Kurs i fiskevelferd

NIVA tilbyr kurs i fiskevelferd som gjennomføres på det enkelte oppdrettsanlegg etter avtale. Kurset tilfredsstiller kravet om fiskevelferdsmessig kompetanse for ansatte ved akvakulturanlegg.

Kurset går over to dager, og består av:
Dag 1: Generell del (alle)
Dag 2: Spesiell del (velg mellom: Settefisk; Matfisk; Stamfisk/kultivering; Brønnbåt)

Pris avhenger av antall deltakere. Ta kontakt for mer informasjon.

  • Kurs arrangeres etter avtale og holdes på det enkelte oppdrettsanlegg.
  • Uansett hvor du jobber i produksjonskjeden finnes det kurs som passer.
  • NIVA har særskilt kompetanse på vannkjemi, og det vil bli lagt stor vekt på vannkjemiens betydning for fiskevelferden.

Kurset er både praktisk og teoretisk:

  • I den praktiske delen brukes anleggets eget utstyr i kombinasjon med NIVAs utstyr, som inkluderer spesialutstyr for bl.a. måling av vannkjemiske faktorer. Ved å bruke både anleggets og NIVAs utstyr til å gjøre de samme målingene ønsker vi å synliggjøre eventuelle avvik og hvilke konsekvenser de kan ha for fiskevelferden.
  • NIVA stiller også med tidligere innsamlete data (VK analyser 1999-2005) for det gjeldende anlegg hvis de foreligger.

Kursholdere

Åse Åtland, Trine Dale, Ole-Kristian Hess-Erga og Erik Höglund.

Alle våre kursholdere har godkjenning fra Mattilsynet

Les mer om Mattilsynets rammer for kurs i fiskevelferd

Program

Last ned detaljert program og les mer om kursholderne

Bestill kurs

For bestilling av kurs eller mer informasjon, kontakt Åse Åtland.

Sist oppdatert 07.04.2022