarno, Diana, Siano, Raffaele, Vaulot, Daniel, Wincker, Patrick, Zingone, Adriana, De Vargas, Colomban, Stoeck, Thorsten]
Utg-år: 2016
Tidsskrift FEMS Microbiology Ecology
Vol-nr: 92
Side(r): 11-1

Tidsskrift
Effects of organic matter addition on methylmercury formation in capped and uncapped marine sediments
Forfatter(e): [Ndungu, Kuria, Schaanning, Morten, Braaten, Hans Fredrik Veiteberg]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 103
Side(r): 407-401

Tidsskrift
Integrated oxidation membrane filtration process – NOM rejection and membrane fouling
Forfatter(e): [Winter, J, Uhl, Wolfgang, Berube, PR]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Water Research
Vol-nr: 104
Side(r): 424-418

Tidsskrift
A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord
Forfatter(e): [Ramirez-Llodra, Eva, Rinde, Eli, Gundersen, Hege, Christie, Hartvig, Fagerli, Camilla With, Fredriksen, Stein, Gitmark, Janne Kim, Norling, Karl, Walday, Mats Gunnar, Norderhaug, Kjell Magnus]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser
Forfatter(e): [Sundt, Håkon, Bakken, Tor Haakon, Barton, David Nicholas, Saur Modahl, Ingunn]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Micro-cultivation of oleaginous fungi and high-throughput estimation of fatty acid profiles by FTIR spectroscopy.
Forfatter(e): [Kòsa, Gergely, Tafintseva, Valeria, Zimmermann, Boris, Kohler, Achim, Shapaval, Volha]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
FTIR spectroscopy coupled with high-throughput micro-cultivation for the screening in microbial biotechnology.
Forfatter(e): [Shapaval, Volha, Kòsa, Gergely, Tafintseva, Valeria, Forfang, Kristin, Zimmermann, Boris, Kohler, Achim]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Microcultivation of Oleaginous Fungi and High-throughput Estimation of Fatty Acid Profiles by FTIR Spectroscopy
Forfatter(e): [Kòsa, Gergely, Tafintseva, Valeria, Zimmermann, Boris, Shapaval, Volha, Kohler, Achim]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
FTIR spectroscopy coupled with high-throughput micro-cultivation for the screening in microbial biotechnology
Forfatter(e): [Shapaval, Volha, Kòsa, Gergely, Tafintseva, Valeria, Forfang, Kristin, Zimmermann, Boris, Kohler, Achim]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
Beregning av nedbørsavrenning i Stangelandsåna, Sandnes
Forfatter(e): [Gragne, Ashenafi Seifu, Sægrov, Sveinung]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Scientific Reports
Vol-nr: 6
Side(r):

Tidsskrift
The impact of irradiance on optimal and cellular nitrogen to phosphorus ratios in phytoplankton
Forfatter(e): [Thrane, Jan-Erik, Hessen, Dag Olav, Andersen, Tom]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Ecology Letters
Vol-nr: 19
Side(r): 888-880

Tidsskrift
Strong land‐use effects on the dispersal patterns of adult stream insects: implications for transfers of aquatic subsidies to terrestrial consumers
Forfatter(e): [Carlson, Peter E, McKie, Brendan G., Sandin, Leonard, Johnson, Richard K.]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Freshwater Biology
Vol-nr: 61
Side(r):

Tidsskrift
Benthic macroinvertebrates in lake ecological assessment: A review of methods, intercalibration and practical recommendations
Forfatter(e): [Poikane, Sandra, Johnson, Richard K., Sandin, Leonard, Schartau, Ann Kristin, Solimini, Angelo G., Urbanic, Gorazd, Arbačiauskas, Kęstutis, Aroviita, Jukka, Gabriels, Wim, Miler, Oliver, Pusch, Martin T., Tim, Henn, Böhmer, Jürgen]
Utg-år: 2016
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 543
Side(r): 134-123

Tidsskrift
The impact of the kelp (Laminaria hyperborea) forest on the organic matter content in sediment of the west coast of Norway
Forfatter(e): [Abdullah, Mohamed I, Fredriksen, Stein, Christie, Hartvig]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Vurdering av spredning av partikler fra Aksla steinbrudd
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Kristiansen, Trond, Christie, Hartvig C]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Deciphering toxicity and risk of multiple stressors by computational and experimental efforts
Forfatter(e): Tollefsen, Knut Erik
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Adverse Outcome Pathways (AOPs)-Application to research & regulatory needs
Forfatter(e): Tollefsen, Knut Erik
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Adverse Outcome Pathways (AOPs) - Application to research & regulatory needs
Forfatter(e): Tollefsen, Knut Erik
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Adverse outcome pathways–a framework to organize mechanistic information and identify research needs
Forfatter(e): Tollefsen, Knut Erik
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Cumulative hazard and risk assessment - Linking MOA to adversity under ecologically relevant exposure scenarios
Forfatter(e): [Tollefsen, Knut Erik, Song, You]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Marine Biology Research
Vol-nr: 13
Side(r): 160-151

