Økosystemovervåking i Kystvann (ØKOKYST)

Det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" i regi av Miljødirektoratet består av flere delprogram som er inndelt etter økoregioner. Overvåkingsprogrammet er en del av den nasjonale basisovervåkningen av miljøtilstanden i kystvann og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.

Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og organisk belastning på et tidlig stadium. Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold (hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking (planteplankton) og kjemiske støtteparametere (næringssalter, oksygen, siktdyp, temperatur og saltholdighet).

NIVA leder følgende delprogrammer: ØKOKYST Skagerrak, ØKOKYST Nordsjøen Nord, ØKOKYST Norskehavet Sør (I) og ØKOKYST Norskehavet Sør (II). I tillegg deltar NIVA i delprogrammene ØKOKYST Norskehavet Nord (I), ØKOKYST Norskehavet Nord (II), Norskehavet Nord (III), ØKOKYST Barentshavet og ØKOKYST Svalbard, som ledes av NIVAs datterselskap Akvaplan-niva.

medium_janne1rev
Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA.

 

Prosjektet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Roger Velvin, Guttorm Christensen, Hans-Petter Mannvik, Wenche Eikrem, Stine Hermansen, Anne T. Aasen, Geir Dahl-Hansen, Trond Ivarjord, August Tobiesen, Tina Bryntesen, G. Larsen og S. Kistenich. Økokyst - delprogram Norskehavet nord (I) - årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1608.

Roger Velvin, Guttorm N. Christensen, Hans-Petter Mannvik, Wenche Eikrem, Stine Hermansen, Anne Tårånd Aasen, Anette Engesmo, Geir Dahl-Hansen, Gyda W. Lorås, Tina Bryntesen, August Tobiesen, Sonja Kistenich og Gunnar Larsen. ØKOKYST Delprogram Norskehavet Nord (II), Årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1609.

Guttorm N. Christensen, Roger Velvin, Hans-Petter Mannvik, Stine Hermansen, Anne T. Aasen, Anette Engesmo, Geir Dahl-Hansen, Wenche Eikrem, Louise Valestrand, Jany O. Raoeliaritiana, Tina Bryntesen og Ann Kathrin Baur. ØKOKYST Delprogram Norskehavet Nord (III), Årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1610.

Camilla With Fagerli, Hilde C. Trannum, André Staalstrøm, Wenche Eikrem, Kai Sørensen, Sabine Marty, Helene Frigstad, Janne Gitmark. Økokyst-delprogram Skagerrak - årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1603, NIVA-rapport 7504-2020.

Trine Dale, Wenche Eikrem, Anna Birgitta Ledang, Trond Kristiansen og Helene Frigstad. Økokyst - delprogram Nordsjøen nord - årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1605, NIVA-rapport 7503-2020.

Hans-Petter Mannvik, Guttorm N. Christensen, Roger Velvin, Wenche Eikrem, Camilla W. Fagerli, Stine Hermansen, Anne Tårånd Aasen, Jenny Jensen, Ann-Cecilie Henriksen, Lars B. Sjetne, Geir Dahl-Hansen, Helene Frigstad, Janne Kim Gitmark, Jany Olivia Raoeliaritiana, Gunnar Larsen, Tina Bryntesen, Sonja Kistenich og Anette Engesmo. ØKOKYST – Delprogram Barentshavet, Årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1611.

Fagerli, C.W., Trannum, H.C., Staalstrøm, A., Eikrem, W., Gitmark, J., Marty, S., Sørensen, K. 2019. ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1336, NIVA-rapport 7384-2019.

Dale, T., Fagerli, C.W., Trannum, H.C., Eikrem, W., Ledang, A.B., Kristiansen, T. 2019. ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1338, NIVA-rapport 7385-2019.

Trannum, H.C., Fagerli, C.W., Golmen, L., Eikrem, W., Staalstrøm, A. 2019. ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1339, NIVA-rapport 7383-2019.

Eikrem, W., Golmen, L., Fagerli, C.W., Kristiansen, T., Staalstrøm, A., Engesmo, A. 2019. ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1340, NIVA-rapport 7381-2019.

 

Last updated 25.09.2020