Økosystemovervåking i store sjøer (ØKOSTOR)

Programmet er en del av basisovervåkningen som gjennomføres med bakgrunn i vannforskriften.

Prosjektets formål er å fastsette økologisk tilstand i 26 store sjøer i løpet av kontraktsperioden. Utvalgte sjøer overvåkes årlig for å kunne følge med på langsiktige endringer, f.eks. i klima. Programmet omfatter overvåkning av vannkjemi, planteplankton, dyreplankton, vannplanter og bunndyr. 

mjosa
Gillundstranda ved Mjøsas bredd, som er en av innsjøene som inngår i overvåkningen. (Foto: NIVA).


Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Lyche Solheim, A., Schartau, A.K., Bongard, T., Bækkelie, K.A.E., Dahl-Hansen, G., Demars, B., Dokk, J.G., Gjelland, K.Ø., Hammenstig, D., Jensen, T.C., Mjelde, M., Persson, J., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Solhaug Jenssen, M.T., Walseng, B. 2019. ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Miljødirektoratet-rapport M-1464, NIVA-rapport 7414-2019.

Lyche Solheim, A., Schartau, A.K., Bongard, T., Bækkelie, K.A.E., Dokk, J.G., Edvardsen H., Fosholt Moe, T., Gjelland, K.Ø., Hobæk, A., Håvardstun, J., Jensen, T.C., Mjelde, M., Persson, J., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Walseng, B. 2018. ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Miljødirektoratet-rapport M-1086, NIVA-rapport 7287-2018.

Last updated 25.09.2020