Mikroplast i kystområder, elver og innsjøer (Mikronor)

«Overvåking av mikroplast i kystområder, elver og innsjøer» er et nytt overvåkingsprogram som skal øke kunnskapen om omfanget av mikroplastforurensingen i Norge.

Nordsjøen_GunhildBorgersen_NIVA.jpg
Mikronor er et nytt overvåkingsprogram som skal øke kunnskapen om omfanget av mikroplastforurensingen i Norge. (Foto: Gunhild Borgersen) 

 

Overvåkingen skal bidra til å tette vesentlige kunnskapshull og gi nødvendig kunnskap for å vurdere hvilke tiltak mot mikroplastforurensing som vil ha størst effekt, samt følge med på effekten av disse tiltakene over tid. Programmet skal gi informasjon om nivåer og typer av mikroplastforurensning i vannmiljø og luft, kilder til og spredningsveier for mikroplastforurensningen og eventuelle forskjeller i mikroplastnivåer og type partikler mellom geografiske områder og prøvetyper.

Programmet skal også bidra til forbedringer i fremtidig overvåking av mikroplast og en harmonisert overvåking, for eksempel i EU, OSPAR.

 

 

 

 

 

Last updated 11.01.2023