Kommersialisering, ballastvann, forsuringsmodeller, styring av renseprosesser

I NIVA handler innovasjon om å gjøre forskningsresultater om til nye og samfunnsnyttige tjenester og produkter. Dette er en naturlig videreføring av vår hovedoppgave, som er å få ny kunnskap gjennom forskning.

NIVA har kompetanse som dekker alle behov i en innovasjonsprosess. Vi har:

  • bred og tverrfaglig kompetanse både innenfor vannfag, innovasjon og kommersialisering
  • erfaring i å samarbeide med og knytte sammen oppdragsgivere, forskningsmiljøer og myndigheter
  • kunnskap om å etablere og drifte utviklingsselskaper

NIVA har flere hel- og deleide datterselskaper, både i Norge og i utlandet, blant annet NIVA-tech som jobber særskilt med kommersialisering av vår kompetanse, tjenester, produkter og teknologi.

innovasjon
 

 

Vi utvikler tjenester og produkter hovedsakelig for tre markeder:

1. Miljøovervåking

2. Akvakultur

  • AquaStrøm: Et modelleringsverktøy som simulerer spredning av forurensning og smittestoffer for oppdrettsnæringen

3. Rense- og miljøteknologi

Samarbeid og finansiering

NIVA samarbeider med kommersialiseringsmiljøene i Forskningsparken og ved Campus Kjeller om finansiering og utvikling av prosjekter. Vi satser særlig på finansiering gjennom Norges forskningsråd (FORNY, IFU, BIA), Innovasjon Norge og EU. Vårt arbeid med innovasjon er i tråd med EUs nye Europe 2020 Flagship Initiative "The Innovation Union".

Kontakt:

James Dedric Berg, seniorrådgiver innovasjon

Sist oppdatert 16.09.2022