Tidsskrift
Practical approaches to adverse outcome pathway development and weight-of-evidence evaluation as illustrated by ecotoxicological case studies
Forfatter(e): [Fay, Kellie A, Villeneuve, Daniel L, LaLone, Carlie, Song, You, Tollefsen, Knut Erik, Ankley, Gerald T]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
dCod 1.0: decoding the systems toxicology of Atlantic cod (Gadus morhua)
Forfatter(e): [Goksøyr, Anders, Celander, Malin, Alendal, Guttorm, Aranguren, Libe, Arukwe, Augustine, Blaser, Nello, Brun, Morten, Dale, Karina, Eide, Marta, Fallahi, Shirin, Goksøyr, Siri Øfsthus, Grøsvik, Bjørn Einar, Karlsen, Odd Andre, Hanna, Eileen Marie, Hylland, Ketil, Jonassen, Inge, Khan, Essa Ahsan, Lille-Langøy, Roger, Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Skaug, Hans J., Tairova, Zhanna, Yadetie, Fekadu, Zamanzad Ghavidel, Fatemeh, Zhang, Xiaokang, Denslow, Nancy, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Goldstone, Jared V., Stegeman, John J.]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
dCod 1.0 decoding the systems toxicology of Atlantic cod
Forfatter(e): [Goksøyr, Siri Øfsthus, Goksøyr, Anders, Karlsen, Odd Andre, Yadetie, Fekadu, Eide, Marta, Dale, Karina, Aranguren, Libe, Lille-Langøy, Roger, Dankel, Dorothy Jane, Alendal, Guttorm, Brun, Morten, Skaug, Hans J., Blaser, Nello, Fallahi, Shirin, Frøysa, Håvard G, Jonassen, Inge, Hanna, Eileen Marie, Ghavidel, Fatemeh, Zhang, Xiaokang, Arukwe, Augustine, Khan, Essa Ahsan, Celander, Malin C., Denslow, Nancy, Grøsvik, Bjørn Einar, Hylland, Ketil, Tairova, Zhanna, Lyche, Jan Ludvig, Müller, Mette Helen Bjørge, Olsvik, Pål Asgeir, Pampanin, Daniela Maria, Porte, Cinta, Goldstone, Jed, Stegeman, John]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Adverse effects in Atlantic cod (Gadus morhua) due to environmental exposure to pollutant mixtures from the Oslofjord, Norway
Forfatter(e): [Tairova, Zhanna, Müller, Mette Helen Bjørge, Lyche, Jan Ludvig, Mayer, Ian, Blaser, Nello, Brun, Morten, Grung, Merete, Goksøyr, Anders, Dale, Karina, Goksøyr, Siri Øfsthus, Aranguren, Libe, Hylland, Ketil]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Dagsrevyen - renseanlegg langs kysten
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Ekko - Spekkhoggere dør ut pga miljøgifter
Forfatter(e): Hylland, Ketil
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Are current algae toxicity tests suitable for the evaluation of carbon-based nanomaterials?
Forfatter(e): [Farkas, Julia, Booth, Andy]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Occurrence, characterisation and fate of (nano)particulate Ti and Ag in two Norwegian wastewater treatment plants
Forfatter(e): [Polesel, Fabio, Farkas, Julia, Kjos, Marianne Steinsvik, Hansen, Steffen Foss, Plosz, Benedek, Booth, Andy]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Do recycled rubber tyres pose a risk for the marine environment? A chemical, physical and effects assessment
Forfatter(e): [Booth, Andy, Farkas, Julia, Jahren, Susie, Zahlsen, Kolbjørn, Brunsvik, Anders, Holten, Torunn, Kubowicz, Stephan]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Can wastewater-borne engineered nanomaterials pose a threat to the microorganisms involved in wastewater treatment?
Forfatter(e): Coutris, Claire
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Ag and TiO2 nanoparticles interfere with the oxic and anoxic respiration of the activated sludge bacterium Thauera linaloolentis
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Minet, Antoine, Lycus, Pawel, Frostegård, Åsa Helena]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Silver nanoparticles restrain the aerobic respiration in Paracoccus denitrificans, but have little effect on the denitrification process
Forfatter(e): [Lycus, Pawel, Coutris, Claire, Minet, Antoine, Frostegård, Åsa Helena]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Differential scannning calorimetry coupled with FT-IR. A sensitive method for measuring microplastics in sewage sludge, biogas digestate, food waste compost, and road dust?
Forfatter(e): [Fongen, Monica, Treu, Andreas, Coutris, Claire, Joner, Erik]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Degradation of triclosan and galaxolide in soil is unaffected by rhizosphere processes, but roots drastically reduce bioaccumulation in earthworms
Forfatter(e): [Rivier, Pierre-Adrien, Coutris, Claire, Havranek, Ivo, Joner, Erik]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Can wastewater-borne engineered nanomaterials pose a threat to the microorganisms involved in wastewater treatment?
Forfatter(e): [Coutris, Claire, Minet, Antoine, Lycus, Pawel, Hrncirik, Filip, Frostegård, Åsa Helena]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva
Forfatter(e): [Staalstrøm, Andre, Kempa, Magdalena]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Environmental Toxicology and Chemistry
Vol-nr: 36
Side(r): 1449-1429

