Bistand, utviklingsforskning, EUs forskningsprogrammer, lokal kompetanseutvikling, institusjonsbygging, internasjonale fora

NIVA er veletablert som kompetansemiljø innen miljøforvaltning, både nasjonalt og internasjonalt. Vi deltar i EUs forskningsprogrammer, har prosjekter innen utviklingsforskning og utfører konsulentoppdrag i utlandet. I tillegg deltar vi i en rekke internasjonale fora.

Vi har bidratt med vannfaglig kompetanse i prosjekter i mer enn 70 land. NIVA har erfaring fra prosjektarbeid i alle verdensdeler. Blant annet har vi hatt mange prosjekter i Kina, Sri Lanka, Chile, Venezuela, Ghana og Hellas.

Internasjonale aktiviteter i NIVA er organisert i fire områder:

 1. EUs rammeprogrammer for forskning
 2. Deltakelse i internasjonale fora
 3. Prosjekter innen utviklingsforskning
 4. Utredninger og rådgivning i utlandet
myanmar685_jonas_aadnoey_holmqvist
Foto: Jonas Ådnøy Holmqvist

1. EUs rammeprogrammer for forskning

Gjennom deltagelse i EUs forskningsprogrammer tar vi del i en kompetanseutvikling som utvider og styrker vår posisjon. NIVA hadde god uttelling i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7) og ni av disse prosjektene er fremdeles i arbeid. I det nåværende rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er NIVA partner i syv prosjekter som del av det første arbeidsprogrammet (2014-2015).

Eksempler på forskningsprosjekter:

 • AtlantOS: Optimising and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing Systems (2015-2019)
 • Respon-SEA-ble: Sustainable oceans: our collective responsibility, our common interest. Building on real-life knowledge knowledge systems for developing interactive and mutual learning media (2015-2019)
 • MARS: Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress (2014-2018)
 • SEA-ON-A-CHIP: Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor (2013-2017)
 • AQUA-USERS: Aculture USEr driven operational Remote Sensing information services (2013-2016)
 • WISER: Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery (2009-2012)

>> Les mer: Welcome to MARS

2. Deltakelse i internasjonale fora

NIVA deltar i en rekke internasjonale fora. Gjennom dette nettverket bygger og deler vi kompetanse med andre fagmiljøer og forvaltningsorganer, og genererer forsknings- og utviklingsoppdrag. NIVA: 

3. Prosjekter innen utviklingsforskning

NIVA bistår norske myndigheter i å implementere utviklingsstrategier. Vi samarbeider med myndigheter i utviklingsland for å utvikle prosjekter og bistå med finansiering, for eksempel fra Vannfondet i European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Verdensbanken, og lignende.

Dette gjør NIVA:

 • Formidler relevant kunnskap og erfaring til lokale problemeiere, beslutningstagere og forskere
 • Bistår i håndteringen av miljøutfordringer i samarbeid med lokale forskere
 • Bygger opp kompetanse som kan håndtere miljøutfordringer lokalt
 • Gir råd for å følge opp og tilpasse seg krav i internasjonale miljøkonvensjoner og -direktiver
 • Bidrar til institusjonell oppbygging av lokale miljømyndigheter
 • Hjelper til med etablering av analyselaboratorier og overvåkingsaktiviteter

4. Utredninger og rådgivning i utlandet

NIVA bistår myndigheter og næringslivet i utlandet for å løse deres miljøutfordringer og forbedre miljøforvaltningen. Prosjektene er ofte gavefinansiert, men noen er også finansiert av kundene selv. I disse prosjektene samarbeider vi ofte med andre norske, internasjonale og lokale fagmiljøer.

Vi har også etablert datterselskaper i Chile (NIVA Chile) og Kina (NIVA China) samt regionskontor i Købehavn.

Kontakt:

Inga Fløisand, EU-rådgiver
Anne Lyche Solheim, koordinator for EUs vanndirektiv
Thorjørn Larssen, forskningsdirektør

Sist oppdatert 07.12.2017