Havforsuringsovervåking i norske farvann

Prosjektets formål er å overvåke havforsuring i norske farvann gjennom prøvetaking i vannkolonnen og målinger i vannkolonnen og overflaten.

Målingene foregår årlig og sesongvis ved faste snitt, underveis og ved bøyer. Målinger på total alkalinitet og løst uorganisk karbon med beregning av det marine karbonatsystemet så som pH og aragonitt og kalsittmetning, samt trendanalyser. Prosjektet ledes av HI og utføres i samarbeid med NIVA og Uni Research (nå NORCE).

medium_ferrybox_norbjoern_2
Som en del av havforsuringsprogrammet har NIVA bl.a. gjort overflatemålinger store deler av året på strekningene Oslo-Kiel og Tromsø-Longyearbyen (Foto: M. Norli, NIVA).


Prosjektet har resultert i en rekke rapporter og publikasjoner, herunder:

Jones, E., M. Chierici, I. Skjelvan, M. Norli, H. Frigstad, K.Y. Børsheim, H.H. Lødemel, T. Kutti, A.L. King, K. Sørensen, S. K. Lauvset, K. Jackson-Misje, L.B. Apelthun, T. de Lange, T. Johannsessen, C. Mourgues, R. Bellerby. Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2019 / Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2019. Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet, M-1735.

Elizabeth Jones, Melissa Chierici, Ingunn Skjelvan, Marit Norli, Knut Yngve Børsheim, Helene Hodal Lødemel, Tina Kutti, Kai Sørensen, Andrew Luke King, Siv Lauvset, Kristin Jackson, Tor de Lange, Truls Johannessen, C. Mourgues. Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2018 / Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2018. Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet M-1417.

Jones, E., Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, K. Y. Børsheim, S. K. Lauvset, H.H. Lødemel, K. Sørensen, A.L. King, T. Johannessen. 2018. Monitoring Ocean Acidification in Norwegian waters/Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2017.  Report, Norwegian Environment Agency/Miljødirektoratet, M-1072|2018.

Skjelvan, I., E. Jones., M. Chierici., M. Norli., Havforsuring i norske farvann, 2018. Faktaark, Miljødirektoratet, M-1130|2018.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, E. Jones, K.Y. Børsheim, S. K. Lauvset, H.H. Lødemel, K. Sørensen, A.L. King, T. Johannessen. 2017. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2016, Rapport, Miljødirektoratet, M-776|2017.

Skjelvan, I., M. Chierici, K. Sørensen, K. Jackson, T. Kutti, H.H. Lødemel, A. King, E. Reggiani, M. Norli, R. Bellerby, E. Yakushev, A. Omar, 2016. Havforsuring i vestlandsfjorder og CO2-variabilitet i Lofoten, Rapport, Miljødirektoratet, M642-2016.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, H.H. Lødemel, L.F. Lunde, K.Y. Børsheim K. Sørensen, E. Yakushev, A. Renner., T. Kutti., R. Bellerby, A.L. King, S. K. Lauvset, T. Johannessen. 2016. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015, Rapport, Miljødirektoratet, M-573|2016.

Chierici, M., I. Skjelvan, M. Norli, H.H. Lødemel, L.F. Lunde, K. Sørensen, E. Yakushev, R. Bellerby, A.L. King, S. K. Lauvset, T. Johannessen, K.Y. Børsheim. 2015. Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014, Rapport, Miljødirektoratet, M-357|2015.

Chierici, M., I. Skjelvan., R. Bellerby., M.Norli., L. Lunde Fonnes., H. Hodal. Lødemel., K.Y. Børsheim., K. S. Lauvset., T. Johannessen., K. Sørensen., E. Yakushev. 2014. Overvåking av havforsuring i norske farvann, Rapport, Miljødirektoratet, TA218-2014.

Last updated 25.09.2020