Tidsskrift
Pilot Scale Testing of Adsorbent Amended Filters under High Hydraulic Loads for Highway Runoff in Cold Climates
Forfatter(e): [Monrabal-Martinez, Carlos, Ilyas, Aamir, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
A regionalisation technique for urban ungauged catchments. A case study from Norway
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Gragne, Ashenafi Seifu, Mittet, Jonas]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Capacity of the Kværnerbyen Culvert-Tunnel System: Assessment and suggestions for increased flow capacity
Forfatter(e): [Gragne, Ashenafi Seifu, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Assessing the robustness of raingardens under climate change using SDSM and temporal downscaling
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Kristvik, Erle, Heimstad Kleiven, Guro]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Seasonal Variations in Infiltration in Cold Climate Raingardens. A Case Study from Norway
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Sivertsen, Edvard, Nytrø Balstad, Sondre]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Treatment of Stormwater Using Large Particle Size Fraction of Incineration Bottom Ash
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Ilyas, Aamir, Bakken Rognstad, Audhild]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Stormwater management in urban small catchments under Nordic climate conditions
Forfatter(e): [Sivertsen, Edvard, Raspati, Gema Sakti, Ahmadi, Mehdi, Muthanna, Tone Merete, Hamouz, Vladimir, Ugarelli, Rita Maria]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Assessing the robustness of raingardens under climate change using SDSM and temporal downscaling
Forfatter(e): [Kleiven, Guro, Kristvik, E., Lohne, Jardar, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
A regionalisation technique for urban ungauged catchments - a case study from Norway
Forfatter(e): [Mittet, Jonas, Gragne, A.S., Lohne, Jardar, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Infiltrasjonssandfang - Dimensjoneringskriterier og kapasitetsmåling
Forfatter(e): [Muthanna, Tone Merete, Irtun Aas, Marte]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Water
Vol-nr: 9
Side(r):

Tidsskrift
Economic effects of ocean acidification: Publication patterns and directions for future research
Forfatter(e): [Falkenberg, Laura J, Tubb, Adeline]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Ambio
Vol-nr: 46
Side(r): 553-543

Tidsskrift
Chlorine dioxide as water disinfectant during fresh-cut iceberg lettuce washing: Disinfectant demand, disinfection efficiency, and chlorite formation
Forfatter(e): [Van Haute, Sam, Tryland, Ingun, Escudero-Oñate, Carlos, Vanneste, Michiel, Sampers, Imca]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune
Forfatter(e): [Tryland, Ingun, Skjelbred, Birger, Hindar, Atle, Edvardsen, Hanne]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Impacts of climate change on water supply and storm water management in municipalities in Norway
Forfatter(e): Liltved, Helge
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Hovedresultater og konklusjoner fra KINO-prosjektet.
Forfatter(e): [Sundby, Svein, Kristiansen, Trond, Nash, Richard David Marriott, Johannessen, Tore, Bakkeplass, Kjell Gunnar, Höffle, Hannes, Opstad, Ingegjerd]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Multi-year prediction of the Barents Sea cod stock
Forfatter(e): [Årthun, Marius, Bogstad, Bjarte, Daewel, Ute, Keenlyside, Noel Sebastian, Sandø, Anne Britt, Schrum, Corinna]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens
Forfatter(e): [Balstad, Sondre, Muthanna, Tone Merete, Lohne, Jardar, Sivertsen, Edvard]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Hydrological performance of a blue-grey roof in a cold climate
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Water retention on non-vegetated roofs in Nordic climates.
Forfatter(e): [Hamouz, Vladimir, Muthanna, Tone Merete]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Vol-nr: 75
Side(r): 304-301

Tidsskrift
Is surface water acidification a serious regional issue in China?
Forfatter(e): [Yu, Qian, Zhang, Ting, Cheng, Zhenglin, Zhao, Bin, Mulder, Jan, Larssen, Thorjørn, Wang, Shuxiao, Duan, Lei]
Utg-år: 2017
Tidsskrift Science of the Total Environment
Vol-nr: 584-585