Klimastasjonen Langtjern

Siden 2010 har NIVA bygget opp en klimaovervåkingsstasjon ved Langtjern i Buskerud, som gjør langtidsovervåking av ferskvann mulig.

Klimaovervåkingsstasjonen ligger mellom 500 og 700 meter over havet, i et nedbørsfelt som har vært uforstyrret av mennesker i de siste 200 årene. Derfor er Langtjern svært godt egnet til studier av alt fra naturlige reaksjoner i vannkjemi, elementsykluser og biologi, til storskala påvirkninger av miljøet, som deponering av miljøgifter og klimaendringer.

Langtjern har også vært et område hvor effekter av sur nedbør på vannkjemi og biota har vært studert siden tidlig på 1970-tallet.

Siden 2010 har NIVA plassert instrumenter ved innløpet, i selve innsjøen, i jordsmonnet og ved utløpet av nedbørsfeltet. Overvåkingen produserer data av høy kvalitet, som blant mye annet brukes til kalibrering av innsjø- og nedbørsfeltsmodeller. Mange av instrumentene gjør data tilgjengelig i sanntid.

Overvåkingen og forskningsprosjektene ved Langtjern har gitt data til flerfoldige vitenskapelige artikler, og klimastasjonen blir en nyttig ressurs for forskere i fremtiden.

Langtjern er inkludert som overvåkingsområde under ICP Integrated Monitoring Programme og ICP Waters Programme. Langtjern er også et av observatoriene i EU COST-nettverket NETLAKE.

Sist oppdatert 11.12.2017