RiverWiki

Det er behov for en mer systematisk innsamling og deling av eksempler og erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge. Til dette formålet er det på europeisk nivå utviklet en database kalt RiverWiki. Databasen driftes av The River Restoration Centre (RRC) i Storbritannia på vegne av the European Centre for River Restoration (ERCC), som Norge deltar i. NIVA og NINA har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, laget en norsk brukermanual for å legge inn data i basen.

Formålet med RiverWiki er å skape en tilgjengelig ressurs, hvor hvem som helst kan lære av erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter. Innholdet er åpent for alle, og registrerte brukere kan laste opp sine prosjekter med informasjon om mål, teknikker/metoder, kostnader, miljøgevinster, overvåkingsdata og resultater m.m. Miljødirektoratet representerer Norge i ECRR, og har dermed påvirkningsmulighet i videreutvikling av databasen. 

Utvikling av brukerveiledning for RiverWiki har skjedd på oppdrag fra Miljødirektoratet, for å strømlinjeforme innleggingen og slik styrke kunnskapsgrunnlaget som fremtidige restaureringsprosjekter bygger på. Prosjekter med "beste praksis" og høy grad av måloppnåelse er særlig interessante kandidater for registrering i RiverWiki. Registreringer i databasen vil komme til nytte både nasjonalt og internasjonalt.

Brukerveiledningen NIVA og NINA her presenterer vil gjøre det enklere å registrere prosjekter i egen regi. En økende mengde registrerte prosjekter i databasen vil støtte den positive utviklingen i arbeidet med vassdragsrestaurering i Norge – på vei inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer (2021 – 2030). 

referanseelver
For å forenkle innlegging av norske eksempler har NIVA og NINA stått bak en nyutviklet norskspråklig brukerveiledning. (Foto: NIVA).


Du kan laste ned den norske brukermanualen her.

Her finner du mal for SMARTe suksesskriterier og plan for evaluering.

RiverWiki finner du ved å klikke her.

Sist oppdatert 19.03.2021