DOSCON sparer penger og miljø

DOSCON er en avansert doserer, som er utviklet av NIVA og gjør det lettere å beregne nøyaktig hvor mye kjemikalier det er behov for ved rensing av vann. Etter å ha tatt i bruk DOSCON reduserte Lillestrøm kloakkrenseanlegg kostnadene sine med 32 prosent.

doscon_1
Oppfinneren bak innovasjonen DOSCON, Harsha Ratnaweera (t.v), har opplevd stor interesse i det kinesiske markedet, fordi dosereren kan gi god innsparing. Foto: NIVA.

DOSCON er en teknologisk innovasjon, som sanntidsmåler vann som skal renses og doserer rett mengde kjemikalier.

- Dette er gunstig både for industri og samfunn. DOSCON sparer både penger, helse og miljø ved å finne rett dose, fordi den hindrer unødvendig bruk av kjemikalier, sier innovasjonsdirektør James Berg. 

Interessert i denne typen prosjekter? Ta kontakt med seniorrådgiver i innovasjon James Berg

Riktig dose til rett tid

Tradisjonelle løsninger har bare tatt hensyn til vannmengde for å beregne hvor stor dose kjemikalier som skal tilsettes i vann- og avløpsrenseanlegg.

- DOSCON buker grunndata for flere ulike parametere samtidig, og utfra ligninger og validering tilpasses doseringen endringer som måtte oppstå i innløpsvannet, kjemikalier eller regelverk, sier Berg.

Mye penger å spare

Dosereren DOSCON er tatt i bruk ved flere renseanlegg, i både Norge og Kina.

- Lillestrøm kloakkrenseanlegg har brukt DOSCON i flere år, og på den måten redusert de årlige kostnadene med 32 prosent. De har også redusert slammengden med 30 prosent, fordi kjemikaliemengden ble redusert, forteller tidligere NIVA-medarbeider Harsha Ratnaweera.  Ratnaweera er oppfinneren og gründeren bak DOSCON.

Innovasjon fra ide til marked

DOSCON er et eksempel på hvordan NIVA fanger opp ideer gjennom forskningsarbeidet og fører dem videre til ferdig løsning. I samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har NIVA utviklet og tilpasset systemet til stadig nye markeder og behov. DOSCON ble etablert som eget selskap i 2008, med NIVA og Forskningsparken som de største eierne.

- DOSCON går nå inn i en fase med intensiv markedsføring, og har behov for risiko-kapital. NIVA ønsker å gi plass til denne utviklingen og selger seg derfor ut av selskapet, sier Berg.

Som et naturlig steg i innovasjons- og kommersialiseringsprosessen inngår NIVA en royalty-avtale med selskapet som sikrer inntjening over ti år ved produktsalg.

Gå til nettsiden til DOSCON.

Sist oppdatert 07.12.2017